Besední dům ve víru svého 150. výročí

3. květen 2023, 16:00
Besední dům ve víru svého 150. výročí

Sídlo Filharmonie Brno a jedna z nejdůležitějších historických i kulturních dominant Brna – tedy Besední dům – letos slaví 150. roků od svého vzniku. Přesně 3. dubnu 1873, kdy byla slavnostně otevřena dvorana (velký sál) budovy od architekta Theophila von Hansena, autora mj. proslulého vídeňského Musikvereinu, se tento honosný objekt stal středobodem brněnské kultury a zdejšího osobitého uměleckého života. O půldruhého století později – v pondělí 1. května 2023 – zahájila odpolední sešlost a následný koncert s podtitulem Když Smetana v Brně poprvé hrál… sérii koncertů, které vzdají hold jedinečným milníkům v kulturní historii města.

Prvním z nich – jak ostatně napovídá již název úvodního večera – byl koncert připomínající vystoupení Bedřicha Smetany dne 16. června 1873 v Besedním domě. Vstupní odpolední zahájení, při kterém vystoupily pěvecké sbory Beseda brněnská se sbormistrem Petrem Kolařem a Láska opravdivá pod vedením Jana Špačka na nádvoří Besedního domu, se uskutečnilo o páté. Ještě předtím však lákal zpěv Lásky opravdivé kolemjdoucí z balkónu budovy.

Oficiálního zahájení se tedy v 17 hodin chopila Beseda brněnská chorálem Jesus bleibet meine Freude z kantáty Herz und Mund und Tat und Leben Johanna Sebastiana Bacha, po které následovala píseň pro hlas a klavír (Petr Kolař) Caro laccio, dolce nodo skladatele Francesca Gaspariniho. Sólového partu se chopil tenorista Richard Kolař. Sborovému zpěvu nebylo co vytknout – členové Besedy brněnské jsou intonačně jednotní a dynamicky vyvážení. Gaspariniho píseň již z kraje koncertu představila nesmírně talentovaného pěvce, jehož technické, dynamické i výrazové možnosti představují velký příslib do budoucna. Do karet hraje mladému zpěvákovi i velmi příjemná barva hlasu a skvělá artikulace. Blok Besedy brněnské s písněmi i sborovými díly – mezi kterými nechyběly například klasická čísla jako Va, pensiero, sull’ali dorate z Verdiho Nabucca či Modlitba z Polské krve Oskara Nedbala – zakončil příznačně sbor Proč bychom se netěšili z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany.

Z nádvoří se program přesunul do foyer Besedního domu, kde vystoupili zpěváci mužského sboru Láska opravdivá pod vedením Jana Špačka se sbory Bedřicha Smetany. Koncert zahájilo Heslo I – II na text Josefa Srba-Debrnova a také následující skladba Věno byla z jeho pera. Láska opravdivá však nevystoupila pouze před koncertem samotným, ale také o přestávce i po skončení koncertu, takže kromě Smetanových sborů zazněla rovněž tvorba Pavla Křížkovského, Josefa Bohuslava Foerstera a na samém konci večera i Leoše Janáčka. Provedení skladeb odpovídá vysokému standardu sboru – zpěváci jsou intonačně i rytmicky jednotí, mají vytříbený cit pro sborovou tvorbu, které se věnují a samotné nastudování bylo dynamicky pestré a dobře pracovalo s gradací.

S příchodem sedmé hodiny večerní se návštěvníci přesunuli do sálu Besedního domu a mohla začít hlavní část programu, kterou zahájil Návrat plavců pro smíšený sbor Françoisa Bazina v úpravě Karla Bendla. Ten otevíral rovněž koncert z 16. června 1873 (ke stému výročí narození Josefa Jungmanna), kterým se pondělní večer Když Smetana v Brně poprvé hrál… inspiroval. Brno má dlouholetou tradici sborů a jejich vzájemné spolupráce – při mnoha příležitostech již brněnské sbory spojily své síly a nebylo tomu jinak ani v tomto případě. V průběhu večera vystoupily nejen již zmíněné sbory Beseda brněnská a Láska opravdivá, ale doplnil je také Akademický smíšený sbor Pečman, který – stejně jako Lásku opravdivou – vede Jan Špaček. Bazinův Návrat plavců zazněl ve spojení právě Láska opravdivé a Pečmana. Nastudování bylo kvalitní, rozvrstvení hlasů vyvážené a dynamika prvotřídní.

