V přeplněné bazilice s Janáčkem a Stravinským

7. listopad 2022, 1:00
V přeplněné bazilice s Janáčkem a Stravinským

Festival Janáček Brno není pouze přehlídkou rozmanitých režisérských a dirigentských interpretací Janáčkových operních děl. Mohli se o tom návštěvníci jeho osmého ročníku přesvědčit při sobotním Duchovním koncertu v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Program sestávající z Janáčkovy Chorální fantazie, proslulého Otčenáše a neméně pozoruhodných kompozic Hospodine! a Zdrávas Maria doplnila Mše Igora Stravinského. V rámci večera vystoupili harfenistka Dominika Svozilová, tenorista Aleš Briscein, basista Ondřej Musil, sbor Canticum Ostrava se sólisty Marcelou Gurbaľovou (soprán), Janem Rychtářem (alt), Petrem Němcem (tenor), Alešem Pirnosem (tenor) a Romanem Vlkovičem (bas), dále pak posluchači Hudební Fakulty Janáčkovy akademie múzických umění: Zuzana Čurmová (soprán), Alžběta Symerská (alt), trumpetisté Petr Čižinský, Radek Juračka a Radek Hrdlička, trombonisté Ondřej Motal, Radim Hromádko, Jaroslav Petráš a Jaroslav Broža, tubista Vít Andrýsek, fagotistky Teresa Bínová a Natálie Khemlová, hobojistky Alexandra Bláhová a Amaliia Ivanus, hráčka na anglický roh Yelyzaveta Chkhartishvili, houslista Marián Hrdlička a varhanice Petra Kujalová. Sbor řídil Jurij Galatenko. Vše znělo pod taktovkou Jakuba Kleckera.

Do stále ještě ne zcela ztichlého sálu baziliky na Starém Brně vstoupila Janáčkova Chorální fantazie tak náhlým vpádem, až někteří z návštěvníků (viditelně zmateni) přemítali, zda se jedná o skutečný začátek programu. Chorální fantazie vznikla ještě během Janáčkova studia na pražské varhanické škole u Adolfa Průchy (1837–1885) a je datována 7. července 1875. Neobsahuje tedy sice ještě skladatelův osobitý kompoziční jazyk, ale i tak z ní čiší neoddiskutovatelné hudební nadání, smysl pro práci s fakturou i zřejmé barevné cítění, které při poslechu přímo nabádá k rozepsání do orchestrální instrumentace. Nastudování a provedení Petry Kujalové bylo nanejvýš příkladné. Pochvalu si zaslouží především vedení hlasů ve výrazně polyfonních částech, ve kterých si melodie skutečně zachovávaly svoji osobitost a samostatný průběh. Harmonie díla tak vlastně nepůsobila příliš „hutně“, ale byla přirozeným vyústěním jednotlivých hlasů.

duchovni_koncert_foto_marek_olbrzymek_03

První z kantát sobotní dramaturgie – Otčenáš – patří mezi autorovy nejznámější duchovní kompozice. Skladba nicméně nevznikla s liturgickým záměrem, ale jako hudební doprovod k živým obrazům inspirovaným dílem polského malíře Józefa Męcina-Krzesz. Sólového tenoru se na sobotním koncertě chopil Aleš Briscein, který zaujal poutavou prací s výrazem i dynamikou. V některých expresivnějších okamžicích či u větších melodických skoků nicméně mírně utrpěla deklamace slov a jejich zřetelnost. Jednalo se však o ojedinělé výjimky. Sbor Canticum Ostrava pod vedením Jurije Galatenka byl excelentní a jednotný rytmicky i z hlediska vyvážení samostatných hlasů, byl navíc dynamicky pestrý. Neméně povedené bylo také spojení varhan a harfy. Nástroje si – i vlivem výtečné Janáčkovy instrumentace – dynamicky nepřekážely a výsledné střídání bylo nanejvýš bezprostřední.

