Večer pro jubilanta Davida Matthewse

Večer pro jubilanta Davida Matthewse

Soubor Ensemble Opera Diversa brněnským posluchačům již několikrát představil skladby Davida Matthewse (*1943), dokonce se ve většině případu jednalo o světové či české premiéry. Ke skladatelovu letošnímu jubileu přispělo jmenované těleso, respektive jeho komorní odnož Diversa Quartet v čele s dramaturgem Jiřím Čevelou koncertem 20. září v prostorách Vily Löw–Beer. Programu sestavenému z děl skladatelů, kteří jsou úzce spojeni s osobností Davida Matthewse, včetně jeho autorské skladby, předcházela hodinová beseda za přítomnosti samotného skladatele. Matthews je skladatel britského původu s dlouholetými vazbami na brněnský okruh skladatelů a muzikologů. Kromě účasti na tzv. bytových seminářích v osmdesátých letech ho pojí také přátelství s několika osobnostmi jako je skladatel, pedagog a hobojista Pavel Zemek Novák (*1957).

Večer otevřelo rané dílo Gustava Mahlera (1860–1911) Klavírní kvartet a moll. Nedokončený opus představuje autorovo jedno z mála komorních instrumentálních děl, které se dochovaly. Kvartet Mahler napsal v šestnácti letech, tedy ve velmi mladém věku, a můžeme v něj vycítit vlivy Mendelssohna nebo Schumanna. I když se jedná o ranou kompozici, mnohé prvky – expresivita, inklinace ke katarzi, náhlé kontrasty – předjímají jeho vrcholný hudební styl. Skladba byla do programu zařazena s ohledem na kompoziční propojení Davida Matthewse s Mahlerovým pozdně romantickým hudebním jazykem. Kromě toho tyto dva skladatele také pojí skutečnost, že Matthews se podílel na rekonstrukci Mahlerovy nedokončené Symfonie č. 10, která v dokončené verzi byla vydána v roce 1976. Klavírní kvartet a moll v nastudování členů Diversa Quartet a klavíristky Kristýny Znamenáčkové vynikalo barevností, zřetelným přeléváním motivů mezi nástroji a nekonečnou tenzí jež směřovala ke zmíněné katarzi. Čistota hudebního projevu a přesná, zřetelná artikulace dominovala především v klavírním partu, zejména ve figuracích a akordických rozkladech.

eod_David Matthews_foto_archiv_souboru_02

Skladba Double for David Matthews brněnského skladatele Petra Grahama (*1952) pro flétnu a klarinet svým laškovným, hravým a proměnlivým charakterem zafungovala jako instrumentační a zvukový kontrast vůči předchozímu dílu. Peter Graham ji sice zkomponoval už v roce 1990, ale v případě recenzovaného koncertu měli diváci možnost si dílo vychutnat v excelentním podání Evy Bergerové (flétna) a Jiřího Tolara (klarinet). Duet dedikovaný letošnímu jubilantovi vychází také hudebním materiálem z jeho smíšeného sboru. „Tónové výšky v úvodní části jsou převzaty z vnitřních hlasů jednoho smíšeného sboru od Davida Matthewse. V dalším průběhu je pak pracováno jak s těmito tóny, tak s intervaly, které mezi nimi vznikají.“ píše ve svém autorském komentáři Peter Graham. Jednovětá skladba je zřetelně rozdělena do několika kontrastních ploch (skladatelem označených jako A, B, C atd), během kterých se střídá vážný, poetický charakter s odlehčenými úseky plnými „škádlení“, rytmičnosti a tanečních prvků.

