Hudební inventury Ensemble Opera Diversa

Hudební inventury Ensemble Opera Diversa

V rámci koncertní řady Hudebních inventur Ensemble Opera Diversa, která započala už v roce 2017, má těleso za cíl přinášet (znovu)objevená díla a autory, s nimiž se na pódiích setkáváme zřídka. Tato dramaturgická linie ale také nabízí prostor a iniciativu k vytváření zcela nových skladeb uváděných ve světových premiérách. Komorní koncert uskutečněný ve středu 29. května 2024 v aule rektorátu Vysokého učení technického (VUT) v Brně se protentokrát nesl v režii Diversa Quartet: Barbara Tolarová (1. housle), Jan Bělohlávek (2. housle), David Křivský (viola), Iva Wiesnerová (violoncello), OK Percussion Duo (Martin Opršál, Martin Kneibl), sólistky Anety Podracké Bendové (soprán) a klavíristky Terezy Plešákové. Námětem odkazoval na prostředí pražské kompoziční školy z hlediska pedagogického i uměleckého.

hudebni_inventura_EOD_2024_foto_marek_olbrzymek_04

Jako první ve světové premiéře zazněl písňový cyklus Shifting Sands (2024) autora Miloše Orsona Štědroně (*1973). Pět částí zkomponovaných na texty brněnského básníka Ivana Blatného (1919–1990) odráží jeho svébytný styl kombinující jazyky (např. čeština, angličtina, němčina hned v úvodní skladbě), ale i různorodé směry jako surrealismus nebo dadaismus s občasnými autobiografickými vzpomínkami. Skladatel složil hned dvě verze cyklu: pro soprán a klavír, která zazněla na koncertě, a také variantu pro bicí nástroje (ossia). Polystylovost textů se propíjí i do hudební složky, v níž jednotlivé písně balancují na pomezí árie, chansonu, swingu, ale třeba i valčíku. Odlehčený charakter díla vyvažuje náročná technická stránka, se kterou si zpěvačka Aneta Podracká Bendová a klavíristka Tereza Plešáková výtečně poradily. Precizní výslovnost, sytost hlasu a zevrubná práce s (nejen) hudebními myšlenkami dominovaly přednesu sopranistky, který citlivým, avšak přesvědčivým doprovodem podpořila Tereza Plešáková.

Druhá světová premiéra večera vzešla z pera pedagoga a skladatele Slavomíra Hořínky (*1980). Napsaná je pro smyčcové kvarteto a nese název Four (2020). Skladba vznikla pro kvartetní soutěž festivalu Pražské jaro 2021, ale svého uvedení se dočkala až teď. Může se zdát, že název odkazuje na samotné obsazení smyčcového kvarteta, ale není tomu tak. Four naznačuje tónový materiál – pouhé čtyři tóny – na kterých autor kompozici postavil. „Vnitřně je členěna do dvou dílů: pomalé konceptuální plochy a části založené na rychlém pohybu, která jako zlatá nit prochází všemi nástroji souboru. Její poslech bych přirovnal k pohledu do – tu pomalu, tu rychle – otáčeného kaleidoskopu nebo rozostřenému zahledění se z okénka vlaku projíždějícího krajinou,“ popisuje Slavomír Hořínka. V případě této malé formy lze mluvit o jistém zachycení momentu – nálady, který je hudebně vyjádřen hrou s tóny, barvou a prostorem. V aule rektorátu VUT celému okamžiku dopomáhala akustika, přesněji delší dozvuk, v němž se hudební materiál po zvukové stránce příjemně prolínal. Nastudování ani vlastnímu provedení Diversa Quartet není co vytknout.

