Tajemné světy, jež promluvily skrze příběhy svých hrdinů

22. únor 2024, 14:00
Tajemné světy, jež promluvily skrze příběhy svých hrdinů

Diversní jaro v roce 2024 započalo prvním orchestrálním koncertem Ensemble Opera Diversa pod taktovkou dirigenta Patrika Červáka konaným v Domě pánů z Kunštátu v úterý 20. února. Dramaturgický koncept inspirovaný mýtickými náměty z oblasti antiky, ale také fantazijního světa spisovatele a filologa Johna Ronalda Reuela Tolkiena, netradičně podpořil i improvizovaný videoart tvůrce Tomáše Hrůzy. Sólově za doprovodu orchestru vystoupil kytarista Vít Dvořáček.

Zmíněný videoart představoval specifický druh animace zaměřující se na přírodní výjevy znázorňující onu fantazijní krajinu. Výrazným prvkem, a zároveň symbolem, se stala lidská postava, jež tímto světem prochází a v kontextu všech čtyř skladeb na sebe bere různou podobu. Nutno dodat, že prvotní materiál – obrazy – byly vytvořeny pomocí AI. Následné zpracování, tedy koláž a improvizace závislá na hudebním toku, náležely do kompetence již zmíněného Tomáše Hrůzy. Jednotlivé výjevy nesly spíše temný, zádumčivý charakter a v průběhu koncertu se mohly zdát do jisté míry jednotvárné. Pozoruhodnými se zdály i v případě, kdy hudba měla značně pohyblivou a rytmickou fakturu, přičemž obraz zůstával stále poklidný. To však v tomto případě není nutné vnímat negativně, jelikož videoart ponechával divákovi dostatek prostoru pro svou vlastní fantazii a domýšlivost, k níž nabádala také samotná hudba.

Estonský hudebník a pedagog Tõnu Kõrvits (*1969) se často ve svém díle inspiruje literaturou a přírodou jako tomu je i ve skladbě Elegies of Thule. Starořecká literatura a kartografie termínem Thule označovala nejseverněji položenou oblast, kam spadá i část Estonska. Metaforický význam pochází od Vergilia a jeho „ultima Thule“ – vzdálené místo (za hranicemi známého světa). Kõrvits pro hudební znázornění daleké země využívá v první části unisono motiv, jež dále uplatnil i ve svých dalších kompozicích. Navrací se ale také k lidové melodice a instrumentáři, kdy kupříkladu orchestr napodobuje hru na estonský drnkací strunný nástroj kannel pomocí nápaditých rytmizací (např. poměr 2:3) pizzicato. To vše zaznívá pod tíhou úzké harmonie, charakterem a barvou blížící se klastrům. Závěr si pohrává charakterově se stejným hudebním materiálem, který autor používá v první větě. Poslední část skladby je však mnohem prosvětlenější: nachází se zde sólo houslí (Barbara Tolarová), postupná gradace a zahušťování hudebního toku s výraznou melodickou linkou a trianglovým trylkem (Anežka Nováková) znějícím za zády posluchačů. Vše ústí do konečného ztišení umocněného vyšší polohou smyčců a grafickým zklidněním moře na plátně. Nastudování vynikalo zvukovou masou orchestru, působivou barevností, a především jednotou hráčů.

Koncertantní kus „diversního autora“ Jana Nováka (1921–1984) psaný pro kytaru a smyčce z roku 1971 čerpá z řeckého mýtu o pěvci Orfeovi a jeho krásné manželce Eurydice. Orfeovská tematika Nováka doprovázela po celou jeho tvorbu – za zmínku stojí například kantáta Orpheus et Eurydice (1970) na Vergiliův text. Dílo Concentus Eurydice (Koncert pro Eurydiku) nese také podtitul Sedm časů pro kytaru a smyčcový orchestr a bylo napsané v talském exilu. Sólová kytara, které se ujal Vít Dvořáček, nemá v průběhu skladby vždy nutně virtuózní funkci. Místy je zakomponována jako součást orchestru, či dokonce i jako doprovod (VI. část). Naléhavost a drama rychlejších vět pramení z jazzové harmonie a rytmiky (místy flamencového rázu), jež občasně působí drsně – expresivně. Precizní hře kytaristy Dvořáčka nebylo co vytknout. Hráč dokázal zaujmout v jakékoliv poloze a funkci. Technicky se popasoval se zákeřnými skoky, běhy a hmaty a celkové nastudování kytarového partu lze označit za suverénní a promyšlené. Upozaděna nezůstala ani doprovodná složka, v našem případě smyčcový orchestr Ensemblu Opera Diversa, opět vynikající témbrem, expresivitou a technickou vytříbeností.

