Zahájení koncertní řady Filharmonie Brno v duchu oslav a pocty Janáčkovi

Zahájení koncertní řady Filharmonie Brno v duchu oslav a pocty Janáčkovi

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.

Jednovětá skladba pro varhany a orchestr Pocta Leoši Janáčkovi představuje fantazii na motivy Glagolské mše, kterou skladatel Petr Fiala považuje „za jednu z nejnádhernějších a nejoriginálnějších vokálně-symfonických skladeb 20. století“. Nové kompozici nelze upřít dramatičnost, kterou lze slyšet v převažující silné dynamice, ve zvukově a barevně výrazných partech zvonů a varhan a v neposlední řadě charakteristickém motivu trubek převzatém z Janáčkova díla. Dominující linearitu – kontrapunktické vedení hlasů, unisona, četné imitace – autor skládá do jednotlivých bloků, jež postupně vrství. Polyvrstevnatost s sebou přináší disonance dodávající výsledku temný a zádumčivý charakter. Varhanní part v provedení Petra Kolaře však ve skladbě nezabírá většinu hudebního prostoru. Naopak je užíván především v exponovaných, dramatických úsecích, jimiž skrze akustické vlastnosti nástroje skladatel podporuje mohutný zvuk orchestru. Fakturní kontrasty v podobě dialogů nebo naopak unison žesťů s varhany zněly efektně. Bohužel však v nižším ambitu se dechové nástroje po barevné i zvukové stránce ztrácely. Symbolicky Fiala v závěru skladby užívá také citaci svatováclavského chorálu.

fiala_a_brahms_2023_02

Ta zazněla také ve druhé – starší skladbě tohoto autora, jímž na programu byl Koncert pro dechové kvinteto a komorní orchestr. Z hlediska samotné kompozice se nejednalo o stylový ani technický rozdíl, který bychom mezi oběma díly mohli hledat. I tato skladba vycházela ze stejných principů, jež byly zmíněny v prvním případě. Jako signifikantní prvek však zde skladatel zvolil perkuse s příznačnými rytmickými vstupy. Filharmonické dechové kvinteto Brno ve složení Petr Pomlka (flétna), Barbora Trnčíková (hoboj), Lukáš Daňhel (klarinet), Petr Hlavatý (fagot) a Nicolas Perez (lesní roh) znělo vyváženě. Jednotlivé melodické motivy přejímalo a s orchestrem vytvářelo hudební dialog, jež střídaly kontrastní plochy, v nichž orchestr či jeho jednotlivé sekce a dechové kvinteto měly odlišný hudební materiál. Opět zde tedy dominoval prvek vícevrstevnatosti doplněný o notnou dávku polyfonie. U hráčů dechového kvinteta oceňuji zpěvnost melodiky – především v duetu lesního rohu a hoboje nebo v úvodu čtvrté věty, kdy sólisti navzájem přejímají téma – a vzájemnou souhru. Až na pár intonačních zaváhání ve vyšších polohách smyčců nemám v případě obou kompozic směrem k orchestru větší výtku.

fiala_a_brahms_2023_01

Večer uzavřel Koncert a moll pro housle, violoncello a orchestr, ve kterém se publiku představili houslista Roman Patočka a violoncellista Václav Petr. Dílo nenese čistě koncertantní prvky, Brahms v něm snoubí virtuózní sólové party s hutným symfonickým tokem, v němž si jsou protagonisté a orchestr rovnocenní. Ostatně takto začíná i samotná skladba, kdy hned po orchestrálním úvodu následuje violoncellové sólo. Hra sólistů vynikala výtečnou rytmickou souhrou mezi nimi, jež občasně vyvažovala jistá intonační, ale drobná zaváhání. Po výrazové stránce oba umělci dodali romantickému kusu špetku vášně a dravosti, kterou podtrhli barevností a zvukovou sytostí nástrojů. Zněle a průrazně působil také orchestr. Vyzdvihnout lze dechová sóla a dua ve druhé větě Andante, která má poetický charakter vynikající především v lyrických a kantabilních unisonech. Závěrečná část se nesla na vlně lehkosti a noblesy, jež bohužel ke konci skladby mírně narušily příliš dynamicky výrazné žestě znějící místy už nevkusně, a také nesrovnalosti v rytmickém poměru tři ku dvěma mezi sólisty a orchestrem.