hudebni_inventura_EOD_2024_foto_marek_olbrzymek_01

Šest starobylých miniatur pro smyčcové trio pražského autora Hanuše Bartoně (1960–2023), mimo jiné žáka Svatopluka Havelky, v programu zastupovalo opět odlehčenější charakter hudby plný vtipu a sarkasmu (možno říci i recese). Sám autor ve svém komentáři ke kompozici zmiňuje, že cílem bylo si odpočinout od požadavků kladených na skladatele a interprety soudobé hudby. Proto chtěl složit jednoduchou, tradičněji orientovanou skladbu, kde se inspiroval lidovou i klasickou hudbou a pracoval s prostými melodickými a rytmickými nápady. Dílo vzniklo z podnětu autorova spolužáka, houslisty Petra Matějáka, který se s Českým smyčcovým triem zasloužil o jeho premiéru na festivalu Třídenní plus v roce 2004. Houslistka Barbara Tolarová předvedla svůj um v prozpívanýchsólových vstupech, například v prvním díle Pastorela, kterou hned vzápětí vystřídala druhá část s názvem Kanec a jeho tanec. Zde trio výtečně přednesem vystihlo buranský ráz této věty. Sólově se publiku představil i violista David Křivský, v jehož partu v části Pořád dokola zazníval neustále se opakující motiv. Muzikantský humor odkazující na kompoziční klišé tak prochází celou Bartoňovou kompozicí, v níž každá z vět v sobě ukrývá jeden princip, na kterém je vystavěna.

Závěr patřil již zmiňovanému skladateli Svatopluku Havelkovi (1925–2009) a jeho Parénéze (1993) – pětidílný cyklus zkomponovaný na řecké překlady biblických epištol pro soprán, klavír a bicí nástroje. Dílo je specifické nejen svým obsazením a textovou složkou, ale také druhou možností provedení, kdy texty lze mezi jednotlivými částmi pouze recitovat. V případě recenzovaného koncertu jsme však vyslechli variantu se zpěvem v podání Anety Podracké Bendové za doprovodu klavíristky Plešákové a OK Percussion Duo. Havelkův žák Hanuš Bartoň v komentáři k Parénéze vyzdvihuje autorův „neobyčejný cit pro barevné možnosti nástrojů“ a dodává, že „neustále překvapuje zvukovou představivostí a udivuje schopností rytmicky vynalézavého členění spojit zdánlivě historicky vyčerpané principy s originálním a zcela soudobým pojetím v organicky přesvědčivý celek.“ Zmíněných barevných možností nástrojů si posluchači mohli všimnout již od prvních tónů, primárně v nápaditých nástrojových kombinacích. Kupříkladu klavír v průběhu díla zastává několik funkcí – doprovodnou, barevnou, rytmickou, ale také rovnocennou vůči sopránu (například v quasi duetech). Zároveň je však motivicky a témbrově propojený s perkusemi, od nichž přebírá jednotlivé hudební nápady (rytmicko-melodické motivy). Samotná bicí sekce v každé z částí je instrumentačně proměněna, důležitou roli však bezesporu hrají nástroje jako marimba a vibrafon. Bez povšimnutí nezůstaly ani techniky a způsoby hry na nástroje. Za všechny zmíním hru smyčcem na kovové kameny melodických bicích vytvářející ojedinělý tónový odstín. Výkon interpretů lze označit za působivý, technicky a intonačně přesný, výrazově suverénní i přes občasná hluchá místa, v nichž zpěvaččin hlas zanikal pod nástrojovou vrstvou. To však zapříčiňovala akustika prostoru, nikoliv samotné provedení.

hudebni_inventura_EOD_2024_foto_marek_olbrzymek_02

Nebát se zariskovat a vytáhnout dávno zapomenuté či oslovit soudobé tvůrce a vložit důvěru do jejich skladatelské invence – tím se vyznačuje koncertní řada Hudebních inventur, která si díky své promyšlené dramaturgii a kvalitním uměleckým výkonům rozhodně zaslouží pozornost.

