Prameny vody v proudu soudobé hudby

6. červen 2024, 1:00
Prameny vody v proudu soudobé hudby

Večernímu koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Tvář vody, který se uskutečnil 4. června ve venkovním prostoru (atrium) Moravské zemské knihovny Brno, předcházela dopolední beseda profesora Miloše Štědroně a docenta Vladimíra Maňase z Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity. Oba jmenovaní si připravili poutavé povídání na téma vodního živlu v umění (od gregoriánského chorálu až po počátek 20. století), jež bylo zakončeno ukázkou edice a poslechem nahrávky Janáčkovy symfonie Dunaj. V rámci koncert pod taktovkou Gabriely Tardonové inspirovaném tématem vody zazněly jedna světová a tři české premiéry. Jako sólistka se divákům představila harfistka Dominika Kvardová.

Vstupní kompozice Shanty – Over the Sea (2020) britského skladatele, klavíristy a dirigenta Thomase Adèse (*1971) charakterem vychází ze specifického žánru tradiční lidové (pracovní) písně z námořnického prostředí. Krátká – osmiminutová hudební záležitost je vystavěna na houpavém melodickém tvaru a barevných proměnách smyčcového orchestru. Za pomocí glissů, pizzicata, flažoletů a mikrointervaliky skladatel vytváří paletu různorodých ploch a zvukomaleb, jež se zpočátku posluchačům mohla jevit rozladěně. Co však zprvu vypadalo jako chyba, se po několika vteřinách ukázalo být autorovým záměrem postupně nabývajícím na zvukovosti a sytosti tónu směřujícímu do závěrečného ryzího kvintakordu.

Z podnětu souboru vznikla skladba TAKES APART (2024) přerovského rodáka a multižánrového umělce Martina Konvičky (*1993). V ní se autor inspiroval intimním vztahem a jeho neustálými proměnami. „Myslím na blízkost, rozpínání, smršťování, proplétání, odevzdávání a přijímání,“ píše v autorském komentáři Martin Konvička. Obdobně jako tomu je u první kompozice, pracuje s hudebním materiálem a smyčcovým orchestrem, jemuž dominuje hra tremolo, zpočátku také velký hudební prostor v nízké dynamice a cit pro zanášení nového pohybu do těchto ploch. Konvička si dává s přinášením nového materiálu (motivů, témat) načas a takto podporuje vnitřní napětí díla. TAKES APART je skladba se spíše evolučním – neustále se linoucím charakterem pod rouškou křehké, jemné, osobní výpovědi. I v tomto případě lze nastudování Ensemble Opera Diversa (EOD) označit za precizní a po výrazové stránce citlivé, byť se provedení neobešlo bez drobných intonačních zaváhání (primárně u prvních houslí).

Název díla A Way A Lone II (1981) pochází z posledních slov románu Jamese Joyce Finnegans Wake. Japonský skladatel Tōru Takemitsu se k románu navrací i v dalších dvou dílech Riverrun a Far Calls, jež často bývají spojovány do jednoho triptychu. První ze zmíněných kompozic nejdříve vznikla jako smyčcový kvartet, a i když není součástí autorova vodního cyklu, taktéž obsahuje Takemitsův charakteristický motiv eS-E-A (sea = moře). A Way A Lone II měli diváci možnost vyslechnout v instrumentačně rozšířené verzi pro smyčcový orchestr v provedení EOD. Hudební jazyk Takemitse v dramaturgii večera představoval jistou proměnu směrem k hutnější faktuře, značné disonanci, větší mase zvuku a k zádumčivému, až depresivnímu charakteru skladby, jež mimo jiné v závěru díla podtrhovala také specifická barva hry con sordino.

Závěr recenzovaného večera patřil harfě. Dominika Kvardová se zhostila role sólistky v koncertu s tematickým názvem Mearra (2016) v jednom ze sámských jazyků znamenajícím moře. Byť má harfa v díle dostatek prostoru, nelze kompozici označit přímo za koncertantní. Finský soudobý autor Kalevi Aho (*1949) se v ní odvolává na kulturu Laponska, kterou přetváří do hudebních myšlenek také ve dvou dalších částech Eanan (země) a Dolla (oheň). Tři věty attacca okořeněné bartókovským pizzicatem, kvartovými postupy, zvukomalebností a nápodobami racků místy orchestr potrápily. Ač to u tělesa nebývá zvykem, v případě Mearra se na určitých místech projevily rytmické neshody nejen mezi členy orchestru, ale také nimi a harfistkou, doprovázené i intonačními zaváháními. Nicméně i přes tyto výtky lze provedení označit za zdařilé.