Toto – již tak nezvyklé obsazení – rozšířily v následujícím Hospodine! ještě žesťové nástroje a přibyly i sólové hlasy. I zde se podařilo udržet jemné spojení varhan a harfy. Ostatně celkový zvuk lze vůbec charakterizovat jako kompaktní a čitelný, a to i při střídavých imitacích slova Hospodine. Dokonce i gradační část si při vší své polyfonii udržela obdivuhodnou srozumitelnost. Sólové hlasy i sbory fungovaly ve vzájemném souladu a s výtečným dynamickým rozvrstvením. Také sekce žesťových nástrojů podala kvalitní výkon, a to nejen v rámci dynamického vyvážení a jasnosti souzvuků mezi sebou, ale i ve vztahu ke zpěvním hlasům a nástrojům. Působivý byl mj. křehký a dynamicky skvěle zvládnutý závěr s opakujícím se motivem harfy nad prodlevou varhan.

Závěrečnou z trojice Janáčkových drobných duchovních kantát se stala Zdrávas Maria. Původní verze vznikla pro sólový tenor, smíšený sbor, housle a varhany. Nicméně existuje také ve skladatelem přepracované verzi určené sólovému sopránu či tenoru, houslím a klavíru (případně varhanám). I zde se sólového partu chopil s výraznou citovostí a expresivitou Aleš Briscein, jehož barva hlasu se s Janáčkovou kontemplativní skladbou ideálně pojila. Nemalou pochvalu si zaslouží přednes houslového partu Mariánem Hrdličkou, který okouzlil především skvělou prací s tónem a jeho barvou. Povedená byla také delikátní decrescenda na dlouhých tónech, které v Hrdličkově nastudování připomínaly poklidné a odevzdané dýchání.

duchovni_koncert_foto_marek_olbrzymek_02

Závěr večera patřil Mši Igora Stravinského. Ten, ač byl sám pravoslavné konfese, si pro svoji Mši poněkud netypicky zvolil latinský text římskokatolické církve. Jak však sám později dodal, k rozhodnutí jej vedly především praktické důvody: „Chtěl jsem, aby se má mše mohla uplatnit liturgicky, a to by bylo naprosto nemožné, kdybych složil hudbu k bohoslužbám pravoslavné liturgie, protože ortodoxní tradice nepřipouští instrumentální hudbu – a zpěv bez nástrojového doprovodu nesnáším.“ Stravinský svoji skladbu zkomponoval pro smíšený sbor – s občasnými sólovými výstupy – a zdvojené kvinteto dechových nástrojů. Právě zde nalezly uplatnění i výše zmíněné fagoty, hoboje či anglický roh. Ačkoliv byla z pochopitelných důvodů Stravinského mše svým kompozičním jazykem značně odlišná od Janáčkových kantát, jednalo se svým způsobem o dramaturgické vyústění celého večera. Nárůst sazby i intenzity se stal přirozenou gradací. Instrumentální výkony byly na dobré úrovni; Jakub Klecker dokázal i místy poměrně bohatou fakturu udržet v prostoru baziliky melodicky, rytmicky i dynamicky jednotnou a vyváženou. Středem pozornosti byl bezesporu výtečný sbor Canticum Ostrava pod vedením Jurije Galatenka a to napříč všemi hlasy. Intonačně pevné a přesvědčivé byly také sólové výstupy zpěváků, avšak kupříkladu začátek věty Gloria nebyl rytmicky, ani z hlediska intonace úplně bezchybný. Jednalo se nicméně pouze o drobnosti.

Duchovní koncert v rámci 8. ročníku hudebního festivalu Janáček Brno spojil síly nejen proslulých interpretů a studentů brněnské akademie. To vše navíc doplnil kvalitním sborem Canticum Ostrava i poutavou dramaturgií. Není jistě od věci zmínit ještě jeden velký důvod k radosti – bazilika Nanebevzetí Panny Marie takřka praskala ve švech. Fakt, že duchovní koncert s díly Janáčka a Stravinského přilákal takové množství nadšených posluchačů, vypovídá o tom, že to s artificiální hudbou (minimálně v Brně) nakonec nebude tak zlé.

