Stabat Mater – Pocta Pavlu Šmokovi

Stabat Mater – Pocta Pavlu Šmokovi

Divadelní provoz se zřejmě konečně vrací do starých kolejí. Baletní sekce Národního divadla Brno svoji sezónu zahájila premiérou vzpomínkového titulu Stabat Mater, který měl v Mahenově divadle uctít a připomenout Pavla Šmoka. Jeden z nejvýznamnějších českých choreografů, který nejenže navrhnul množství nezapomenutelných a oceňovaných choreografií, ale také spoluutvářel českou baletní scénu jako takovou, se stal zdrojem inspirace řady současných umělců. Celý program sestával ze Zjasněné noci (Verklärte Nacht) Arnolda Schönberga, Tria g moll Bedřicha Smetany a první části oratoria Stabat Mater Antonína Dvořáka. Během večera se představili sólisté Kristýna Kmentová, Uladzimir Ivanou, Petr Hos, Barbora Bielková, Sarah Dadonova, Peter Lerant, Klaudia Radačovská, Arthur Abram a sbor Baletu NdB.

Úvodním dílem večera se stala Schönbergova Zjasněná noc, jejíž původní baletní premiéra se uskutečnila 2. října 1986 v Mladé Boleslavi. Brněnské nastudování nevyužívá živou hudbu; zazněla nahrávka Pražské komorní filharmonie z roku 1995, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Užití playbacku sebou nese spoustu interpretačních ulehčení – tanečníci mají jistotu, že všechna rubata a tempové změny budou vždy stejné, k nácviku není třeba zkoušek s orchestrem a zcela odpadá element nečekané chyby instrumentalisty či dirigenta – kvalita, čistota a srozumitelnost nástrojové barvy, stejně jako akusticky-prostorové působení hudebního tělesa vezmou u nahrávky prakticky bez výjimek zcela za své. Ačkoliv sál Mahenova divadla disponuje kvalitní zvukovou aparaturou, mnoho nádherných míst nejen v Schönbergově Zjasněné noci, ale také Smetanově Triu g moll či Dvořákově Stabat Mater bylo „ztraceno v překladu“. Těžištěm produkce nicméně zůstal tanec, a tam k žádným provozovacím kompromisům nedocházelo.

Zjasněná noc byla inspirována stejnojmennou básní Richarda Dehmela, ve které žena podlehne náhodnému partnerovi a otěhotní s ním, její milý ji však přesto neopustí. Pavel Šmok tento příběh přenesl do doby po skončení 2. světové války – z mladé ženy se stala židovská dívka z nacistického ghetta a známostí tady byl spoluvězeň. Choreografie tak zpracovává dvě časové roviny – válečné období, ve kterém zoufalá dívka prožívá milostné zahoření vprostřed ghetta a období po válce, kde svému milému líčí, že pod srdcem nosí cizí dítě. Šmokova choreografie v sobě dokonale snoubí nejen hlubokou citovost, kterou k sobě jednotlivé postavy cítí, ale současně výtečně ztvárňuje žárlivost, bezbrannost, strach i vztek. Nejde však o pouhé a od života oddělené „typy“ a „figury“ – choreografie je postavena na jemných odstínech lidských emocí a její největší síla spočívá v tom, jak citlivě je schopna ztvárnit hloubku lidských emocí a trápení lidské duše. Obě mužské postavy (Milý v nastudování Uladzimira Ivanoua a Petr Hos jako Vězeň) podaly uhrančivé a vypjaté výkony. Kristýna Kmentová v roli židovské dívky však zastínila oba své partnery – její nejsilnější okamžiky vyvstávaly především v sólistických částech, kde tanečnice zhmotnila temné emoce a strachy své postavy.