Červnový koncert Ensemble Opera Diversa se nesl ve znamení nového prostoru, loučení se s diversním jarem a přes vodní tematiku šlo o naladění se na počínající léto, po němž se můžeme těšit na další setkání s tímto brněnským tělesem.

Program:

Thomas Adès: Shanty – Over the Sea pro smyčce (2020) ČESKÁ PREMIÉRA
Martin Konvička: TAKES APART pro smyčce (2024) PREMIÉRA
Tōru Takemitsu: A Way a Lone II pro smyčce (1981) ČESKÁ PREMIÉRA
Kalevi Aho: Mearra pro harfu a smyčce (2016) ČESKÁ PREMIÉRA

Dominika Kvardová – harfa

Gabriela Tardonová – dirigentka

Ensemble Opera Diversa

Úterý 4. 6. 2024 v 19 h, Atrium MZK Brno

Foto Marek Olbrzymek

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Festival Concentus Moraviae nabízí nejen zajímavá místa, ale také interprety. Výjimku v konceptu tvořil open air koncert konaný ve čtvrtek 13. června na náměstí 1. května v Kuřimi, který byl propojen s městskými oslavami. V podvečer se v hodinovém vstupu publiku představilo české těleso Epoque Quartet v obsazení David PokornýVladimír Klánský (housle), Alexey Aslamas (viola), Vít Petrášek (violoncello), které mnozí znají z televizního pořadu Star dance. Kuřim však v tomto roce není jediným oslavencem, jelikož i samotné kvarteto letos slaví 25 let svého působení.  více

Když se hovoří o českém funku, je nemožné nezmínit osobnost producenta, klávesisty a zpěváka Romana Holého, který je neodmyslitelně spjat jak s mnoha hudebními projekty, tak se současnou populární hudební scénou. V současné době živě vystupuje především s kapelami Monkey Business a J.A.R., bez kterých si lze český funk jen stěží představit. Obě kapely vystoupily v rámci Gregoryfestu 2024 ve čtvrtek 13. června v Amfiteátru Starý pivovar v brněnských Řečkovicích.  více

V duchu myšlenky, že Brno a folklor patří k sobě, proběhl ve čtvrtek 6. června Happening Roku folklorních souborů. Událost uspořádala Kancelář Brno město hudby UNESCO ve spolupráci se spolkem Brněnsko tančí a zpívá. Akce se tak stala součástí dlouhodobého projektu, který si předsevzal zmapovat amatérskou hudební scénu v Brně, a to nejen folklorní. V minulém roce Brno město hudby obdobným způsobem oslovilo pěvecké sbory, v budoucnu to budou například garážové kapely. Dokládá tak pestrost brněnské hudební scény nejen na úrovni profesionálních těles, ale i nadšených laiků, pro které je muzika neoddělitelnou součástí života.  více

Spolek Brněnsko tančí a zpívá a TIC Brno uspořádali 6. června 49. ročník přehlídky Brněnsko tančí a zpívá. Program koncentrovaný do jednoho dne byl nabitější, než v předchozích letech. Podtitul Rok folklorních souborů byl vypůjčen od stejnojmenného projektu kanceláře Brna města hudby UNESCO.  více

Ještě před rokem bychom v Nové synagoze ve Velkém Meziříčí nalezli asijskou tržnici. Jmenované město se však rozhodlo budovu odkoupit a začalo ji využívat důstojněji. Při právě probíhajícím festivalu Concentus Moraviae posluchači mohli ve středu 5. června tuto památku navštívit a vyslechnout si zde komorní koncert zpěvačky a houslistky Ivy Bittové, jejího ženského sboru Babačka s muzikanty Jakubem Jedlinským (akordeon) a Pavlem Fischerem (housle).  více

