Kulturní newsletter Odboru kultury MMB na měsíc listopad 2023

Brněnský kulturní newsletter přináší přehled událostí a příležitostí, které se v nadcházející době týkají divadel, klubů, festivalů a kulturních akcí v Brně.

Vážení příznivci brněnské kultury,

soch a památníků, které by byly věnovány významným ženským osobnostem, není v Brně mnoho. Přesněji řečeno, je jich vlastně velmi málo, vzhledem k tomu, kolik žen propojilo svůj život, dílo a odkaz s naším městem. Na nepoměr poukázala už před časem inciativa festivalu Meeting Brno a na seznamu těch, které by si zasloužily trvalou připomínku ve veřejném prostoru, byla nejen řeholnice a oběť nacistického teroru Marie Restituta (podoba její sochy už mezitím známá je a instalovat by se měla v husovickém parku příští rok), ale také samozřejmě královna Eliška Rejčka. A právě na návrh díla, které by vzdalo poctu zakladatelce kláštera cisterciaček na Starém Brně, Kancelář architekta města vypisuje architektonicko-výtvarnou soutěž. Cílem je komplexnější řešení celého prostoru před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. S letos rekonstruovaným Mendlovým náměstím by se tak mělo podařit zvýšit atraktivitu této části Brna, která patří k místům hojně vyhledávaným i turisty. Sama jsem velmi zvědavá, jaké návrhy se v soutěži sejdou a který z nich odborná porota doporučí jako nejlepší.

Markéta Vaňková 
primátorka města Brna

OD NÁS PRO VÁS

Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Kancelář architekta města Brna vyhlásila architektonicko-výtvarnou soutěž

s cílem nalézt nejlepší návrh uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky.

A to i s odkazem na její osobnost a působení v Brně. Součástí by mělo být také architektonicko-krajinářské řešení přilehlé plochy, která by s uměleckým dílem měla tvořit harmonický celek.

Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na 1. března 2024 do 12 hodin.

ČÍST VÍCE

Odbor kultury MMB ve spolupráci s organizací Targeta zve na seminář: Kulturní negrantový fundraising

Jak získat podporu ve formě financí či služeb/PR/zboží apod. v kultuře mimo veřejné zdroje a mimo příjmy z vlastní činnosti? To zjistíte na seminářích, které jsme pro vás společně s organizací Targeta připravili. Seminář pro začátečníky v této oblasti proběhne 27. 11. 2023, seminář pro pokročilé proběhne 28. 11. 2023.

Kapacita seminářů je omezená, proto se prosím registrujte zde.

ČÍST VÍCE

PŘÍLEŽITOSTI

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Domu umění města Brna

25. října vyhlásila Rada města Brna vyhlásila výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Domu umění města Brna.

Pokud se chcete o tuto pozici ucházet je nutné podat přihlášku do výběrového řízení nejpozději do 31. 1. 2024.

Podrobné PODMÍNKY výběrového řízení.

 

Dotace “Pro Kreativní Brno” – 5. etapa

Rada města Brna schválila vypsání již páté výzvy dotačního programu “Pro Kreativní Brno”. Cíle dotačního programu spočívají v podpoře podnikání

a systematickém rozvoji kreativních odvětví, propagaci brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni, vzdělávání odborné i laické veřejnosti a podpoře nových aktivit kreativců s přínosem pro společnost. Žádat o podporu bude možné od  1. prosince do konce ledna, vybrané projekty se budou realizovat od dubna do října roku 2024. 

ČÍST VÍCE

European Digital Deal – výzva pro umělce/kyně na rok 2024

European Digital Deal vyzývá umělce, kteří mají zájem prozkoumat propojení mezi novými technologiemi a demokracií, aby se přihlásili na jednu z 12 rezidencí.
Vybraní umělci/kyně získají grant ve výši 25 000 EUR, přístup k inkubačnímu programu a možnost vystavovat svá díla na různých akcích. Uzávěrka pro podání přihlášky je 30. listopadu 2023

ČÍST VÍCE

Kurz pro žadatele o grant na Projekty evropské spolupráce 2024

Chcete získat grant na evropský kulturní projekt? Kancelář Kreativní Evropa  připravila kurz, jehož cílem je rozpracování záměru vašeho projektu za účelem podání žádosti v rámci výzvy Projekty evropské spolupráce 2024 programu EU Kreativní Evropa (uzávěrka 23. 1. 2024). Finální podání žádosti není podmínkou účasti na kurzu.

