Musica Florea objevila poklad staronových mistrů

11. duben 2024, 20:00
Musica Florea objevila poklad staronových mistrů

Neznámý Leoš Janáček a počátky baroka byl název koncertu souboru Musica Florea věnujícího se poučené interpretaci, V roce 1992 ho založil violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Od roku 2002 soubor pořádá speciální koncertní řady, v nichž se zaměřuje na prezentaci nově objevených i známých skladeb. A právě večery věnované Janáčkovým drobným liturgickým sborovým skladbám na latinské texty a převážně instrumentálním raně barokním dílům představují koncertní řadu, při které se posluchačům představili sólisté Barbora Kotlánová (soprán), Stanislava Mihalcová (soprán), Daniela Čermáková (alt), Hasan El Dunia (tenor) a Jaromír Nosek (bas).

Spojení tvorby Leoše Janáčka (1854–1928) s tvorbou starých mistrů přelomu 16. a 17. století mnohým může připadat jako nesourodé či kontrastní. V tomto případě je však opak pravdou. Vybrané sborové kusy odkazují na skladatelova léta strávená ve fundaci augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde se mu věnoval učitel, sbormistr a skladatel Pavel Křížkovský. Janáček tak získal základy generálbasu a kontrapunktu: mimo jiné i ze studia barokních a renesančních kompozičních technik. Skladby jako In nomine Iesu, Suscepimus Deus, Regnum mundi a další, které na koncertě zazněly, potvrzují autorovu znalost polyfonní hudby, ale i starého tzv. palestrinovského stylu pěstovaného pod tíhou ceciliánské reformy církevní hudby. U vybraných kompozic si Marek Štryncl s ansámblem dovolil obohatit varhanní doprovod o smyčcovou instrumentaci. Ta však nijak výrazně nezasahovala do záměru autora, ba naopak podpořila jeho zvukový i stylový aspekt. Zpěváci zachovávali při provedení Janáčkových skladeb kulatý průzračný zvuk s jemnou barvou a na určitá díla se přemístili pod klenbu/oltář v sále, kde vědomě (a vítaně) pracovali s akustickými změnami. Jediná ryze instrumentální věc, která od Leoše Janáčka na koncertě zazněla, byla Fuga A dur pro klavír napsaná během skladatelova studijního pobytu v Lipsku mezi lety 1879–1880. Avšak i zde si těleso dovolilo zasáhnout do instrumentace. Skladebná struktura v zásadě nebyla nijak narušená, jelikož šlo o pouhou transkripci, tedy rozepsání jednotlivých hlasů fugy do partů houslí, violy, violoncella a kontrabasu. Tento experiment způsobil impozantní střet či snad křížení starého slohu výrazného v kontrapunktu a interpretační rovině se soudobým smýšlením charakteristickým pro brněnského skladatele. Zvláště líbivě působila místa, v nichž vynikala měkká lehce zaostřena barva violoncella a kontrabasu unisono.

Pro posluchače méně známá kompoziční rovina Leoše Janáčka dramaturgicky prokládala jednotlivé raně barokní kusy povětšinou tanečního, fantazijního, ale i duchovního rázu. Z tohoto repertoáru bych ráda upozornila na vybraná díla, která hudebně předbíhají svou dobu. Marek Štryncl během krátkých promluv nazval Giovanniho Valentiniho (1582–1649) „Janáčkem své doby“ pro jeho netradiční moderní harmonii místy plnou nečekaných zvratů v díle Sonata á 5, jež bychom po pouhé poslechové stránce těžce rozpoznávali od tvorby autorů 20. století. Provedení dominovala energie, odpich a technická pregnantnost muzikantů, jež byla výrazná primárně při rychlém sledu kontrastních ploch. Pozornost si zasloužily tako dvě duchovní kompozice – Falsobordone – Miserere od Gregoria Allegriho (1582–1652) a Falsobordone – Magnificat ze sbírky Giovanniho Battisty Bovicelliho (1550–1594). Obě jsou totiž vystavěny na podobném půdorysu – soprán sólo, chorální předzpěv a sbor ukončen instrumentální mezihrou. V Miserere se jako sólistka představila slovenská sopranistka Stanislava Mihalcová, která zaujala technikou v náročných zdobných koloraturách a citlivým projevem. V pěveckém ansámblu (sboru) sytými silnými hlasy a barvou zaujali pánové Hasan El Dunia a Jaromír Nosek. Instrumentální vložky kořenila pizzicata theorbisty Přemysla Vacka a virtuózní pasáže houslistek Magdalena Malé, Simony Tydlitátové a violoncellisty Marka Štryncla. Obdobně bychom mohli popsat nastudování skladby Magnificat, jež je speciální svým osudem. Byť se nachází v Bovicelliho traktátu, autorství je rozděleno mezi několik skladatelů – zmíněni jsou kupříkladu Gabucci a Giovanelli. Sopránového sólového partu se v tomto případě ujala Barbora Kabátková, u níž posluchače zaujala průrazná barva hlasu dobře se nesoucí nad orchestrem, precizní deklamace a opět skvěle technicky zdařilá virtuózní melismata. Ocenění si zaslouží nejen hudebníci, ale vůbec celý nápad a koncepce projektu, při kterém je oživen nový a více než zajímavý repertoár.