Leoš Janáček: Chorální fantazie, JW VIII/ 4 pro varhany

Leoš Janáček: Otčenáš, JW IV/ 29 pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany

Leoš Janáček: Hospodine!, JW III/ 5 pro sóla, smíšený sbor, žesťové nástroje, harfu a varhany

Leoš Janáček: Zdrávas Maria, JW II/ 14 pro soprán (tenor), smíšený sbor, housle a varhany

Igor Stravinskij: Mše pro smíšený sbor a zdvojené kvinteto dechových nástrojů

Jakub Klecker – dirigent / conductor

Jurij Galatenko – sbormistr / choirmaster

Dominika Svozilová – harfa / harp

Aleš Briscein – tenor / tenor

Ondřej Musil – bas / bass

Sbor Canticum Ostrava

Sólisté Canticum Ostrava:

Marcela Gurbaľová – soprán / soprano

Jan Rychtář – alt / alto

Petr Němec – 1. tenor / 1st tenor

Aleš Pirnos – 2. tenor / 2nd tenor

Roman Vlkovič – bas / bass

Posluchači Hudební fakulty JAMU / Students Of the Faculty of Music

of Janáček Academy and Performing Arts:

Zuzana Čurmová – soprán / soprano

Alžběta Symerská – alt / alto

Petr Čižinský, Radek Juračka, Radek Hrdlička – trubka / trumpet

Ondřej Motal, Radim Hromádko, Jaroslav Petráš,

Jaroslav Broža – trombon / trombone

Vít Andrýsek – tuba / tube

Teresa Bínová, Natálie Khemlová – fagot / bassoon

Alexandra Bláhová, Amaliia Ivanus – hoboj / oboe

Yelyzaveta Chkhartishvili – anglický roh / English horn

Marián Hrdlička – housle / violin

Petra Kujalová – varhany / organ

5. 11. 2022, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 20:00.

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl zmapovat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V letošním roce se projekt věnuje folklorním souborům. Vyvrcholením Roku folklorních souborů bude společný happening, který proběhne 6. června v odpoledních hodinách a zaplní celé historické centrum Brna. Pro tuto příležitost se projekt propojí s již tradiční akcí Brněnsko tančí a zpívá, která se dlouhodobě snaží o prezentaci lidové kultury etnografické oblasti Brněnska.  více

Po roce a půl se do Brna vrátila legenda současného instrumentálního jazz rocku (fusion) Snarky Puppy. V devítičlenné sestavě vystoupili 1. května v rámci Jazz Festu Brno ve vyprodaném Sono Centru. Během více než hodinu a půl dlouhé show zahráli jak několik skladeb z nejnovějšího alba Empire Central, tak výběr z přechozích nahrávek.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl prozkoumat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V minulém roce se zaměřil na pěvecké sbory, letošní ročník je věnován folklorním souborům a dalším tělesům, které mají jako svůj hlavní inspirační zdroj lidovou píseň.  více

Exkurz do hudby tří, částečně ovšem čtyř století připravila divákům Filharmonie Brno při pátém koncertu abonentní řady Filharmonie doma. Ve čtvrtek 25. dubna v Besedním domě provedla pod vedením dirigenta Takeshiho Moriuchiho skladby Maurice Ravela, Roberta Schumanna, Johna Adamse a Wolfganga Amadea Mozarta. Při interpretaci Schumannova písňového cyklu Láska a život ženy, který dal celému koncertu název, orchestr doplnila mezzosopranistka Markéta Cukrovávíce

Koncert tělesa Brno Contemporary Orchestra v čele s vedoucím a dirigentem Pavlem Šnajdrem uskutečněný ve čtvrtek 18. dubna v netradičních prostorách kavárny Pole Rebelbean nesl podtitul Vyprávění o hudbě, která neumí kalkulovat. Dramaturgicky se večer inspiroval dvěmi literárními díly – My od Jevgenije Zamjatina a Paříž ve dvacátém století od Julese Verna – utopicky líčící budoucnost lidstva, ale i hudby. Kromě orchestru se publiku představili také mezzosopranistka Marie Kopecká-VerhoevenDominique Defontaines a francouzský ansámbl Rés(O)nances věnující se prolínání výtvarného umění s hudbou.  více

Stávající šéfdirigent Filharmonie Brno – Dennis Russell Davies oslavil v úterý 16. dubna osmdesáté narozeniny. U této příležitosti připravila filharmonie koncert s názvem Smetana 200 &Davies 80, na kterém zazněl cyklus symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. Ve čtvrtek 18. dubna se tak v Besedním domě symbolicky propojilo Smetanovo a Daviesovo jubileum. Má vlast ovšem nezazněla v tradiční orchestrální verzi, ale v transkripci pro čtyřruční klavír, kterou vytvořil sám autor bezprostředně po dokončení cyklu. Dennise Russella Daviese, který se tentokrát nepředstavil jako dirigent, ale jako klavírista, doplnila jeho životní i umělecká partnerka Maki Namekawa. Celý koncert pak doprovodily vizualizace Cori O’Lana a umělecký přednes Michala Bumbálkavíce