Americký skladatel Mason Bates (*1977) je držitelem ceny Grammy z roku 2019 za operu The (R)evolution of Steve Jobs. Věnuje se také kariéře DJeje, autora filmové hudby a v neposlední řadě s oblibou pracuje na multimediálních projektech. Jednověté dílo pro smyčce Icarian Rhapsody (1999) patří k jeho ranějším kusům, byť je dnes hojně provozovanou skladbou. Minimalistický ráz je znatelný v kompozičních postupech, melodicko-rytmických efektech a jejich vrstvení, čímž Bates získává bohaté harmonické a polyfonní plochy. Autor se o kompozici zmiňuje takto: „Ačkoli dílo není meditací o zmařených velkých nadějích, je podobné trajektorii Ikarova letu. Jednotný zvuk smyčcového orchestru inspiroval melodii pokrývající obrovský rozsah – jen v první frázi téměř dvě oktávy. Smyčcové nástroje však mají ještě jednu zvláštní vlastnost, schopnost hrát delší pasáže bez přestávky.“ Jednolitý zvuk smyčců, jež plasticky a dynamicky tvarovaly melodicko-rytmické efekty, po celé znění neztrácel svůj puls, a tak orchestr pod dirigentským dohledem Patrika Červáka neustále dýchal. Batesova hudba vyprávějící Ikarův příběh byla podpořena také videoartem, v němž k lidské postavě symbolicky přibyla křídla. Moře se slunečným horizontem se proměnilo v Ikarův boj výtečně podtržen glissandem směrem dolů snad zvýrazňujícím pád hrdiny.

Ve světové premiéře zazněla skladba mladého autora Adama Závodského (*1996), který se ve své dosavadní hudební kariéře zapsal primárně jako klavírista. Skladatele v tomto případě uchvátil tajemný svět Johna Ronalda Reuela Tolkiena (autor trilogie Pán Prstenů), konkrétně vznik Světa dle krátkého textu Ainulindalë, a tedy střet jednotlivých smýšlených národů, jazyků a kultur. Stejnojmenná třívětá (attacca) kompozice se však dle Závodského nesnaží být popisnou. „Její tři věty jsou spíše jakýmisi hudebními ilustracemi inspirovanými třemi konkrétními momenty z mýtického příběhu; a tyto tři obrazy jsou spojeny v jeden souvislý hudební celek.“ Skladatel ke smyčcům dodává také kytarový (Melkor) a v závěru klarinetový (Ilúvatar) part mající své role převzaté z literární předlohy. Oba nástroje zastávají spíše barevnou funkci obohacenou v závěru skladby také o prostorový efekt podobný tomu z kompozice Tõnu Kõrvitse. Dramatičnosti a epického charakteru autor docílil vcelku běžnými kompozičními přístupy, jež v kontextu literární předlohy a příběhu vnímáme jako zcela funkční. Na místě je také vyzdvihnout dirigentský um Patrika Červáka, jež celý večer ladnými, vkusnými, přesto čitelnými gesty citlivě a s nadhledem řídil ansámbl. O to více stojí za uznání momenty, při nichž dirigent musel navázat kontakt s hudebníky stojícími za jeho zády a za zády posluchačů.

