Exsultet: střet dvou světů v režii Ensemble Opera Diversa

Exsultet: střet dvou světů v režii Ensemble Opera Diversa

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).

Rozsáhlý cyklus šestihlasých responzorií v Gesualdově díle má mimořádné postavení. Vyjímají se v oblasti kontrastu (formálním, tonálním aj.), struktury – pomalé a klidné pasáže prudce střídají pohyblivé úseky; v neposlední řadě jsou charakteristické četnými madriaglismy (hudební ilustrace jediného slova podobající se jisté umělecké exhibici). A to vše v jednoznačném podřízení se liturgickému textu. Responzoria pro Bílou sobotu z roku 1611 Ensemble Versus, respektive jeho komorní část, nastudoval již v roce 2022 pro souborné uvedení díla na Velikonočním festivalu duchovní hudby v Brně. I v případě recenzovaného koncertu byly sólové hlasy doplněny dobovými nástroji: cink, dulcián, theorba a trombón, které se svým ambitem a jedinečnou barvou doplnily pěvecké party od sopránu po bas.

exulted_EOD_Ensemble_versus_2023_foto_marek_olbrzymek_01

První půlkou večera, jež patřila responzoriím, posluchače prováděl také recitující herec a pedagog Lukáš Rieger, který klidným a pevným hlasem přednášel liturgické texty přeložené do českého jazyka. Pěvecký ansámbl své provedení postavil na dynamických, fakturových – stavebních a barevných detailech. O to více takto zvýraznil kupříkladu zmiňované madrigalismy. Po stránce interpretační si vyhrál s instrumentačními obměnami a chromatismy, jež místy pouze nenápadně naznačil pomocí jejich prolínání do čistého hudebního tvaru a jindy naopak sebejistě přiznal. V neposlední řadě si nešlo nevšimnout nápadité práce s dynamikou, která byla až překvapivá, a to především díky občasným dynamickým skokům, jež však byly vzhledem k textovému významu naprosto funkční a efektní. O hudební zklidnění a jakési odlehčení od závažnosti obřadních zpěvů se preludii ve smyslu volných improvizovaných vět před vybranými částmi (např. Ecce quomodo moritur justus, Aestimatus sum, Sepulto Domino) postaral theorbista Marek Kubát. Nastudování výběru Gesualdových responzorií bylo nejen plné dramatu – trýzně, ale také pokory, jež dávala posluchačům prostor pro vlastní meditaci či modlitbu.

exulted_EOD_Ensemble_versus_2023_foto_marek_olbrzymek_02

Kmenového skladatele Ensemble Opera Diversa Ondřeje Kyase mnozí znají jako autora celovečerních minioper, rozhlasových her a kompozic pro orchestrální složku ansámblu. Autor vystupuje také v alternativní kapele Květy nebo jako písničkář pod pseudonymem Kygiss. Skladatel však disponuje i celou řadou chrámových/duchovních skladeb (zmiňme Stabat Mater, Magnificat, Te deum laudamus a další), kam se také svou světovou premiérou zařadilo dílo Exsultet pro smíšený sbor, historické nástroje, smyčce a perkuse obsazením plynoucí ze zadání objednávky. Velikonoční hymnus je rozdělen na 24 strof, které mají po textové stránce kořeny až ve 4. století. Veškerý hudební materiál (až na jedinou výjimku) si skladatel vytvořil sám. Ostatně jak to píše ve svém komentáři: „Zvažoval jsem, jestli nevyjít z původní chorální melodie, ale nakonec jsem vytvořil linky zcela vlastní; jediné místo, kde cituji původní chorál, je dialogická pasáž (kněz: „Dominu vocibus“, lid: „Et cum spiritu tuo“, atd.) vymykající se monologické povaze celého Exsultet.“ Ondřej Kyas každý z textových oddílů postavil na prodlevě vybrané z katalogu jeho vlastních čtyřzvuků, jež v rámci své kompoziční praxe vytvořil a pravidelně se k nim navrací. Vybrané čtyřzvuky mají silnou harmonickou víceznačnost (především kvůli znatelnému modálnímu uvažování) a ukrývají v sobě napětí vyvěrající z mírné disonance. Skladateli se nedá upřít jeho hudební a kompoziční zkušenost, která je znát především v nápadité invenční práci. Tu jsme mohli slyšet hlavně v melodických liniích sboru, jež po většinu byl jednohlasý, nikoliv však fádní. Po vzoru interpretační dobové praxe si pohrával s rozsahem a kontrasty – mužské vs. ženské hlasy, vysoký vs. nízký, jež podpořily také nástroje. Dramaticky vypjaté úseky však skladatel podložil vícehlasem založeným na paralelních intervalech po zvukové stránce připomínajících tvorbu středověkých choralistů. Velkou výzvou bylo pro Ondřeje Kyase vkusně a nápaditě zakomponovat soubor historických nástrojů, což se ve výsledku velmi podařilo. Skladatel těmto nástrojům ponechal v kompozici dostatek prostoru. Za zmínku tady stojí instrumentální mezihra orientálního (východního) charakteru zajímavá i z hlediska ornamentiky. Prolínání starých a nových prvků, zvuků, nástrojů atd. se neslo v duchu přirozenosti, vkusu a jednoduchosti, díky které dobové nástroje z celku nikterak nevyčnívaly. Poklonu si zaslouží sbor, jež se na mnoha místech musel potýkat s ne příliš přirozenými nástupy a skoky. Sborové provedení i přes všechny nástrahy znělo kultivovaně, decentně a barevně. Bude nutné vyzdvihnout části pro čistě ženské hlasy, ale i místa napsaná pro mužskou složku Ensemble Versus (např. verš Oramus te, Domine), jež zněla až mysticky. Jedinou výhradu, kterou však určuje akustika prostoru, mám ke srozumitelnosti textu. Je též potřeba zdůraznit důležitou úlohu Martina Švece hrajícího na vibrafon a bonga. Vibrafonové vstupy svým minimalistickým rysem připomínaly zvony (či zvonkohru) a ve skladbě zaujímaly nejen barevnou, ale primárně symbolickou funkci.

Koncert svou náplní představoval most mezi dvěma hudebními světy – zdánlivě protikladnými. Představil krásu staré hudby a s ní spojené interpretační dobové praxe. Především však posluchačům ukázal, že i tento svět může dnešním soudobým skladatelům posloužit jako hluboká studnice kompozičních přístupů, forem či dalších inspirací.

Program:

Carlo Gesualdo da Venosa – Responzoria Bílé soboty (výběr)

Ondřej Kyas – Exsultet pro sbor, historické nástroje, smyčce a orchestr (premiéra)

Ensemble Versus – sbormistři Vladimír Maňas a Patrik Buchta

Ensemble Opera Diversa – vedoucí orchestru Jan Bělohlávek

Gabriela Tardonová – dirigentka

Martin Švec – perkuse

Radovan Vašina – cink

Jan Klimeš – dulcián

Pavel Novotný – trombón

Marek Kubát – theorba

Lukáš Rieger – mluvené slovo

Úterý 24. října 2023 v 19:00, Červený kostel

Foto Marek Olbrzymek

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více