ConTRIOlogy provedli diváky večerem plným premiér

ConTRIOlogy provedli diváky večerem plným premiér

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.

Večer otevřela kompozice Vítr se v jarních horách hvězd Matouše Hejla (*1989), která zhudebňuje sijo (tradiční forma korejské poezie; nerýmovaná báseň o třech verších po 14 až 16 slabikách určená pro zpěv) korejského básníka a filosofa U Taka (1263–1343). Do atmosféry skladby diváky uvedla introdukce založená na prodlevách v akordeonu, nad kterými dlouhými tóny, trylky a vířením preludoval cimbál, jenž znázorňoval právě vítr. Do postupně se zahušťující se faktury postupně vstupoval zpěv, silně ovlivněný lidovou hudbou. Celou skladbu uzavřela opět část instrumentální, ve které cimbalista využil různých technik hry včetně drnkání prsty na struny.

Pro následující Curling Iana Mikysky (*1994) se ConTRIOlogy, které dalo podnět pro název skladby, uskupilo do trojúhelníku a vytvořilo sevřený tvar. Kompozice v sobě snoubila práci se zvukem, barvou, časem a prostorem. Podobně jako ve sportu, podle kterého se skladba jmenuje (ostatně jako v každém jiném), nese v sobě Curling prvky předem dané a náhodné. Kloubí se v něm pevně předepsaná partitura s aleatorními (pokyny ohraničená improvizace) prvky. Podle slov skladatele hrál Michal Grombiřík roli metače kamenů a Žaneta Vítková s Janou Vondrů ztvárnily metařky. V kompozici bylo toto rozdělení jasně patrné, jelikož zpěv a akordeon navazovaly plynule na cimbál. Ze začátku byla většina souzvuků v unisonu, později se ovšem objevovaly i souzvuky náročnější, a to zejména pro zpěv. Janě Vondrů ovšem ani tyto pasáže nedělaly problém. Zpěvačka a akordeonistka navíc vytvářeli pulzování (v případě akordeonu například třesením nástrojem), které znázorňovalo právě rychlé pohyby košťat před hozeným kamenem. Cimbalista pak využíval různých technik hry, včetně vodorovného přejíždění po strunách, drnkání a poklepávání prsty nebo hraní ladícím klíčem.

Večer přepůlila kompozice ...con un oir... (ve volném překladu Za zvuku cimbálu) pro sólový cimbál bolivijského skladatele Edgara Alandii (*1950). Původně byla skladba napsána pro klavír a kytaru, podle skladatele je tedy jako dělaná pro tak komplexní nástroj, jakým cimbál je. Toto virtuózní dílo, ve kterém se nástroj jako by hádal sám se sebou, než došlo k uklidnění na samém konci skladby, bylo pro Grombiříka technicky nejnáročnější. Se všemi technickými pasážemi si ale skvěle poradil a zvládl i velice citlivou práci s dynamikou.

Vojtěch Dlask (*1979) ve své kompozici Trois mélodies zhudebnil části románu Querelle de Brest francouzského básníka, spisovatele a dramatika Jeana Geneta (1910–1986). Silně kontroverzní a v jistých místech vulgární texty, velmi explicitně pojednávající o queer tematice, Dlask oblékl do výrazných, často až schubertovských melodií a skvělé práce se sólovým hlasem, kterému skladatel předepsal různé druhy šepotu nebo křik. Zpěvačce také předepsal různé scénické poznámky, které dílu vetkly až lehce divadelní charakter. Skladba přímo čišela inspirací šansony a francouzskou kulturou šedesátých let. Dlask si z nich ovšem vzal to nejlepší a vložil do díla výraznou melodickou invenci. Zpěv byl podložen akordickou harmonikou, která ho občas doplňovala kontrapunktickými linkami a cimbál melodie podpíral akordickými běhy nebo basovými tóny. Nástroje tak hudebně doplňovaly zpěv, ale také vytvářely barevné plochy, které dotvářely atmosféru díla. Té pomohla také práce zvukaře, který lehce poupravoval zvuk vycházející z reproduktorů kupříkladu v podobě echa na konci skladby.