Večernímu koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Tvář vody, který se uskutečnil 4. června ve venkovním prostoru (atrium) Moravské zemské knihovny Brno, předcházela dopolední beseda profesora Miloše Štědroně a docenta Vladimíra Maňase z Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity. Oba jmenovaní si připravili poutavé povídání na téma vodního živlu v umění (od gregoriánského chorálu až po počátek 20. století), jež bylo zakončeno ukázkou edice a poslechem nahrávky Janáčkovy symfonie Dunaj. V rámci koncert pod taktovkou Gabriely Tardonové inspirovaném tématem vody zazněly jedna světová a tři české premiéry. Jako sólistka se divákům představila harfistka Dominika Kvardovávíce

Podobně jako další hudební festivaly se i 29. ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae musel vypořádat letos nejen s Rokem české hudby, ale především s jedinečným výročím 200 let od narození Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české hudby. Dramaturgické ukotvení právě zahájeného ročníku se nese v duchu hesla „Metamorfózy: Czech Smetana!“. První festivalový koncert, který se uskutečnil 31. května v kyjovském Městském kulturním středisku, dal tušit, kterým směrem se bude ubírat i zbytek festivalové dramaturgie. Na Smetanovu tvorbu se organizátoři přehlídky totiž rozhodli pohlížet z nových úhlů a pracovat nejen s hudbou, ale také s očekáváním posluchačů. Již na úvodním večeru zazněl proslulý Smetanův Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života, avšak v úpravě pro symfonický orchestr z pera dirigenta a klavíristy George Szella. Smetanovo dílo doplnila světová premiéra Koncertu pro flétnu a orchestr Sadunkertoja finského skladatele, dirigenta a rezidenčního umělce 29. ročníku festivalu Olliho Mustonena, která vznikla přímo na objednávku festivalu. Právě Mustonen provedení obou skladeb v podání orchestru Prague Philharmonia také řídil. Jako sólistka vystoupila dánská flétnistka Janne Thomsenvíce

V rámci koncertní řady Hudebních inventur Ensemble Opera Diversa, která započala už v roce 2017, má těleso za cíl přinášet (znovu)objevená díla a autory, s nimiž se na pódiích setkáváme zřídka. Tato dramaturgická linie ale také nabízí prostor a iniciativu k vytváření zcela nových skladeb uváděných ve světových premiérách. Komorní koncert uskutečněný ve středu 29. května 2024 v aule rektorátu Vysokého učení technického (VUT) v Brně se protentokrát nesl v režii Diversa QuartetBarbara Tolarová (1. housle), Jan Bělohlávek (2. housle), David Křivský (viola), Iva Wiesnerová (violoncello), OK Percussion Duo (Martin OpršálMartin Kneibl), sólistky Anety Podracké Bendové (soprán) a klavíristky Terezy Plešákové. Námětem odkazoval na prostředí pražské kompoziční školy z hlediska pedagogického i uměleckého.  více

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl zmapovat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V letošním roce se projekt věnuje folklorním souborům. Vyvrcholením Roku folklorních souborů bude společný happening, který proběhne 6. června v odpoledních hodinách a zaplní celé historické centrum Brna. Pro tuto příležitost se projekt propojí s již tradiční akcí Brněnsko tančí a zpívá, která se dlouhodobě snaží o prezentaci lidové kultury etnografické oblasti Brněnska.  více

Po roce a půl se do Brna vrátila legenda současného instrumentálního jazz rocku (fusion) Snarky Puppy. V devítičlenné sestavě vystoupili 1. května v rámci Jazz Festu Brno ve vyprodaném Sono Centru. Během více než hodinu a půl dlouhé show zahráli jak několik skladeb z nejnovějšího alba Empire Central, tak výběr z přechozích nahrávek.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl prozkoumat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V minulém roce se zaměřil na pěvecké sbory, letošní ročník je věnován folklorním souborům a dalším tělesům, které mají jako svůj hlavní inspirační zdroj lidovou píseň.  více

Nejčtenější

Kritika

Festival Concentus Moraviae nabízí nejen zajímavá místa, ale také interprety. Výjimku v konceptu tvořil open air koncert konaný ve čtvrtek 13. června na náměstí 1. května v Kuřimi, který byl propojen s městskými oslavami. V podvečer se v hodinovém vstupu publiku představilo české těleso Epoque Quartet v obsazení David PokornýVladimír Klánský (housle), Alexey Aslamas (viola), Vít Petrášek (violoncello), které mnozí znají z televizního pořadu Star dance. Kuřim však v tomto roce není jediným oslavencem, jelikož i samotné kvarteto letos slaví 25 let svého působení.  více