Program:

Tõnu Kõrvits: Elegies of Thule pro smyčce (2007) ČESKÁ PREMIÉRA

Jan Novák: Concentus Eurydicae pro kytaru a smyčce (1971)

Mason Bates: The Icarian Rhapsody pro smyčce (1999) ČESKÁ PREMIÉRA 

Adam Závodský: Ainulindalë pro komorní orchestr (2023) PREMIÉRA

Vít Dvořáček – kytara

Tomáš Hrůza – videoart

Ensemble Opera Diversa, vedoucí orchestru Jan Bělohlávek

Patrik Červák – dirigent

Úterý 20. února 2024, Dům pánu z Kunštátu

Foto Marek Olbrzymek

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Koncert tělesa Brno Contemporary Orchestra v čele s vedoucím a dirigentem Pavlem Šnajdrem uskutečněný ve čtvrtek 18. dubna v netradičních prostorách kavárny Pole Rebelbean nesl podtitul Vyprávění o hudbě, která neumí kalkulovat. Dramaturgicky se večer inspiroval dvěmi literárními díly – My od Jevgenije Zamjatina a Paříž ve dvacátém století od Julese Verna – utopicky líčící budoucnost lidstva, ale i hudby. Kromě orchestru se publiku představili také mezzosopranistka Marie Kopecká-VerhoevenDominique Defontaines a francouzský ansámbl Rés(O)nances věnující se prolínání výtvarného umění s hudbou.  více

Stávající šéfdirigent Filharmonie Brno – Dennis Russell Davies oslavil v úterý 16. dubna osmdesáté narozeniny. U této příležitosti připravila filharmonie koncert s názvem Smetana 200 &Davies 80, na kterém zazněl cyklus symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. Ve čtvrtek 18. dubna se tak v Besedním domě symbolicky propojilo Smetanovo a Daviesovo jubileum. Má vlast ovšem nezazněla v tradiční orchestrální verzi, ale v transkripci pro čtyřruční klavír, kterou vytvořil sám autor bezprostředně po dokončení cyklu. Dennise Russella Daviese, který se tentokrát nepředstavil jako dirigent, ale jako klavírista, doplnila jeho životní i umělecká partnerka Maki Namekawa. Celý koncert pak doprovodily vizualizace Cori O’Lana a umělecký přednes Michala Bumbálkavíce

Léta se čtyřkou na konci si v Česku pravidelně připomínáme jako Rok české hudby. Je ale samozřejmé, že výročí nemají pouze čeští skladatelé a jejich díla, ale také skladby autorů zahraničních, nebo takových, u kterých by se dal o zmíněné českosti vést spor. Program s příhodným názvem Rapsodie v modrém 100, složený ze dvou kompozic, které mají v tomto roce své kulaté výročí, s přidáním skladby od letošního jubilanta, provedla ve čtvrtek 11. dubna 2024 v Janáčkově divadle Filharmonie Brno pod vedením Dennise Russella Daviese, který se tentokrát představil také jako klavírní sólista.  více

Neznámý Leoš Janáček a počátky baroka byl název koncertu souboru Musica Florea věnujícího se poučené interpretaci, V roce 1992 ho založil violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Od roku 2002 soubor pořádá speciální koncertní řady, v nichž se zaměřuje na prezentaci nově objevených i známých skladeb. A právě večery věnované Janáčkovým drobným liturgickým sborovým skladbám na latinské texty a převážně instrumentálním raně barokním dílům představují koncertní řadu, při které se posluchačům představili sólisté Barbora Kotlánová (soprán), Stanislava Mihalcová (soprán), Daniela Čermáková (alt), Hasan El Dunia (tenor) a Jaromír Nosek (bas).  více

Brněnský Velikonoční festival duchovní hudby vyvrcholil nedělním koncertem v katedrále sv. Petra a Pavla. Napříč letošním 31. ročníkem a také při posledním hudebním večeru zněla díla ryze českých skladatelů. Tentokrát v podání sólistů Pavly Vykopalové (soprán), Jany Hrochové (mezzosoprán), Eduarda Martyniuka (tenor), Jozefa Benciho (bas), varhaníka Petra Kolaře, dále Českého filharmonického sboru Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy. Glagolská mše jako prvotřídní záležitost klasické hudby, byla uvedena za doprovodu Filharmonie Brno s milým hostem, dirigentem Tomášem Netopilemvíce