Mohutný sbor vystřídala křehká árie Vendulky Hajej můj andílku … Letěla bělounká holubičkaze Smetanovy opery Hubičkav podání sopranistky Pavly Vykopalové a klavíristy Igora Ardaševa. Lyrické árie v podání Pavly Vykopalové jsou prakticky stoprocentně zárukou hlubokého hudebního zážitku – sopranistka dokáže s maximálním hudebním pochopením pracovat s barvou hlasu a citovým zabarvením hudebních frází, aniž by působila pateticky či podbízivě. Zpěvaččino frázování, stejně jako práce s dynamikou či zdobení tónu slouží vždy ke zdůraznění konkrétního emočního náboje. Igor Ardašev byl pěvkyni citlivou oporou a jeho hra účelně akcentovala její interpretaci.

vyroci_besedniho_domu_foto_dag_markl_01

Klavírista Igor Ardašev dostal vzápětí možnost představit klavírní skladby Georga Friedricha Händela, Fryderyka Chopina a Bedřicha Smetany. Jako první zaznělo Händelovo Air s variacemi ze Suity E dur, které rovněž odkazuje na koncert z roku 1873. Ardašev uchopil větu střízlivě a bez zbytečné romantizace, která by dílu spíše ublížila. Naopak pro následující Nokturno E dur op. 62 č. 2 Fryderyka Chopina zvolil v souladu s interpretační logikou díla výrazně emotivnější nastudování. Závěr Ardaševova vystoupení v první polovině večera představovala trojice Smetanových polek – Polka č. 2 e moll ze Vzpomínek na Čechy ve formě polek, Polka č. 2 a moll z první řady Českých tanců a Polka č. 3 F dur rovněž z první řady Českých tanců . Tyto Smetanovy skladby se sice na původním koncertě neobjevily, ale z tematického hlediska odpovídají dramaturgii večera. Právě na třech zcela odlišných polohách (Händel, Chopin, Smetana) se nejlépe ukázala Ardaševova technická zdatnost, stejně jako práce s výrazem, frázováním a celkovým hudebním uchopením.

Druhou polovinu večera zahájila kantáta První májová noc pro smíšený sbor s průvodem klavíru skladatele Josefa Drahoráda na slova Karla Jaromíra Erbena. Také tato skladba se vyskytla na původním programu z roku 1873. Provedení se chopila Beseda brněnská, kterou řídila Dagmar Kolařová a za klavír usedl Petr Kolař. Jako sólisté vystoupili tenorista Richard Kolař a sopranistka Veronika Kladivová. Drahorádova skladba je líbezná, barvitá a s dobře strukturovanou formou, která se neustále navrací k hlavnímu hudebnímu tématu. I zde bylo provedení na vysoké úrovni a jednotlivé hlasové sekce byly jedna ke druhé vhodně dynamicky i výrazově odstupňovány. Richard Kolař zde opět potvrdil své hlasové kvality a Veronika Kladivová se pyšnila průrazným, avšak měkkým tónem s precizní dikcí a účelnou prací s výrazem.

Podobně jako v první polovině večera, i zde vystřídala sbor lyrická árie. Tentokrát se jednalo o árii Mařenky Ach, jaký žal … Ten lásky sen ze Smetanovy Prodané nevěsty opět v provedení Pavly Vykopalové a Igora Ardaševa. Tato árie byla snad ještě srdceryvnější než ta předchozí a opět platí, že byla vybroušena technicky i emočně, a to jak ze strany Vykopalové, tak Ardaševa, který – opět zcela v duchu první poloviny – pokračoval vlastním sólovým výstupem v podobě koncertní parafráze Franze Liszta na motivy z opery Rigoletto Giuseppe Verdiho. Právě zde mohl Ardašev nejvíce prezentovat své technické mistrovství – Lisztova parafráze je plná náročných běhů, rychlých figurací, melodických skoků a dramatických změn dynamiky i sazby. Nutno dodat, že klavírista si i s nejnáročnějšími místy poradil s naprostou lehkostí, která byla obdivuhodná obzvláště u rychlých, avšak bezchybně vyartikulovaných běhů.

