Láska a život ženy v brněnské filharmonii

Láska a život ženy v brněnské filharmonii

Exkurz do hudby tří, částečně ovšem čtyř století připravila divákům Filharmonie Brno při pátém koncertu abonentní řady Filharmonie doma. Ve čtvrtek 25. dubna v Besedním domě provedla pod vedením dirigenta Takeshiho Moriuchiho skladby Maurice Ravela, Roberta Schumanna, Johna Adamse a Wolfganga Amadea Mozarta. Při interpretaci Schumannova písňového cyklu Láska a život ženy, který dal celému koncertu název, orchestr doplnila mezzosopranistka Markéta Cukrová.

V úvodu zmiňovaným částečným čtvrtým stoletím koncert symbolicky doplnila orchestrální suita Le Tombeau de Couperin (Náhrobek Couperinův) Maurice Ravela (1875–1937). Tato kompozice, ač vznikla ve 20. století, vzdala hold Françoisi Couperinovi, jednomu z nejvýraznějších představitelů barokní clavecinové hudby. Původně šestivětou klavírní suitu pro orchestr zinstrumentoval sám skladatel dva roky po jejím dokončení, přičemž v této verzi vypustil dvě části: Fugu a závěrečnou Tocatu, neboť si byl vědom obtížnosti jejich převedení do orchestrální podoby. Interpretaci Filharmonie Brno pod vedením Takeshiho Moriuchiho lze označit za zdařilou. Dirigentem zvolená tempa perfektně odpovídala charakteru Ravelovy půvabné hudby a toto uchopení dalo vyniknout krásám jeho instrumentace, neboť barvy jednotlivých nástrojových skupin se neslévaly, přesto však nebyly jednotlivé věty zbytečně utahané. S dynamikou zacházel orchestr opatrně, přesto povedeně. V první polovině se držel spíše nižších dynamik, aby mohlo vyniknout výrazné forte ve třetí části. Ve větě čtvrté pak dokázal Moriuchi perfektně vystihnout rozdíly mezi jemnými sólovými vstupy a hutností tutti částí. V interpretaci se přesto objevilo několik drobných chyb. Úvodní téma přednášené hobojem zaznělo naprosto v pořádku, avšak když došlo k jeho opakování, nepodařilo se hobojistce tuto část zahrát úplně přesně. V několika místech pak žestě, zejména lesní rohy, neladily. Těchto míst ovšem nebylo mnoho. Krátké sólové vstupy jednotlivých nástrojů se ale ve většině případů povedly na výbornou. I přes zmíněné nedostatky se jednalo o povedenou interpretaci, které rozhodně nechyběla jiskra a dirigent si dokázal výborně pohrát s jednotlivými barvami orchestru.

Závěr druhé poloviny patřil písňovému cyklu Freuenliebe und - leben (Láska a život ženy) Roberta Schumanna (1810–1856), který Filharmonie Brno provedla společně s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou v orchestrální aranži dirigenta Takeshiho Moriuchiho. Sólistka hned s prvními tóny ukázala, že je její hlas je jistý ve všech polohách. Cukrová disponovala, především ve středních polohách, silnějším vibratem, které se ale k tomuto typu hudby velmi dobře hodilo. V některých místech se přesto její hlas ve zvuku orchestru lehce ztrácel. Nikdy to však nedošlo do takového extrému, aby zpěvačka nebyla slyšet vůbec. S tím se místy pojila také horší srozumitelnost textu. Tyto drobné chyby ovšem Markéta Cukrová dohnala perfektní intonací a povedenou procítěností přednášeného textu. Orchestr v několika místech lehce rytmicky zaváhal, především na začátcích nebo koncích některých písní. Vždy se ale jednalo o krátký úsek a během několika chvilek se sehranost orchestru opravila. Instrumentace Takeshiho Moriuchiho posluchače vyloženě nepřekvapila, rozhodně je ale nepobouřila a fungovala vcelku dobře.

Po přestávce přišel na řadu první klavírní koncert Johna Adamse (*1947) s názvem Eros Piano, který posluchače přenesl do závěru 20. století. Takeshi Moriuchi se při jeho interpretaci představil ve dvojroli dirigent/klavírista a hned s prvními tóny ukázal obecenstvu krásnou lehkost a jemnost jeho úhozu, kterou klavírní part s náznaky impresionistických vlivů vyžadoval. Přesto v částech, kde byla naopak požadována větší síla a energie, se nebál do klavíru více opřít. Sólový part Moriuchimu dával poměrně dost prostoru na simultánní dirigování alespoň jednou rukou. Přesto tam, kde to ani takto nešlo, naznačoval dynamiku a nástupy orchestru mimikou a pohybem hlavy, ve vypjatějších částech i zbytkem těla, za což si jednoznačně zaslouží pochvalu: v průběhu skladby nedošlo k rytmickému rozhození. Až na několik míst, kde muzikantům občas lehce ujelo ladění, flétnám na začátku a později i žesťům, byla interpretace dobrá a sólový part byl zvládnutý výborně.

