KANTILÉNA & BCO: ZEMEK NOVÁK, GRAHAM, EMMERT

4.4.2024, 20:00

Některá díla měla to štěstí, že na své první uvedení nemusela dlouho čekat. Některá naopak čekala tak dlouho, že skladatel ani neměl šanci své dítko slyšet. Někde mezi krajními body, snad přibližně uprostřed této pomyslné osy se nacházejí skladby Pavla Zemka Nováka a Petera Grahama, které ve světové premiéře během večera uslyšíte. Více jak třicet let od svého vzniku… Obě byly původně zamýšleny k liturgickému provedení na Bílou sobotu, proto vycházejí z textů velikonočního bdění. Do tohoto ryze domácího repertoáru v podání nejlepších domácích interpretů v čele s Kantilénou ideálně zapadá závěrečné Te Deum laudamus, mimořádné dílo Františka Emmerta.

PAVEL ZEMEK NOVÁK
Zpěvy k Bílé sobotě
pro dva soprány, varhany a komorní orchestr

Úvod
1. Před evangeliem
2. K obětování
3. Viděl jsem pramen vody. Aleluja

PETER GRAHAM
Aleluja
pro dva soprány, dětský sbor, varhany a komorní orchestr
I. (attaca)
II.

FRANTIŠEK GREGOR EMMERT
Te Deum laudamus
pro sóla, dětský sbor a komorní orchestr

Te Deum laudamus
Te gloriosus Apostolorum chorus
Tu Rex gloriae

 

Aneta Podracká Bendová soprán
Jana Vondrů
soprán
Petr Kolař varhany
Kantiléna
, dětský sbor, sbormistr Michal Jančík
Brno Contemporary Orchestra,
dirigent Pavel Šnajdr

 

Aneta Podracká Bendová se studiem hudby zabývala teoreticky na Masarykově univerzitě (hudební věda) a prakticky na AMU v Brně (zpěv). Spolupracovala s Czech Ensemble Baroque, Ensemble Opera Diversa, Societas Incognitorium, Canticum Ostrava, Chorakademie Lubeck, Filharmonií Brno, pravidelně koncertuje s komorním uskupením Trio Bel-Canto a Komorním sborem ČFSB, také participuje na projektech experimentálního jazzu a improvizace. Své působení rozšiřuje o pedagogickou činnost. V rámci Operního studia SND uvedla monooperu Deník Anny Frankovéa dvojroli v inscenaci Dido a Aeneas H. Purcella. Společně s týmem brněnských Mikrooper oživují veřejný městský prostor se soudobými skladateli (R. Hanousek, F. Chaloupka) a pro další brněnský spolek Hausopera působí jako Věčná slečna Bledá ve stejnojmenné opeře M. Dvořákové a I. Medka.

 

Jana Vondrů je zpěvačkou, která se v současnosti pohybuje především na poli soudobé a experimentální hudby. Koncertně i scénicky spolupracuje s Ensemble Opera Diversa. Hostuje v Jihočeském divadle, byla členkou Operního studia SND, vystupovala v HaDivadle v Brně v inscenaci Woyzeck. Je členkou uskupení Dust in the Groove a tria ConTRIOlogy. Spolupracuje s multiinstrumentalistou Tomášem Vtípilem. Stojí za vznikem a uvedením projektu Mikroopery, který zasazuje operu do veřejného prostoru. Na festivalu JazzFestBrno 2019 vystoupila jako leader improvizačního sboru společně s norsko-českou kapelou NOCZ. Zajímá se rovněž o propojení hudby s vizuálním a pohybovým uměním.