Smetanovo Trio g moll (nahrávka Smetanovo trio, 1989), které se stalo prostřední částí večera, vzniklo za tragických podmínek. Během dvou let zemřely Smetanovým tři dcery, a právě úmrtí čtyřleté dcery Bedřišky naplnilo Smetanu obzvláštním žalem – sám skladatel tvrdil, že to bylo dítě s až geniálním hudebním talentem. Krátce po její smrti vzniklo skladatelovo pravděpodobně nejznámější komorní dílo. Tento motiv blízkosti, radosti a náhlé ztráty ve své choreografii (původní premiéra 20. září 1991 v Cardiffu) akcentoval také Pavel Šmok – dvě tanečnice a jeden tanečník se tak místy oddávají až naivně optimistické radosti ze života a společně se vzájemně dopalují, pošťuchují a veselí. Náhlé temné momenty, které jsou v choreografii mistrně propojeny se Smetanovou hudbou, jsou tak vždy takřka hmatatelným znázorněním bolestivého zásahu osudu, který přichází nečekán a nezván. Vzhledem k hudební předloze je pochopitelně taneční uchopení mnohem abstraktnější než v případě Zjasněné noci, avšak stále v sobě skrývá onu výpravnost. Tanečníci Barbara Bielková, Sarah Dadonova i Peter Lerant skvěle ztvárnili jak ony temné momenty Šmokovy choreografie a Smetanova díla, tak i její hravé a až rozpustilé nálady.

Večer uzavřela úvodní část Dvořákova oratoria Stabat Mater (nahrávka Česká filharmonie a Český filharmonický sbor, dirigent Wolfgang Sawalisch), které podobně jako Smetanovo Trio g moll, vzniklo po úmrtí dětí skladatele. Šmokova choreografie (premiéra 18. listopadu 1995, Praha) tentokrát kromě hlavních postav (Marie – Klaudia Radačovská, Ježíš – Arthur Abram) užívá také baletního sboru, který dělí na dívky a chlapce. Choreograf ve své místy až drastické taneční složce poukazuje na zbytečnost utrpení a násilí – ačkoliv se dívky snaží chlapce obměkčit, jejich spory nakonec vždy vyústí v bolest pro všechny zúčastněné. Výkony tanečníků byly bezchybné, a to jak po stránce technického provedení, tak po stránce emočního prožitku. Obzvláště při některých vyhrocených částech – například bodání do těla Ježíše či stínání jeho hlavy – bezmála tuhla krev v žilách.

Balet Národního divadla Brno zahájil sezónu 2021/2022 více než šťastně – taneční výkony nelze než chválit a choreografie Pavla Šmoka svojí uhrančivostí, citovostí a srozumitelností stále stojí na pomyslném vrcholu baletní tvorby a inspiruje mistrovy následníky.