Závěr koncertu patřil Symfonii č. 29 A dur Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791), dílu, které vzniklo nedlouho poté, co tehdy osmnáctiletý skladatel navštívil Vídeň a měl možnost slyšet symfonie svého idola Josepha Haydna. Její uchopení Filharmonií Brno pod vedením Takeshiho Moriuchiho bylo v zásadě dobré. Pouze, podobně jako ve číslech předchozích, v některých místech žestě vždy neladily úplně přesně a občas chvíli trvalo, než se orchestr sehrál. I zde se ale jednalo pouze o krátké úseky a tyto nedostatky byly vzápětí napraveny. S technicky náročnějšími běhy, které se objevovaly zejména ve čtvrté větě, si muzikanti poradili bez problému. Orchestr s pomocí dirigenta provedl symfonii obstojně, i když by mu neuškodila větší dynamická pestrost. Přesto se Moriuchimu povedlo hezky vytahovat nástrojové skupiny, které byly v daný moment nejdůležitější.

Čtvrteční koncert lze ve výsledku označit za povedený. I když se v interpretaci jednotlivých děl objevovaly drobné nedostatky, celkové vyznění skladeb bylo dobré. Za největší plus lze zajisté považovat energii, kterou dirigent i jednotliví muzikanti do hry vkládali. Ačkoliv byl program složen z děl tří století, kompozice se hezky doplňovaly. Dle mého názoru by programu neuškodilo, kdyby byl Ravelův Náhrobek přenesen ze začátku na konec, což je ovšem jen osobní preference a nabídnuté uspořádání dramaturgii nelze vyčítat.

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin

Robert Schumann: Frauenliebe und -leben, arr. Takeshi Moriuchi

John Adams: Eros Piano

Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 22 A dur

Markéta Cukrová – mezzosoprán

Filharmonie Brno

Takeshi Moriuchi – dirigent, klavír

čtvrtek 25. dubna v 19 hodin, Besední dům

Foto Štěpán Plucar

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Festival Concentus Moraviae nabízí nejen zajímavá místa, ale také interprety. Výjimku v konceptu tvořil open air koncert konaný ve čtvrtek 13. června na náměstí 1. května v Kuřimi, který byl propojen s městskými oslavami. V podvečer se v hodinovém vstupu publiku představilo české těleso Epoque Quartet v obsazení David PokornýVladimír Klánský (housle), Alexey Aslamas (viola), Vít Petrášek (violoncello), které mnozí znají z televizního pořadu Star dance. Kuřim však v tomto roce není jediným oslavencem, jelikož i samotné kvarteto letos slaví 25 let svého působení.  více

Když se hovoří o českém funku, je nemožné nezmínit osobnost producenta, klávesisty a zpěváka Romana Holého, který je neodmyslitelně spjat jak s mnoha hudebními projekty, tak se současnou populární hudební scénou. V současné době živě vystupuje především s kapelami Monkey Business a J.A.R., bez kterých si lze český funk jen stěží představit. Obě kapely vystoupily v rámci Gregoryfestu 2024 ve čtvrtek 13. června v Amfiteátru Starý pivovar v brněnských Řečkovicích.  více

V duchu myšlenky, že Brno a folklor patří k sobě, proběhl ve čtvrtek 6. června Happening Roku folklorních souborů. Událost uspořádala Kancelář Brno město hudby UNESCO ve spolupráci se spolkem Brněnsko tančí a zpívá. Akce se tak stala součástí dlouhodobého projektu, který si předsevzal zmapovat amatérskou hudební scénu v Brně, a to nejen folklorní. V minulém roce Brno město hudby obdobným způsobem oslovilo pěvecké sbory, v budoucnu to budou například garážové kapely. Dokládá tak pestrost brněnské hudební scény nejen na úrovni profesionálních těles, ale i nadšených laiků, pro které je muzika neoddělitelnou součástí života.  více

Spolek Brněnsko tančí a zpívá a TIC Brno uspořádali 6. června 49. ročník přehlídky Brněnsko tančí a zpívá. Program koncentrovaný do jednoho dne byl nabitější, než v předchozích letech. Podtitul Rok folklorních souborů byl vypůjčen od stejnojmenného projektu kanceláře Brna města hudby UNESCO.  více

Ještě před rokem bychom v Nové synagoze ve Velkém Meziříčí nalezli asijskou tržnici. Jmenované město se však rozhodlo budovu odkoupit a začalo ji využívat důstojněji. Při právě probíhajícím festivalu Concentus Moraviae posluchači mohli ve středu 5. června tuto památku navštívit a vyslechnout si zde komorní koncert zpěvačky a houslistky Ivy Bittové, jejího ženského sboru Babačka s muzikanty Jakubem Jedlinským (akordeon) a Pavlem Fischerem (housle).  více

