Bachův Dobře temperovaný klavír v mimořádném podání Jana Jiraského

23. duben 2015, 10:15
Bachův Dobře temperovaný klavír v mimořádném podání Jana Jiraského

Spolek přátel hudby nabídl letošním předplatitelům svého Komorního cyklu jako prémii mimořádný koncert s Bachovou sbírkou klavírních preludií a fug, která obsahuje v každém ze svých obou dílů (na pořadu byl první) čtyřiadvacet dvojic v durové a mollové tónině každého z dvanácti tónů chromatické stupnice.

Barokní mistr chtěl původně prokázat výhody temperovaného ladění korigujícího kmitočtové nepravidelnosti durové stupnice (objevil je už Pythagoras) a zajišťujícího rovnoměrnou použitelnost všech existujících tónin; nadto však vytvořil něco, co lze označit jako summu barokní klavírní kompozice a hry – a čemu se právem říká (podle Hanse Bülowa) Starý zákon klavírní hry (Novým zákonem jsou Beethovenovy sonáty). Rozumí se, že muzikologická literatura s různými výklady tohoto díla už dávno mnohonásobně přesáhla jeho vlastní rozsah a že v dnešní době jsou běžně přístupné jeho realizace pořízené hvězdami pianistického nebe.

Dnešní interpret má tedy z čeho se poučit; na druhé straně už těžko může přijít s něčím zásadně novým a tak je vystaven námitkám, že kopíruje cizí předlohu. Jedinou cestou je přesvědčit publikum, že přesně ví, co hraje, jak to hraje a proč to hraje právě tak; že jeho pojetí vychází z jeho osobnosti, takže to prostě jinak hrát nemůže. Myslím, že to Jiraského úterní publikum v Besedním domě takto pochopilo: v pauzách mezi jednotlivými skladbami, obvykle plných kašle, vrzání židlí a uvolňujícího pohybu, panovalo ticho téměř přízračné.

Bachovu kontrapunktickou dikci, někdy velmi složitou, činil Jiraský srozumitelnou nikoli schematicky, nýbrž s porozuměním pro ustavičně se měnící sdělnou funkci jednotlivých hlasů a dávaje důraz na rozmanitý výrazový charakter fugových témat – posluchač si uvědomoval, že každá fuga je o něčem jiném. Technické pasáže a pohyblivé figurace, jež někdy bývají jen příležitostí k předvádění prstové techniky, mají v jeho pojetí přesnou funkci obsahovou s porozuměním pro jejich občasný tematický význam a ovšem výrazový účin – od perlivé zdobnosti po bouřlivé dramatické nápory.

V souvislosti s Bachovou hudbou se zřídka hovořívá o poezii; Jiraský ji však hraje poeticky a používá – k pohoršení historicky poučených interpretů – častých rubat, zachovávaje přísnou tempovou kázeň jen tam, kde je nutná pro porozumění kontrapunktickému předivu. Zvlášť působivě hraje několikataktové kódové doslovy, míříci (většinou s ritardandem) k závěrečnému durovému (s jedinou výjimkou) akordu: ten někdy působí jako vyústění předchozího vývoje, jindy jako osvobozující překvapení.

Vnímavý posluchač odcházel z Jiraského recitálu s poznáním, že mezi úvodním Preludiem C dur (stereotypní osmitónová figura nabývá harmonickými posuny výrazového smyslu, jenž od úvodní naivní otevřenosti vede dramatickým vývojem k představě myšlenkové hloubky) a závěrečnou Fugou h moll, jejíž téma obsahuje všech dvanáct tónů chromatické řady a jež je plna neuvěřitelných disonancí, leží takřka nepředstavitelné bohatství výrazových odstínů zachycujících duchovní svět pozdního baroka. Jiraský tak znova dokázal, že tento svět lze tlumočit soudobému posluchači soudobými interpretačními prostředky, to jest bez úsilí o historicky poučené faksimile. A že je sám dnes jedním ze špičkových pianistů nejen brněnských.

Uznání zasluhují také dámy-pořadatelky Komorního cyklu SPH; ten se sice netěší zvláštní přízní nadřízených míst, ale zatím jako jediný v Brně projevuje soustavnou péči o prezentaci hodnotné komorní hudby. Dodatečně zorganizovaný Jiraského recitál je toho důkazem.