Program:

Miloš Orson Štědroň: Shifting Sands pro soprán a klavír, premiéra

Slavomír Hořínka: Four pro smyčcové kvarteto, premiéra

Hanuš Bartoň: Šest starobylých miniatur pro smyčcové trio

Svatopluk Havelka: Parénéze pro komorní ansámbl

Aneta Podracká Bendová – soprán

Tereza Plešáková – klavír

OK Percussion Duo (Martin Opršál, Martin Kleibl)

Diversa Quartet

Barbara Tolarová – 1. housle

Jan Bělohlávek – 2. housle

David Křivský – viola

Iva Wiesnerová – violoncello

Středa 29. května 2024 v 19:00, aula rektorátu VUT Brno

Foto Marek Olbrzymek

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Festival Concentus Moraviae nabízí nejen zajímavá místa, ale také interprety. Výjimku v konceptu tvořil open air koncert konaný ve čtvrtek 13. června na náměstí 1. května v Kuřimi, který byl propojen s městskými oslavami. V podvečer se v hodinovém vstupu publiku představilo české těleso Epoque Quartet v obsazení David PokornýVladimír Klánský (housle), Alexey Aslamas (viola), Vít Petrášek (violoncello), které mnozí znají z televizního pořadu Star dance. Kuřim však v tomto roce není jediným oslavencem, jelikož i samotné kvarteto letos slaví 25 let svého působení.  více

Když se hovoří o českém funku, je nemožné nezmínit osobnost producenta, klávesisty a zpěváka Romana Holého, který je neodmyslitelně spjat jak s mnoha hudebními projekty, tak se současnou populární hudební scénou. V současné době živě vystupuje především s kapelami Monkey Business a J.A.R., bez kterých si lze český funk jen stěží představit. Obě kapely vystoupily v rámci Gregoryfestu 2024 ve čtvrtek 13. června v Amfiteátru Starý pivovar v brněnských Řečkovicích.  více

V duchu myšlenky, že Brno a folklor patří k sobě, proběhl ve čtvrtek 6. června Happening Roku folklorních souborů. Událost uspořádala Kancelář Brno město hudby UNESCO ve spolupráci se spolkem Brněnsko tančí a zpívá. Akce se tak stala součástí dlouhodobého projektu, který si předsevzal zmapovat amatérskou hudební scénu v Brně, a to nejen folklorní. V minulém roce Brno město hudby obdobným způsobem oslovilo pěvecké sbory, v budoucnu to budou například garážové kapely. Dokládá tak pestrost brněnské hudební scény nejen na úrovni profesionálních těles, ale i nadšených laiků, pro které je muzika neoddělitelnou součástí života.  více

Spolek Brněnsko tančí a zpívá a TIC Brno uspořádali 6. června 49. ročník přehlídky Brněnsko tančí a zpívá. Program koncentrovaný do jednoho dne byl nabitější, než v předchozích letech. Podtitul Rok folklorních souborů byl vypůjčen od stejnojmenného projektu kanceláře Brna města hudby UNESCO.  více

Ještě před rokem bychom v Nové synagoze ve Velkém Meziříčí nalezli asijskou tržnici. Jmenované město se však rozhodlo budovu odkoupit a začalo ji využívat důstojněji. Při právě probíhajícím festivalu Concentus Moraviae posluchači mohli ve středu 5. června tuto památku navštívit a vyslechnout si zde komorní koncert zpěvačky a houslistky Ivy Bittové, jejího ženského sboru Babačka s muzikanty Jakubem Jedlinským (akordeon) a Pavlem Fischerem (housle).  více

Večernímu koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Tvář vody, který se uskutečnil 4. června ve venkovním prostoru (atrium) Moravské zemské knihovny Brno, předcházela dopolední beseda profesora Miloše Štědroně a docenta Vladimíra Maňase z Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity. Oba jmenovaní si připravili poutavé povídání na téma vodního živlu v umění (od gregoriánského chorálu až po počátek 20. století), jež bylo zakončeno ukázkou edice a poslechem nahrávky Janáčkovy symfonie Dunaj. V rámci koncert pod taktovkou Gabriely Tardonové inspirovaném tématem vody zazněly jedna světová a tři české premiéry. Jako sólistka se divákům představila harfistka Dominika Kvardovávíce

