Famózní Epilogy pod taktovkou Tomáše Netopila

11. květen 2024, 10:00
Famózní Epilogy pod taktovkou Tomáše Netopila

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.

Čtvrteční program zahájily Symfonické tance Sergeje Rachmaninova (1873–1943). Toto dílo, jenž má svojí stavbou a závažností blíže k symfonii než k žánru sugerovanému názvem, není epilogem nějakého většího hudebního celku. Jedná se ale o poslední velkou Rachmaninovu kompozici a Symfonické tance lze tedy označit za epilog celého Rachmaninova tvůrčího života. Po krátkém pomalejším začátku první věty přišla na řadu energická pasáž, během které Filharmonie Brno pod vedením Tomáše Netopila ihned naznačila, v jakém duchu se koncert ponese. Netopilovu uchopení se dá jen stěží cokoliv vytknout. Zvolená tempa výtečně fungovala a orchestr dokázal s jeho pomocí vystihnout veškeré, i ty nejdrobnější, dynamické rozdíly. Na výbornou se povedlo postupné budování napětí i náhlé, velice rychlé dynamické skoky. Tomáš Netopil vkládal do dirigování obdivuhodnou energii, kterou pomocí výrazných gest přenesl na celou filharmonii. Kde bylo potřeba intimnějšího vyznění, se dirigent nebál celkový zvuk orchestru stáhnout na minimum. Vášnivá hra byla podpořena perfektní sehraností všech muzikantů, která se projevila zejména ve výrazně rytmizovaných pasážích a početných zásecích v rámci všech partů. Orchestr, až na velmi drobné pochybení žesťů na začátku druhé věty, vždy skvěle ladil. Velice dobré byly i sólové vstupy jednotlivých hudebníků, kterých se v díle objevilo hned několik. Nebylo tedy divu, že diváci odměnili Filharmonii Brno bouřlivým potleskem už před přestávkou.

filharmonie_brno_a_tomas_netopil_foto_jan_prokopius_2024_01

Druhou část večera zahájilo Adagietto ze Symfonie č. 5 Gustava Mahlera (1860–1911). K pojmenování celého koncertu měla tato kompozice nejdále. Dramaturgii se nabízela možnost uvést Adagio z Mahlerovy poslední, nedokončené Desáté symfonie, které by „papírově“ do koncepce programu sedělo naprosto dokonale. Zejména kvůli proporčnosti programu a úmyslu navázat na něj plynule ale poslední dílo večera bylo nakonec uvedeno právě Adagietto, což se ve výsledku ukázalo jako perfektní volba. Už od prvních tónů zaujal orchestr nádherným měkkým tónem, který provázel celou kompozici. Tomáš Netopil publiku ukázal, že si kromě energických kusů umí poradit i s těmi nejlyričtějšími skladbami. Pod jeho vedením výborně vyzněly Mahlerovy nádherné melodie, které orchestr společně s dirigentem podpořil pomalu gradací a velice plynulou dynamikou. V samém závěru se pak muzikantům povedlo takové decrescendo, že by se v nahrávací terminologii dalo označit jako „fade out“ na živo.

Na toto ukázkové zeslabení plynule, bez jakéhokoliv přerušení navázal Epilog z baletu Peer Gynt Alfreda Schnittkeho (1934–1998). Tento bezmála půlhodinový závěr baletu je vystavěn jako passacaglia, která se zvolna klene nad ostinátně opakovaným osmitaktovým tématem sborového chorálu, který se ovšem pouští z nahrávky. Pro provedení této skladby platí vše, co bylo zmíněno výše. Souhra i ladění orchestru bylo výborné, veškeré sólové vyhrávky zvládli jednotliví muzikanti bez sebemenšího problému a s pomocí dirigenta Tomáše Netopila dokázala Filharmonie Brno bravurně pracovat s dynamikou v náhlých zeslabeních i v obdivuhodně plynulé gradaci, která prostupovala celým dílem až do samotného závěru, kdy byl zvuk orchestr utnut a celý večer zakončil nahraný sbor.