Pavel Zemek Novák se s britským autorem seznámil při svých pobytech ve Velké Británii. Právě tam v Gloucestershire v roce 2000 měly světovou premiéru Novákovy Variace na painswický chrámový hymnus (někdy také uváděno jako Mariánské variace) pro klavírní kvartet. Skladba meditativního rázu vznikala mezi lety 1999–2000 z podnětu Painswick Music Society, které je věnována. Půdorys vychází z trojlodní architektury katedrály v Painswicku a pojítkem jsou zde tři Ritornely, které v sobě graficky schovávají písmeno „M“ jako Maria. O pohybovém plánu formy hovoří autor takto: „…v klasické (klasicko-romantické) tradici je tato pohybová koncepce uplatněna v pomalých větách – jde o neustále se zrychlující pohyb směrem k závěru. Ve Variacích je tato koncepce pohybu uplatněna v průběhu celého cyklu. Rychlý pohyb variačních částí připomíná měnící se život kolem katedrály (změny ročních dob), neměnnost ritornelů zase připomíná její neměnnost.“ K mariánské tiché modlitbě odkazuje i hojné užití nízké dynamiky (pp, ppp) a nápaditá instrumentace. Kombinace hudebního materiálu, technik a nástrojů, jež zde skladatel používá, umocňují onu jemnost a křehkost hudebního okamžiku. Zvláště nápaditě vyznívaly části s klavírem ve vysoké poloze, jež doplňovalo pizzicato ve smyčcích. Dále pasáže s dusítkem či s precizně vypsanými trylky, a v neposlední řadě ojedinělé vícevrstevnaté témbrové plochy místy se přibližující stratofonii. Mnohé motivy a figurace v klavírním partu svým melodicko-rytmickým charakterem připomínaly zpěv ptáků (zejména v úvodní části Levá loď – Jaro). V poslední části s názvem Kaple sv. Petra (Zima) se se svým exponovaným, rozsahově i hmatově náročným sólem posluchačům představila violoncellistka Iva Wiesnerová. Jako celek působí kompozice dojmem zachycení nálady či oné proměny, o níž se zmiňuje Pavel Zemek Novák v komentáři, a kterou interpreti svým výkonem přesvědčivě přetavili do zvukové podoby.

eod_David Matthews_foto_archiv_souboru_01

David Matthews u Benjamina Brittena (1913–1976) působil jako asistent Brittenovy stálé hudební asistentky na festivalu v Aldeburgh. Brittenovy pomáhal s úpravami jeho děl, která následně dirigoval na tomto festivalu. Připravoval revize a nové kritické edice Brittenových skladeb pro nakladatelství Faber Music a za pomyslný vrchol přátelství a spolupráce s Brittnem můžeme považovat jeho monografii o tomto skladateli. Proto není divu, že do koncertního programu byla zařazena Brittenova raná skladba Rhapsody pro smyčcové kvarteto. Tento kus nepatří mezi frekventovaně provozovaná díla britského klasika, a proto nemůžeme s jistotou říci, jestli se i v tomto případě nejedná o českou premiéru. Obdobně jako tomu bylo u Mahlera, i Benjamin Britten smyčcový kvartet napsal v mladém věku (patnáct let) na počátku roku 1929. Zvuková hutnost a hustá faktura odkazují spíše na pozdně romantický styl, ve výstavbě a naléhavosti mnohdy podobný úvodní Mahlerově skladbě. Jednovětá skladba v sobě ukrývá zastřené harmonie i dostatek prostoru pro sóla violy a houslí. V podání Diversa Quartet se jednalo o precizní, procítěné a opět velmi expresivní pojetí.

Poslední kus, který na koncertě zazněl, byl Klavírní kvintet, op. 92. několikrát zmiňovaného oslavence Davida Matthewse z roku 2004. Zároveň byla čtyřvětá skladba druhou českou premiérou v programu (premiéra díla se uskutečnila v Cardiffu 2004). Hlavními pilíři, o které se kompozičně autor opírá, jsou diatonika, polyfonie a taneční plochy v tomto případě dobře znatelné ve druhé větě Tango. Urgente. Krajní lyrické části doprovází také dialogičnost, prosvětlená barva, která je v klavíru zahušťována sázenými akordy, či všeobecně rozmanitější pohyb a svižné tempo. Pomalá, v pořadí třetí věta je zkomponovaná na principu ciaccony, při níž ostinátní téma putuje napříč nástroji. Téma se také pokaždé posouvá o jednu tercii nahoru, takže při třetím opakování se vrátí do původní pozice. Statičnost, jež číší z ostinátního principu této formy, díky nápadité instrumentaci nezaváněla jednotvárností. Vrcholem celé skladby je tedy poslední čtvrtá věta vyrůstající z motivu zvonů, které skladatel zaslechl z jednoho kláštera při své dovolené v Itálii. Zvony ho inspirovaly pro vytvoření hudebního materiálu, se kterým nakládá v průběhu celé poslední části. Ta ústí dle slov skladatele do „nespoutané a bujaré“ kody.