Program:

Leoš Janáček – Introitus In nomine Iesu

Giovanni Gabrielli – Canzona á 5

Leoš Janáček – Suscepimus Deus, Regnum mundi

Alessandro Grandi – Sonata SOPRA DUES MISERATUR NOSTRI

Gregorio Allegri – Falsobordone – Miserere

Giovanni Valentini – Sonata á 5

Leoš Janáček – Exaudi Deus

Leoš Janáček – Fuga A dur

Leoš Janáček – Exurge Domine, Communio – Fidelis servus

Marco Uccellini – Sinfonia decima nona á 4

Giovanni Battista Bovicelli/(Gabucci,Giovanelli) – Falsobordone – Magnificat

Musica Florea:

Housle – Magdalena Malá, Simona Tydlitátová

Viola – Lýdie Cillerová

Violoncello – Marek Štryncl (um. vedoucí)

Kontrabas – Ondřej Štajnochr

Varhanní pozitiv – Filip Dvořák

Theorba – Přemysl Vacek

Soprán – Barbora Kabátková, Stanislava Mihalcová

Alt – Daniela Čermáková

Tenor – Hasan El Dunia

Bas – Jaromír Nosek

Středa 10. dubna 2024 v 19h, Sál Milosrdných bratří

Foto Ondřej Koutník

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl zmapovat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V letošním roce se projekt věnuje folklorním souborům. Vyvrcholením Roku folklorních souborů bude společný happening, který proběhne 6. června v odpoledních hodinách a zaplní celé historické centrum Brna. Pro tuto příležitost se projekt propojí s již tradiční akcí Brněnsko tančí a zpívá, která se dlouhodobě snaží o prezentaci lidové kultury etnografické oblasti Brněnska.  více

Po roce a půl se do Brna vrátila legenda současného instrumentálního jazz rocku (fusion) Snarky Puppy. V devítičlenné sestavě vystoupili 1. května v rámci Jazz Festu Brno ve vyprodaném Sono Centru. Během více než hodinu a půl dlouhé show zahráli jak několik skladeb z nejnovějšího alba Empire Central, tak výběr z přechozích nahrávek.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl prozkoumat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V minulém roce se zaměřil na pěvecké sbory, letošní ročník je věnován folklorním souborům a dalším tělesům, které mají jako svůj hlavní inspirační zdroj lidovou píseň.  více

Exkurz do hudby tří, částečně ovšem čtyř století připravila divákům Filharmonie Brno při pátém koncertu abonentní řady Filharmonie doma. Ve čtvrtek 25. dubna v Besedním domě provedla pod vedením dirigenta Takeshiho Moriuchiho skladby Maurice Ravela, Roberta Schumanna, Johna Adamse a Wolfganga Amadea Mozarta. Při interpretaci Schumannova písňového cyklu Láska a život ženy, který dal celému koncertu název, orchestr doplnila mezzosopranistka Markéta Cukrovávíce

Koncert tělesa Brno Contemporary Orchestra v čele s vedoucím a dirigentem Pavlem Šnajdrem uskutečněný ve čtvrtek 18. dubna v netradičních prostorách kavárny Pole Rebelbean nesl podtitul Vyprávění o hudbě, která neumí kalkulovat. Dramaturgicky se večer inspiroval dvěmi literárními díly – My od Jevgenije Zamjatina a Paříž ve dvacátém století od Julese Verna – utopicky líčící budoucnost lidstva, ale i hudby. Kromě orchestru se publiku představili také mezzosopranistka Marie Kopecká-VerhoevenDominique Defontaines a francouzský ansámbl Rés(O)nances věnující se prolínání výtvarného umění s hudbou.  více