Cyklus Moravská lidová poezie v písních posbíraných Leošem Janáčkem posloužil jako hlavní inspirace ConTRIOlogy a Tomáše Vtípila (*1981) pro poslední skladbu večera – společný projekt Minulo, při kterém sám skladatel trio na pódiu doplnil. Toto dílo nelze chápat jako čistě autorskou skladbu, ale jako hudební útvar rozprostírající se na pomezí úpravy, kompozice a řízené improvizace. Důraz byl kladený zejména na barevnost, rytmicko-melodické figurace, a motivy tvořené pomocí kombinace neobvyklých rozšířených technik hry a zpěvu, změn hlasových rejstříků nebo využití preparovaného cimbálu. To vše doplňoval Vtípil pomocí syntezátoru, houslí, kytary, různých perkusí nebo trubky, ze které ovšem úmyslně nevycházely tóny ale například mikrofonem snímané zvuky mechanik nebo procházejícího vzduchu. Housle využíval jako další melodický nástroj, kdy ukázal, že má velmi hezký tón, nebo jako zvukomalebný prostředek (hra sul ponticello ad.). V průběhu kompozice se zvukomalebná funkce nástrojů proměňovala spíše v harmonickou. Faktura se tak stala tradičnější ovšem se stálým narušováním syntezátory. Zpěvu bylo téměř celou dobu hezky rozumět. Pouze v jednom místě, kde hrály nástroje forte a elektronika byla hodně zesílená, se zpěv začal ztrácet, což ovšem mohl být záměr. Na konci se k Janě Vondrů se zpěvem přidali také ostatní členové tria. Jejich trojhlas byl na dobré úrovni a tvořili tak spolu hezké lidové harmonie.

Program třetího Koncertu premiér ukázal divákům pět zcela nových děl a pět různých přístupů ke kompozici. Tento vydatný večer provázela výborná interpretace všech muzikantů, až na pár drobných chyb, které ale na výsledné vyznění děl neměly vliv. Žaneta Vítková i Martin Grombiřík si poradili i s technicky náročnějšími pasážemi a skvěle pracovali s dynamikou. Jana Vondrů předvedla publiku svůj hlas v plné síle a obzvláště ve středních polohách byl její zpěv plný a velmi jistý. Ukázala navíc, že do přednesu umí skvěle vložit i dramatické prvky, které zejména Dlaskova kompozice vyžadovala. Skvělé atmosféře večera pomohla také téměř absolutní tma v sále a různě barevná světla na pódiu. Kombinací premiérového uvedení skladeb, skvělé interpretace a výborné atmosféry se tak divákům naskytla jen těžce opakovatelná podívaná.

Program:

Matouš Hejl: Vítr v jarních horách hvězd (premiéra)

Ian Mikyska: Curling (premiéra)

Edgar Alandia: ...con un oir... (premiéra)

Vojtěch Dlask: Trois mélodies (premiéra)

Tomáš Vtípil: Minulo (premiéra)

Účinkující:

ConTRIOlogy:

Jana Vondrů: soprán

Žaneta Vítková: akordeon

Michal Grombiřík: cimbál

Tomáš Vtípil: elektronika

Čtvrtek 26. října 2023 v 19:00, divadlo Husa na provázku

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl zmapovat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V letošním roce se projekt věnuje folklorním souborům. Vyvrcholením Roku folklorních souborů bude společný happening, který proběhne 6. června v odpoledních hodinách a zaplní celé historické centrum Brna. Pro tuto příležitost se projekt propojí s již tradiční akcí Brněnsko tančí a zpívá, která se dlouhodobě snaží o prezentaci lidové kultury etnografické oblasti Brněnska.  více

Po roce a půl se do Brna vrátila legenda současného instrumentálního jazz rocku (fusion) Snarky Puppy. V devítičlenné sestavě vystoupili 1. května v rámci Jazz Festu Brno ve vyprodaném Sono Centru. Během více než hodinu a půl dlouhé show zahráli jak několik skladeb z nejnovějšího alba Empire Central, tak výběr z přechozích nahrávek.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl prozkoumat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V minulém roce se zaměřil na pěvecké sbory, letošní ročník je věnován folklorním souborům a dalším tělesům, které mají jako svůj hlavní inspirační zdroj lidovou píseň.  více

Exkurz do hudby tří, částečně ovšem čtyř století připravila divákům Filharmonie Brno při pátém koncertu abonentní řady Filharmonie doma. Ve čtvrtek 25. dubna v Besedním domě provedla pod vedením dirigenta Takeshiho Moriuchiho skladby Maurice Ravela, Roberta Schumanna, Johna Adamse a Wolfganga Amadea Mozarta. Při interpretaci Schumannova písňového cyklu Láska a život ženy, který dal celému koncertu název, orchestr doplnila mezzosopranistka Markéta Cukrovávíce

Koncert tělesa Brno Contemporary Orchestra v čele s vedoucím a dirigentem Pavlem Šnajdrem uskutečněný ve čtvrtek 18. dubna v netradičních prostorách kavárny Pole Rebelbean nesl podtitul Vyprávění o hudbě, která neumí kalkulovat. Dramaturgicky se večer inspiroval dvěmi literárními díly – My od Jevgenije Zamjatina a Paříž ve dvacátém století od Julese Verna – utopicky líčící budoucnost lidstva, ale i hudby. Kromě orchestru se publiku představili také mezzosopranistka Marie Kopecká-VerhoevenDominique Defontaines a francouzský ansámbl Rés(O)nances věnující se prolínání výtvarného umění s hudbou.  více