Program:

Gustav Mahler: Klavírní kvartet a moll

Peter Graham: Double for David Matthews pro flétnu a klarinet

Pavel Zemek Novák: Variace na painswický chrámový hymnus

Benjamin Britten: Rhapsody pro smyčcové kvarteto

David Matthews: Klavírní kvintet, op. 92

Obsazení:

Diversa Quartet

Barbara Tolarová – 1. housle

Jan Bělohlávek – 2. housle

David Křivský – viola

Iva Wiesnerová – violoncello 

Kristýna Znamenáčková – klavír

Eva Bergerová – flétna

Jiří Tolar - klarinet

Foto archiv EOD

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Závěrečný koncert letošní sezóny Filharmonie Brno patřil dílům Antonína Dvořáka a Jeana Sibelia v Janáčkově divadle. Do čela filharmonie se ve čtvrtek 20. června postavil dánský dirigent Michael Schønwandt, který se brněnskému publiku představil naposledy v lednu minulého roku. V první polovině programu orchestr doplnil houslista Alexander Sitkovetskyvíce

Letošní, 29. ročník hudebního festivalu Concentus Moraviae je z velké části věnovaný Roku české hudby, čemuž nasvědčuje jeho podtitul Metamorfózy: Czech Smetana!. Podobně zaměřený byl i recitál klavíristy Jana Bartoše, který se odehrál v úterý 18. června v malém sále kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem. Na programu se objevily klavírní cykly Bedřicha Smetany a Miloslava Kabeláče, které vyšly minulý rok na Bartošově CD pod hlavičkou labelu Supraphon.  více

Vrcholem sezony 2023/24 Národního divadla Brno se bezpochyby stalo uvedení světové premiéry opery Here I am, Orlando slovenské skladatelky Ľubice Čekovské. Libreto k tomuto dílu, jehož premiéra se odehrála 14. června v Janáčkově divadle, napsala Viktorie Knotková podle románu Orlando od Virginie Woolfové. Odvážný dramaturgický počin vypráví příběh mladíka Orlanda, který se jednoho dne změnil v ženu a žije tak už pár století, režíroval umělecký šéf opery NdB Jiří Heřman. Za dirigentský pult se při premiéře postavil Robert Kružík, který měl i hudebním nastudování. Role Orlanda/y byla rozdělena mezi dva představitele: mezzosopranistku Markétu Cukrovou a kontratenoristu Maayana Lichtavíce

Festival Concentus Moraviae nabízí nejen zajímavá místa, ale také interprety. Výjimku v konceptu tvořil open air koncert konaný ve čtvrtek 13. června na náměstí 1. května v Kuřimi, který byl propojen s městskými oslavami. V podvečer se v hodinovém vstupu publiku představilo české těleso Epoque Quartet v obsazení David PokornýVladimír Klánský (housle), Alexey Aslamas (viola), Vít Petrášek (violoncello), které mnozí znají z televizního pořadu Star dance. Kuřim však v tomto roce není jediným oslavencem, jelikož i samotné kvarteto letos slaví 25 let svého působení.  více

Když se hovoří o českém funku, je nemožné nezmínit osobnost producenta, klávesisty a zpěváka Romana Holého, který je neodmyslitelně spjat jak s mnoha hudebními projekty, tak se současnou populární hudební scénou. V současné době živě vystupuje především s kapelami Monkey Business a J.A.R., bez kterých si lze český funk jen stěží představit. Obě kapely vystoupily v rámci Gregoryfestu 2024 ve čtvrtek 13. června v Amfiteátru Starý pivovar v brněnských Řečkovicích.  více

V duchu myšlenky, že Brno a folklor patří k sobě, proběhl ve čtvrtek 6. června Happening Roku folklorních souborů. Událost uspořádala Kancelář Brno město hudby UNESCO ve spolupráci se spolkem Brněnsko tančí a zpívá. Akce se tak stala součástí dlouhodobého projektu, který si předsevzal zmapovat amatérskou hudební scénu v Brně, a to nejen folklorní. V minulém roce Brno město hudby obdobným způsobem oslovilo pěvecké sbory, v budoucnu to budou například garážové kapely. Dokládá tak pestrost brněnské hudební scény nejen na úrovni profesionálních těles, ale i nadšených laiků, pro které je muzika neoddělitelnou součástí života.  více

