Pěvecký koncert Michal Kuča

4.2.2022, 19:00

Klavírní spolupráce: doc. Jan Král

Program: Claude Debussy: Písně – výběr; Giuseppe Verdi: Il poveretto, Brindisi, Rigoletto – árie Vévody „Questa o quella“; Georg Friedrich Händel: Juda Makabejský – árie „Bewaffne dich mit Mutt, mein Arm“; Gaetano Donizetti: Nápoj lásky – árie Nemorina „Quanto è bella, quanto è cara!