3. září 2021 v Mahenově divadle

Inscenační tým

Pavel Šmok Choreografie a režie

Arnold Schönberg Hudba / Zjasněná noc

Bedřich Smetana Hudba / Trio g moll

Antonín Dvořák Hudba / Stabat Mater

Kateřina Dedková-Franková Choreografické nastudování / Zjasněná noc, Trio g moll

Marika Blahoutová Choreografické nastudování / Stabat Mater

Jan Dušek Světelný design podle Pavla Šmoka / Zjasněná noc

Marika Blahoutová Světelný design podle Pavla Šmoka / Trio g moll, Stabat Mater

Jan Dušek Scéna a kostýmy / Zjasněná noc

Josef Jelínek Kostýmy / Trio g moll, Stabat Mater

Jana Přibylová Asistentka choreografie / Zjasněná noc

Jana Ruggieri Asistentka choreografie / Trio g moll

Ivan Příkaský Asistent choreografie / Stabat Mater

Luděk Mrkos Inspice

Foto Ctibor Bachratý

Soubor Ensemble Opera Diversa brněnským posluchačům již několikrát představil skladby Davida Matthewse (*1943), dokonce se ve většině případu jednalo o světové či české premiéry. Ke skladatelovu letošnímu jubileu přispělo jmenované těleso, respektive jeho komorní odnož Diversa Quartet v čele s dramaturgem Jiřím Čevelou koncertem 20. září v prostorách Vily Löw–Beer. Programu sestavenému z děl skladatelů, kteří jsou úzce spojeni s osobností Davida Matthewse, včetně jeho autorské skladby, předcházela hodinová beseda za přítomnosti samotného skladatele. Matthews je skladatel britského původu s dlouholetými vazbami na brněnský okruh skladatelů a muzikologů. Kromě účasti na tzv. bytových seminářích v osmdesátých letech ho pojí také přátelství s několika osobnostmi jako je skladatel, pedagog a hobojista Pavel Zemek Novák (*1957).  více

V pondělí 18. září se v Rytířském sále Nové radnice uskutečnilo velmi neobyčejné přijetí: primátorka Markéta Vaňková iniciovala setkání více než třech desítek sbormistryň a sbormistrů, kterým tak při příležitosti projektu Rok sborů vyjádřila dík za jejich soustavný přínos k obohacování brněnské hudební scény a za mimořádnou péči o kulturní život našeho města. Fakt, že se v Brně můžeme pyšnit stovkou aktivních pěveckých sborů fungujícími napříč generacemi a profesemi, s sebou totiž nepřináší pouze velké množství koncertů či kultivaci talentů. Aktivní sborová komunita znamená pro město také početnou skupinu lidí věnujících volný čas společné tvůrčí činnosti a v neposlední řadě právě sboristé tvoří i poučené publikum pravidelně navštěvující ostatní kulturní akce.  více

Filharmonie Brno v čele se šéfdirigentem Dennisem Russellem Davisem a Českým filharmonickým sborem Brno vkročila 14. září v Janáčkově divadle do nové 68. sezony. Nadcházející koncertní sezona 2023/2024 nabídne pestrou paletu koncertních cyklů. Mnohé z večerů jsou v rámci oslav roku české hudby (2024) věnovány právě českým skladatelům a jejich (nejen) hudebnímu odkazu. Filharmonie ale také pořádá nebo se podílí na významných mezinárodních festivalech jako je například Moravský podzim, který začne prvního října. Těleso si pro svůj zahajovací koncert vybralo monumentální vokální dílo Gustava Mahlera – jeho druhou symfonii s podtitulem Vzkříšenívíce

Již nezvyklý podtitul „XI. ročník hudebních a divadelních slavností předtím, než…“ dával tušit, že jedenáctý ročník festivalu Olomoucké barokní slavnosti bude něčím výjimečný. Jen málokdo však nejspíše věděl, že závěrečný koncert 11. ročníku festivalu bude také jeho posledním večerem vůbec. Koncert souboru Societas Incognitorum pod uměleckým vedením Eduarda Tomaštíka, který se odehrál v sobotu 9. září v olomouckému kostele Panny Marie Sněžné, totiž uzavřel nejen letošní festivalovou řadu, ale také celou jedenáctiletou historii Olomouckých barokních slavností. V úvodní řeči však zazněl také příslib, že Volantes Orchestra (rezidenční orchestr festivalu) bude ve své činnosti nadále pokračovat. Jeho činnost by mohla určitým způsobem zaplnit tuto nově vzniklou díru na olomouckém festivalovém trhu.  více

Vlaky jako symbol odjezdu, příjezdu a návratu byly hlavním tématem druhého ročníku Mezinárodního festivalu židovské kultury ŠTETL FEST, který se konal na přelomu srpna a září. Čtyřdenní program v sobě propojil historické události židovských spoluobčanů odvezených z Brna do koncentračních táborů za druhé světové války s novodobými příběhy Ukrajinců, kteří do jmenovaného města před válkou utekli. Jako připomínka těchto událostí byl při zahájení festivalu na brněnském hlavním nádraží odhalen Památník zmizelých a na vybraných brněnských náměstích si mohou občané až do konce září prohlédnout výstavu Příběhy z Ukrajiny. Závěrečný koncert v režii Škampova kvarteta s podtitulem Vlaky konaný v neděli 3. září v Besedním domě byl pomyslnou tečkou za festivalem, při níž se hudebně i historicky umocnila otázka opouštění a návratů.  více