vyroci_besedniho_domu_foto_dag_markl_02jpeg

Při samotném závěru – Ukvaldských písních Leoše Janáčka – pod vedením Petra Kolaře spojily síly všechny tři sbory. Ačkoliv by se dalo očekávat, že různá historie a různá profesionalita zúčastněných těles by mohla ovlivnit výsledné nastudování, trojice sborů vystoupila v naprosté souhře. Jednalo se tak o energickou tečku za poměrně dlouhým, avšak umělecky výživným odpolednem. A to nás ty hlavní oslavy teprve čekají – Filharmonie Brno pro oslavy 150. výročí své sídla připravila nejen historií inspirované koncerty, ale rovněž mezinárodní muzikologickou konferenci, světelnou instalaci na nádvoří, výstavu Hansenových návrhů ve spolupráci s Moravskou galerií či premiéru dokumentu České televize Já, Besední dům. Zkrátka ctihodná budova slaví a bude to stát za to!

FRANÇOIS BAZIN Návrat plavců pro smíšený sbor

BEDŘICH SMETANA Hajej můj andílku … Letěla bělounká holubička, árie Vendulky z opery Hubička

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL Air s variacemi ze Suity E dur HWV 430

FRYDERYK CHOPIN Nokturno E dur op. 62 č. 2

BEDŘICH SMETANA:

Polka č. 2 e moll z cyklu Vzpomínka na Čechy ve formě polek op. 12

Polka č. 2 a moll z I. řady Českých tanců

Polka č. 3 F dur z I. řady Českých tanců

JOSEF DRAHORÁD První májová noc, kantáta pro smíšený sbor s průvodem klavíru a harmonia (ad lib.)

BEDŘICH SMETANA Ach, jaký žal … Ten lásky sen, árie Mařenky z opery Prodaná nevěsta

FRANZ LISZT Rigoletto, koncertní parafráze na témata z opery Giuseppa Verdiho

LEOŠ JANÁČEK Ukvalské písně pro smíšený sbor na texty a nápěvy ukvalských lidových písní

Igor Ardašev klavír

Pavla Vykopalová soprán

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská

sbormistr Petr Kolař

Akademický smíšený pěvecký sbor Pečman

Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá

sbormistr Jan Špaček

pondělí 1. května 2023

Besední dům

Foto Dag Markl

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Premiérou inscenace Krokodýl ze Svratky aneb Mozart v Brně o víkendu začalo už čtrnácté Léto na Biskupském dvoře. V seriálu produkcí Městského divadla Brno (MdB) přibyla atypická hudební inscenace s bláznivě překombinovaným příběhem, jehož díry naštěstí zaceluje muzika: klasická i její svérázné aranže.  více

Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae přináší již dvacátým osmým rokem dramaturgicky pestré a interpretačně vybroušené večery, které navíc zasazuje nejen do koncertních sálů, ale rovněž na nádvoří či do zámeckých salónů, hradních sálů, bazilik, kostelů či synagog. Letošní 28. ročník zastřešuje téma Mezi Kroměříží a Vídní. Kulturní centrum Evropy tedy Vídeň sloužila jako sídelní město habsburských císařů a Kroměříž zase byla domovem olomouckých arcibiskupů. Na dramaturgii letošního ročníku se podílela trojice respektovaných odborníků: děkanka Hudební fakulty JAMU, cembalistka, varhanice a muzikoložka Barbara Maria Willi, historik, muzikolog a sbormistr Vladimír Maňas a Otto Biba, rakouský hudební vědec a dlouholetý ředitel vídeňského archivu Gesellschaft der Musikfreunde.  více