filharmonie_brno_a_tomas_netopil_foto_jan_prokopius_2024_02

Filharmonie Brno podala pod vedením Tomáše Netopila naprosto suverénní a nadprůměrný výkon plný energie a vášně v expresivních pasážích, skvělého citu pro tón v lyričtějších částech, a bezchybné práce s dynamikou. Proto byl poněkud překvapivý vlažný potlesk v závěru celého koncertu. Muzikanti i dirigent si jednoznačně zasloužili obdiv větší. Jediné, co mohlo celému zážitku ublížit, je zejména v poslední době stále dokola omílaná akustika Janáčkova Divadla, která má své limity. Orchestr však dokázal i z těchto omezených možností vyždímat naprosté maximum a nám nezbývá než doufat, že čtvrteční koncert nebyl epilog Tomáše Netopila v čele Filharmonie Brno.

Sergej Rachmaninov: Symfonické tance

Gustav Mahler: Adagietto ze Symfonie č. 5 cis moll

Alfred Schnittke: Epoilog z baletu Peer Gynt

Filharmonie Brno

Tomáš Netopil – dirigent

čtvrtek 9. května v 19:00, Janáčkovo divadlo

Foto Jan Prokopius

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Festival Concentus Moraviae nabízí nejen zajímavá místa, ale také interprety. Výjimku v konceptu tvořil open air koncert konaný ve čtvrtek 13. června na náměstí 1. května v Kuřimi, který byl propojen s městskými oslavami. V podvečer se v hodinovém vstupu publiku představilo české těleso Epoque Quartet v obsazení David PokornýVladimír Klánský (housle), Alexey Aslamas (viola), Vít Petrášek (violoncello), které mnozí znají z televizního pořadu Star dance. Kuřim však v tomto roce není jediným oslavencem, jelikož i samotné kvarteto letos slaví 25 let svého působení.  více

Když se hovoří o českém funku, je nemožné nezmínit osobnost producenta, klávesisty a zpěváka Romana Holého, který je neodmyslitelně spjat jak s mnoha hudebními projekty, tak se současnou populární hudební scénou. V současné době živě vystupuje především s kapelami Monkey Business a J.A.R., bez kterých si lze český funk jen stěží představit. Obě kapely vystoupily v rámci Gregoryfestu 2024 ve čtvrtek 13. června v Amfiteátru Starý pivovar v brněnských Řečkovicích.  více

V duchu myšlenky, že Brno a folklor patří k sobě, proběhl ve čtvrtek 6. června Happening Roku folklorních souborů. Událost uspořádala Kancelář Brno město hudby UNESCO ve spolupráci se spolkem Brněnsko tančí a zpívá. Akce se tak stala součástí dlouhodobého projektu, který si předsevzal zmapovat amatérskou hudební scénu v Brně, a to nejen folklorní. V minulém roce Brno město hudby obdobným způsobem oslovilo pěvecké sbory, v budoucnu to budou například garážové kapely. Dokládá tak pestrost brněnské hudební scény nejen na úrovni profesionálních těles, ale i nadšených laiků, pro které je muzika neoddělitelnou součástí života.  více

Spolek Brněnsko tančí a zpívá a TIC Brno uspořádali 6. června 49. ročník přehlídky Brněnsko tančí a zpívá. Program koncentrovaný do jednoho dne byl nabitější, než v předchozích letech. Podtitul Rok folklorních souborů byl vypůjčen od stejnojmenného projektu kanceláře Brna města hudby UNESCO.  více

Ještě před rokem bychom v Nové synagoze ve Velkém Meziříčí nalezli asijskou tržnici. Jmenované město se však rozhodlo budovu odkoupit a začalo ji využívat důstojněji. Při právě probíhajícím festivalu Concentus Moraviae posluchači mohli ve středu 5. června tuto památku navštívit a vyslechnout si zde komorní koncert zpěvačky a houslistky Ivy Bittové, jejího ženského sboru Babačka s muzikanty Jakubem Jedlinským (akordeon) a Pavlem Fischerem (housle).  více

Večernímu koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Tvář vody, který se uskutečnil 4. června ve venkovním prostoru (atrium) Moravské zemské knihovny Brno, předcházela dopolední beseda profesora Miloše Štědroně a docenta Vladimíra Maňase z Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity. Oba jmenovaní si připravili poutavé povídání na téma vodního živlu v umění (od gregoriánského chorálu až po počátek 20. století), jež bylo zakončeno ukázkou edice a poslechem nahrávky Janáčkovy symfonie Dunaj. V rámci koncert pod taktovkou Gabriely Tardonové inspirovaném tématem vody zazněly jedna světová a tři české premiéry. Jako sólistka se divákům představila harfistka Dominika Kvardovávíce

