Brno Contemporary Orchestra a jeho pokoušení románem Doktor Faustus

7. listopad 2023, 1:00
Brno Contemporary Orchestra a jeho pokoušení románem Doktor Faustus

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).

bco_2023_pitevna_05

Andrej Volkonskij (1933–2008) byl ruský skladatel a klavírista, potomek starobylé ruské šlechtické rodiny, jež je považován za zřejmě prvního autora sovětské seriální kompozice: klavírní suity Musica Stricta (1957). Brno Contemporary Crchestra se sopranistkou Irenou Troupovou však provedli jeho seriální kantátu Nářky Ščazy napsanou v roce 1962 na texty Ščazy z Kurkili – dagestánské básnířky a zpěvačky. Texty odráží autorčin spletitý a drsný osud, s nímž se po celý život vypořádávala. Proto také ze skladby čiší ponurost ukotvená v depresivně laděné atmosféře díla. Ta je podpořena atonalitou a s ní spojenou disonancí přirozeně vyvěrající z techniky seriality. S řadami však skladatel nezachází přísně, nechává v hudbě proudit vlastní osobitý lyrismus. Cyklus zhudebněných básní rámuje vokalíza za doprovodu komorního uskupení. Pěveckému partu dominuje expresivita: výkřiky, vzdechy, velké intervalové skoky, které se vyjímaly i v samotném výkonu Ireny Troupové. Především ve čtvrté básni začínající slovy „Jak v zásobníku napěchovaném střelami…“ si posluchači mohli povšimnout zvukomalebnosti v nástrojích napodobujících ony zmíněné střely. Sólistka zde jako by vedla dialog, v němž melodie často směřující nahoru představovala otázku, na kterou buď sama zpěvačka anebo jeden z nástrojů odpovídají. Skladba v sobě ukrývá také různé zvukové efekty. Za zmínku stojí kupříkladu odstupňované vibrato na prodlevě v anglickém rohu či do detailu promyšlená práce s různorodými paličkami na vibrafon.

bco_2023_pitevna_03

Hlavním vrcholem večera byla Boulezova kantáta pro alt a šest nástrojů na texty Reného Chara Kladivo bez pána (1952). Pierre Boulez (1925–2016) jako skladatel, hudební teoretik a dirigent přispěl do historie také reformou v oblasti kompozice a hudebního myšlení. V kantátě pracuje organizovaně nejen s tóny, ale také s intervalovými postupy, rytmikou, dynamikou, tempem, instrumentací a interpretačními možnostmi nástrojů. Vše je rozděleno do řad a naprosto přesně vypočítaných řádů, jež pro některé posluchače může znít absurdně. Nahodilost nebo spíše svobodná vůle je zde ponechána pouze posluchači a jeho vlastnímu poslechu hudby. Nezpěvnost pěveckého partu prokazoval fakt, že mezzosopranistka Sylva Čmugrová na jisté nástupy musela použít úderovou ladičku, aby si byla jistá intonační přesností. O ní však v rámci celé skladby nebylo pochyb. Příjemná, zastřenější barva hlubšího hlasu Čmugrové dodávala pocit jisté vyzrálosti, vyspělosti jejího výkonu, jež výborně korespondoval se zvrhlostí, nonsensu a temností samotných Charových textů. Čistě instrumentální části jsou postavené na principu uzavřených myšlenek, po nichž vždy na chvíli nastupuje krátká general pausa. A právě v těchto momentech je nutná absolutní koncentrace všech hudebníků, aby jednotlivé věty správně vyzněly. Nastudování Brno Contemporary Crchestra zaujalo precizností, subtilností a výše zmíněnou absolutní soustředěností či vzájemným napojením mezi dirigentem Šnajdrem a interprety. Vše udělalo bezesporu z uvedení skladby jedinečný hudební zážitek.

