Závěr Moravského podzimu: oslava Krzysztofa Pendereckého s Poznaňskou filharmonií a Milanem Paľou

23. říjen 2023, 17:00
Závěr Moravského podzimu: oslava Krzysztofa Pendereckého s Poznaňskou filharmonií a Milanem Paľou

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.

Jednou ze zavedených hvězd, která se svým osobitým hudebním projevem za poslední roky výrazně prosazuje na pódiích, je také houslista a violista Milan Paľa. Tento umělec za doprovodu partnerské Poznaňské filharmonie pod taktovkou šéfdirigenta a hudebního ředitele orchestru Łukasze Borowicze vystoupil právě na závěrečném koncertu v Janáčkově divadle. Program – z půlky sestavený z děl Krzysztofa Pendereckého (1933–2020) – posluchačům připomněl jeho nedožité devadesátiny, které by v letošním roce oslavil.

zaverecny_koncert_2023_MP_01

Po úvodním proslovu ředitelky Filharmonie Brno Marie Kučerové a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha započal koncert zlehka Třemi kusy ve starém slohu pro smyčcový orchestr od Pendereckého, známými především díky filmu Wojciecha Jerzyho Hase Rękopis znaleziony w Saragossie(Rukopis nalezený v Zaragoze, 1963). Stylová či kompozičně-technická inspirace starou hudbou (před rokem 1800) není u polského skladatele výjimečná. Ba naopak… Kromě autorova modernistického období ji zaznamenáváme napříč jeho dílem. Hladká nasazení, jednotná pizzicata nebo nápaditá a zvukově barevná výstavba motivů objevujících se ve všech skupinách tělesa dominovala provedení Poznaňské filharmonie. Výjimečná byla především pianissima, v nichž nezanikaly žádné myšlenky, vše bylo zcela vyartikulováno. Na druhou stranu můžeme orchestru vytknout jistou plytkost ve zvukově hutnějších a náročnějších úsecích, kdy se příliš nehrnul do silnější dynamiky, kterou by posluchači ve vybraných místech skladby očekávali.

Následovalo Adagietto z opery Ztracený ráj (1976) stejného autora, které se běžně provozuje samostatně. Postavené je na jednom jediném motivu a má posluchači navodit náladu první milostné noci v Rajské zahradě. Jemný, lyrický až elegický charakter polská filharmonie perfektně vykreslila svou kultivovanou, čistou a citlivou hrou, z níž povedené bylo především sólo anglického rohu.

První půli večera věnovanou Pendereckému uzavřel jeho Violový koncert (1983), v němž se sólového partu suverénně ujal Milan Paľa. Úvodní violové sólo s nápadným sekundovým pohybem evokujícím nářek posluchačům naznačuje ponurou – depresivní atmosféru skladby (proto také dílo dříve neslo název Elegie). Ta vychází z kontextu vzniku kompozice, jelikož koncert byl objednán venezuelskou vládou k oslavám 200. výročí narození Simóna Bolívara. V té době se Penderecki otevřeně hlásil k hnutí Solidarita, jemuž šlo – stejně jako Bolívarovi – o osvobození z cizí nadvlády. Naléhavost, bezmoc a kapka naděje v sepětí zoufalství čiší z dramatického hudebního obsahu, především ze samotného violového partu. Virtuozita v podobě rychlých změn a sledů smyků nebo velkých intervalových skoků a emocionální vypjetí, které se od umělce žádá, Milan Paľa propojil ve své hře s naprostým přehledem.

zaverecny_koncert_2023_MP_03

Po přestávce sloužící k uklidnění po náročném prvním bloku koncert pokračoval idylickou Suitou rustikou op. 19 z roku 1938 brněnské skladatelky první poloviny 20. století Vítězslavy Kaprálové (1915–1940). Silné ovlivnění lidovými písněmi, které autorka harmonicky, melodicky i rytmicky modifikuje ve všech třech větách, se snoubí s prvky hudební moderny. Romanci a naivitu venkovského prostředí lze slyšet nejvíce v prvních dvou větách – za zmínku rozhodně stojí prozpívané téma ve violoncellech ve druhé větě v části Lento. Temperament a živost vyvěrající z lidových tanců (např. furiant Sedlák, sedlák) připomínaly tvorbu Smetany a Dvořáka, kterou Kaprálová zvýraznila také instrumentací. Nejvýraznější částí Suity je bezpochyby třetí věta Allegro ma non troppo, v níž skladatelka užívá dechového orchestru na způsob zábavové lidové kapely. Zároveň zde však propojuje lidový charakter s modálním ukotvením písňových nápěvů, který se v harmonii odráží kvart-kvintovými postupy. A to vše umocňuje krátkým fugatem. Nastudování Poznaňské filharmonie bylo opět velmi barevné, přesné a přesvědčivé, ačkoliv i v tomto případě ze strany orchestru nebylo naplno využito dynamického rozpětí díla.

Vše bylo vyváženo provedením Szymanovského Houslového koncertu č. 2 op. 61 z let 1932–1933 opět s Milanem Paľou, tentokrát v roli houslisty. Zpěvnost, které sólista dodal špetku naléhavosti znatelné především ve vyšších polohách a syté – hutné barvě houslí, doprovázelo hudební napětí orchestrálního doprovodu dohromady tvořící strhující masu zvuku. Pro část Cadenza Paľa zvolil již vytvořenou sólistickou exhibici od polského houslového virtuóza Pawla Kochańského, pro něhož byla skladba napsána. Počátek koncertu je velice temný, to se však záhy mění s nastupující kadencí. Skrze dvojhmaty, četné užívání prázdných strun nebo kvart-kvintové skoky se houslový part prosvětluje a mnohem více tak dává prostor modalitě. Na místě je však také vyzdvihnout dirigentský výkon Łukasze Borowicze, který byť místy až příliš velkými gesty rázně a přehledně řídil orchestr, přičemž respektoval a ctil samotného sólistu, tedy dbal na hudební propojení a souhru mezi Milanem Paľou a filharmonií.

Tři týdny Moravského podzimu uplynuly jako voda. Festival návštěvníkům nabídl nabitý a opravdu rozmanitý program s často velmi originálními projekty. Troufnu si tvrdit, že dramaturgický tým do posledního momentu naplnil hlavní myšlenku Moravského podzimu – a tedy se přetavil do role zvěstovatelů – angeloi.

Program:

KRZYSZTOF PENDERECKI

Tři kusy ve starém slohu z filmu Rękopis znaleziony w Saragossie (Rukopis nalezený v Zaragoze)

Adagietto z opery Raj utracony (Ztracený ráj)

Violový koncert 

VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ

Suita rustica op. 19

KAROL SZYMANOWSKI

Houslový koncert č. 2 op. 61

Milan Paľa viola, housle

Poznaňská filharmonie

dirigent Łukasz Borowicz

Neděle 22. října 2023 v 19:00, Janáčkovo divadlo

Foto archiv festivalu

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více