Rozjímavá lyrika před závěrem Velikonočního festivalu duchovní hudby

Rozjímavá lyrika před závěrem Velikonočního festivalu duchovní hudby

Velké finále 31. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby se již pomalu a jistě blíží – pomyslný odpočet trojice posledních koncertů zahájil čtvrteční večer 4. dubna v kostele sv. Janů s podtitulem Kantiléna: Zemek Novák, Graham, Emmert. Jak je již z názvu zjevné, dramaturgii koncertu tvořila díla Pavla Zemka Nováka, Petera Grahama a Františka Gregora Emmerta. Stejně patrné však již není, že skladby Zemka Nováka a Grahama se po více než třiceti letech – a právě na 31. ročníku festivalu – dočkaly své světové premiéry. Není bez zajímavosti, že původně měly skladby zaznít společně v rámci vigilie o Bílé sobotě. Samotné interpretace duchovních kompozic brněnských skladatelů se ujaly sopranistky Aneta Podracká Bendová a Jana Vondrů, s nimiž vystoupili varhaník Petr Kolář, dětský sbor Kantiléna pod vedením sbormistra Michala Jančíka a soubor Brno Contemporary Orchestra pod taktovkou Pavla Šnajdra.

Jako první zazněly Zpěvy k Bílé sobotě pro dva soprány, varhany a komorní orchestr Pavla Zemka Nováka. Původně zamýšlenému liturgickém provedení odpovídají i názvy jednotlivých části: Úvod, Před evangeliem, K obětování a Viděl jsem pramen vody. Aleluja. Zpěvy k Bílé sobotě začínají takřka „útržkovitě“ – úvodu vévodí kratičké úseky melodií a barev, které jsou akcentovány výrazným využitím různorodých perkusí. Instrumentace Zemka Nováka je průzračná, přesto výrazně hudebně pestrá a stavící na juxtapozici různých orchestrálních barev. S trochou nadsázky by se dalo říci, že většina Zpěvů k Bílé sobotě staví v prvé řadě na barvě. Příkladem mohou být obě sopránové linky v interpretaci Anety Podracké Bendové a Jany Vondrů, které se navzájem různě proplétaly a společně se zbytkem hudby tvořily určitou impresionistickou – myšleno v původním výtvarném, nikoliv hudebním slova smyslu – „skvrnu“. Samotné provedení bylo výtečné a spojení Anety Podracké Bendové a Jany Vondrů bylo i vzhledem k barvám jejich hlasů a způsobům přednesu vhodně zvolené. Pro někoho z publika – a to především v závislosti na sezení ve všech lavicích – mohla být konkrétní slova zpěvaček nesrozumitelná a přesná melodická linka hůře dešifrovatelná. Vzhledem ke skvělému barevnému působení obou sopránů v rámci sazby si však myslím, že se ve skutečnosti nejednalo o výraznou vadu na kráse Zpěvů k Bílé sobotě. Jedinou drobnou – ryze osobní a v rámci celé skladby zanedbatelnou – výtku bych měl k mírně nadužívaným perkusím v závěru díla, které dle mého mírně snižovaly jinak vysokou estetickou hodnotu kompozice částečným (a tohle zní mnohem hůře, než má autor textu skutečně na mysli, avšak bohužel nepřichází s lepším slovem) kýčem. Lze samozřejmě chápat, že se s největší pravděpodobností jedná o ony „navrácené zvony z Říma“, přesto se nabízí otázka, zda jich nebylo vzhledem k předchozímu charakteru skladby na samotném konci již příliš mnoho.

