Harmonie planet s hvězdným obsazením

Harmonie planet s hvězdným obsazením

Tento rok tomu bude přesně tři sta let, co dvorní vicekapelník císaře Karla VI. Antonio Caldara zkomponoval pro oslavu jmenin císařovny Alžběty Kristýny gratulační serenatu La concordia de' pianeti (Harmonie planet). Císařský pár však měl ještě jeden významný důvod k oslavě. Alžběta Kristýna čekala potomka a naděje manželů se upínali k mužskému dědici trůnu. Že vláda bude souzena Marii Terezii, tehdy ještě nikdo netušil. Novodobé koncertní premiéry, která se uskutečnila 7. února v brněnském Besedním domě se ujal orchestr Czech Ensemble Baroque pod vedením dirigenta a uměleckého vedoucího souboru Romana Válka. Sbor řídila sbormistryně Tereza Válková. Rolí planet, které opěvují císařovnu se ujali Dagmar Šašková (Venuše), Hana Blažíková (Diana), Andreas Scholl (Jupiter), Valer Sabadus (Apollon), Franco Klisovic (Mars), Jaroslav Březina (Merkur) a Adam Plachetka (Saturn).

Gratulační serenaty tvořily nemalou část dobové hudební produkce a do jisté míry je můžeme považovat za spotřební zboží. Zatímco u operních představení se dalo očekávat, že zazní i mimo kontext původního záměru (dedikace, oslavy apod.), serenaty tento osud nečekal. Většina z nich postrádala dramatickou zápletku a jejich hlavním účelem bylo vzdát prostřednictvím virtuózních árií hold vybranému šlechtici či šlechtičně. Také v případě La concordia de' pianeti je úvodní spor olympských božstev pouhou záminkou k tomu, aby prozřeli a uznali císařovnu Alžbětu Kristýnu nejen jako sobě rovnou, ale také jako matku budoucího vládce Svaté říše římské.

Co však Caldarova hudba i Pariatiho libreto postrádají na dramatické akci, vyvažují barvitostí básnickou i orchestrální. Caldara využil bohaté orchestrální obsazení, které mu služba u císařského dvora dovolovala: kromě smyčcového orchestru se zde objevují také flétny, hoboje, fagoty, trubky či harfa. Brněnské provedení vměstnalo těleso do Besedního domu, ačkoliv bylo zřejmé, že z hlediska prostoru už se jedná o hraniční velikost. Samotné hudební nastudování bylo bohaté na drobné akcenty a pochvalu si zaslouží nejen vhodná volba temp, ale i povedená práce s dynamikou a její výstavbou. Provedení pod taktovkou Romana Válka bylo barvité, svěží a energické, stejně jako technicky vybroušené a intonačně i rytmicky přesné. Koncertním mistrem večera se stal Josef Žák, který uhranul především výtečným frázováním a prací s barvou tónu, která v sólových výstupech dostávala místy až vášnivé odstíny. Je třeba vyzdvihnout také výkon Lászla Borsódiho, který se zhostil trubkového sóla v árii Marta Da mia tromba. Tento náročný part s výraznými běhy a nelehkými výškami zvládl s intonační pevností i jasnou artikulací a to vše navíc až v druhé polovině druhé části, kdy už by je pochopitelná i určitá únava z žesťových výstupů, kterými Caldara rozhodně nešetřil. Zmínku zaslouží, že celá sekce trubek byla rytmicky i intonačně vybroušená.

Pěvecké obsazení bylo patřičně hvězdné. Ostatně sám Caldara počítal s tím, že se jednotlivých hlasů chopí tehdejší pěvecké špičky, čemuž odpovídaly nejen samotné výkony, ale také technické nároky kladené na jednotlivé zpěváky. Prakticky o každém z hlasů lze prohlásit, že obsahuje vpravdě virtuózní koloratury, složité běhy a nelehké melodické skoky. V tomto ohledu je na místě zmínit nastudování Dagmar Šaškové, která nejenže dostála těmto technickým požadavkům, ale současně postavila svůj part na zásadních barevných a výrazových kontrastech. Její práce s barvou byla navíc důkladně podepřena libretem. Měkký a lyrický hlas Hany Blažíkové se sice v první polovině večera mírně ztrácel (ačkoliv zde záleží rozhodně i na pozici diváka vzhledem k pódiu), avšak ve druhé části večera nabyl na přesvědčivosti a árie Voti amanti s výrazově i melodicky náročným průběhem patřila bezpochyby k nejlepším číslům večera. Andreas Scholl v roli vládce Jupitera byl technicky vybroušený a výtečná artikulace byla příznačná pro veškeré jeho výstupy, stejně jako měkkost barvy a výrazu. Valer Sabadus v roli Apollona akcentoval především vyhrocené a výrazově pestřejší polohy, které patrně vycházely z jeho uchopení postavy a ve své podstatě tvořil divoký pěvecký protějšek mírnému Schollovi. Osobně se však domnívám, že minimálně v tomto nastudování oba matadory zastínila vycházející hvězda kontratenoristů Franco Klisovic. Jeho excentrické ztvárnění boha války Marta, který zdobí květinami svoji válečnou trubku, v sobě ukrývalo vyloženě herecké uchopení postavy. Technicky, ba dokonce ani z hlediska samotného nastudování, není mladému Chorvatovi co vytknout. Pochvalu si nicméně zaslouží Klisovicova práce s výrazem a dikcí. Největšími vrcholy se pak staly závěrečné kadence, ve kterých se vědomé nakládání s barvou, dynamikou a tempem propojily do (doslova!) bezchybného celku. Tenorista Jaroslav Březina podal kvalitní, byť místy mírně nekonzistentní výkon, který by se dal na několika místech rytmicky i artikulačně vybrousit. Rozhodně se však nejednalo o cokoliv, co by vybočovalo z vysokého pěveckého standardu, kterým je Březina známý. Adam Plachetka v roli Saturna byl výrazově mírný a majestátný, přičemž dal vyniknout především hřejivé barvě svého barytonu, která se s pojetím Saturna v Caldarově dílu skvěle pojila. Nelze opomenout ani již tradičně výborný sbor pod vedením Terezy Válkové, který byl patřičně homogenní, dynamicky pestrý a intonačně bezchybný.