Letos v únoru se Filharmonie Brno vydala na nesmírně úspěšné americké turné; na programu měla výběr základních českých klasiků a současnou americkou hudbu. Orchestr vystoupil v legendární Carnegie Hall, v Ann Arbor, poté následovaly tři koncerty v Kalifornii a dále v Kansas City a v texaském Lubbocku. Na koncertech se představili někteří z vůdčích sólistů dnešní doby, jmenovitě Angélique KidjoLaurie Anderson a Christian Schmitt. To vše se odehrálo pod taktovkou šéfdirigenta a uměleckého ředitele Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese. Strávil jsem s ním několik fascinujících minut, během nichž mi o tomto velkém mezinárodním úspěchu vyprávěl.  více

Původně mělo jít o dvojalbum, na kterém Druhá tráva pracovala s britským producentem Eddiem Stevensem a které mělo přinést převzaté i autorské skladby. Vinou epidemie covidu vznikly obě části odděleně: Díl první vyšel v roce 2020 a obsahoval především coververze. Díl druhý se na trhu objevil v roce 2022 a převažují na něm skladby původní. Osoba producenta, jinak špičkového odborníka na indiepop a elektronickou hudbu, je u obou částí stejná. Přístup a způsob nahrávání se však liší a to, co kapela se Stevensem na prvním albu pouze naznačila, na „dvojce“ vyzrálo do intenzivnějších barev, zvuků a vůní.  více

Oslavy stopadesátí let brněnského Besedního domu, které se konají nejen v jeho prostorách, vynikají zajímavou dramaturgií. Ta dokáže posluchače přenést do počátků existence tohoto koncertního prostoru. Dva koncerty, které se odehrály 4. a 5. května, nesly název Janáček a Horňácká muzika. Já jsem se zúčastnila toho prvního a šlo o skutečně povedený zážitek, který mi Filharmonie Brna a Horňácká muzika Petra Mičky připravila. Páteční reprízu koncertu přenášela Česká televize. Oba večery byly vyprodané a do prodeje se dokonce přidávaly vstupenky na stání.  více

Sídlo Filharmonie Brno a jedna z nejdůležitějších historických i kulturních dominant Brna – tedy Besední dům – letos slaví 150. roků od svého vzniku. Přesně 3. dubnu 1873, kdy byla slavnostně otevřena dvorana (velký sál) budovy od architekta Theophila von Hansena, autora mj. proslulého vídeňského Musikvereinu, se tento honosný objekt stal středobodem brněnské kultury a zdejšího osobitého uměleckého života. O půldruhého století později – v pondělí 1. května 2023 – zahájila odpolední sešlost a následný koncert s podtitulem Když Smetana v Brně poprvé hrál… sérii koncertů, které vzdají hold jedinečným milníkům v kulturní historii města.  více

Písničkářka Martina Trchová, držitelka Anděla za album Holobyt, nedávno rozpustila svou kapelu a nově vystupuje především jako sólistka. Pomalu pracuje na novém albu a věnuje se také výtvarnému umění. Brzy vyjde její nová kniha s názvem Babi a také se bude konat další ročník festiválku, který pořádá v brněnské čtvrti Obřany.  více

Slyšet a vnímat hudbu v nejrůznějších interaktivních paralelách bylo možné na koncertě Brno Contemporary Orchestra v čele se svým dirigentem Pavlem Šnajdrem, který se odehrál v pondělí v brněnském vědeckém zábavném centru Vida. Večer věnovaný zvuku a interakcím ve vědě nezůstal pouze u pokusů na stanovištích, ale přetavil vědu do uměleckého hudebního zážitku, který byl také propojen s tlumočením do znakového jazyka v podání Hands Dancevíce

Na velké Hudební scéně Městského divadla Brno se včera odehrála česká premiéra broadwayského muzikálu Velká ryba (Big Fish). Druhé obsazení velké a technicky náročné produkce se odehraje dnes. Dílo scenáristy Johna Augusta vypráví příběh o komplikovaném vztahu otce a syna, o světě fantazie, lásky a magie. Hudbu složil Andrew Lippa, autor muzikálu Adamsova rodina. Muzikál vychází ze stejnojmenné prózy Daniela Wallise s podtitulem Román mytických rozměrů a z oceňovaného filmu Tima Burtona. Na newyorskou Broadway se muzikál poprvé dostal před deseti lety, a ještě o deset let dříve vznikl vzpomínaný film slavného režiséra.  více