kantilena_2024_VFDH_foto_jakub_joch_02

Dvouvěté Aleluja Petera Grahama nastoupilo hned po Zpěvech k Bílé sobotě tak, jak se oba skladatelé před více než třiceti lety domluvili. Úvod skladby je založen na částečně imitačních nástupech zpěvaček na slově Aleluja a pozvolném rozrůstání a zhutňování sazby. Zde snad ještě více vyniklo výtečné a harmonické propojení hlasů a výrazů obou sopranistek, jejichž hlasy se později neméně povedeně setkávaly také s dětským sborem Kantiléna. Ačkoliv většina hudebního jazyka odpovídala více méně tonálnímu cítění a chápání, občasné disonantní koření se objevovalo především ve skvělých varhanních vložkách Petra Koláře, které tu a tam pročísly jinak lyrickou fakturu. Výrazným kontrastem se stala druhá část skladby, která se hudebně blížila minimalismu a která účelně a s vlastní estetikou využívala prvky raného baroka – samotný začátek této plochy tak zněl (s notnou dávkou nadsázky), jako osobitá kombinace úvodních slavnostních fanfár Monteverdiho Orfea a výběru ze skladeb Steva Reicha. Skladba tak získala slavnostnější ráz, ale současně si uchovala soudobé kompoziční ostří. Zásadní pochvalu si zaslouží dětský sbor Kantiléna pod vedením Michala Jančíka, který se skvěle vypořádal s nelehkou skladbou a dokázal si udržet velmi dobrou intonační, dynamickou i rytmickou jednotu. Jediná případná – a opět poměrně malicherná – výtka směřuje podobně jako v předchozím případě ku konci skladby, který sice nebyl příliš rozcinkán perkusemi jako Zpěvy k Bílé sobotě, zato působil až nezvykle staticky, homogenně a blokově. Toto vše umocňovala bohatá sazba, které v tomto kontextu s největší pravděpodobností příliš nevyhovoval ani akustický prostor kostela. Podobně jako u předchozího díla se však jedná o drobné poznámky, které jsou toliko námětem k případnému zamyšlení.

Závěr večera patřil třívětému Te Deum laudamus Františka Gregora Emmerta pro sóla, dětský sbor a komorní orchestr. Byť v obou předcházejících skladbách zazníval rovněž i jakýsi teskný podtón, hlavní hudební sdělení bylo bezpochyby hřejivé a místy až slavnostní – Emmertovo Te Deum laudamus, které původně vzniklo na objednávku Ivana Sedláčka, zakladatele a dlouhodobého sbormistra Kantilény, je spíše křehké, intimní a introvertní a je spíše osobní modlitbou než chvalozpěvem.

kantilena_2024_VFDH_foto_jakub_joch_03

Vzhledem ke vzniku skladby je pochopitelné, že výrazný prostor dostává právě sbor, který se víceméně střídá s plochami orchestru, který Emmert mistrně využívá ke kratičkým, ale nesmírně sugestivním hudebním obrazům. Obzvláště druhá věta Te gloriosus Apostolorum chorus přináší nápadité instrumentální kombinace a současně využívá efektní prostupování hlasů sboru a sólistek. Zajímavým prvkem je také účel sboru, který vždy klidní vyhrocenější a dramatičtější úseky a občasné šarvátky – především v závěrečné větě Tu Rex gloriae – mezi žesťovou a smyčcovou sekcí. Hudba sama tak akcentuje, že skutečné těžiště (nejen) této modlitby a oslavy neleží v pyšných trubkách, ale v pokorných a ztišených lidských hlasech. Ani v tomto případě nelze nastudování a provedení cokoliv vytknout – dirigent Pavel Šnajdr dokázal s instrumentalisty Brno Contemporary Orchestra vhodně volenou dynamikou i jemnými tempovými změnami intuitivně podpořit inherentní zvukovou barevnost díla a současně dbal na tolik zásadní intimní a lyrické vyznění díla. Dětský sbor Kantiléna pod vedením Michala Jančíka byl nicméně oprávněně hlavní hvězdou skladby. Také zde se s nesnadnou kompozicí vypořádal bez sebemenších problémů a s intonační, rytmickou, dynamickou i výrazovou jednotou.

Čtvrteční koncert nabídl současná duchovní díla, která ke svým posluchačům hovoří vstřícným a laskavým hudebním jazykem. Zůstává tedy s podivem, že původnímu provedení zabránila – z dnešního úhlu pohledu snad již i úsměvná domněnka, že tyto skladby Pavla Zemka Nováka a Petera Grahama byly „jako v pekle“ a že by se farníkům nelíbily. O tom, zda se hudební vnímání posluchačů proměnilo, ať již vlivem přirozeného vývoje, nebo souvislým vzděláváním ze strany Velikonočního festivalu duchovní hudby, si nedovoluji spekulovat. S jistotou však tvrdím, že 4. dubna v kostele sv. Janů zazněla výtečná hudba ve skvělém provedení, která rozjímavě a lyricky ozdobila 31. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby.