Program:

Petr Fiala – Pocta Leoši Janáčkovi (světová premiéra), Koncert pro dechové kvinteto a komorní orchestr (česká premiéra)

Johannes Brahms – Koncert a moll pro housle, violoncello a orchestr

Filharmonické dechové kvinteto Brno:

Petr Pomlka – flétna

Barbora Trnčíková – hoboj

Lukáš Daňhel – klarinet

Petr Hlavatý – fagot

Nicolas Perez – lesní roh

Roman Patočka – housle

Václav Petr – violoncello

Petr Kolař – varhany

Filharmonie Brno

Robert Kružík – dirigent

Čtvrtek 9. listopadu 2023 v 19:00, Besední dům

Foto archiv FB 

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Když se hovoří o českém funku, je nemožné nezmínit osobnost producenta, klávesisty a zpěváka Romana Holého, který je neodmyslitelně spjat jak s mnoha hudebními projekty, tak se současnou populární hudební scénou. V současné době živě vystupuje především s kapelami Monkey Business a J.A.R., bez kterých si lze český funk jen stěží představit. Obě kapely vystoupily v rámci Gregoryfestu 2024 ve čtvrtek 13. června v Amfiteátru Starý pivovar v brněnských Řečkovicích.  více

V duchu myšlenky, že Brno a folklor patří k sobě, proběhl ve čtvrtek 6. června Happening Roku folklorních souborů. Událost uspořádala Kancelář Brno město hudby UNESCO ve spolupráci se spolkem Brněnsko tančí a zpívá. Akce se tak stala součástí dlouhodobého projektu, který si předsevzal zmapovat amatérskou hudební scénu v Brně, a to nejen folklorní. V minulém roce Brno město hudby obdobným způsobem oslovilo pěvecké sbory, v budoucnu to budou například garážové kapely. Dokládá tak pestrost brněnské hudební scény nejen na úrovni profesionálních těles, ale i nadšených laiků, pro které je muzika neoddělitelnou součástí života.  více

Spolek Brněnsko tančí a zpívá a TIC Brno uspořádali 6. června 49. ročník přehlídky Brněnsko tančí a zpívá. Program koncentrovaný do jednoho dne byl nabitější, než v předchozích letech. Podtitul Rok folklorních souborů byl vypůjčen od stejnojmenného projektu kanceláře Brna města hudby UNESCO.  více

Ještě před rokem bychom v Nové synagoze ve Velkém Meziříčí nalezli asijskou tržnici. Jmenované město se však rozhodlo budovu odkoupit a začalo ji využívat důstojněji. Při právě probíhajícím festivalu Concentus Moraviae posluchači mohli ve středu 5. června tuto památku navštívit a vyslechnout si zde komorní koncert zpěvačky a houslistky Ivy Bittové, jejího ženského sboru Babačka s muzikanty Jakubem Jedlinským (akordeon) a Pavlem Fischerem (housle).  více

Večernímu koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Tvář vody, který se uskutečnil 4. června ve venkovním prostoru (atrium) Moravské zemské knihovny Brno, předcházela dopolední beseda profesora Miloše Štědroně a docenta Vladimíra Maňase z Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity. Oba jmenovaní si připravili poutavé povídání na téma vodního živlu v umění (od gregoriánského chorálu až po počátek 20. století), jež bylo zakončeno ukázkou edice a poslechem nahrávky Janáčkovy symfonie Dunaj. V rámci koncert pod taktovkou Gabriely Tardonové inspirovaném tématem vody zazněly jedna světová a tři české premiéry. Jako sólistka se divákům představila harfistka Dominika Kvardovávíce