bco_2023_pitevna_01

Po dlouhém, náročném a vyčerpávajícím Boulezovi následovala závěrečná jednohubka v podobě cyklu miniatur rakouského skladatele Antona Weberna (1883–1945) Pět duchovních písní vzniklých mezi lety 1921–1922. Skladatel zhudebnil texty Petera Roseggera, Johana Sigfrieda a lidovou píseň Morgenlied ze sbírky Chlapcův kouzelný roh. I v tomto případě se jednalo o seriální kompozici, v níž opět autor k řadám přistupoval osobitým způsobem. Webern totiž často používal čtyři unikátní triády (tři řady) pro každou kompozici, které na bázi abstraktní představivosti i vlastní invence kombinoval a následně přísně skládal do not. Obdobně jako tomu bylo u úvodní skladby se vokální linka neobešla bez značné expresivity znázorněné vyšším ambitem či vyloženě exponovanými melodickými úseky. Webern ovšem tyto prostředky používá pouze pro zvýraznění myšlenky v textu. V miniaturách se nachází také zpěvné momenty i jisté náznaky tonality, a to především v poslední části Jdi, duše, ke svému Bohu (text P. Rosegger). Úvod této věty navozuje pocit tonálního ukotvení, které je chvilkové. Symbolicky vyznívají především závěrečná slova „Přijme tě se svým milosrdenstvím do lepšího života.“ představující onu zmíněnou kantabilitu. Samotnému provedení Brno Contemporary Orchestra a Ivany Troupové není co vytknout. Jak po technické, tak po výrazové stránce se koncert nesl v duchu obdivuhodných výkonů, které publikum ocenilo dlouhým a hlasitým potleskem.

bco_2023_pitevna_07

Program:

Andrej Vokonskij – Žaloby Ščazy (1962)

Pierre Boulez – Kladivo bez pána (1952)

Anton Webern – Pět duchovních písní, op. 15 (1921–1922)

Brno contemporary orchestra

Irena Troupová – soprán

Sylva Čmugrová – mezzosoprán

Pavel Šnajdr – dirigent

Neděle 5. listopadu 2023 v 19h, FaVU VUT – bývalá pitevna

Foto Jan Mikolášek

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Když se hovoří o českém funku, je nemožné nezmínit osobnost producenta, klávesisty a zpěváka Romana Holého, který je neodmyslitelně spjat jak s mnoha hudebními projekty, tak se současnou populární hudební scénou. V současné době živě vystupuje především s kapelami Monkey Business a J.A.R., bez kterých si lze český funk jen stěží představit. Obě kapely vystoupily v rámci Gregoryfestu 2024 ve čtvrtek 13. června v Amfiteátru Starý pivovar v brněnských Řečkovicích.  více

V duchu myšlenky, že Brno a folklor patří k sobě, proběhl ve čtvrtek 6. června Happening Roku folklorních souborů. Událost uspořádala Kancelář Brno město hudby UNESCO ve spolupráci se spolkem Brněnsko tančí a zpívá. Akce se tak stala součástí dlouhodobého projektu, který si předsevzal zmapovat amatérskou hudební scénu v Brně, a to nejen folklorní. V minulém roce Brno město hudby obdobným způsobem oslovilo pěvecké sbory, v budoucnu to budou například garážové kapely. Dokládá tak pestrost brněnské hudební scény nejen na úrovni profesionálních těles, ale i nadšených laiků, pro které je muzika neoddělitelnou součástí života.  více

Spolek Brněnsko tančí a zpívá a TIC Brno uspořádali 6. června 49. ročník přehlídky Brněnsko tančí a zpívá. Program koncentrovaný do jednoho dne byl nabitější, než v předchozích letech. Podtitul Rok folklorních souborů byl vypůjčen od stejnojmenného projektu kanceláře Brna města hudby UNESCO.  více

Ještě před rokem bychom v Nové synagoze ve Velkém Meziříčí nalezli asijskou tržnici. Jmenované město se však rozhodlo budovu odkoupit a začalo ji využívat důstojněji. Při právě probíhajícím festivalu Concentus Moraviae posluchači mohli ve středu 5. června tuto památku navštívit a vyslechnout si zde komorní koncert zpěvačky a houslistky Ivy Bittové, jejího ženského sboru Babačka s muzikanty Jakubem Jedlinským (akordeon) a Pavlem Fischerem (housle).  více

Večernímu koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Tvář vody, který se uskutečnil 4. června ve venkovním prostoru (atrium) Moravské zemské knihovny Brno, předcházela dopolední beseda profesora Miloše Štědroně a docenta Vladimíra Maňase z Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity. Oba jmenovaní si připravili poutavé povídání na téma vodního živlu v umění (od gregoriánského chorálu až po počátek 20. století), jež bylo zakončeno ukázkou edice a poslechem nahrávky Janáčkovy symfonie Dunaj. V rámci koncert pod taktovkou Gabriely Tardonové inspirovaném tématem vody zazněly jedna světová a tři české premiéry. Jako sólistka se divákům představila harfistka Dominika Kvardovávíce