Poslední koncert hudebního multižánrového Festivalu Špilberk se příznačně nesl v duchu dobývání středověkých království. Návštěvníci si totiž přišli vychutnat soundtrack k počítačové hře Kingdom Come: Deliverance, jež zazněl v neděli 27. srpna v podání Filharmonie BrnoPěveckého sboru Masarykovy univerzity a Středověké hudby Bakchus pod taktovkou skladatele, aranžéra, dirigenta, houslisty a autora hudby Jana Valtyvíce

Jak vypadá spojení swingové kapely s operním zpěvákem ukázal projekt Nebe na zemi ve čtvrtek 24. srpna nádvoří hradu Špilberk. Zpěvák, herec, scenárista, režisér a především umělecký vedoucí ansámblu Melody Makers Ondřej Havelka společně s barytonistou Adamem Plachetkou si pro své příznivce připravili velkolepou show založenou na písních a textech Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce.  více

Dvacátý čtvrtý ročník Festivalu Špilberk v Brně odstartoval třetí srpnovou neděli známými melodiemi francouzských filmů s Jeanem-Paulem Belmondem. Pestrý festivalový program divákům nabídl večer plný slavných árií a orchestrálních kusů s příhodným titulem Carpe noctem (Užívej noci). Koncert s motivem lásky a tematicky související s tajemnou večerní dobou se konal ve středu 23. srpna na brněnském hradě. Za doprovodu hostující Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou mladé talentované Aleny Hron se jako hlavní sólistka představila sopranistka Veronika Rovnávíce

Do posledního místa zaplněná rozlehlá bazilika ve starobylém německém klášteře Eberbach vestoje aplaudovala brněnským umělcům, kteří zde v pátek uvedli Symfonii č. 2 c moll Gustava Mahlera. Devadesátiminutovou symfonii (jednu z autorových nejrozsáhlejších) známou pod názvem Vzkříšení zde uvedla Filharmonie Brno (FB) ve spolupráci s Českým filharmonickým sborem Brno (ČFSB). V sólových partech se představily dvě pěvkyně brněnské opery Pavla Vykopalová a Jana Hrochová, orchestr dirigoval také domácí Dennis Russel Davies. Tento unikátní program zahájí i letošní filharmonickou sezonu v Brně.  více

S bluesovým písničkářem a výrobcem kytar Janem Ficem hovoříme o jeho třetím albu Homunkulus. Ale nejen o něm. Dostane se i na témata jako předskakování před Robertem Crayem, využití trámů z brněnského Moulin Rouge nebo obnovení spolupráce s trampskou skupinou The Honzíci.  více

Brněnská písničkářka Yana natočila své první album Journey of the Soul v irském Dublinu a pozvala si na ně řadu špičkových irských hudebníků.  více

Mezinárodní soubor Ensemble Fantasmi zaměřující se na starou hudbu a založený flétnistou Paulem Leenhoutsem při menším evropském turné vystoupil v Olomouci, na znojemském hudebním festivalu a zavítal také do Brna. Divákům se představil v pondělí 24. července v Červeném kostele, kde si spolu s přizvanými zpěváky připravil vokálně-instrumentální díla českých barokních skladatelů. Ve stejném duchu se nesl i recenzovaný koncert konaný v Sále Milosrdných bratří 25. července, který byl zároveň posledním večerem zmíněného turné. Svým podtitulem Musica Bohemica poukazoval na rozmanitý program, tvořený pouze instrumentálními díly z per českých komponistů období baroka a klasicismu.  více