Podobně jako další hudební festivaly se i 29. ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae musel vypořádat letos nejen s Rokem české hudby, ale především s jedinečným výročím 200 let od narození Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české hudby. Dramaturgické ukotvení právě zahájeného ročníku se nese v duchu hesla „Metamorfózy: Czech Smetana!“. První festivalový koncert, který se uskutečnil 31. května v kyjovském Městském kulturním středisku, dal tušit, kterým směrem se bude ubírat i zbytek festivalové dramaturgie. Na Smetanovu tvorbu se organizátoři přehlídky totiž rozhodli pohlížet z nových úhlů a pracovat nejen s hudbou, ale také s očekáváním posluchačů. Již na úvodním večeru zazněl proslulý Smetanův Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života, avšak v úpravě pro symfonický orchestr z pera dirigenta a klavíristy George Szella. Smetanovo dílo doplnila světová premiéra Koncertu pro flétnu a orchestr Sadunkertoja finského skladatele, dirigenta a rezidenčního umělce 29. ročníku festivalu Olliho Mustonena, která vznikla přímo na objednávku festivalu. Právě Mustonen provedení obou skladeb v podání orchestru Prague Philharmonia také řídil. Jako sólistka vystoupila dánská flétnistka Janne Thomsenvíce

V rámci koncertní řady Hudebních inventur Ensemble Opera Diversa, která započala už v roce 2017, má těleso za cíl přinášet (znovu)objevená díla a autory, s nimiž se na pódiích setkáváme zřídka. Tato dramaturgická linie ale také nabízí prostor a iniciativu k vytváření zcela nových skladeb uváděných ve světových premiérách. Komorní koncert uskutečněný ve středu 29. května 2024 v aule rektorátu Vysokého učení technického (VUT) v Brně se protentokrát nesl v režii Diversa QuartetBarbara Tolarová (1. housle), Jan Bělohlávek (2. housle), David Křivský (viola), Iva Wiesnerová (violoncello), OK Percussion Duo (Martin OpršálMartin Kneibl), sólistky Anety Podracké Bendové (soprán) a klavíristky Terezy Plešákové. Námětem odkazoval na prostředí pražské kompoziční školy z hlediska pedagogického i uměleckého.  více

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl zmapovat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V letošním roce se projekt věnuje folklorním souborům. Vyvrcholením Roku folklorních souborů bude společný happening, který proběhne 6. června v odpoledních hodinách a zaplní celé historické centrum Brna. Pro tuto příležitost se projekt propojí s již tradiční akcí Brněnsko tančí a zpívá, která se dlouhodobě snaží o prezentaci lidové kultury etnografické oblasti Brněnska.  více

Po roce a půl se do Brna vrátila legenda současného instrumentálního jazz rocku (fusion) Snarky Puppy. V devítičlenné sestavě vystoupili 1. května v rámci Jazz Festu Brno ve vyprodaném Sono Centru. Během více než hodinu a půl dlouhé show zahráli jak několik skladeb z nejnovějšího alba Empire Central, tak výběr z přechozích nahrávek.  více

Brno – město hudby UNESCO v loňském roce zahájilo víceletý projekt, který si klade za cíl prozkoumat a zviditelnit brněnskou amatérskou hudební scénu. V minulém roce se zaměřil na pěvecké sbory, letošní ročník je věnován folklorním souborům a dalším tělesům, které mají jako svůj hlavní inspirační zdroj lidovou píseň.  více

Exkurz do hudby tří, částečně ovšem čtyř století připravila divákům Filharmonie Brno při pátém koncertu abonentní řady Filharmonie doma. Ve čtvrtek 25. dubna v Besedním domě provedla pod vedením dirigenta Takeshiho Moriuchiho skladby Maurice Ravela, Roberta Schumanna, Johna Adamse a Wolfganga Amadea Mozarta. Při interpretaci Schumannova písňového cyklu Láska a život ženy, který dal celému koncertu název, orchestr doplnila mezzosopranistka Markéta Cukrovávíce

Nejčtenější

Kritika

Když se hovoří o českém funku, je nemožné nezmínit osobnost producenta, klávesisty a zpěváka Romana Holého, který je neodmyslitelně spjat jak s mnoha hudebními projekty, tak se současnou populární hudební scénou. V současné době živě vystupuje především s kapelami Monkey Business a J.A.R., bez kterých si lze český funk jen stěží představit. Obě kapely vystoupily v rámci Gregoryfestu 2024 ve čtvrtek 13. června v Amfiteátru Starý pivovar v brněnských Řečkovicích.  více