SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS: EBEN

25.3.2024, 19:30

Věhlasná Schola Gregoriana Pragensis se po pěti letech vrací na festival jako svrchovaný a autentický interpret zásadních liturgických skladeb Petra Ebena.

Zazní jeho díla Suita liturgica, Missa adventus et Quadragesimae a také varhanní díla Tomáše Thona.