Po Smetanově Daliborovi dorazila v pátek 5. dubna na prkna Janáčkova divadla další z oper velikánů české národní hudby – pohádková Rusalka Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila. V režii Davida Radoka, který dílo uchopil předně jako vážnou dramatickou a symbolickou operu, z níž mj. zcela vyškrtl komické postavy Hajného a Kuchtíka. Scénografie se rovněž ujal Radok, přičemž vycházel z konceptu Rusalky scénografa Larse-Ake Thessmana uvedené při inscenaci v operním domě GöteborgsOperan roku 2012. Kostýmy navrhla Zuzana Ježková, choreografii připravila Andrea Miltnerová a světelného designu se ujal Přemysl Janda. V pěveckých rolích se představili Jana Šrejma Kačírková (Rusalka), Peter Berger (Princ), Jan Šťáva (Vodník), Eliška Gattringerová (Cizí kněžna), Václava Krejčí Housková (Ježibaba), Tadeáš Hoza (Lovec) a Doubravka SoučkováIvana Pavlů a Monika Jägerová (trojice žínek). Sbor vedl Pavel Koňárek a hudebního nastudování a premiérového uvedení se chopil dirigent Marko Ivanovićvíce

Jedním z nejvýraznějších prvků letošního ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby bylo uvedení úctyhodného počtu skladeb, které zazněly ve světové premiéře. Jednou z těchto kompozic představovalo také Niedzielne rano (Nedělní ráno) skladatele Martina Smolky (*1959), které vzniklo na objednávku festivalu a v podání Cappelly Mariany. Ve složení Barbora Kabátková – soprán, Daniela Čermáková – alt, Vojtěch Semerád – tenor/umělecký vedoucí, Tomáš Lajtkep – tenor a Tomáš Šelc – baryton. Skladba zazněla v pátek 5. dubna v kostele sv. Augustina. Smolkovo dílo bylo doplněno chorálem a kompozicemi ze 13.–16. století.  více

Velké finále 31. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby se již pomalu a jistě blíží – pomyslný odpočet trojice posledních koncertů zahájil čtvrteční večer 4. dubna v kostele sv. Janů s podtitulem Kantiléna: Zemek Novák, Graham, Emmert. Jak je již z názvu zjevné, dramaturgii koncertu tvořila díla Pavla Zemka Nováka, Petera Grahama a Františka Gregora Emmerta. Stejně patrné však již není, že skladby Zemka Nováka a Grahama se po více než třiceti letech – a právě na 31. ročníku festivalu – dočkaly své světové premiéry. Není bez zajímavosti, že původně měly skladby zaznít společně v rámci vigilie o Bílé sobotě. Samotné interpretace duchovních kompozic brněnských skladatelů se ujaly sopranistky Aneta Podracká Bendová a Jana Vondrů, s nimiž vystoupili varhaník Petr Kolář, dětský sbor Kantiléna pod vedením sbormistra Michala Jančíka a soubor Brno Contemporary Orchestra pod taktovkou Pavla Šnajdravíce

Podobně jako každý rok, byl i v rámci letošního ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby jeden z večerů věnován sólovému varhannímu recitálu. V úterý 2. dubna za varhany ve starobrněnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie usedl původem slovenský varhaník Marek Paľa a provedl výběr z varhanních skladeb českých autorů vrcholného a pozdního romantismu, čímž doplnil stávající Rok české hudby. Několik děl úterního programu navíc zaznělo v přinejmenším brněnské premiéře.  více

Neodmyslitelnou součástí Velikonočního festivalu duchovní hudby jsou tři večery tzv. tenebrae obsahem navracející se ke křesťanským obřadům ve Svatém týdnu. Tento rok temné hodinky připadly na středu 27. března – pátek 29. března, a jak už je tradicí, konají se v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Letos jsou tyto tři večery výjimečné především z hlediska dramaturgie, jelikož si pořadatelé festivalu objednali nové zhudebnění liturgických textů. Recenze se ohlíží za prvním ze tří večerů, při kterém ve světové premiéře zazněla díla od skladatelů Zdeňka Klaudy a Lukáše Hurníka. Provedení se ujali zpěváci Kristýna Fílová (soprán), Zuzana Čurmová (soprán), Alžběta Symerská (alt), Ondřej Holub (tenor) a Jiří Miroslav Procházka (bas) za doprovodu varhanního pozitivu a sbormistrovského dohledu Zdeňka Klaudy a recitace P. Jana Pacneravíce

