Concentus Moraviae a smetanovské metamorfózy

3. červen 2024, 13:40
Concentus Moraviae a smetanovské metamorfózy

Podobně jako další hudební festivaly se i 29. ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae musel vypořádat letos nejen s Rokem české hudby, ale především s jedinečným výročím 200 let od narození Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české hudby. Dramaturgické ukotvení právě zahájeného ročníku se nese v duchu hesla „Metamorfózy: Czech Smetana!“. První festivalový koncert, který se uskutečnil 31. května v kyjovském Městském kulturním středisku, dal tušit, kterým směrem se bude ubírat i zbytek festivalové dramaturgie. Na Smetanovu tvorbu se organizátoři přehlídky totiž rozhodli pohlížet z nových úhlů a pracovat nejen s hudbou, ale také s očekáváním posluchačů. Již na úvodním večeru zazněl proslulý Smetanův Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života, avšak v úpravě pro symfonický orchestr z pera dirigenta a klavíristy George Szella. Smetanovo dílo doplnila světová premiéra Koncertu pro flétnu a orchestr Sadunkertoja finského skladatele, dirigenta a rezidenčního umělce 29. ročníku festivalu Olliho Mustonena, která vznikla přímo na objednávku festivalu. Právě Mustonen provedení obou skladeb v podání orchestru Prague Philharmonia také řídil. Jako sólistka vystoupila dánská flétnistka Janne Thomsen.

Po úvodních slovech a tradičním defilé zahájil večer Mustonenův Koncert pro flétnu a orchestr Sadunkertoja. Název díla znamená „vypravěč bájných příběhů“ a jak uvedl sám skladatel „slovo má tajemnou, mytickou atmosféru související se světem Kalevaly a jejích pěvců“. Kromě námětu je skladba neobvyklá také svým obsazením: kromě smyčců, tympánů a harfy jsou bohatě zastoupeny především dechové nástroje s výjimkou hoboje a právě flétny, která má sólový part – to ona zde totiž zosobňuje onoho pomyslného „vypravěče“. 

concentus_moraviae_zahajeni_2024_foto_majda_slamova_02

Úvodní větu Poetico e misterioso – Furioso otevírá tiché víření tympán, do kterého později vstupují temná pizzicata kontrabasů a hluboké tóny fagotů. Následné dlouhé tóny flétny tak fungují nejen jako kontrasty melodické, ale rovněž i barevné. Ačkoliv rozrůstání hudební faktury a zapojování dalších nástrojů rozšiřuje hudební paletu skladby, flétna zde má stále hlavní slovo – vypravěče nikdo nepřerušuje a občasné „otázky“ orchestru fungují vždy v přísně dialogickém principu s flétnou. (Princip dialogu je ostatně zásadní i pro další věty skladby.) Část Furioso je charakterizována výraznou rytmikou s mírným příklonem k minimalismu, náročnými melodickými běhy a barevností založenou primárně na kombinaci dechů a smyčců. Již zde se objevují určité prvky hravosti a rozpustilosti, které autor rozvíjí především ve druhé větě Allegro scherzando. Jeden z výrazných a stále se opakujících motivů dává dokonce vzpomenout na podobně komický a rozverný motiv trombonu z úvodní věty Šostakovičovy Symfonie č. 9. Právě v této větě mohla Janne Thomsen plně prezentovat lehkost a pečlivou vyartikulovanost melodických běhů a výtečnou práci s výrazem i frázováním. Závěrečné Lento – Estatico se navrací k úvodní temnotě a osobité severské lyrice a nápaditému užití orchestrálních barev, a to především v části Estatico. Skladatel v programovém textu uvádí, že se možná jeho dílo „některými prvky blíží velkým českým skladatelům Smetanovi, Dvořákovi, Martinů a Janáčkovi“. Ačkoliv má na mysli především inspiraci světem pohádek a fascinaci lidovou kulturou, právě v některých instrumentačních postupech se podoba právě třeba s Dvořákem sama poměrně přirozeně nabízela. Každopádně Mustonenova skladba byla výtečným a kompozičně neotřelým zahájením festivalu, ať již bylo její propojení s českými skladateli záměrné či čistě náhodné. Zásadní je také fakt, že provedení vedl sám skladatel a vyznění tedy bylo skutečně autentické.