Pavel Zemek Novák: Zpěvy k Bílé sobotě pro dva soprány, varhany a komorní orchestr

Peter Graham: Aleluja pro dva soprány, dětský sbor, varhany a komorní orchestr

František Gregor Emmert: Te Deum laudamus

Aneta Podracká Bendová, Jana Vondrů soprán

Kantiléna, sbormistr Michal Jančík

Brno Contemporary Orchestra, dirigent Pavel Šnajdr

čtvrtek, 4. 4. 2024

kostel sv. Janů

Foto Jakub Joch

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl zmapovat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V letošním roce se projekt věnuje folklorním souborům. Vyvrcholením Roku folklorních souborů bude společný happening, který proběhne 6. června v odpoledních hodinách a zaplní celé historické centrum Brna. Pro tuto příležitost se projekt propojí s již tradiční akcí Brněnsko tančí a zpívá, která se dlouhodobě snaží o prezentaci lidové kultury etnografické oblasti Brněnska.  více

Po roce a půl se do Brna vrátila legenda současného instrumentálního jazz rocku (fusion) Snarky Puppy. V devítičlenné sestavě vystoupili 1. května v rámci Jazz Festu Brno ve vyprodaném Sono Centru. Během více než hodinu a půl dlouhé show zahráli jak několik skladeb z nejnovějšího alba Empire Central, tak výběr z přechozích nahrávek.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl prozkoumat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V minulém roce se zaměřil na pěvecké sbory, letošní ročník je věnován folklorním souborům a dalším tělesům, které mají jako svůj hlavní inspirační zdroj lidovou píseň.  více

Exkurz do hudby tří, částečně ovšem čtyř století připravila divákům Filharmonie Brno při pátém koncertu abonentní řady Filharmonie doma. Ve čtvrtek 25. dubna v Besedním domě provedla pod vedením dirigenta Takeshiho Moriuchiho skladby Maurice Ravela, Roberta Schumanna, Johna Adamse a Wolfganga Amadea Mozarta. Při interpretaci Schumannova písňového cyklu Láska a život ženy, který dal celému koncertu název, orchestr doplnila mezzosopranistka Markéta Cukrovávíce

Koncert tělesa Brno Contemporary Orchestra v čele s vedoucím a dirigentem Pavlem Šnajdrem uskutečněný ve čtvrtek 18. dubna v netradičních prostorách kavárny Pole Rebelbean nesl podtitul Vyprávění o hudbě, která neumí kalkulovat. Dramaturgicky se večer inspiroval dvěmi literárními díly – My od Jevgenije Zamjatina a Paříž ve dvacátém století od Julese Verna – utopicky líčící budoucnost lidstva, ale i hudby. Kromě orchestru se publiku představili také mezzosopranistka Marie Kopecká-VerhoevenDominique Defontaines a francouzský ansámbl Rés(O)nances věnující se prolínání výtvarného umění s hudbou.  více

Stávající šéfdirigent Filharmonie Brno – Dennis Russell Davies oslavil v úterý 16. dubna osmdesáté narozeniny. U této příležitosti připravila filharmonie koncert s názvem Smetana 200 &Davies 80, na kterém zazněl cyklus symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. Ve čtvrtek 18. dubna se tak v Besedním domě symbolicky propojilo Smetanovo a Daviesovo jubileum. Má vlast ovšem nezazněla v tradiční orchestrální verzi, ale v transkripci pro čtyřruční klavír, kterou vytvořil sám autor bezprostředně po dokončení cyklu. Dennise Russella Daviese, který se tentokrát nepředstavil jako dirigent, ale jako klavírista, doplnila jeho životní i umělecká partnerka Maki Namekawa. Celý koncert pak doprovodily vizualizace Cori O’Lana a umělecký přednes Michala Bumbálkavíce