Večernímu koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Tvář vody, který se uskutečnil 4. června ve venkovním prostoru (atrium) Moravské zemské knihovny Brno, předcházela dopolední beseda profesora Miloše Štědroně a docenta Vladimíra Maňase z Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity. Oba jmenovaní si připravili poutavé povídání na téma vodního živlu v umění (od gregoriánského chorálu až po počátek 20. století), jež bylo zakončeno ukázkou edice a poslechem nahrávky Janáčkovy symfonie Dunaj. V rámci koncert pod taktovkou Gabriely Tardonové inspirovaném tématem vody zazněly jedna světová a tři české premiéry. Jako sólistka se divákům představila harfistka Dominika Kvardovávíce

Podobně jako další hudební festivaly se i 29. ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae musel vypořádat letos nejen s Rokem české hudby, ale především s jedinečným výročím 200 let od narození Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české hudby. Dramaturgické ukotvení právě zahájeného ročníku se nese v duchu hesla „Metamorfózy: Czech Smetana!“. První festivalový koncert, který se uskutečnil 31. května v kyjovském Městském kulturním středisku, dal tušit, kterým směrem se bude ubírat i zbytek festivalové dramaturgie. Na Smetanovu tvorbu se organizátoři přehlídky totiž rozhodli pohlížet z nových úhlů a pracovat nejen s hudbou, ale také s očekáváním posluchačů. Již na úvodním večeru zazněl proslulý Smetanův Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života, avšak v úpravě pro symfonický orchestr z pera dirigenta a klavíristy George Szella. Smetanovo dílo doplnila světová premiéra Koncertu pro flétnu a orchestr Sadunkertoja finského skladatele, dirigenta a rezidenčního umělce 29. ročníku festivalu Olliho Mustonena, která vznikla přímo na objednávku festivalu. Právě Mustonen provedení obou skladeb v podání orchestru Prague Philharmonia také řídil. Jako sólistka vystoupila dánská flétnistka Janne Thomsenvíce

V rámci koncertní řady Hudebních inventur Ensemble Opera Diversa, která započala už v roce 2017, má těleso za cíl přinášet (znovu)objevená díla a autory, s nimiž se na pódiích setkáváme zřídka. Tato dramaturgická linie ale také nabízí prostor a iniciativu k vytváření zcela nových skladeb uváděných ve světových premiérách. Komorní koncert uskutečněný ve středu 29. května 2024 v aule rektorátu Vysokého učení technického (VUT) v Brně se protentokrát nesl v režii Diversa QuartetBarbara Tolarová (1. housle), Jan Bělohlávek (2. housle), David Křivský (viola), Iva Wiesnerová (violoncello), OK Percussion Duo (Martin OpršálMartin Kneibl), sólistky Anety Podracké Bendové (soprán) a klavíristky Terezy Plešákové. Námětem odkazoval na prostředí pražské kompoziční školy z hlediska pedagogického i uměleckého.  více

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl zmapovat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V letošním roce se projekt věnuje folklorním souborům. Vyvrcholením Roku folklorních souborů bude společný happening, který proběhne 6. června v odpoledních hodinách a zaplní celé historické centrum Brna. Pro tuto příležitost se projekt propojí s již tradiční akcí Brněnsko tančí a zpívá, která se dlouhodobě snaží o prezentaci lidové kultury etnografické oblasti Brněnska.  více

Po roce a půl se do Brna vrátila legenda současného instrumentálního jazz rocku (fusion) Snarky Puppy. V devítičlenné sestavě vystoupili 1. května v rámci Jazz Festu Brno ve vyprodaném Sono Centru. Během více než hodinu a půl dlouhé show zahráli jak několik skladeb z nejnovějšího alba Empire Central, tak výběr z přechozích nahrávek.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl prozkoumat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V minulém roce se zaměřil na pěvecké sbory, letošní ročník je věnován folklorním souborům a dalším tělesům, které mají jako svůj hlavní inspirační zdroj lidovou píseň.  více

Nejčtenější

Kritika

Festival Concentus Moraviae nabízí nejen zajímavá místa, ale také interprety. Výjimku v konceptu tvořil open air koncert konaný ve čtvrtek 13. června na náměstí 1. května v Kuřimi, který byl propojen s městskými oslavami. V podvečer se v hodinovém vstupu publiku představilo české těleso Epoque Quartet v obsazení David PokornýVladimír Klánský (housle), Alexey Aslamas (viola), Vít Petrášek (violoncello), které mnozí znají z televizního pořadu Star dance. Kuřim však v tomto roce není jediným oslavencem, jelikož i samotné kvarteto letos slaví 25 let svého působení.  více