Podobně jako další hudební festivaly se i 29. ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae musel vypořádat letos nejen s Rokem české hudby, ale především s jedinečným výročím 200 let od narození Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české hudby. Dramaturgické ukotvení právě zahájeného ročníku se nese v duchu hesla „Metamorfózy: Czech Smetana!“. První festivalový koncert, který se uskutečnil 31. května v kyjovském Městském kulturním středisku, dal tušit, kterým směrem se bude ubírat i zbytek festivalové dramaturgie. Na Smetanovu tvorbu se organizátoři přehlídky totiž rozhodli pohlížet z nových úhlů a pracovat nejen s hudbou, ale také s očekáváním posluchačů. Již na úvodním večeru zazněl proslulý Smetanův Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života, avšak v úpravě pro symfonický orchestr z pera dirigenta a klavíristy George Szella. Smetanovo dílo doplnila světová premiéra Koncertu pro flétnu a orchestr Sadunkertoja finského skladatele, dirigenta a rezidenčního umělce 29. ročníku festivalu Olliho Mustonena, která vznikla přímo na objednávku festivalu. Právě Mustonen provedení obou skladeb v podání orchestru Prague Philharmonia také řídil. Jako sólistka vystoupila dánská flétnistka Janne Thomsenvíce

V rámci koncertní řady Hudebních inventur Ensemble Opera Diversa, která započala už v roce 2017, má těleso za cíl přinášet (znovu)objevená díla a autory, s nimiž se na pódiích setkáváme zřídka. Tato dramaturgická linie ale také nabízí prostor a iniciativu k vytváření zcela nových skladeb uváděných ve světových premiérách. Komorní koncert uskutečněný ve středu 29. května 2024 v aule rektorátu Vysokého učení technického (VUT) v Brně se protentokrát nesl v režii Diversa QuartetBarbara Tolarová (1. housle), Jan Bělohlávek (2. housle), David Křivský (viola), Iva Wiesnerová (violoncello), OK Percussion Duo (Martin OpršálMartin Kneibl), sólistky Anety Podracké Bendové (soprán) a klavíristky Terezy Plešákové. Námětem odkazoval na prostředí pražské kompoziční školy z hlediska pedagogického i uměleckého.  více

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl zmapovat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V letošním roce se projekt věnuje folklorním souborům. Vyvrcholením Roku folklorních souborů bude společný happening, který proběhne 6. června v odpoledních hodinách a zaplní celé historické centrum Brna. Pro tuto příležitost se projekt propojí s již tradiční akcí Brněnsko tančí a zpívá, která se dlouhodobě snaží o prezentaci lidové kultury etnografické oblasti Brněnska.  více

Po roce a půl se do Brna vrátila legenda současného instrumentálního jazz rocku (fusion) Snarky Puppy. V devítičlenné sestavě vystoupili 1. května v rámci Jazz Festu Brno ve vyprodaném Sono Centru. Během více než hodinu a půl dlouhé show zahráli jak několik skladeb z nejnovějšího alba Empire Central, tak výběr z přechozích nahrávek.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl prozkoumat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V minulém roce se zaměřil na pěvecké sbory, letošní ročník je věnován folklorním souborům a dalším tělesům, které mají jako svůj hlavní inspirační zdroj lidovou píseň.  více

Nejčtenější

Kritika

Festival Concentus Moraviae nabízí nejen zajímavá místa, ale také interprety. Výjimku v konceptu tvořil open air koncert konaný ve čtvrtek 13. června na náměstí 1. května v Kuřimi, který byl propojen s městskými oslavami. V podvečer se v hodinovém vstupu publiku představilo české těleso Epoque Quartet v obsazení David PokornýVladimír Klánský (housle), Alexey Aslamas (viola), Vít Petrášek (violoncello), které mnozí znají z televizního pořadu Star dance. Kuřim však v tomto roce není jediným oslavencem, jelikož i samotné kvarteto letos slaví 25 let svého působení.  více