Stávající šéfdirigent Filharmonie Brno – Dennis Russell Davies oslavil v úterý 16. dubna osmdesáté narozeniny. U této příležitosti připravila filharmonie koncert s názvem Smetana 200 &Davies 80, na kterém zazněl cyklus symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. Ve čtvrtek 18. dubna se tak v Besedním domě symbolicky propojilo Smetanovo a Daviesovo jubileum. Má vlast ovšem nezazněla v tradiční orchestrální verzi, ale v transkripci pro čtyřruční klavír, kterou vytvořil sám autor bezprostředně po dokončení cyklu. Dennise Russella Daviese, který se tentokrát nepředstavil jako dirigent, ale jako klavírista, doplnila jeho životní i umělecká partnerka Maki Namekawa. Celý koncert pak doprovodily vizualizace Cori O’Lana a umělecký přednes Michala Bumbálkavíce

Léta se čtyřkou na konci si v Česku pravidelně připomínáme jako Rok české hudby. Je ale samozřejmé, že výročí nemají pouze čeští skladatelé a jejich díla, ale také skladby autorů zahraničních, nebo takových, u kterých by se dal o zmíněné českosti vést spor. Program s příhodným názvem Rapsodie v modrém 100, složený ze dvou kompozic, které mají v tomto roce své kulaté výročí, s přidáním skladby od letošního jubilanta, provedla ve čtvrtek 11. dubna 2024 v Janáčkově divadle Filharmonie Brno pod vedením Dennise Russella Daviese, který se tentokrát představil také jako klavírní sólista.  více

Neznámý Leoš Janáček a počátky baroka byl název koncertu souboru Musica Florea věnujícího se poučené interpretaci, V roce 1992 ho založil violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Od roku 2002 soubor pořádá speciální koncertní řady, v nichž se zaměřuje na prezentaci nově objevených i známých skladeb. A právě večery věnované Janáčkovým drobným liturgickým sborovým skladbám na latinské texty a převážně instrumentálním raně barokním dílům představují koncertní řadu, při které se posluchačům představili sólisté Barbora Kotlánová (soprán), Stanislava Mihalcová (soprán), Daniela Čermáková (alt), Hasan El Dunia (tenor) a Jaromír Nosek (bas).  více

Brněnský Velikonoční festival duchovní hudby vyvrcholil nedělním koncertem v katedrále sv. Petra a Pavla. Napříč letošním 31. ročníkem a také při posledním hudebním večeru zněla díla ryze českých skladatelů. Tentokrát v podání sólistů Pavly Vykopalové (soprán), Jany Hrochové (mezzosoprán), Eduarda Martyniuka (tenor), Jozefa Benciho (bas), varhaníka Petra Kolaře, dále Českého filharmonického sboru Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy. Glagolská mše jako prvotřídní záležitost klasické hudby, byla uvedena za doprovodu Filharmonie Brno s milým hostem, dirigentem Tomášem Netopilemvíce

Po Smetanově Daliborovi dorazila v pátek 5. dubna na prkna Janáčkova divadla další z oper velikánů české národní hudby – pohádková Rusalka Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila. V režii Davida Radoka, který dílo uchopil předně jako vážnou dramatickou a symbolickou operu, z níž mj. zcela vyškrtl komické postavy Hajného a Kuchtíka. Scénografie se rovněž ujal Radok, přičemž vycházel z konceptu Rusalky scénografa Larse-Ake Thessmana uvedené při inscenaci v operním domě GöteborgsOperan roku 2012. Kostýmy navrhla Zuzana Ježková, choreografii připravila Andrea Miltnerová a světelného designu se ujal Přemysl Janda. V pěveckých rolích se představili Jana Šrejma Kačírková (Rusalka), Peter Berger (Princ), Jan Šťáva (Vodník), Eliška Gattringerová (Cizí kněžna), Václava Krejčí Housková (Ježibaba), Tadeáš Hoza (Lovec) a Doubravka SoučkováIvana Pavlů a Monika Jägerová (trojice žínek). Sbor vedl Pavel Koňárek a hudebního nastudování a premiérového uvedení se chopil dirigent Marko Ivanovićvíce

Jedním z nejvýraznějších prvků letošního ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby bylo uvedení úctyhodného počtu skladeb, které zazněly ve světové premiéře. Jednou z těchto kompozic představovalo také Niedzielne rano (Nedělní ráno) skladatele Martina Smolky (*1959), které vzniklo na objednávku festivalu a v podání Cappelly Mariany. Ve složení Barbora Kabátková – soprán, Daniela Čermáková – alt, Vojtěch Semerád – tenor/umělecký vedoucí, Tomáš Lajtkep – tenor a Tomáš Šelc – baryton. Skladba zazněla v pátek 5. dubna v kostele sv. Augustina. Smolkovo dílo bylo doplněno chorálem a kompozicemi ze 13.–16. století.  více

Nejčtenější

Kritika

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více