Foto archiv

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..


Prorok větru je multižánrový projekt flétnistky Martiny Komínkové. Vytvořila ho v Itálii a po italské premiéře se s ním poprvé představí ve svém domovském Brně. Česká premiéra proběhne v brněnském Divadle na Orlí v neděli 3. listopadu. Večerní představení od 19.00 je vyprodané, ale stále je možné zakoupit lístky na odpolední představení ve 14.00.  více

Ještě večer před závěrečným koncertem festivalu Moravský podzim pořadatelé uspořádali mimořádný koncert k poctě gruzínského hudebního skladatele Giji Kančeliho, který zesnul 2. října 2019. Provedení skladby Amao omi zajistily vokální kvinteto Ensemble Frizzante, smíšený pěvecký sbor VUT v Brně Vox Juvenalis a Saxofonové kvarteto Moravia pod vedením sbormistra Jana Ocetka.  více

Brno prožilo víkend přímo nabitý folklorem. Sobotní jubilující Poľanu vystřídal v neděli VUS Ondráš. Měli jsme tak možnost porovnat dva diametrálně odlišné přístupy k lidovému materiálu. Sobotní autentika se v neděli proměnila ve výrazový tanec s folklorním akcentem. Vojenský umělecký soubor svým novým programem s názvem kRok za kRokem oslavil v Janáčkově divadle pětašedesáté výročí.  více

Netradiční a unikátní představení měli možnost zhlédnout včera večer diváci festivalu Moravský podzim, tentokrát nezvykle v Mahenově divadle. Na jeden z posledních koncertů letošního padesátého ročníku zavítal soubor Geneva Camerata, známý pro své inovativní a tvůrčí projekty, z nichž jedním byl také v Brně uvedený Tanec slunce. Orchestr vedený Davidem Greilsammerem a doplněný tanečníkem Martím Corberou v něm pohybově ovládl celé jeviště i hlediště v choreografii, které její jedinečnou náplň a nápad vložil choreograf Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.  více

Hudební festival Moravský podzim bere svůj jubilejní 50. ročník vážně – kromě již ikonického díla Einstein na pláži Philipa Glasse, které zaznělo na slavnostním zahájení, nebo povedené české premiéry Le Dîner Ondřeje Adámka, se program festivalu může pyšnit také neméně zajímavou komorní tvorbou polsko-ruského skladatele Mieczysława Weinberga. V pondělí 7. a v neděli 13. října zaznělo v Besedním domě všech šest jeho Sonát pro housle a klavírSonáta pro sólové housle a Sonáta pro klavír, to vše v podání houslisty Milana Paľy a klavíristy Ladislava Fančoviče.  více

Sobotní večer ovládl brněnské Sono Centrum příval energie a temperamentu, který zde vnesl VSLPT Poľana. Tento soubor, který zpracovává folklor Slovenska zde oslavil 70. výročí svého vzniku.  více

S dramaturgicky pestrým programem zavítal na včerejší koncert Moravského podzimu, který se již přehoupl do své druhé poloviny, Basilejský komorní orchestr spolu s polským klavíristou Piotrem Anderszewskim. V dílech Mozarta a Schumanna se sólista představil zároveň v roli dirigenta zpoza koncertního křídla. Téměř plný sál Besedního domu se tak stal dějištěm více než dvouhodinového koncertního programu.   více

V prostorech neogotického Českobratrského evangelického chrámu J. A. Komenského zněla při pátém večeru festivalu Moravský podzim duchovní hudba pro sbor a varhany. Programu s názvem Martinů Voices vedle stejnojmenného sboru dále dominovaly varhanistka Linda Sítková a čtyřčlenný soubor lesních rohů. To vše za řízení sbormistra Lukáše Vasilka.  více

Čtvrtý večer festivalu Moravský podzim byl již podruhé naplněný čistě tvorbou Bohuslava Martinů. V sále Besedního domupředstavila včera sopranistka Jana Hrochová spolu s klavíristou Giorgiem Kouklem výběr z bohaté písňové tvorby tohoto českého skladatele. Navázala tak na jejich předešlou spolupráci při nahrávání pěti CD těchto písní. Komorně laděný večer umocnilo také netradiční rozestavění židlí v sále do půlkruhu a přesunutí pomyslného pódia do středu sálu. Tento koncept směřoval k většímu propojení dvou oddělených jednotek, tedy diváků a účinkujících, a vyšel na sto procent.  více

