Tóny skleněné harmoniky rozezněly prostory Besedního domu

14. říjen 2023, 1:00
Tóny skleněné harmoniky rozezněly prostory Besedního domu

Čtvrteční koncert Moravského podzimu byl jedním z největších lákadel letošního ročníku, a to především díky instrumentálnímu obsazení. Posluchači slyšeli program ze čtyř děl pro různá obsazení, ve třech z nich ovšem figurovala skleněná harmonika. Tento neobvyklý hudební nástroj, u kterého zvuk vzniká třením navlhčených prstů o okraje točících se skleněných misek různého průměru, zkonstruoval v roce 1761 Benjamin Franklin. V druhé polovině 18. a na začátku 19. století se jednalo o poměrně oblíbený nástroj, který byl poté, až na pár výjimek, téměř na dvě století prakticky zapomenutý. Skladby pro něj napsali například Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Carl Philipp Emanuel Bach, Gaetano Donizetti nebo Richard Strauss.

Kromě výše zmíněných autorů pro skleněnou harmoniku komponovali také Antonín Rejcha, jehož dílo se snaží brněnská filharmonie dlouhodobě propagovat, Domenico Cimarosa a Johann Adolph Hasse. Právě kompozice těchto skladatelů v Besedním domě včera zazněly v podání Filharmonie Brno pod vedením britského dirigenta Jonathana Cohena, který se specializuje na barokní a klasicistní hudbu. Jako první byla provedena Gelegenheitskantate (Příležitostná kantáta) pro mužské hlasy a orchestr Antonína Rejchy. Filharmonii Brno doplnily Barbara Maria Willi na cembalo a mužská část Ensemble Frizzante s externími hosty, kteří se pro účely tohoto koncertu pojmenovali Brno Rejcha Collegium 2023. Je třeba říci, že sbor vystupoval v poměrně malém obsazení dvanácti lidí. Přesto se mu podařilo vytvořit krásný plný a silný zvuk a sboristé zpívali čistě a bez sebemenších problémů. Dva sólisté, Pavel Valenta – tenor a Jan Faltýnek – bas, své party také zvládli absolutně bezchybně. Basové sólo bylo na tento hlasový obor poměrně vysoko a Faltýnek si s ním přesto naprosto skvěle poradil. Vytknout je možné pouze mikrofonem snímaný zvuk sólového zpěvu, který nepřirozeně vyčníval nad orchestr, což ovšem nebyla chyba sólistů, ale nazvučení nebo polohy mikrofonu. Celkový dojem z provedení tohoto díla to neovlivnilo.

solo_pro_sklenenou_harmoniku_MP_2023_02

Jako druhá zazněla árie De terra amica pro soprán, skleněnou harmoniku a orchestr italského skladatele Domenica Cimarosy z roku 1780. Skleněné harmoniky se ujala Christa Schönfeldinger, přední světová interpretka skladeb pro tento nástroj. Skleněná harmonika je přirozeně tichá, a i když byla nazvučená (podobně jako zbytek orchestru), bylo potřeba, aby se jí orchestr zvukově přizpůsobil. Dirigent Jonathan Cohen ovšem s orchestrem pracoval tak dobře, že vždy když bylo potřeba, celý orchestr, aniž by jeho zvuk ztratil na plnosti, přešel do krásného piana. Tóny skleněné harmoniky mohly skvěle vyniknout. Samotné interpretaci lze vytknout pouze to, že pár tónů nástroje se ozvalo o něco později, než mělo. Je potřeba si ale uvědomit, že hra na tento nástroj je velice obtížná a její part pro tuto skladbu nebyl napsaný úplně šťastně. Schönfeldingerová odvedla i tak velmi dobrou práci. Sólového zpěvu se ujala sopranistka Joanna Moskowicz, která ukázala, že její technika i rozsah jsou na dobré úrovni. Veškeré melodické zdobení bylo zazpíváno velmi dobře, až na jediný postup na konci skladby, který nebyl úplně přesný. Ve všech polohách, i extrémních výškách zněl její hlas jistě. Moskowiczová disponovala poměrně silným vibratem, které ale interpretaci nijak neuškodilo, pouze v nejvyšších polohách by nevadilo, kdyby bylo trochu slabší. Její part byl ovšem, stejně jako v případě skleněné harmoniky, velice náročný a Moskowiczová ho zvládla dobře.

