Česko-slovinský koncert

7.10.2023, 19:00

Závěrečný koncert se uskuteční v Sále Milosrdných Bratří, Vídeňská 7, Brno 

od 19:00 

Vystoupí sbory: 

AmorVincit, 

Smíšený  pěvecký sbor Lojze Bratuž

Ženský pěvecký sbor Píseň z Jedovnice

sbor Carpe Diem z Letovic

Vachův sbor moravských učitelek