Festival Janáček Brno 2024 při honosném eventu představil nabitý program

Festival Janáček Brno 2024 při honosném eventu představil nabitý program

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.

Pozvání přijal také ministr kultury Martin Baxa, který během proslovu ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera oznámil, že festival Janáček Brno naváže spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a bude podepsáno memorandum o finanční podpoře akce v letech 2024 a 2026. Oba jmenovaní muži tento akt signovali před zraky diváků. Podobnou splupráci s ministerstvem zatím mají toliko dva české festivaly: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Mezinárodní hudební festival Pražské jaro.

janacek_na_start_foto_marek_olbrzymek_03

První tóny večera obstarala Suita rustica op. 19 od brněnské skladatelky počátku 20. století Vítězslavy Kaprálové. V nastudování tohoto díla orchestrem Janáčkovy opery NdB ale úvodní skladba večera vyzněla velice nevyrovnaně a rytmicky rozsypaně jako by se hráči teprve rozehrávali. Na druhou stranu musím vyzdvihnout prozpívaná, čistě zahraná hobojová sóla a jistou plasticitu – tvárnost v oblasti dynamiky ve třetí větě. V árii Svatopluka Čecha z Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy se publiku představil barytonista Tadeáš Hoza, k jehož výkonu nemám žádnou výtku. Také samotný orchestr svou hrou zněl usazeněji, sehraněji a mnohem více barevněji.

janacek_na_start_foto_marek_olbrzymek_01

Závěr první části koncertu patřil strhujícímu výkonu houslisty Josefa Špačka a Dvořákovu Koncertu pro housle a orchestr a moll op. 53. Průrazný, sytý a „šťavnatý“ tón umělcových houslí se vyjímal především v kantabilních, romantických pasážích, jež střídaly technicky náročné části plné stupnicových běhů, oktáv či jiných dvojhmatů – v podání Špačka naprosto s lehkostí zahraných. Povedené byly také vstupy lesních rohů, především tedy moment, kdy lesní roh ze své sólové části přechází dlouhou prodlevou do doprovodů. Napojení mezi sólistou a orchestrem výtečně korigoval dirigent Robert Kružík, který se během houslistovy hry na něj častokrát otáčel (a to nejen z důvodu nástupů) pro lepší komunikaci. Špaček, tak jak si to i samotná skladba vyžaduje, občasně hýbal s tempem, avšak vždy velice vkusně s citem. To však samozřejmě ztěžovalo práci dirigentovi, který se snažil po celou dobu podřizovat houslistovi, ctít jeho tempo a s ním sehrát i orchestr. I když s občasnými zaváháními se po hudební stránce jednalo o výtečný zážitek, jež perfektně zafungoval jako návnada na koncerty připravovaného devátého ročníku festivalu.

Ostatně jemu byl věnován také prostor po přestávce, kdy dramaturgyně Janáčkovy opery Brno Patricie Částková a umělecký vedoucí Jiří Heřman představili hlavní motto Janáčka Brno 2024 – Bez hranic a nastínili program festivalu. Těšit se můžeme například na zahajovací Výlety páně Broučkovy v režii světoznámého operního režiséra Roberta Carsena a v hudebním nastudování Marko Ivanoviče v koprodukci s Teatro Real Madrid a Staatsoper Berlin, dále Věc Makropulos v provedení Staatsoper Berlin, původní verzi Jenůfy z roku 1904 nastudovanou ve spolupráci dirigentky Anny Novotné Peškové s režisérkou Veronikou Kos Loulovou, nebo také operu Šarlatán Janáčkova žáka Pavla Haase v režii Ondřeje Havelky. Z koncertní roviny silně orientované na rok české hudby si rozhodně zaslouží pozornost koncert Bamberských symfoniků s dirigentem Jakubem Hrůšou. Festival slavnostně zakončí opera Příhody lišky Bystroušky v režii Jiřího Heřmana, kde se můžeme těšit na výkony Adama Plachetky (Revírník) a Kateřiny Kněžíkové (Bystrouška).

Tato pěvkyně na sebe v rámci recenzovaného večera upozornila hned v několika vstupech, v nichž zazpívala známé árie či duety (společně s kolegyní Václavou Krejčí Houskovou) z Janáčkových oper. Modlitbou Jenůfy z veristického díla Její pastorkyňa jsme si připomněli drama, jež zpěvačka podtrhla jemným prosebným výrazem, pšveckým číslem „Proč lidé nelétají“ z Káti Kabanové jsme se dostali do roviny pobláznění láskou a z ní vyvěrajícího zoufalství. Procítěný snový, zároveň však naivní dialog obou zpěvaček – přítelkyň znázorňuje tíživou situaci hlavní protagonistky (Kněžíková), jež se své kamarádce (Krejčí Housková) svěřuje o jistém ďábelském našeptávání. Exponované melodie, nepřirozené intervalové skoky či vyšší rozsah kladou na sólistku velké nároky, se kterými si – byť za občasné zhoršené srozumitelnosti textu – Kateřina Kněžíková obstojně poradila.