Spolek Brněnsko tančí a zpívá a TIC Brno uspořádali 6. června 49. ročník přehlídky Brněnsko tančí a zpívá. Program koncentrovaný do jednoho dne byl nabitější, než v předchozích letech. Podtitul Rok folklorních souborů byl vypůjčen od stejnojmenného projektu kanceláře Brna města hudby UNESCO.  více

Ještě před rokem bychom v Nové synagoze ve Velkém Meziříčí nalezli asijskou tržnici. Jmenované město se však rozhodlo budovu odkoupit a začalo ji využívat důstojněji. Při právě probíhajícím festivalu Concentus Moraviae posluchači mohli ve středu 5. června tuto památku navštívit a vyslechnout si zde komorní koncert zpěvačky a houslistky Ivy Bittové, jejího ženského sboru Babačka s muzikanty Jakubem Jedlinským (akordeon) a Pavlem Fischerem (housle).  více

Večernímu koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Tvář vody, který se uskutečnil 4. června ve venkovním prostoru (atrium) Moravské zemské knihovny Brno, předcházela dopolední beseda profesora Miloše Štědroně a docenta Vladimíra Maňase z Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity. Oba jmenovaní si připravili poutavé povídání na téma vodního živlu v umění (od gregoriánského chorálu až po počátek 20. století), jež bylo zakončeno ukázkou edice a poslechem nahrávky Janáčkovy symfonie Dunaj. V rámci koncert pod taktovkou Gabriely Tardonové inspirovaném tématem vody zazněly jedna světová a tři české premiéry. Jako sólistka se divákům představila harfistka Dominika Kvardovávíce

Podobně jako další hudební festivaly se i 29. ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae musel vypořádat letos nejen s Rokem české hudby, ale především s jedinečným výročím 200 let od narození Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české hudby. Dramaturgické ukotvení právě zahájeného ročníku se nese v duchu hesla „Metamorfózy: Czech Smetana!“. První festivalový koncert, který se uskutečnil 31. května v kyjovském Městském kulturním středisku, dal tušit, kterým směrem se bude ubírat i zbytek festivalové dramaturgie. Na Smetanovu tvorbu se organizátoři přehlídky totiž rozhodli pohlížet z nových úhlů a pracovat nejen s hudbou, ale také s očekáváním posluchačů. Již na úvodním večeru zazněl proslulý Smetanův Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života, avšak v úpravě pro symfonický orchestr z pera dirigenta a klavíristy George Szella. Smetanovo dílo doplnila světová premiéra Koncertu pro flétnu a orchestr Sadunkertoja finského skladatele, dirigenta a rezidenčního umělce 29. ročníku festivalu Olliho Mustonena, která vznikla přímo na objednávku festivalu. Právě Mustonen provedení obou skladeb v podání orchestru Prague Philharmonia také řídil. Jako sólistka vystoupila dánská flétnistka Janne Thomsenvíce

V rámci koncertní řady Hudebních inventur Ensemble Opera Diversa, která započala už v roce 2017, má těleso za cíl přinášet (znovu)objevená díla a autory, s nimiž se na pódiích setkáváme zřídka. Tato dramaturgická linie ale také nabízí prostor a iniciativu k vytváření zcela nových skladeb uváděných ve světových premiérách. Komorní koncert uskutečněný ve středu 29. května 2024 v aule rektorátu Vysokého učení technického (VUT) v Brně se protentokrát nesl v režii Diversa QuartetBarbara Tolarová (1. housle), Jan Bělohlávek (2. housle), David Křivský (viola), Iva Wiesnerová (violoncello), OK Percussion Duo (Martin OpršálMartin Kneibl), sólistky Anety Podracké Bendové (soprán) a klavíristky Terezy Plešákové. Námětem odkazoval na prostředí pražské kompoziční školy z hlediska pedagogického i uměleckého.  více

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Nejčtenější

Kritika

Závěrečný koncert letošní sezóny Filharmonie Brno patřil dílům Antonína Dvořáka a Jeana Sibelia v Janáčkově divadle. Do čela filharmonie se ve čtvrtek 20. června postavil dánský dirigent Michael Schønwandt, který se brněnskému publiku představil naposledy v lednu minulého roku. V první polovině programu orchestr doplnil houslista Alexander Sitkovetskyvíce