ConTRIOlogy provedli diváky večerem plným premiér

ConTRIOlogy provedli diváky večerem plným premiér

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.

Večer otevřela kompozice Vítr se v jarních horách hvězd Matouše Hejla (*1989), která zhudebňuje sijo (tradiční forma korejské poezie; nerýmovaná báseň o třech verších po 14 až 16 slabikách určená pro zpěv) korejského básníka a filosofa U Taka (1263–1343). Do atmosféry skladby diváky uvedla introdukce založená na prodlevách v akordeonu, nad kterými dlouhými tóny, trylky a vířením preludoval cimbál, jenž znázorňoval právě vítr. Do postupně se zahušťující se faktury postupně vstupoval zpěv, silně ovlivněný lidovou hudbou. Celou skladbu uzavřela opět část instrumentální, ve které cimbalista využil různých technik hry včetně drnkání prsty na struny.

Pro následující Curling Iana Mikysky (*1994) se ConTRIOlogy, které dalo podnět pro název skladby, uskupilo do trojúhelníku a vytvořilo sevřený tvar. Kompozice v sobě snoubila práci se zvukem, barvou, časem a prostorem. Podobně jako ve sportu, podle kterého se skladba jmenuje (ostatně jako v každém jiném), nese v sobě Curling prvky předem dané a náhodné. Kloubí se v něm pevně předepsaná partitura s aleatorními (pokyny ohraničená improvizace) prvky. Podle slov skladatele hrál Michal Grombiřík roli metače kamenů a Žaneta Vítková s Janou Vondrů ztvárnily metařky. V kompozici bylo toto rozdělení jasně patrné, jelikož zpěv a akordeon navazovaly plynule na cimbál. Ze začátku byla většina souzvuků v unisonu, později se ovšem objevovaly i souzvuky náročnější, a to zejména pro zpěv. Janě Vondrů ovšem ani tyto pasáže nedělaly problém. Zpěvačka a akordeonistka navíc vytvářeli pulzování (v případě akordeonu například třesením nástrojem), které znázorňovalo právě rychlé pohyby košťat před hozeným kamenem. Cimbalista pak využíval různých technik hry, včetně vodorovného přejíždění po strunách, drnkání a poklepávání prsty nebo hraní ladícím klíčem.

Večer přepůlila kompozice ...con un oir... (ve volném překladu Za zvuku cimbálu) pro sólový cimbál bolivijského skladatele Edgara Alandii (*1950). Původně byla skladba napsána pro klavír a kytaru, podle skladatele je tedy jako dělaná pro tak komplexní nástroj, jakým cimbál je. Toto virtuózní dílo, ve kterém se nástroj jako by hádal sám se sebou, než došlo k uklidnění na samém konci skladby, bylo pro Grombiříka technicky nejnáročnější. Se všemi technickými pasážemi si ale skvěle poradil a zvládl i velice citlivou práci s dynamikou.

Vojtěch Dlask (*1979) ve své kompozici Trois mélodies zhudebnil části románu Querelle de Brest francouzského básníka, spisovatele a dramatika Jeana Geneta (1910–1986). Silně kontroverzní a v jistých místech vulgární texty, velmi explicitně pojednávající o queer tematice, Dlask oblékl do výrazných, často až schubertovských melodií a skvělé práce se sólovým hlasem, kterému skladatel předepsal různé druhy šepotu nebo křik. Zpěvačce také předepsal různé scénické poznámky, které dílu vetkly až lehce divadelní charakter. Skladba přímo čišela inspirací šansony a francouzskou kulturou šedesátých let. Dlask si z nich ovšem vzal to nejlepší a vložil do díla výraznou melodickou invenci. Zpěv byl podložen akordickou harmonikou, která ho občas doplňovala kontrapunktickými linkami a cimbál melodie podpíral akordickými běhy nebo basovými tóny. Nástroje tak hudebně doplňovaly zpěv, ale také vytvářely barevné plochy, které dotvářely atmosféru díla. Té pomohla také práce zvukaře, který lehce poupravoval zvuk vycházející z reproduktorů kupříkladu v podobě echa na konci skladby.

Cyklus Moravská lidová poezie v písních posbíraných Leošem Janáčkem posloužil jako hlavní inspirace ConTRIOlogy a Tomáše Vtípila (*1981) pro poslední skladbu večera – společný projekt Minulo, při kterém sám skladatel trio na pódiu doplnil. Toto dílo nelze chápat jako čistě autorskou skladbu, ale jako hudební útvar rozprostírající se na pomezí úpravy, kompozice a řízené improvizace. Důraz byl kladený zejména na barevnost, rytmicko-melodické figurace, a motivy tvořené pomocí kombinace neobvyklých rozšířených technik hry a zpěvu, změn hlasových rejstříků nebo využití preparovaného cimbálu. To vše doplňoval Vtípil pomocí syntezátoru, houslí, kytary, různých perkusí nebo trubky, ze které ovšem úmyslně nevycházely tóny ale například mikrofonem snímané zvuky mechanik nebo procházejícího vzduchu. Housle využíval jako další melodický nástroj, kdy ukázal, že má velmi hezký tón, nebo jako zvukomalebný prostředek (hra sul ponticello ad.). V průběhu kompozice se zvukomalebná funkce nástrojů proměňovala spíše v harmonickou. Faktura se tak stala tradičnější ovšem se stálým narušováním syntezátory. Zpěvu bylo téměř celou dobu hezky rozumět. Pouze v jednom místě, kde hrály nástroje forte a elektronika byla hodně zesílená, se zpěv začal ztrácet, což ovšem mohl být záměr. Na konci se k Janě Vondrů se zpěvem přidali také ostatní členové tria. Jejich trojhlas byl na dobré úrovni a tvořili tak spolu hezké lidové harmonie.

Program třetího Koncertu premiér ukázal divákům pět zcela nových děl a pět různých přístupů ke kompozici. Tento vydatný večer provázela výborná interpretace všech muzikantů, až na pár drobných chyb, které ale na výsledné vyznění děl neměly vliv. Žaneta Vítková i Martin Grombiřík si poradili i s technicky náročnějšími pasážemi a skvěle pracovali s dynamikou. Jana Vondrů předvedla publiku svůj hlas v plné síle a obzvláště ve středních polohách byl její zpěv plný a velmi jistý. Ukázala navíc, že do přednesu umí skvěle vložit i dramatické prvky, které zejména Dlaskova kompozice vyžadovala. Skvělé atmosféře večera pomohla také téměř absolutní tma v sále a různě barevná světla na pódiu. Kombinací premiérového uvedení skladeb, skvělé interpretace a výborné atmosféry se tak divákům naskytla jen těžce opakovatelná podívaná.

Program:

Matouš Hejl: Vítr v jarních horách hvězd (premiéra)

Ian Mikyska: Curling (premiéra)

Edgar Alandia: ...con un oir... (premiéra)

Vojtěch Dlask: Trois mélodies (premiéra)

Tomáš Vtípil: Minulo (premiéra)

Účinkující:

ConTRIOlogy:

Jana Vondrů: soprán

Žaneta Vítková: akordeon

Michal Grombiřík: cimbál

Tomáš Vtípil: elektronika

Čtvrtek 26. října 2023 v 19:00, divadlo Husa na provázku

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více