Obsahem dvou workshopů bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí. 

Máte-li zájem o účast na kurzu, přihlašte se do 20. listpadu 2023.

ČÍST VÍCE

LIVEMX – výzva pro hudební projekty na rok 2024

Výzva evropského projektu LIVEMX podporuje hudební sektor v tematických okruzích hudební export, prostory pro živou hudbu a digitální oběh a zapojení publika. Projekt je podpořen v rámci evropské iniciativy Music Moves Europe. Projekty se předkládají v následujících třech tematických okruzích: Hudební export, Prostory pro živou hudbu, Digitální oběh a zapojení publika. Uzávěrka výzvy je 6. ledna 2024.

ČÍST VÍCE

Konference LÁVKA – prostor pro kulturní huby 

LÁVKA je určená pro všechny, kdo se podílí na tvorbě kulturních center, tvůrčích hubů a uměleckých komunit nebo se teprve do nového projektu chtějí pustit. Konference je platformou, na které lze porovnávat praktické zkušeností s vedením větších i menších kulturních hubů. Jak zacílit fundraising, získat grant nebo účinně zviditelnit svůj event?

V rámci konference proběhne také vernisáž skupinové výstavy LÁVKA.

Konference se koná 25. 11. 2023 od 9.00, v kreativním hubu INDUSTRA.

ČÍST VÍCE

AKCE V BRNĚ

Síla i křehkost českého skla a porcelánu ve zkoušce ohněm. Unikátní výstavní projekt Moravské galerie v Brně ve spolupráci s pražským mezinárodním festivalem designu Designblok představuje to nejlepší z českého skla, porcelánu a keramiky. Výstava je k vidění od 17. listopadu v Uměleckoprůmyslovém muzeu.

ČÍST VÍCE

 

Přijďte se podívat na nejlepší krátké animované filmy z celého světa. Kino Art pořádá již 7. ročník festivalu Anishort, který nabídne 18 nejlepších animací oceněných na mezinárodních festivalech. 
Celý program festivalu Anishort, který se koná 27. 11. 2023 je english friendly. 

ČÍST VÍCE

16. listopadu uvede Divadlo Husa na Provázku  premiéru Inscenace Kamily Polívkové Nevyletět z Brna, je ze mě zkyslá srna, inscenace rozehrává texty brněnské rodačky, autorky a dokumentaristky Dory Kaprálové, která žije od roku 2008 v Berlíně a s radostí se pohybuje zejména mezi městy začínajícími na B.

ČÍST VÍCE

Vašulka Kitchen Brno zve na komentovaný poslechový večer pod vedením docenta Martina Flašara! Poslechový pořad představí Rudolfa Růžičku jako skladatele a průkopníka české elektroakustické a počítačové hudby. Akce proběhne v úterý 21. 11. 2023 od 18:00 hod v síni Jaroslava Krále, v Domě Umění. 

ČÍST VÍCE

Na brněnském výstavišti se MEGABROUCI představují široké veřejnosti ve světové premiéře. Tato unikátní výstava představuje zástupce hmyzu tak, jak jsme je ještě nikdy neviděli – v podobě extrémně zvětšených exponátů s cílem postihnout i ten nejmenší detail. Výstavu lze navštívit do 31. 1. 2024.

ČÍST VÍCE

 

Kreativní Brno zve 4. prosince na expo vybraných projektů, které získali dotace pro kreativce. Budete mít možnost pobavit se s  autory projektů o realizaci i výhodách, které jim umožnila finanční podpora od města. A pokud se chcete stát jedním z budoucích žadatelů, můžete využít tuto akci jako příležitost pro konzultaci vašeho nápadu! 

ČÍST VÍCE

 

 

foto archiv

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Nejčtenější