Ze spolupráce hudebního souboru Ensemble Opera Diversa a houslového virtuóze Milana Paľy vznikla již celá řada nahrávek i nezapomenutelných hudebních večerů. Na loňský komorní diptych světových premiér pro sólové housle od Adriána Demoče a Jany Kmiťové navázal v pondělí 17. dubna v sále Místodržitelského paláce v Brně další koncert s celovečerní sólovou kompozicí. Také Dandelion (Pampeliška) kanadsko-americké skladatelky Lindy Catlin Smith zazněl v sídle Moravské galerie v Brně ve světové premiéře. Dílo navíc vzniklo speciálně z podnětu Milana Paľy.  více

Už sedmým koncertem pokračoval Velikonoční festival duchovní hudby, který se takto překlenul do poslední třetiny. Včerejší večer se uskutečnil v Českobratrském evangelickém chrámu J. A. Komenského (známý také pod názvem Červený kostel). Pro jubilejní 30. ročník festivalu vznikly dvě skladby. První od Slavomíra Hořínky diváci slyšeli zkraje minulého týdne. Druhou premiérovanou kompozici s názvem Mysterium paschale od brněnského skladatele a varhaníka Františka Fialy představil recenzovaný koncert nazvaný veršem Zajásejte již, zástupy. Velikonoční oratorium v sobě skrývá rafinovanost v podobě práce s prostorem chrámu, kombinování české a latinské verze zhudebněných textů a vložených recitací.  více

O jubilejním 20. ročníku hudebního cyklu Barbara Maria Willi uvádí…, také o historicky poučené interpretaci a dalších plánech jsem na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění hovořil s děkankou Hudební fakulty JAMU, dramaturgyní, pedagožkou, popularizátorkou klasické hudby, cembalistkou, varhanicí a specialistkou na kladívkový klavír Barbarou Marií Willi. O tom, jak nabitý program tato žena má, vypovídá nejlépe fakt, že těsně před začátkem našeho povídání aktivně vyučovala zahraničního studenta.  více

Velikonoční festival duchovní hudby možná nejvýrazněji reflektuje svátky ze svého názvu v tzv. tenebrae (temných hodinkách). Jedná se o tři večery od Škaredé středy po Velký pátek, během nichž posluchači mají možnost si vyslechnout rozmanitá zhudebnění lamentací (nářků) z knihy Pláč nebo také responzorií věnovaných Kristovu utrpení. Ke zpěvům původně náležely obřady, ze kterých se při koncertech zachovává symbolické zhasínání svící.  více

Zpěváka, herce, scenáristu Ondřeje Havelku brněnské publikum dobře zná i v roli režiséra. V opeře Národního divadla Brno vytvořil inscenace na díla Bedřicha Smetany (2006), Giacoma Pucciniho (2008) nebo Johanna Strausse mladšího (2010). V této sezóně se do Brna opět navrací s letošní druhou operní premiérou Falstaff od Giuseppe Verdiho. Uskutečnila se 5. dubna 2023 za účasti režiséra.  více

Protnutí staré a nové hudby přinesl třetí koncert Velikonočního festivalu duchovní hudby, který se odehrál 4. dubna v brněnském kostele sv. Janů. Večer s podtitulem Hlásám milost patřil komornímu orchestru L´Armonia Terrena fungujícího pod vedením kmenového dirigenta Zdeňka Klaudy. Basového partu v jediné vokálně-instrumentální skladbě se ujal sólista Jan Martiník. Koncert z hlediska dramaturgie byl nápaditě orámovaný dílem Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750) v instrumentačně novodobém hávu.  více

Nejčtenější

Kritika

Premiérou inscenace Krokodýl ze Svratky aneb Mozart v Brně o víkendu začalo už čtrnácté Léto na Biskupském dvoře. V seriálu produkcí Městského divadla Brno (MdB) přibyla atypická hudební inscenace s bláznivě překombinovaným příběhem, jehož díry naštěstí zaceluje muzika: klasická i její svérázné aranže.  více