janacek_na_start_2023_foto_marek_olbrzymek_06

Na Pavla Haase se zavzpomínalo Předehrou pro rozhlas pro malý orchestr, 4 mužské hlasy a recitaci složenou na oslavu rozhlasového vysílání a jednoho z jeho průkopníků, italského fyzika a vynálezce Guglielma Marconiho. Text skladatelova bratra Huga Haase je nejen oslavný, ale do jisté míry také humorný – groteskní. Samotná skladba působí budovatelským dojmem, k čemuž také přispěly přesvědčivé výkony recitátora Pavla Čeňka Vaculíka a zpěváků Tadeáše Hozy, Ondřeje Koplíka, Víta Noska a Jana Šťávy. Číslo zpestřilo i odlehčilo už tak náročný a dlouhý program.

janacek_na_start_2023_foto_marek_olbrzymek_05

Jinak tomu nebylo ani v případě dvou děl Bohuslava Martinů. Ve Variacích na slovenskou lidovou píseň pro klavír a violoncello v orchestrální instrumentaci Martina Wiesnera se na postu sólisty představil Robert Kružík, který dirigentskou hůlku překvapivě předal Josefu Špačkovi. Orchestrace Martina Wiesnera si pohrává s melodickou linkou violoncellisty, jejíž part buď přejímá anebo pouze doprovází na principu kontrastu faktury. Nápaditá místa, v nichž se střídají dechové nástroje s plným zvukem orchestru či jinými nástrojovými sekcemi dělají doprovod mnohem zvukově barvitější, a díky tomu celkové vyznění skladby nebylo fádní. Robert Kružík se svého partu ujal se ctí – rozhodně poukázal na svou hudební všestrannost. Josef Špaček za dobu své kariéry nasbíral bezpochyby mnoho zkušeností i co se orchestrální hry nebo vedení orchestru týče, ostatně v posledních letech mnohem více na koncertních pódiích vystupuje i právě jako dirigent. Tyto kvality potvrdil také dirigováním brněnského operního orchestru, jež však mělo své nedostatky. Když odhlédneme od dirigentského stylu jako takového, samotné vedení orchestru působilo do jisté míry roztržitě. Ať už co se týče práce s levou rukou, samotného čistého taktování nebo jisté přirozenosti gest. Tento dojem umocnil i samotný závěr Variací, v němž se tempově orchestr od sólisty oddělil. Kuráž a odhodlání, se kterými Špaček těleso řídil, jsou obdivuhodné a rozhodně stojí jeho dirigentský výkon ocenit. Předehra, serenáda a finále z baletu Martinů Kdo je na světě nejmocnější opět skvěle zafungovalo jako odlehčenější kusy, s nimiž přišla komičnost, hravost v podobě výrazné rytmiky či závěrečná parodie na finesy klasicistních děl. Provedení divadelního orchestru bylo sourodé, homogenní a po výrazové stránce pestré. Tklivý part sólové violy místy podpořený klarinety a flétnami zaujal především ze zvukového (témbrového) hlediska.

janacek_na_start_foto_marek_olbrzymek_4

Závěr koncertu, stejně jako tomu bude i v závěru festivalu, patřil opeře Příhody lišky Bystroušky. Kateřina Kněžíková (Bystrouška) s Václavou Krejčí Houskovou (Zlatohřbítek) nechaly diváky nahlédnout do připravované inscenace svým duetem, jež navazoval na zmíněnou odlehčenější notu. Jak po pěvecké, tak po herecké stránce se jednalo o roztomilou namlouvací scénu, po níž následovalo poslední číslo večera – duet Svatopluka Sema (Revírník) a Adély Plachetkové (Skokánek), opět výkonem obou interpretů suverénní.

Ochutnávkový večer splnil vše. Diváci se dočkali odhalení festivalového programu Janáček Brno 2024, který je vskutku nabitý. Zároveň si však už teď rok dopředu mohli vychutnat skvělé výkony umělců, na nichž se za rok mohou opět těšit.

Program:

Vítězslava Kaprálová: Suita rustica op. 19

Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy – árie Sv. Čecha č. 16

Antonín Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53, B108

Pavel Haas: Předehra pro rozhlas pro malý orchestr, 4 mužské hlasy a recitaci

Leoš Janáček: Její pastorkyňa – modlitba Jenůfy

Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou píseň (instrumentace Martin Wiesner)

Leoš Janáček: Káťa Kabanová – scéna Káti „Proč lidé nelétají“

Bohuslav Martinů: Suita z baletu Kdo je na světě nejmocnější

Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky – duet Lišky a Lišáka a závěr opery

Robert Kružík – dirigent, violoncello

Kateřina Kněžíková – soprán

Václava Krejčí Housková – mezzosoprán

Svatopluk Sem – baryton

Josef Špaček – housle

Tadeáš Hoza – baryton

Ondřej Koplík – tenor

Vít Nosek – tenor

Jan Šťáva – bas

Pavel Čeněk Vaculík – recitace

Orchestr Janáčkovy opery NdB

4. listopadu 2023 v 19h, Mahenovo divadlo

foto Marek Olbrzymek

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více