Podobně jako další hudební festivaly se i 29. ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae musel vypořádat letos nejen s Rokem české hudby, ale především s jedinečným výročím 200 let od narození Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české hudby. Dramaturgické ukotvení právě zahájeného ročníku se nese v duchu hesla „Metamorfózy: Czech Smetana!“. První festivalový koncert, který se uskutečnil 31. května v kyjovském Městském kulturním středisku, dal tušit, kterým směrem se bude ubírat i zbytek festivalové dramaturgie. Na Smetanovu tvorbu se organizátoři přehlídky totiž rozhodli pohlížet z nových úhlů a pracovat nejen s hudbou, ale také s očekáváním posluchačů. Již na úvodním večeru zazněl proslulý Smetanův Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života, avšak v úpravě pro symfonický orchestr z pera dirigenta a klavíristy George Szella. Smetanovo dílo doplnila světová premiéra Koncertu pro flétnu a orchestr Sadunkertoja finského skladatele, dirigenta a rezidenčního umělce 29. ročníku festivalu Olliho Mustonena, která vznikla přímo na objednávku festivalu. Právě Mustonen provedení obou skladeb v podání orchestru Prague Philharmonia také řídil. Jako sólistka vystoupila dánská flétnistka Janne Thomsenvíce

V rámci koncertní řady Hudebních inventur Ensemble Opera Diversa, která započala už v roce 2017, má těleso za cíl přinášet (znovu)objevená díla a autory, s nimiž se na pódiích setkáváme zřídka. Tato dramaturgická linie ale také nabízí prostor a iniciativu k vytváření zcela nových skladeb uváděných ve světových premiérách. Komorní koncert uskutečněný ve středu 29. května 2024 v aule rektorátu Vysokého učení technického (VUT) v Brně se protentokrát nesl v režii Diversa QuartetBarbara Tolarová (1. housle), Jan Bělohlávek (2. housle), David Křivský (viola), Iva Wiesnerová (violoncello), OK Percussion Duo (Martin OpršálMartin Kneibl), sólistky Anety Podracké Bendové (soprán) a klavíristky Terezy Plešákové. Námětem odkazoval na prostředí pražské kompoziční školy z hlediska pedagogického i uměleckého.  více

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl zmapovat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V letošním roce se projekt věnuje folklorním souborům. Vyvrcholením Roku folklorních souborů bude společný happening, který proběhne 6. června v odpoledních hodinách a zaplní celé historické centrum Brna. Pro tuto příležitost se projekt propojí s již tradiční akcí Brněnsko tančí a zpívá, která se dlouhodobě snaží o prezentaci lidové kultury etnografické oblasti Brněnska.  více

Po roce a půl se do Brna vrátila legenda současného instrumentálního jazz rocku (fusion) Snarky Puppy. V devítičlenné sestavě vystoupili 1. května v rámci Jazz Festu Brno ve vyprodaném Sono Centru. Během více než hodinu a půl dlouhé show zahráli jak několik skladeb z nejnovějšího alba Empire Central, tak výběr z přechozích nahrávek.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl prozkoumat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V minulém roce se zaměřil na pěvecké sbory, letošní ročník je věnován folklorním souborům a dalším tělesům, které mají jako svůj hlavní inspirační zdroj lidovou píseň.  více

Exkurz do hudby tří, částečně ovšem čtyř století připravila divákům Filharmonie Brno při pátém koncertu abonentní řady Filharmonie doma. Ve čtvrtek 25. dubna v Besedním domě provedla pod vedením dirigenta Takeshiho Moriuchiho skladby Maurice Ravela, Roberta Schumanna, Johna Adamse a Wolfganga Amadea Mozarta. Při interpretaci Schumannova písňového cyklu Láska a život ženy, který dal celému koncertu název, orchestr doplnila mezzosopranistka Markéta Cukrovávíce

Nejčtenější

Kritika

Když se hovoří o českém funku, je nemožné nezmínit osobnost producenta, klávesisty a zpěváka Romana Holého, který je neodmyslitelně spjat jak s mnoha hudebními projekty, tak se současnou populární hudební scénou. V současné době živě vystupuje především s kapelami Monkey Business a J.A.R., bez kterých si lze český funk jen stěží představit. Obě kapely vystoupily v rámci Gregoryfestu 2024 ve čtvrtek 13. června v Amfiteátru Starý pivovar v brněnských Řečkovicích.  více