Podobně jako další hudební festivaly se i 29. ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae musel vypořádat letos nejen s Rokem české hudby, ale především s jedinečným výročím 200 let od narození Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české hudby. Dramaturgické ukotvení právě zahájeného ročníku se nese v duchu hesla „Metamorfózy: Czech Smetana!“. První festivalový koncert, který se uskutečnil 31. května v kyjovském Městském kulturním středisku, dal tušit, kterým směrem se bude ubírat i zbytek festivalové dramaturgie. Na Smetanovu tvorbu se organizátoři přehlídky totiž rozhodli pohlížet z nových úhlů a pracovat nejen s hudbou, ale také s očekáváním posluchačů. Již na úvodním večeru zazněl proslulý Smetanův Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života, avšak v úpravě pro symfonický orchestr z pera dirigenta a klavíristy George Szella. Smetanovo dílo doplnila světová premiéra Koncertu pro flétnu a orchestr Sadunkertoja finského skladatele, dirigenta a rezidenčního umělce 29. ročníku festivalu Olliho Mustonena, která vznikla přímo na objednávku festivalu. Právě Mustonen provedení obou skladeb v podání orchestru Prague Philharmonia také řídil. Jako sólistka vystoupila dánská flétnistka Janne Thomsenvíce

V rámci koncertní řady Hudebních inventur Ensemble Opera Diversa, která započala už v roce 2017, má těleso za cíl přinášet (znovu)objevená díla a autory, s nimiž se na pódiích setkáváme zřídka. Tato dramaturgická linie ale také nabízí prostor a iniciativu k vytváření zcela nových skladeb uváděných ve světových premiérách. Komorní koncert uskutečněný ve středu 29. května 2024 v aule rektorátu Vysokého učení technického (VUT) v Brně se protentokrát nesl v režii Diversa QuartetBarbara Tolarová (1. housle), Jan Bělohlávek (2. housle), David Křivský (viola), Iva Wiesnerová (violoncello), OK Percussion Duo (Martin OpršálMartin Kneibl), sólistky Anety Podracké Bendové (soprán) a klavíristky Terezy Plešákové. Námětem odkazoval na prostředí pražské kompoziční školy z hlediska pedagogického i uměleckého.  více

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl zmapovat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V letošním roce se projekt věnuje folklorním souborům. Vyvrcholením Roku folklorních souborů bude společný happening, který proběhne 6. června v odpoledních hodinách a zaplní celé historické centrum Brna. Pro tuto příležitost se projekt propojí s již tradiční akcí Brněnsko tančí a zpívá, která se dlouhodobě snaží o prezentaci lidové kultury etnografické oblasti Brněnska.  více

Po roce a půl se do Brna vrátila legenda současného instrumentálního jazz rocku (fusion) Snarky Puppy. V devítičlenné sestavě vystoupili 1. května v rámci Jazz Festu Brno ve vyprodaném Sono Centru. Během více než hodinu a půl dlouhé show zahráli jak několik skladeb z nejnovějšího alba Empire Central, tak výběr z přechozích nahrávek.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl prozkoumat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V minulém roce se zaměřil na pěvecké sbory, letošní ročník je věnován folklorním souborům a dalším tělesům, které mají jako svůj hlavní inspirační zdroj lidovou píseň.  více

Nejčtenější

Kritika

Festival Concentus Moraviae nabízí nejen zajímavá místa, ale také interprety. Výjimku v konceptu tvořil open air koncert konaný ve čtvrtek 13. června na náměstí 1. května v Kuřimi, který byl propojen s městskými oslavami. V podvečer se v hodinovém vstupu publiku představilo české těleso Epoque Quartet v obsazení David PokornýVladimír Klánský (housle), Alexey Aslamas (viola), Vít Petrášek (violoncello), které mnozí znají z televizního pořadu Star dance. Kuřim však v tomto roce není jediným oslavencem, jelikož i samotné kvarteto letos slaví 25 let svého působení.  více