FILHARMONIE BRNO: HOŘÍNKA, JANÁČEK

7.4.2024, 19:00

Provedení Glagolské mše patřívá k nejslavnostnějším koncertům festivalu. Pod taktovkou Tomáše Netopila uzavře letošní letošní ročník (stejně jako v roce 2017, kdy ji dirigoval novopečený šéfdirigent brněnských filharmoniků Dennis Russell Davies). Janáčkovo dílo zazní po brněnské premiéře orchestrální kompozice Slavomíra Hořínky Raduj se III, vzniklé původně na objednávku České filharmonie.

SLAVOMÍR HOŘÍNKA
Raduj se III, ciaccona pro orchestr

LEOŠ JANÁČEK
Misa glagolskaja
Glagolská mše pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr na staroslověnský mešní text
1. Úvod (Introduction)
2. Gospodi pomiluj (Kyrie eleison)
3. Slava (Gloria)
4. Věruju (Credo)
5. Svet (Sanctus)
6. Agneče Božij (Agnus Dei)
7. Varhanní sólo (Postludium)
8. Intrada (Exodus)

Pavla Vykopalová soprán
Jana Hrochová mezzosoprán
Eduard Martyniuk tenor
Jozef Benci bas
Petr Kolař varhany
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno
dirigent Tomáš Netopil