concentus_moraviae_zahajeni_2024_foto_majda_slamova_04

Smetanovská část programu v podobě orchestrální verze Smyčcového kvartetu č. 1 Z mého života byla rovněž neotřelým dramaturgickým příspěvkem a domnívám se, že pro mnohého návštěvníka koncertu byla rozporuplným dílem. Nikoli snad kvůli kvalitám! George Szell Smetanově instrumentaci výtečně rozuměl a na výsledku je to více než znát. (Byť lze samozřejmě tvrdit, že Smetanův kvartet šel orchestraci tak nějak přirozeně sám naproti.) Dílo patří nicméně k nejznámějším pilířům české kvartetní literatury a lze předpokládat, že se posluchač jen stěží dokáže okamžitě plně oprostit od zažité hudební představy, kterou po mnoha a mnoha posleších má. Orchestrální verze původně komorních děl dovedou být ožehavými tématy a nebývá překvapením, když bývá podobným úpravám vytýkáno, že se původní intimita mění ve falešnou opulentnost, která není dílu vlastní. Nicméně domnívám se, že zde tomu tak skutečně není. Po krátké chvíli přebírají otěže povedená instrumentace a kvalitní výkon orchestru a skladba může dát plně na odiv své orchestrální barvy, které přece jen významně rekontextualizují a tím pádem – ve shodě s tematikou letošního festivalu – metamorfózují originální verzi pro smyčcové kvarteto. Mustonen orchestraci výtečně uchopil a výraznou část hudebního účinku postavil na perfektní práci s dynamikou a tempem, stejně jako na výtečném porozumění nové barevnosti skladby, resp. orchestrace. Členové Prague Philharmonia hráli spolehlivě a intonačně i rytmicky přesně. Trochu nešťastně však fungovala poměrně výrazně „suchá“ akustika sálu, která obzvláště žesťům zvukově příliš nevyhovovala. Výkony hráčů však byly rozhodně chvályhodné. 

Slavností zahájení letošního ročníku mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae se podařilo na výbornou – posluchači dostali výtečnou, současnou, přesto přístupnou skladbu rezidenčního umělce festivalu, a navíc měli jedinečnou možnost nahlédnout na Smetanovu proslulou skladbu novou optikou. To vše pod výtečným vedením a se skvělými výkony sólistky i orchestru. Nyní nezbývá než užít si pestré metamorfózy Smetanova díla…

Janne Thomsen / flétna

Olli Mustonen / dirigent rezidenční umělec 29. ročníku festivalu

Prague Philharmonia

Program:

Olli Mustonen: Koncert pro flétnu a orchestr „Sadunkertoja“ – světová premiéra

Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“ (úprava pro symfonický orchestr George Szell)

Kyjov, Městské kulturní středisko

pátek 31. května 2024, 19:00

foto: Majda Slámová / Concentus Moraviae

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Festival Concentus Moraviae nabízí nejen zajímavá místa, ale také interprety. Výjimku v konceptu tvořil open air koncert konaný ve čtvrtek 13. června na náměstí 1. května v Kuřimi, který byl propojen s městskými oslavami. V podvečer se v hodinovém vstupu publiku představilo české těleso Epoque Quartet v obsazení David PokornýVladimír Klánský (housle), Alexey Aslamas (viola), Vít Petrášek (violoncello), které mnozí znají z televizního pořadu Star dance. Kuřim však v tomto roce není jediným oslavencem, jelikož i samotné kvarteto letos slaví 25 let svého působení.  více

Když se hovoří o českém funku, je nemožné nezmínit osobnost producenta, klávesisty a zpěváka Romana Holého, který je neodmyslitelně spjat jak s mnoha hudebními projekty, tak se současnou populární hudební scénou. V současné době živě vystupuje především s kapelami Monkey Business a J.A.R., bez kterých si lze český funk jen stěží představit. Obě kapely vystoupily v rámci Gregoryfestu 2024 ve čtvrtek 13. června v Amfiteátru Starý pivovar v brněnských Řečkovicích.  více

V duchu myšlenky, že Brno a folklor patří k sobě, proběhl ve čtvrtek 6. června Happening Roku folklorních souborů. Událost uspořádala Kancelář Brno město hudby UNESCO ve spolupráci se spolkem Brněnsko tančí a zpívá. Akce se tak stala součástí dlouhodobého projektu, který si předsevzal zmapovat amatérskou hudební scénu v Brně, a to nejen folklorní. V minulém roce Brno město hudby obdobným způsobem oslovilo pěvecké sbory, v budoucnu to budou například garážové kapely. Dokládá tak pestrost brněnské hudební scény nejen na úrovni profesionálních těles, ale i nadšených laiků, pro které je muzika neoddělitelnou součástí života.  více

Spolek Brněnsko tančí a zpívá a TIC Brno uspořádali 6. června 49. ročník přehlídky Brněnsko tančí a zpívá. Program koncentrovaný do jednoho dne byl nabitější, než v předchozích letech. Podtitul Rok folklorních souborů byl vypůjčen od stejnojmenného projektu kanceláře Brna města hudby UNESCO.  více

Ještě před rokem bychom v Nové synagoze ve Velkém Meziříčí nalezli asijskou tržnici. Jmenované město se však rozhodlo budovu odkoupit a začalo ji využívat důstojněji. Při právě probíhajícím festivalu Concentus Moraviae posluchači mohli ve středu 5. června tuto památku navštívit a vyslechnout si zde komorní koncert zpěvačky a houslistky Ivy Bittové, jejího ženského sboru Babačka s muzikanty Jakubem Jedlinským (akordeon) a Pavlem Fischerem (housle).  více

