CAPPELLA MARIANA: SMOLKA

5.4.2024, 19:30

Významný český skladatel Martin Smolka napsal na objednávku Velikonočního festivalu skladbu přímo pro renomovaný vokální soubor Cappella Mariana.

Vícedílné Nedělní ráno zazní společně s velikonočními liturgickými skladbami středověku a renesance. Jednotlivé části skladby se vynořují v průběhu koncertu a dohromady představují určitou osnovu ne nepodobnou mši s různorodými typy zpěvů, které sjednocuje mešní ordinarium. Smolkovo dílo doplňuje pestrá mozaika liturgických skladeb, včetně nejstaršího organa epochy Notre Dame, skladby spojené se jménem legendárního magistra Perotina přibližně z první poloviny 13. století. Většina dalších skladeb pak pochází z 15. století, což se týká jak trojhlasých liturgických kompozic z takzvaných tridentských rukopisů, tak především vícetextového moteta Petra Wilhelmi de Grudencz. Právě jeho díla jsou v českých pramenech hojně dochována, takže i když se nenarodil a ani zřejmě nepůsobil na našem území, lze i jej zahrnout do pomyslného panteonu oslavovaných tvůrců v rámci roku české hudby. Zřejmě vůbec nejmladší ze starších děl programu je pak pětihlasá úprava duchovní písně z Benešovského kancionálu, dílo Jana Trojana Turnovského (1530 – cca 1606).

Alelluia. Laudate Dominum, chorál

MARTIN SMOLKA Niedzielne rano I. (Nedělní ráno), skladba na objednávku festivalu, premiéra

ANONYMUS Kyrie paschale à 3

HEINRICH ISAAC Haec dies à 4

MARTIN SMOLKA Niedzielne rano II.

MAGISTER PEROTINUS Alleluia Pascha nostrum immolatus, organum à 3

MARTIN SMOLKA Niedzielne rano III.

ANONYMUS Victimae paschali laudes à 3

PETRUS WILHELMI DE GRUDENCZ Veni, vere – Pneuma eucaristiarum – Paraclito tripudia – Dator eia graciarum, moteto à 4

JAN TROJAN TURNOVSKÝ Všemohúcí Stvořiteli, nebe země slavný králi z Benešovského kancionálu à 5

MARTIN SMOLKA Niedzielne rano IV.

 

Cappella Mariana:
Barbora Kabátková soprán
Daniela Čermáková alt
Vojtěch Semerád, Tomáš Lajtkep tenor
Tomáš Šelc baryton
umělecký vedoucí Vojtěch Semerád