Noam Vazana – vlastní výpověď v jazyce sefardských židů

Noam Vazana – vlastní výpověď v jazyce sefardských židů

Noam Vazana, vystupující pod přezdívkou Nani, je izraelská zpěvačka, která se věnuje písním v židovském jazyce ladino. Na album Andalusian Brew z roku 2017 shromáždila lidové písně, z nichž některé slýchala jako malá od své babičky. V roce 2021 natočila své první autorské album s písněmi v ladinu, nazvané Ke Haber. Na podzim 2022 vystoupila v Brně v klubu Music Lab v duu s brněnským perkusistou Jakubem Škrhou. Před koncertem vznikl následující rozhovor.

Pocházíte v Izraele, žijete v Nizozemsku, ale zpíváte v jazyce ladino, který zní jako dialekt španělštiny. Je to několik století starý jazyk sefardských židů a také jazyk vašich dětských vzpomínek. Ovšem není to váš mateřský jazyk. Jak jste vůbec mluvili doma, když jste byla malá?

Doma jsme mluvili hebrejsky. Můj otec utekl ještě jako malý z Maroka po útoku na školu, kterou navštěvoval. Jako uprchlík přišel do Izraele. Nám doma zakazoval mluvit v ladinu nebo marockou arabštinou, protože chtěl zapomenout na svou minulost a na to, co se mu stalo. Proto jsme doma hovořili hebrejsky.

Kdy a jak jste tedy narazila na ladino?

Ladino vlastně je dialekt španělštiny, ale starý. Je to jazyk, který cestoval po světě se španělskými a portugalskými židy, kteří byli vyhnáni z Iberského poloostrova v době Kryštofa Kolumba. Rozprchli se po celém světě a někteří z nich skončili v Maroku. Z Maroka pocházela moje babička, která hovořila tímto jazykem. Já jsem s ní byla v kontaktu, ale, jak říkám, můj otec mi zakazoval hovořit ladinem doma. Když jsem tedy byla malá, měla jsem ladino spojené především s písněmi o vaření. S babičkou jsem totiž obvykle trávila čas kolem oběda, kdy jsem jí pomáhala vařit. A ona přitom zpívala písně, často právě o jídle.

I vy v ladinu zpíváte o jídle?

Ano, zpívám. V koncertním programu mám zařazené tři písně o vaření, z toho jedna obsahuje sedm různých receptů, jak upravit lilek. Dvě písně o jídle mám na prvním albu v jazyce ladino, ale na druhém žádná taková není.

To druhé album se jmenuje Ke Haber a obsahuje vaše autorské písně v jazyce ladino. Najdeme na něm nějaká opakující se témata?

V tradici písní v jazyce ladino je důležitá ženská otázka. Konkrétně vztah mezi matkou a dcerou je považován za nejpevnější přátelství. Například moje píseň No Kiero Madre zachycuje dialog mezi matkou a dcerou, které spolu hovoří o potenciálních ženiších. Mezi částí židovské populace stále existuje tradice sňatků předem domluvených rodiči. Já se s tímto zvykem neztotožňuji. I v mém případě nějaké pokusy byly, ale nevyšlo to. V této písni matka postupně říká dceři: „Měla by sis vzít tohoto, protože je bohatý. A tento je zase vysoký. A tenhle je žárlivý, a tím pádem ti bude věrný.“ Dcera všechny tyto nabídky odmítá a zamiluje se do opilého, což se řekne „borracho“.