Na divadelní scénu se přenesla třetí akce letošního festivalu Moravský podzim. Za její realizací konkrétně stál Terén, tedy platforma působící jako třetí scéna Centra Experimentálního divadla, hned po divadlech Husa na provázku a HaDivadle. A právě na jevišti Husy na provázku se včera odehrála světová premiéra scénického provedení hry Oidipus, jejímž autorem je André Gide. Za neméně důležitou scénickou hudbou potom stojí skladatel Bohuslav Martinů.  více

Jubilejní 50. ročník hudebního festivalu Moravský podzim včera v brněnském Bobycentru odstartovalo koncertní provedení minimalistické opery Einstein on the Beach skladatele Philipa Glasse a režiséra Roberta Wilsona. Koncertní verze vznikla spoluprací vizuální umělkyně Germaine Kruipové, zpěvačky Suzanne Vegy a hudebních těles Ictus Ensemble a Collegium Vocale Gent. Ačkoliv z původně jevištního vystoupení zůstala prakticky pouze hudba, délka samotného koncertu je s operním dílem srovnatelná. Večer tak trval takřka čtyři hodiny.  více

Doktor David Fligg si s námi povídal o jednom z nejnadanějších skladatelů a hudebníků první poloviny dvacátého století - Gideonu Kleinovi. Je zároveň jedním z organizátorů projektu Gido se vrací domů, který připomíná rovné století od narození tohoto skladatele.  více

Národní divadlo Brno včera zahájilo novou sezónu nastudováním fantastické opery Hoffmannovy povídky francouzského skladatele Jacquesa Offenbacha na libreto básníka Julesa Barbiera. Režie se chopil uznávaný umělecký tandem SKUTR sestávající z Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského. V titulní roli se představil Luciano Mastro, jeho věrného společníka Nicklausse (a v závěru představení i postavu Múzy) ztvárnila Markéta Cukrová. V rolích Hoffmannových lásek Olympie, Antonie, Giulietty a Stelly stanuly Martina Masaryková, Pavla Vykopalová, Daniela Straková-Šedrlová a Andrea Široká. Postavu Hoffmannova věčného soka (Lindrofa/Coppélia/dr. Miracla/ Dapertutta) interpretoval Ondrej Mráz. Orchestr řídil Ondrej Olos, sbor pak Klára Složilová Roztočilová.  více

Filharmonie Brno včera zahájila svoji 64. Sezónu, která je zároveň druhou stávajícího šéfdirigenta a uměleckého ředitele Dennise Russella Daviese. Vedle něj stanula na pódiu brněnského Stadionu také přední ruská klavíristka Elisabeth Leonskaja. Pro slavnostní start byla vybrána Brahmsova Symfonie č. 1 c moll, Bartókův Klavírní koncert č. 3 E dur a česká premiéra skladby DA.MA.SHI.E japonského skladatele Joa Hisaishiho spjatého s animovanými filmy režiséra Hayaa Myazakiho.  více

Čtrnáctý ročník Cyklu abonentních koncertů odstartoval včera večer Český filharmonický sbor Brno líbivou hudbou. Jásavý, až slavnostní program zazněl v Besedním domě v návaznosti na provedení při Svatováclavském hudebním festivalu předcházející večer v Ostravě. V Brně však nechyběli věrní a dlouholetí diváci, bez nichž by celý cyklus ztrácel smysl.  více

Nejčtenější

Kritika

Ještě večer před závěrečným koncertem festivalu Moravský podzim pořadatelé uspořádali mimořádný koncert k poctě gruzínského hudebního skladatele Giji Kančeliho, který zesnul 2. října 2019. Provedení skladby Amao omi zajistily vokální kvinteto Ensemble Frizzante, smíšený pěvecký sbor VUT v Brně Vox Juvenalis a Saxofonové kvarteto Moravia pod vedením sbormistra Jana Ocetka.  více