Brno Contemporary Orchestra a jeho pokoušení románem Doktor Faustus

7. listopad 2023, 1:00
Brno Contemporary Orchestra a jeho pokoušení románem Doktor Faustus

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).

bco_2023_pitevna_05

Andrej Volkonskij (1933–2008) byl ruský skladatel a klavírista, potomek starobylé ruské šlechtické rodiny, jež je považován za zřejmě prvního autora sovětské seriální kompozice: klavírní suity Musica Stricta (1957). Brno Contemporary Crchestra se sopranistkou Irenou Troupovou však provedli jeho seriální kantátu Nářky Ščazy napsanou v roce 1962 na texty Ščazy z Kurkili – dagestánské básnířky a zpěvačky. Texty odráží autorčin spletitý a drsný osud, s nímž se po celý život vypořádávala. Proto také ze skladby čiší ponurost ukotvená v depresivně laděné atmosféře díla. Ta je podpořena atonalitou a s ní spojenou disonancí přirozeně vyvěrající z techniky seriality. S řadami však skladatel nezachází přísně, nechává v hudbě proudit vlastní osobitý lyrismus. Cyklus zhudebněných básní rámuje vokalíza za doprovodu komorního uskupení. Pěveckému partu dominuje expresivita: výkřiky, vzdechy, velké intervalové skoky, které se vyjímaly i v samotném výkonu Ireny Troupové. Především ve čtvrté básni začínající slovy „Jak v zásobníku napěchovaném střelami…“ si posluchači mohli povšimnout zvukomalebnosti v nástrojích napodobujících ony zmíněné střely. Sólistka zde jako by vedla dialog, v němž melodie často směřující nahoru představovala otázku, na kterou buď sama zpěvačka anebo jeden z nástrojů odpovídají. Skladba v sobě ukrývá také různé zvukové efekty. Za zmínku stojí kupříkladu odstupňované vibrato na prodlevě v anglickém rohu či do detailu promyšlená práce s různorodými paličkami na vibrafon.

bco_2023_pitevna_03

Hlavním vrcholem večera byla Boulezova kantáta pro alt a šest nástrojů na texty Reného Chara Kladivo bez pána (1952). Pierre Boulez (1925–2016) jako skladatel, hudební teoretik a dirigent přispěl do historie také reformou v oblasti kompozice a hudebního myšlení. V kantátě pracuje organizovaně nejen s tóny, ale také s intervalovými postupy, rytmikou, dynamikou, tempem, instrumentací a interpretačními možnostmi nástrojů. Vše je rozděleno do řad a naprosto přesně vypočítaných řádů, jež pro některé posluchače může znít absurdně. Nahodilost nebo spíše svobodná vůle je zde ponechána pouze posluchači a jeho vlastnímu poslechu hudby. Nezpěvnost pěveckého partu prokazoval fakt, že mezzosopranistka Sylva Čmugrová na jisté nástupy musela použít úderovou ladičku, aby si byla jistá intonační přesností. O ní však v rámci celé skladby nebylo pochyb. Příjemná, zastřenější barva hlubšího hlasu Čmugrové dodávala pocit jisté vyzrálosti, vyspělosti jejího výkonu, jež výborně korespondoval se zvrhlostí, nonsensu a temností samotných Charových textů. Čistě instrumentální části jsou postavené na principu uzavřených myšlenek, po nichž vždy na chvíli nastupuje krátká general pausa. A právě v těchto momentech je nutná absolutní koncentrace všech hudebníků, aby jednotlivé věty správně vyzněly. Nastudování Brno Contemporary Crchestra zaujalo precizností, subtilností a výše zmíněnou absolutní soustředěností či vzájemným napojením mezi dirigentem Šnajdrem a interprety. Vše udělalo bezesporu z uvedení skladby jedinečný hudební zážitek.

bco_2023_pitevna_01

Po dlouhém, náročném a vyčerpávajícím Boulezovi následovala závěrečná jednohubka v podobě cyklu miniatur rakouského skladatele Antona Weberna (1883–1945) Pět duchovních písní vzniklých mezi lety 1921–1922. Skladatel zhudebnil texty Petera Roseggera, Johana Sigfrieda a lidovou píseň Morgenlied ze sbírky Chlapcův kouzelný roh. I v tomto případě se jednalo o seriální kompozici, v níž opět autor k řadám přistupoval osobitým způsobem. Webern totiž často používal čtyři unikátní triády (tři řady) pro každou kompozici, které na bázi abstraktní představivosti i vlastní invence kombinoval a následně přísně skládal do not. Obdobně jako tomu bylo u úvodní skladby se vokální linka neobešla bez značné expresivity znázorněné vyšším ambitem či vyloženě exponovanými melodickými úseky. Webern ovšem tyto prostředky používá pouze pro zvýraznění myšlenky v textu. V miniaturách se nachází také zpěvné momenty i jisté náznaky tonality, a to především v poslední části Jdi, duše, ke svému Bohu (text P. Rosegger). Úvod této věty navozuje pocit tonálního ukotvení, které je chvilkové. Symbolicky vyznívají především závěrečná slova „Přijme tě se svým milosrdenstvím do lepšího života.“ představující onu zmíněnou kantabilitu. Samotnému provedení Brno Contemporary Orchestra a Ivany Troupové není co vytknout. Jak po technické, tak po výrazové stránce se koncert nesl v duchu obdivuhodných výkonů, které publikum ocenilo dlouhým a hlasitým potleskem.

bco_2023_pitevna_07

Program:

Andrej Vokonskij – Žaloby Ščazy (1962)

Pierre Boulez – Kladivo bez pána (1952)

Anton Webern – Pět duchovních písní, op. 15 (1921–1922)

Brno contemporary orchestra

Irena Troupová – soprán

Sylva Čmugrová – mezzosoprán

Pavel Šnajdr – dirigent

Neděle 5. listopadu 2023 v 19h, FaVU VUT – bývalá pitevna

Foto Jan Mikolášek

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více