Obecně lze říct, že texty na albu jsou kombinací toho, co cítím, a toho, co je podle mne zajímavé. Ale také se mi stalo, že během bádání jsem našla staré texty, které vlastně obsahovaly témata, o kterých bych dnes ráda psala. Narážím na píseň Sin Dingun Hijo Varon, která je velmi zajímavá, protože pojednává o transgenderové proměně. Je to starý text z 11. století na téma, o kterém si můžeme myslet, že jsme je vymysleli dnes a že je velmi progresivní. Ale je to něco, o čem lidé přemýšleli už dávno. Ostatně otázka genderu v různých jazycích je velmi komplikovaná. Existují třeba indiánské jazyky, ve kterých se pracuje se sedmi rody. To my v západní Evropě rozhodně nejsme takto pokrokoví… – V písni Sin Dingun Hijo Varon vystupují tři hlavní postavy – matka, otec a dcera. Na začátku muž vyčítá své ženě, že jej zklamala, protože mu nedala žádného syna. Porodila pouze sedm dcer a to mu nestačí. Matka se omlouvá, z pozadí se ozývá sbor sedmi dcer, že se budou snažit dělat to nejlepší, aby byl otec spokojený. Jenže pak přichází jedna z dcer a říká: „Přece víte, že jsem se vždy cítila jako chlapec. Budu tedy tvým synem, kterého jsi nikdy neměl.“ Otec to nepřijímá a zříká se jí, ale matka se mu vzepře a říká: „Nebudeš mou dceru vyhánět z domu.“ A na úplném konci jí řekne: „Přijímám tě jako svého syna.“ – Když jsem si tento starý text přečetla, okamžitě jsem věděla, že k němu musím napsat hudbu.

K čemu to vůbec je, psát a zpívat písně ve starém jazyce, kterým dnes hovoří ve světě jen velmi málo lidí? Koho chcete především oslovit?

Mým cílem není oslovit komunitu lidí, kteří ladino znají a vnímají je jako něco nostalgického. Spíše bych se ráda zaměřila na mladé lidi, kteří pátrají po svých kořenech. Ostatně na mých koncertech si můžete všimnout, že se mé publikum dá rozdělit na dvě skupiny. Přibližně polovinu diváků tvoří lidé, kterým je šedesát a víc a kteří jazykem ladino mluvili doma jako děti. Ale dobrou polovinu publika tvoří lidé ve věku 18–25 let, kteří hledají své vlastní kořeny. A to je podle mne úžasné. Jednak se totiž dostávám do kontaktu s generací, kterou jinak vůbec neznám. A za druhé, já jsem v hledání osobních kořenů na podobné úrovni jako oni, protože sama jsem ladino pro sebe znovuobjevila teprve nedávno. Snažím se tedy psát písně, které jsou relevantní pro dnešní dobu.

Židé se po vyhnání z Iberského poloostrova rozprchli po velké oblasti Středomoří. Tím pádem se i ladino rozrůznilo do více dialektů. Řešila jste při psaní textů tento problém?

Nevíme samozřejmě, jak ladino znělo před několika stoletími, ale říká se, že je to jeden z nejstarších jazyků, který se do dnešní doby zachoval bez větších změn. Blízko má například k chilské španělštině. Na druhou stranu ladinem se mluvilo v mnoha zemích. Když byli židé vyhnáni z dnešního Španělska, odešli na Balkán a do dalších oblastí Osmanské říše, později někteří skončili ve Spojených státech nebo v Kanadě, mnoho jich žilo také na severu Afriky. A každý z těchto regionů měl svůj vlastní dialekt. I na mém albu tím pádem najdete různá nářečí. Například píseň Cok Seni Severim je nazpívaná v tureckém dialektu, Landarico v dialektu portugalském, No Tiene Hija, No Tiene Amiga ve španělském… Na předchozím albu Andalusian Brew jsem zase měla píseň Durme Durme v bulharském dialektu.

Zatímco lidové písně ze sefardské tradice jako Morenica nebo Cuando el rey Nimrod jsou poměrně známé, váš koncept, kdy píšete v tomto jazyce autorské skladby, je unikátní. Existují pro psaní v ladinu nějaká zvláštní pravidla? Nebo jste jako autorka svobodná?

Myslím, že jsem obecně velmi svobodný člověk, čímž se omlouvám všem tradicionalistům. Ale úplně na začátku jsem si nebyla příliš jistá gramatickou strukturou jazyka. Chodila jsem na nějaké hodiny v Leydenu v Nizozemsku, ale nestačilo to k tomu, abych psala opravdu kvalitní texty. A tak jsem bádala ve starých textech a gramatickou strukturu svých nových písní jsem se snažila napasovat na tyto staré písně. Musíte se naučit správný slovosled, dát například sloveso na správné místo a podobně. Takže to byla taková skládačka.