Léta se čtyřkou na konci si v Česku pravidelně připomínáme jako Rok české hudby. Je ale samozřejmé, že výročí nemají pouze čeští skladatelé a jejich díla, ale také skladby autorů zahraničních, nebo takových, u kterých by se dal o zmíněné českosti vést spor. Program s příhodným názvem Rapsodie v modrém 100, složený ze dvou kompozic, které mají v tomto roce své kulaté výročí, s přidáním skladby od letošního jubilanta, provedla ve čtvrtek 11. dubna 2024 v Janáčkově divadle Filharmonie Brno pod vedením Dennise Russella Daviese, který se tentokrát představil také jako klavírní sólista.  více

Neznámý Leoš Janáček a počátky baroka byl název koncertu souboru Musica Florea věnujícího se poučené interpretaci, V roce 1992 ho založil violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Od roku 2002 soubor pořádá speciální koncertní řady, v nichž se zaměřuje na prezentaci nově objevených i známých skladeb. A právě večery věnované Janáčkovým drobným liturgickým sborovým skladbám na latinské texty a převážně instrumentálním raně barokním dílům představují koncertní řadu, při které se posluchačům představili sólisté Barbora Kotlánová (soprán), Stanislava Mihalcová (soprán), Daniela Čermáková (alt), Hasan El Dunia (tenor) a Jaromír Nosek (bas).  více

Brněnský Velikonoční festival duchovní hudby vyvrcholil nedělním koncertem v katedrále sv. Petra a Pavla. Napříč letošním 31. ročníkem a také při posledním hudebním večeru zněla díla ryze českých skladatelů. Tentokrát v podání sólistů Pavly Vykopalové (soprán), Jany Hrochové (mezzosoprán), Eduarda Martyniuka (tenor), Jozefa Benciho (bas), varhaníka Petra Kolaře, dále Českého filharmonického sboru Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy. Glagolská mše jako prvotřídní záležitost klasické hudby, byla uvedena za doprovodu Filharmonie Brno s milým hostem, dirigentem Tomášem Netopilemvíce

Po Smetanově Daliborovi dorazila v pátek 5. dubna na prkna Janáčkova divadla další z oper velikánů české národní hudby – pohádková Rusalka Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila. V režii Davida Radoka, který dílo uchopil předně jako vážnou dramatickou a symbolickou operu, z níž mj. zcela vyškrtl komické postavy Hajného a Kuchtíka. Scénografie se rovněž ujal Radok, přičemž vycházel z konceptu Rusalky scénografa Larse-Ake Thessmana uvedené při inscenaci v operním domě GöteborgsOperan roku 2012. Kostýmy navrhla Zuzana Ježková, choreografii připravila Andrea Miltnerová a světelného designu se ujal Přemysl Janda. V pěveckých rolích se představili Jana Šrejma Kačírková (Rusalka), Peter Berger (Princ), Jan Šťáva (Vodník), Eliška Gattringerová (Cizí kněžna), Václava Krejčí Housková (Ježibaba), Tadeáš Hoza (Lovec) a Doubravka SoučkováIvana Pavlů a Monika Jägerová (trojice žínek). Sbor vedl Pavel Koňárek a hudebního nastudování a premiérového uvedení se chopil dirigent Marko Ivanovićvíce

Jedním z nejvýraznějších prvků letošního ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby bylo uvedení úctyhodného počtu skladeb, které zazněly ve světové premiéře. Jednou z těchto kompozic představovalo také Niedzielne rano (Nedělní ráno) skladatele Martina Smolky (*1959), které vzniklo na objednávku festivalu a v podání Cappelly Mariany. Ve složení Barbora Kabátková – soprán, Daniela Čermáková – alt, Vojtěch Semerád – tenor/umělecký vedoucí, Tomáš Lajtkep – tenor a Tomáš Šelc – baryton. Skladba zazněla v pátek 5. dubna v kostele sv. Augustina. Smolkovo dílo bylo doplněno chorálem a kompozicemi ze 13.–16. století.  více

Nejčtenější

Kritika

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více