Léta se čtyřkou na konci si v Česku pravidelně připomínáme jako Rok české hudby. Je ale samozřejmé, že výročí nemají pouze čeští skladatelé a jejich díla, ale také skladby autorů zahraničních, nebo takových, u kterých by se dal o zmíněné českosti vést spor. Program s příhodným názvem Rapsodie v modrém 100, složený ze dvou kompozic, které mají v tomto roce své kulaté výročí, s přidáním skladby od letošního jubilanta, provedla ve čtvrtek 11. dubna 2024 v Janáčkově divadle Filharmonie Brno pod vedením Dennise Russella Daviese, který se tentokrát představil také jako klavírní sólista.  více

Neznámý Leoš Janáček a počátky baroka byl název koncertu souboru Musica Florea věnujícího se poučené interpretaci, V roce 1992 ho založil violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Od roku 2002 soubor pořádá speciální koncertní řady, v nichž se zaměřuje na prezentaci nově objevených i známých skladeb. A právě večery věnované Janáčkovým drobným liturgickým sborovým skladbám na latinské texty a převážně instrumentálním raně barokním dílům představují koncertní řadu, při které se posluchačům představili sólisté Barbora Kotlánová (soprán), Stanislava Mihalcová (soprán), Daniela Čermáková (alt), Hasan El Dunia (tenor) a Jaromír Nosek (bas).  více

Brněnský Velikonoční festival duchovní hudby vyvrcholil nedělním koncertem v katedrále sv. Petra a Pavla. Napříč letošním 31. ročníkem a také při posledním hudebním večeru zněla díla ryze českých skladatelů. Tentokrát v podání sólistů Pavly Vykopalové (soprán), Jany Hrochové (mezzosoprán), Eduarda Martyniuka (tenor), Jozefa Benciho (bas), varhaníka Petra Kolaře, dále Českého filharmonického sboru Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy. Glagolská mše jako prvotřídní záležitost klasické hudby, byla uvedena za doprovodu Filharmonie Brno s milým hostem, dirigentem Tomášem Netopilemvíce

Po Smetanově Daliborovi dorazila v pátek 5. dubna na prkna Janáčkova divadla další z oper velikánů české národní hudby – pohádková Rusalka Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila. V režii Davida Radoka, který dílo uchopil předně jako vážnou dramatickou a symbolickou operu, z níž mj. zcela vyškrtl komické postavy Hajného a Kuchtíka. Scénografie se rovněž ujal Radok, přičemž vycházel z konceptu Rusalky scénografa Larse-Ake Thessmana uvedené při inscenaci v operním domě GöteborgsOperan roku 2012. Kostýmy navrhla Zuzana Ježková, choreografii připravila Andrea Miltnerová a světelného designu se ujal Přemysl Janda. V pěveckých rolích se představili Jana Šrejma Kačírková (Rusalka), Peter Berger (Princ), Jan Šťáva (Vodník), Eliška Gattringerová (Cizí kněžna), Václava Krejčí Housková (Ježibaba), Tadeáš Hoza (Lovec) a Doubravka SoučkováIvana Pavlů a Monika Jägerová (trojice žínek). Sbor vedl Pavel Koňárek a hudebního nastudování a premiérového uvedení se chopil dirigent Marko Ivanovićvíce

Jedním z nejvýraznějších prvků letošního ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby bylo uvedení úctyhodného počtu skladeb, které zazněly ve světové premiéře. Jednou z těchto kompozic představovalo také Niedzielne rano (Nedělní ráno) skladatele Martina Smolky (*1959), které vzniklo na objednávku festivalu a v podání Cappelly Mariany. Ve složení Barbora Kabátková – soprán, Daniela Čermáková – alt, Vojtěch Semerád – tenor/umělecký vedoucí, Tomáš Lajtkep – tenor a Tomáš Šelc – baryton. Skladba zazněla v pátek 5. dubna v kostele sv. Augustina. Smolkovo dílo bylo doplněno chorálem a kompozicemi ze 13.–16. století.  více

Nejčtenější

Kritika

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více