Vy sama se doprovázíte na klavír, hrajete také na trombon. Během českého turné jste spolupracovala například s jazzovými hudebníky Emilem Viklickým a Petrem Dvorským a v Brně jste si jako doprovod přizvala Jakuba Škrhu na perkuse. Jakým způsobem tedy volíte pro své písně aranžmá?

Myslím, že to prostě cítím… Je zvláštní to říkat, ale nápady na písně ke mně samy přicházejí. Není to tak, že bych seděla v pokoji a říkala si: Teď něco vymyslím. V takovém případě by to nebylo dobré. Předpokládám tedy, že mám nějakou nepsanou dohodu s inspirací, která mě čas od času navštěvuje. Dnes ráno jsem jela vlakem a telefonovala jsem si s jednou dobrou kamarádkou. Povídala mi o nějakém svém novém projektu pro zpěváky a já jsem jí dala pár rad, které mě napadly. A ona mi říká: Ty by ses mohla živit tím, že bys lidem dávala rady. – Ale je to opravdu tak. Dostávám třeba čtyřicet zajímavých nápadů za den, a pak jen přemýšlím, které z nich se mi mohou opravdu hodit a které nejvíc souzní s mými pocity. A když do něčeho vložíte své srdce, bude to fungovat.

vazana_noam_foto_milan_tesar

Na album Ke Haber jste vedle autorských písní zařadila také jednu skladbu od Stinga, Shape of My Heart.Co má Sting společného s židovskými písněmi v jazyce ladino?

Když jsem Stingovu píseň Shape Of My Heart poprvé slyšela, byla jsem ještě malá. Dívala jsem se v televizi na film Leon, kde tato píseň hrála při závěrečných titulcích. Hned se mi zalíbila, i když jsem v té době ještě nemluvila anglicky. O mnoho let později jsem koncertovala s jedním izraelským kontrabasistou a hledali jsme nějakou skladbu, kterou bychom společně upravili – jen pro zpěv, trombon a kontrabas. A napadla mě právě toto píseň. Vedle ní jsem postavila svou vlastní Mi Korazon, Moje srdce, která má velmi podobné téma. Moje píseň pojednává o štěstí a o tom, jak se za ním honíme. A že štěstí pociťujeme hlavně tehdy, když tvoříme něco nového. Výborně mi to zapadalo ke Stingově skladbě, a tak jsem obě propojila.

Na podzim jste zveřejnila velmi zajímavý videoklip k písni Una Segunda Piel. Jaký je za ním příběh?

V sefardské tradici, když se člověk dožije důchodového věku, pozve si k sobě své přátele a příbuzné a ti jej během velké hostiny zahalí rubášem mrtvých. Takhle to zní morbidně, ale je to krásná představa, že sedíte u stolu, zabaleni do látky, a přemýšlíte nad svým dosavadním životem. Potom rubáš svlečete, což je symbol znovuzrození. Začínáte jakoby žít znovu, bez jakýchkoli starostí, bez finančních problémů, bez hádek se sousedy, bez nevděčných vnoučat. To vše jakoby necháváte za sebou. Já v tomto videoklipu tuto tradici tak trochu imituji. Je tam krásná animace – květy, které se pnou kolem mě. Je to moc pěkné video, podívejte se na ně.

Co plánujete dál? Budete psát další písně v jazyce ladino? Nebo budete prozkoumávat jiné oblasti?

Jsem otevřena novým věcem. Vlastně už pracuji na několika nových projektech, ale nechci o nich zatím moc mluvit. Ale věřím, že překvapím své fanoušky v mnoha zemích. Něco chystáme ve Skotsku, něco tady v Česku. Chci se sem vrátit znovu v květnu. Něco chystám ve Spojených státech. A mezitím budu koncertovat. Na rok 2023 už mám domluvených skoro čtyřicet koncertů – konkrétní termíny a místa najdete na mé webové stránce. Věnovat se budu dál především písním v jazyce ladino a kromě toho chystám poctu Nině Simone, jejíž písně mám moc ráda. Už jsme tento program hráli od roku 2018, ale v roce 2023 si budeme připomínat její nedožité 90. narozeniny a také dvacet let od její smrti. Proto s tímto projektem budeme koncertovat více než v minulých letech.

Foto Milan Tesař a FB umělkyně

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více