Italský soubor Il Giardino Armonico pod vedením dirigenta a flétnisty Giovanniho Antoniniho patří mezi nejlepší světové ansámbly věnující se staré hudbě a existuje jen málo důvodů k pochybám o tomto tvrzení. O to větší radost měli návštěvnici koncertu s podtitulem Barokní afekty, který se odehrál v programu Hudebního festivalu Znojmo 21. července v jízdárně Louckého kláštera. Zde soubor Il Giardino Armonico vystoupil znovu po pěti letech s promyšleným a virtuózním programem sestávajícím z děl Antonia Vivaldiho, Pietra Antonia Locatelliho, Georga Friedricha Händela a – trochu překvapivě – Isanga Yuna.  více

Hudební festival Znojmo je krůček od svého velkého jubilea – příští rok oslaví 20 let existence – jednu z největších dramaturgických lahůdek si prezident festivalu Jiří Ludvík a umělecký ředitel Roman Válek přichystali již na tento rok. Letos je tomu totiž přesně 300 let, co ve Znojmě zazněla gratulační serenata pro Alžbětu Kristýnu, manželku císaře Karla VI., La Concordia de‘ pianeti (Harmonie planet) dvorního vicekapelníka Antonia Caldary na libreto Pietra Pariatiho. Premiéra operního představení v režii Tomáše Ondřeje Pilaře a s hudebním doprovodem orchestru a sboru Czech Ensemble Baroque pod taktovkou Romana Válka (sbor řídila Tereza Válková) se uskutečnila 20. července v jízdárně Louckého kláštera. Jako sólisté vystoupili mezzosopranistka Dagmar Šašková (Venuše), sopranistka Hana Blažíková (Diana), kontratenorista Andreas Scholl (Jupiter), kontratenorista Valer Sabadus (Apollon), kontratenorista Franco Klisovic (Karel VI. /Mars), tenorista Jaroslav Březina (Merkur) a barytonista Adam Plachetka (Saturn). Samotná císařovna Alžběta Kristýna byla v rámci inscenace ztvárněna hned ve dvou podobách – jako 32letou ji představila tanečnice Lydie Švojgerová a jako 59letou Ladislava Košíková. V samotném závěru se na scéně objevila rovněž mladinká Magdalena Nešporová jako představitelka nejmladší z císařovniných dcer Marie Amálie. Choreografii připravil Martin Šinták a kostýmy navrhla Ivana Ševčík Mikloškovávíce

Písničkář Slávek Janoušek v poslední době spolupracuje s básníkem Jiřím Žáčkem. Poté, co vydal album jeho zhudebněných básniček pro děti Koťata a album veršů pro dospělé Učitel Žáčkovi, Žáček učiteli, přichází v roce svých 70. narozenin s novinkou Život je krátký. Jde znovu o zhudebněné básně Jiřího Žáčka, tentokrát opět pro dospělé posluchače.  více

Nejčtenější

Kritika

Soubor Ensemble Opera Diversa brněnským posluchačům již několikrát představil skladby Davida Matthewse (*1943), dokonce se ve většině případu jednalo o světové či české premiéry. Ke skladatelovu letošnímu jubileu přispělo jmenované těleso, respektive jeho komorní odnož Diversa Quartet v čele s dramaturgem Jiřím Čevelou koncertem 20. září v prostorách Vily Löw–Beer. Programu sestavenému z děl skladatelů, kteří jsou úzce spojeni s osobností Davida Matthewse, včetně jeho autorské skladby, předcházela hodinová beseda za přítomnosti samotného skladatele. Matthews je skladatel britského původu s dlouholetými vazbami na brněnský okruh skladatelů a muzikologů. Kromě účasti na tzv. bytových seminářích v osmdesátých letech ho pojí také přátelství s několika osobnostmi jako je skladatel, pedagog a hobojista Pavel Zemek Novák (*1957).  více