Stávající šéfdirigent Filharmonie Brno – Dennis Russell Davies oslavil v úterý 16. dubna osmdesáté narozeniny. U této příležitosti připravila filharmonie koncert s názvem Smetana 200 &Davies 80, na kterém zazněl cyklus symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. Ve čtvrtek 18. dubna se tak v Besedním domě symbolicky propojilo Smetanovo a Daviesovo jubileum. Má vlast ovšem nezazněla v tradiční orchestrální verzi, ale v transkripci pro čtyřruční klavír, kterou vytvořil sám autor bezprostředně po dokončení cyklu. Dennise Russella Daviese, který se tentokrát nepředstavil jako dirigent, ale jako klavírista, doplnila jeho životní i umělecká partnerka Maki Namekawa. Celý koncert pak doprovodily vizualizace Cori O’Lana a umělecký přednes Michala Bumbálkavíce

Léta se čtyřkou na konci si v Česku pravidelně připomínáme jako Rok české hudby. Je ale samozřejmé, že výročí nemají pouze čeští skladatelé a jejich díla, ale také skladby autorů zahraničních, nebo takových, u kterých by se dal o zmíněné českosti vést spor. Program s příhodným názvem Rapsodie v modrém 100, složený ze dvou kompozic, které mají v tomto roce své kulaté výročí, s přidáním skladby od letošního jubilanta, provedla ve čtvrtek 11. dubna 2024 v Janáčkově divadle Filharmonie Brno pod vedením Dennise Russella Daviese, který se tentokrát představil také jako klavírní sólista.  více

Neznámý Leoš Janáček a počátky baroka byl název koncertu souboru Musica Florea věnujícího se poučené interpretaci, V roce 1992 ho založil violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Od roku 2002 soubor pořádá speciální koncertní řady, v nichž se zaměřuje na prezentaci nově objevených i známých skladeb. A právě večery věnované Janáčkovým drobným liturgickým sborovým skladbám na latinské texty a převážně instrumentálním raně barokním dílům představují koncertní řadu, při které se posluchačům představili sólisté Barbora Kotlánová (soprán), Stanislava Mihalcová (soprán), Daniela Čermáková (alt), Hasan El Dunia (tenor) a Jaromír Nosek (bas).  více

Brněnský Velikonoční festival duchovní hudby vyvrcholil nedělním koncertem v katedrále sv. Petra a Pavla. Napříč letošním 31. ročníkem a také při posledním hudebním večeru zněla díla ryze českých skladatelů. Tentokrát v podání sólistů Pavly Vykopalové (soprán), Jany Hrochové (mezzosoprán), Eduarda Martyniuka (tenor), Jozefa Benciho (bas), varhaníka Petra Kolaře, dále Českého filharmonického sboru Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy. Glagolská mše jako prvotřídní záležitost klasické hudby, byla uvedena za doprovodu Filharmonie Brno s milým hostem, dirigentem Tomášem Netopilemvíce

Po Smetanově Daliborovi dorazila v pátek 5. dubna na prkna Janáčkova divadla další z oper velikánů české národní hudby – pohádková Rusalka Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila. V režii Davida Radoka, který dílo uchopil předně jako vážnou dramatickou a symbolickou operu, z níž mj. zcela vyškrtl komické postavy Hajného a Kuchtíka. Scénografie se rovněž ujal Radok, přičemž vycházel z konceptu Rusalky scénografa Larse-Ake Thessmana uvedené při inscenaci v operním domě GöteborgsOperan roku 2012. Kostýmy navrhla Zuzana Ježková, choreografii připravila Andrea Miltnerová a světelného designu se ujal Přemysl Janda. V pěveckých rolích se představili Jana Šrejma Kačírková (Rusalka), Peter Berger (Princ), Jan Šťáva (Vodník), Eliška Gattringerová (Cizí kněžna), Václava Krejčí Housková (Ježibaba), Tadeáš Hoza (Lovec) a Doubravka SoučkováIvana Pavlů a Monika Jägerová (trojice žínek). Sbor vedl Pavel Koňárek a hudebního nastudování a premiérového uvedení se chopil dirigent Marko Ivanovićvíce

Jedním z nejvýraznějších prvků letošního ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby bylo uvedení úctyhodného počtu skladeb, které zazněly ve světové premiéře. Jednou z těchto kompozic představovalo také Niedzielne rano (Nedělní ráno) skladatele Martina Smolky (*1959), které vzniklo na objednávku festivalu a v podání Cappelly Mariany. Ve složení Barbora Kabátková – soprán, Daniela Čermáková – alt, Vojtěch Semerád – tenor/umělecký vedoucí, Tomáš Lajtkep – tenor a Tomáš Šelc – baryton. Skladba zazněla v pátek 5. dubna v kostele sv. Augustina. Smolkovo dílo bylo doplněno chorálem a kompozicemi ze 13.–16. století.  více

Nejčtenější

Kritika

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více