 

Petr Kolař je významným varhaníkem, pedagogem a chrámovým hudebníkem. Jeho hlavní činností je funkce ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a pedagoga Konzervatoře Brno. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno, různými komorními ansámbly a sbory. Sólově vystupuje doma i v zahraničí. V letech 1990–1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice na Starém Brně. Ve své profesní kariéře se věnuje také sborovému zpěvu. Působil mj. jako sbormistr zpěvohry Národního divadla Brno, BFS Besedy brněnské a založil Brněnský katedrální sbor Magnificat. Za své působení nejen v oblasti duchovní hudby obdržel Medaili sv. Cyrila a Metoděje (2017) a cenu Jana Václava Stamice (2018).

 

Kantiléna vznikla v roce 1956 jako Šlapanický dětský sbor; do roku 1967 však přerostla pod vedením Ivana Sedláčka ve výběrovou instituci, která spolupracuje s předními dirigenty, orchestry i skladateli. Dramaturgie sboru se zaměřuje na renesanční vokální polyfonii a soudobou tvorbu českých autorů, ale tradiční i na netradiční úpravy lidových písní či Vánočních koled. Kantiléna se také velmi často věnuje hudebně-dramatickým dílům. Je laureátkou řady mezinárodních sborových soutěží; z posledních úspěchů jsou to dvě zlaté medaile (a z toho jedno absolutní vítězství v kategorii mládežnické sbory), které sbor přivezl v listopadu 2022 ze sborové soutěže v portugalském Lisabonu. Kantiléna zpívala v evropských zemích, v USA, Kanadě a Japonsku, od roku 1984 působí při Filharmonii Brno a spoluúčinkuje na jejích akcích.

 

Michal Jančík je od roku 2020 uměleckým vedoucím a hlavním sbormistrem koncertní Kantilény a staršího přípravného sboru Kantilénka. Vystudoval hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně, hudební výchovu a řízení sboru na Ostravské univerzitě a dirigování sboru na JAMU. Jeho hlavní činností je nyní sbormistrovská práce v Kantiléně, kde působí od roku 2011. Se sborem absolvoval řadu zahraničních turné a soutěží, premiéroval díla současných českých autorů (Vít Zouhar, Robert Hejnar aj.), připravil jej na spolupráci s významnými hudebními tělesy (např. Česká filharmonie, Staatsphilharmonie v Norimberku aj.) i pro účinkování v hudebně-dramatických dílech (Mahenovo divadlo, Divadlo na Orlí).

 

Soubor BCO – Brno ContemporaryOrchestra byl založen v roce 2011 s cílem hrát současnou světovou hudbu v Česku a českou hudbu po celém světě (s přesahy k hudbě 20. století). Chce hudbou oslovit posluchače a ukázat jim, že může být součástí každodenního života. Každý rok nabízí abonentní dramaturgickou řadu, která pracuje s dramaturgií jednotlivých koncertů jako s kompaktními celky (často ve spojení s ostatními druhy umění – film, výtvarná umění, architektura, tanec…), které výběrem a seřazením jednotlivých titulů dávají vzniknout další kompozici nabízející další vrstvy a významy. Kromě své hlavní koncertní činnosti soubor vystoupil na řadě prestižních domácích i zahraničních festivalů, spolupracuje také s osobnostmi, jakou jsou sólisté Milan Paľa, Daniel Wiesner, Nikol Bóková, Irena Troupová, Vilém Veverka, Pavel Zlámal a další.

 

Pavel Šnajdr absolvoval obory skladba a dirigování na JAMU pod vedením A. Piňose (skladba) a E. Skotáka (dirigování). Jako člen skladatelského sdružení Bezmocná hrstka byl dvakrát oceněn ve skladatelské soutěži Generace. S brněnským souborem Ars Incognita premiéroval na čtyři desítky skladeb soudobých autorů. Spolupracoval s předními českými symfonickými orchestry a divadelními scénami. V letech 2004–2007 byl angažován v Národním divadle Brno, v současné době v něm opět působí jako dirigent Janáčkovy opery. Provedl několik světových a českých premiér baletů i oper (Matějů, Malásek, Maskats, Nejtek a další). Soustavně se věnuje soudobé hudbě a se souborem BCO, který v založil.