solo_pro_sklenenou_harmoniku_MP_2023_01

Poté se hudebníci vrátili k Antonínu Rejchovi a provedli jeho melodram Abschied der Johanna d’Arc von ihrer Heimat (Rozloučení Johanky z Arku s vlastí) pro skleněnou harmoniku, vypravěče a orchestr. Jako text zvolil Rejcha závěrečnou scénu prologu tragédie Die Jungfrau von Orléans od Friedricha Schillera. V první části melodramu se střídala skleněná harmonika, která svými tóny navodila až magickou atmosféru (na svoji dobu poměrně nezvyklými postupy v mnohém připomínající témbrovou hudbu), a recitátorka Barbara Maria Willi, která pro toto dílo odešla od cembala a předstoupila před orchestr. Oproti textu vytištěnému v programu si pár frází upravila nebo zkrátila, což význam výrazně nezměnilo. Celkovému projevu by neuškodilo, kdyby byl o něco více emotivní. Chválu si ovšem zaslouží německá výslovnost, která byla naprosto dokonalá. Ke konci první části se pak recitace a skleněná harmonika, jejíž part byl tentokrát zahraný bez jakéhokoliv zaváhání (celkově byl part pro tento nástroj lépe napsán než skladba předchozí), spojily a postupně se k nim přidala i smyčcová sekce orchestru. Tento vstup působil velice přirozeně a plynule. Když recitátorka pronesla „...hlas polnice mě volá“, přidaly se i žestě a zbytek orchestru. Nálada díla se najednou proměnila a zbytek skladby měl slavnostní až pochodový charakter. Na konci se opět ozvala skleněná harmonika, jejíž sólo orchestr doprovázel.

Po přestávce se na pódium vrátilo obsazení druhé skladby večera a provedlo kantátu L’Armonica na text Pietra Metastasia skladatele Johanna Adolpha Hasseho. První část byla instrumentální a měla velmi veselý charakter. Zde se opět ukázalo, jak skvěle Cohen s orchestrem pracuje. Druhá část Aria „Ah perché col canto mio“ na první navázala naprosto plynule. Joanna Moskowicz se zde musela opět poprat s velmi náročným partem. Podobně jako ve skladbě druhé, byl zpěv dobrý, pouze v těch nejvyšších polohách bylo vibrato až moc silné. Tato místa byla ovšem položena velmi vysoko. Ve třetí části Recitativo „Ardir Germana“ se už přidala skleněná harmonika, která tentokrát vystupovala spíše jako součást orchestru než jako sólový nástroj, i když dostala o něco více prostoru než ostatní hudebníci. Orchestr jí opět skvěle přizpůsoboval dynamiku a všechny tóny tak byly dobře slyšet. Závěr celé skladby s názvem Aria „Alla stagion di fiori“ začal orchestr krátkou instrumentální introdukcí. Poté se dvakrát vystřídala sóla skleněné harmoniky a zpěvu. Následně se spojily a navzájem si odpovídaly. Joanně Moskowicz se nepovedly všechny koloratury zcela čistě a ke konci skladby lehce neladila, k čemuž došlo na několika místech, ale její výkon byl celkově dobrý. Christa Schönfeldinger naopak zahrála svůj part bez jakéhokoliv zaváhání a orchestr obě sólistky skvěle doprovodil. Bylo vidět, že dirigent Jonathan Cohen přesně ví, jak s orchestrem pracovat, aby z něj dostal co nejlepší výkon. Během koncertu probíhala mezi dvěma sólistkami a dirigentem velmi výrazná nonverbální komunikace, což mělo za následek, že byly velmi dobře sehrané jak mezi sebou, tak s orchestrem.

solo_pro_sklenenou_harmoniku_MP_2023_03

Čtvrteční koncert nabídl posluchačům velmi zajímavý hudební zážitek, a to hned v několika rovinách. Obě Rejchovy skladby zazněly v obnovené premiéře po více jak 200 letech a posluchači tak byli svědky provedení prakticky neznámých kompozic tohoto výjimečného skladatele. Skleněná harmonika, i přes svoji popularitu na konci 18. století, dnes určitě není tradičním nástrojem. Slyšet ji naživo se tedy nepoštěstí každému. To všechno podtrhnul velice dobrý výkon orchestru a sólistů.

Program:

ANTONÍN REJCHA 

Gelegenheitskantate (Příležitostná kantáta)

DOMENICO CIMAROSA 

De terra amica

ANTONÍN REJCHA 

Abschied der Johanna d’Arc von ihrer Heimat (Rozloučení Johanky z Arku s vlastí)

JOHANN ADOLPH HASSE 

L’Armonica

1. Introduzione (úvod)
2. Aria „Ah perché col canto mio“

3. Recitativo „Ardir Germana“

4. Aria „Alla stagion di fiori“

Obsazení:

Joanna Moskowicz – soprán

Christa Schönfeldinger – skleněná harmonika

Barbara Maria Willi – recitace, cembalo 

Brno Rejcha Collegium 2023

Pavel Valenta (sólo / soloist), Michal Kuča, Ivan Nepivoda, Petr Pytlík, Jiří Kudláč, Jakub Herzan – tenor
Jan Faltýnek (sólo / soloist), Martin Kotulan, Pavel Mašek, Vladimír Brázda, Petr Janovský, Vít Šujan – bas 

Filharmonie Brno
dirigent Jonathan Cohen 

Čtvrtek 12. 10. 2023 v 19:00, Besední dům

Foto archiv festivalu

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více