Večernímu koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Tvář vody, který se uskutečnil 4. června ve venkovním prostoru (atrium) Moravské zemské knihovny Brno, předcházela dopolední beseda profesora Miloše Štědroně a docenta Vladimíra Maňase z Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity. Oba jmenovaní si připravili poutavé povídání na téma vodního živlu v umění (od gregoriánského chorálu až po počátek 20. století), jež bylo zakončeno ukázkou edice a poslechem nahrávky Janáčkovy symfonie Dunaj. V rámci koncert pod taktovkou Gabriely Tardonové inspirovaném tématem vody zazněly jedna světová a tři české premiéry. Jako sólistka se divákům představila harfistka Dominika Kvardovávíce

Podobně jako další hudební festivaly se i 29. ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae musel vypořádat letos nejen s Rokem české hudby, ale především s jedinečným výročím 200 let od narození Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české hudby. Dramaturgické ukotvení právě zahájeného ročníku se nese v duchu hesla „Metamorfózy: Czech Smetana!“. První festivalový koncert, který se uskutečnil 31. května v kyjovském Městském kulturním středisku, dal tušit, kterým směrem se bude ubírat i zbytek festivalové dramaturgie. Na Smetanovu tvorbu se organizátoři přehlídky totiž rozhodli pohlížet z nových úhlů a pracovat nejen s hudbou, ale také s očekáváním posluchačů. Již na úvodním večeru zazněl proslulý Smetanův Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života, avšak v úpravě pro symfonický orchestr z pera dirigenta a klavíristy George Szella. Smetanovo dílo doplnila světová premiéra Koncertu pro flétnu a orchestr Sadunkertoja finského skladatele, dirigenta a rezidenčního umělce 29. ročníku festivalu Olliho Mustonena, která vznikla přímo na objednávku festivalu. Právě Mustonen provedení obou skladeb v podání orchestru Prague Philharmonia také řídil. Jako sólistka vystoupila dánská flétnistka Janne Thomsenvíce

V rámci koncertní řady Hudebních inventur Ensemble Opera Diversa, která započala už v roce 2017, má těleso za cíl přinášet (znovu)objevená díla a autory, s nimiž se na pódiích setkáváme zřídka. Tato dramaturgická linie ale také nabízí prostor a iniciativu k vytváření zcela nových skladeb uváděných ve světových premiérách. Komorní koncert uskutečněný ve středu 29. května 2024 v aule rektorátu Vysokého učení technického (VUT) v Brně se protentokrát nesl v režii Diversa QuartetBarbara Tolarová (1. housle), Jan Bělohlávek (2. housle), David Křivský (viola), Iva Wiesnerová (violoncello), OK Percussion Duo (Martin OpršálMartin Kneibl), sólistky Anety Podracké Bendové (soprán) a klavíristky Terezy Plešákové. Námětem odkazoval na prostředí pražské kompoziční školy z hlediska pedagogického i uměleckého.  více

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl zmapovat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V letošním roce se projekt věnuje folklorním souborům. Vyvrcholením Roku folklorních souborů bude společný happening, který proběhne 6. června v odpoledních hodinách a zaplní celé historické centrum Brna. Pro tuto příležitost se projekt propojí s již tradiční akcí Brněnsko tančí a zpívá, která se dlouhodobě snaží o prezentaci lidové kultury etnografické oblasti Brněnska.  více

Po roce a půl se do Brna vrátila legenda současného instrumentálního jazz rocku (fusion) Snarky Puppy. V devítičlenné sestavě vystoupili 1. května v rámci Jazz Festu Brno ve vyprodaném Sono Centru. Během více než hodinu a půl dlouhé show zahráli jak několik skladeb z nejnovějšího alba Empire Central, tak výběr z přechozích nahrávek.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl prozkoumat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V minulém roce se zaměřil na pěvecké sbory, letošní ročník je věnován folklorním souborům a dalším tělesům, které mají jako svůj hlavní inspirační zdroj lidovou píseň.  více

Nejčtenější

Kritika

Festival Concentus Moraviae nabízí nejen zajímavá místa, ale také interprety. Výjimku v konceptu tvořil open air koncert konaný ve čtvrtek 13. června na náměstí 1. května v Kuřimi, který byl propojen s městskými oslavami. V podvečer se v hodinovém vstupu publiku představilo české těleso Epoque Quartet v obsazení David PokornýVladimír Klánský (housle), Alexey Aslamas (viola), Vít Petrášek (violoncello), které mnozí znají z televizního pořadu Star dance. Kuřim však v tomto roce není jediným oslavencem, jelikož i samotné kvarteto letos slaví 25 let svého působení.  více