SLAVNOSTNÍ KONCERT MOZARTOVÝCH DĚTÍ / MOZARTOVY DĚTI

12.6.2022, 19:00

„Neviditelný les je hudební bajka pro herce, koncovku a symfonický orchestr složená pro interprety všech úrovní – od úplných začátečníků až po profesionální hudebníky,“ říká o své skladbě Kryštof Mařatka. „Příběh jsem zasadil do inspirativního českého prostředí. Evokuje český jazyk, přírodu, lidové umění, střípky z pokladnice české symfonické hudby a konečně i novou orchestrální tvorbu. K té nabádá nezvyklým použitím nástrojů v partituře a pootevírá tak dveře všem, kteří chtějí nahlédnout do neznámých krajin hudební inovace. Srdečně zvu děti i dospělé na dobrodružný průzkum Neviditelného lesa.“

KRYŠTOF MAŘATKA

Neviditelný les

ANTONÍN DVOŘÁK

Holoubek, symfonická báseň op. 110

BOHUSLAV MARTINŮ

Kdo je na světě nejmocnější? Baletní komedie o 1 dějství H 133

Filharmonie Brno a „mladí Mozarti“

ZUŠ Jihomoravského kraje

Kantiléna

Taneční konzervatoř Brno

dirigent Michal Jančík (Mařatka)

dirigent Chuhei Iwasaki (Dvořák, Martinů)

vypravěč Kryštof Mařatka

choreografie Hana Novotná