Propojení, jednota, rozjímání – těmito slovy lze popsat hudební večer v režii Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena a varhaníka Tomáše Thona, který se včera uskutečnil v rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby v brněnském Kostele sv. Tomáše. Nejen zpěv gregoriánského chorálu, ale také díla skladatele Petra Ebena (1929–2007) na hodinu zvukově a barevně opanovala i oživila chrámový prostor.  více

Koncertem s názvem Ensemble Inégal: Zelenka včera v kostele sv. Janů zahájil 31. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby, tentokrát s přízviskem Terroir. Toto napůl záhadné slovo, které se s oblibou používá v souvislosti s vínem, pochází z latinského označení pro zemi, půdu a nese v sobě souhrn všech vlivů, zejména pak přírodních podmínek konkrétního místa na zde pěstované rostliny. Tento výraz je tedy metonymicky přenesená na program letošního ročníku VFDH, neboť se skládá výhradně z děl tuzemských autorů, čímž doplňuje probíhající Rok české hudbyvíce

Největší doménou Filharmonie Brno je bezesporu pořádání koncertů klasické hudby. Přesto se občas pod její hlavičkou odehraje koncert, který se tomuto okruhu vymyká a naláká i posluchače, kterým je bližší spíše hudba populární, zejména jazzová. Jednou z těchto akcí byl recitál klavíristy Bojana Z, který se odehrál v úterý 19. března v sále Besedního domu.  více

Posledním projektem Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stalo uvedení dvou českých jednoaktových oper: V studni Viléma Blodka (1834–1874) a Polapená nevěra Otmara Máchy (1922–2006). Hudební fakulta se při jejich realizaci spojila s Ateliérem divadla a výchovy pro neslyšící Divadelní fakulty JAMU a vznikl projekt, který se snaží hudbu přiblížit právě neslyšícím. Toto spojení se ovšem na prknech Divadla na Orlí neuskutečnilo poprvé. Již dříve zde byly uvedeny inscenace, které fungovaly na podobném principu: například Hudba pro oči (2014) se skladbami Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů nebo Pojď se mnou do světa – písně Jiřího Bulise tlumočené do českého znakového jazyka (2020). Nyní recenzovaný projekt měl premiéry 16. a 17. března v Divadle na Orlí.  více

Pro čtvrtý abonentní koncert cyklu Filharmonie doma, který se odehrál 14. března v Besedním domě a nesl označení Mozartiana, zvolila Filharmonie Brno, tentokrát pod vedením česko-japonského dirigenta Chuheie Iwasakiho, čtyři skladby z 18.–20. století. Tato díla dramaturgicky spojuje buď přímo vznik v období klasicismu nebo inspirace hudebními postupy pro toto období typickými. Jako sólistka se v první polovině koncertu představila flétnistka Martina Venc Matušínskávíce

Nejčtenější

Kritika

Koncert tělesa Brno Contemporary Orchestra v čele s vedoucím a dirigentem Pavlem Šnajdrem uskutečněný ve čtvrtek 18. dubna v netradičních prostorách kavárny Pole Rebelbean nesl podtitul Vyprávění o hudbě, která neumí kalkulovat. Dramaturgicky se večer inspiroval dvěmi literárními díly – My od Jevgenije Zamjatina a Paříž ve dvacátém století od Julese Verna – utopicky líčící budoucnost lidstva, ale i hudby. Kromě orchestru se publiku představili také mezzosopranistka Marie Kopecká-VerhoevenDominique Defontaines a francouzský ansámbl Rés(O)nances věnující se prolínání výtvarného umění s hudbou.  více