Caldarova gratulační serenata La concordia de' pianeti neztratila po třech stoletích vůbec nic ze své melodické svěžesti, orchestrální bohatosti a hudební krásy. Je nanejvýš chvályhodné, že se Czech Ensemble Baroque pustil nejen do koncertního provedení, ale že se dílo objeví také na letošním ročníku Hudebního festivalu Znojmo, a to dokonce ve scénické verzi s režií Tomáše Ondřeje Pilaře. Ačkoliv už nyní se můžeme ptát, do jakého kabátku inscenační tým Caldarovo nedramatické dílo asi obleče, je zřejmé již nyní, že hudební stránka nebude mít k pomyslné dokonalosti daleko.

PROGRAM A. Caldara: Concordia de‘ pianeti – koncertní provedení

Apolón – Valer Sabadus

Jupiter – Andreas Scholl

Saturn – Adam Plachetka

Mars – Franko Klisovic

Diana – Hana Blažíková

Venuše – Dagmar Šašková

Merkur – Jaroslav Březina

Czech Ensemble Baroque Choir

Czech Ensemble Baroque Orchestra

koncertní mistr: Josef Žák

sbormistr: Tereza Válková

dirigent: Roman Válek

PREMIÉRA 7. 2. 2023, Brno

Foto ilustrační/ CEB

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Závěr postní doby ústí do pašijového týdne s připomínkou Kristova utrpení, jehož motiv byl také hlavní dramaturgickou myšlenkou koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Lamento. Středeční večer 29. března patřil dílům věnujícím se lamentacím českých a britských skladatelů. Příhodně si těleso pro tento koncert zvolilo prostor barokního sálu Konventu Milosrdných bratří, který postní atmosféru umocňoval.  více

Arménský jazzový pianista Tigran Hamasyan se dlouho věnoval buď vlastní tvorbě, nebo inspiraci arménským folklorem. Až na svém desátém albu StandArt se rozhodl pracovat s jazzovými standardy, skladbami, které fungují u většiny jazzových hudebníků jako základní průprava a jako materiál, na kterém se shodnou hráči z celého světa při společném jamování. Své aktuální album pianista představí v pátek 24. března 2023 v brněnském Sono Centru v rámci festivalu JazzFestBrno.  více

Po americkém turné Filharmonie Brno vedená šéfdirigentem Dennisem Russel Daviesem připravila minifestival tří propojených večerů s názvem Dialogy. Každý z těchto večerů nabízel ojedinělou dramaturgii s mimořádným repertoárem. Částečně se vázal ke zmiňovanému turné (např. koncert Z Ameriky do Česka). Závěrečný koncert trilogie, který se konal v pátek 10. března v Janáčkově divadle, nabídl domácímu publiku monumentální orchestrální díla z per skladatelů Alfreda Schnittkeho a Sergeje Rachmaninova. Celý koncert v přímém přenosu vysílala stanice Vltava Českého rozhlasu.  více

La Cantiga de la Serena je trio z jižní Itálie, které se zaměřuje na hudbu Středomoří, chápaného jako most mezi Západem a Východem. Repertoár souboru tvoří středověké tance a písně, písně duchovní včetně poutnických, středověké světské písně i písně sefardských židů, kteří museli na konci 15. století opustit dnešní Španělsko a Portugalsko. V roce 2021 skupina vydala své třetí a zatím nejnovější album La Mar a v létě 2022 vystoupila v Brně na festivalu Maraton Hudby. Koncert si můžete připomenout i díky tomuto rozhovoru. Na naše otázky odpovídají Fabrizio Piepoli, který zpívá a hraje na italskou chitarru battente, dále Giorgia Santoro, hráčka na nejrůznější druhy fléten a píšťal včetně indické bansuri nebo irské tin whistle, a také na keltskou harfu. A konečně třetím členem je Adolfo La Volpe, který hraje na arabskou loutnu, na klasickou kytaru nebo irské buzuki.  více

Koncert s podtitulem „Soudružnost, spolupráce, podvratnost a pořádná bitka na konec“ v režii souboru Brno Contemporary orchestra (BCO) nabídl pozoruhodný program soudobé hudby. Jednalo se o tři české a jednu světovou premiéru, které zazněly v Besedním domě 27. února pod taktovkou kmenového dirigenta Pavla Šnajdra. Výběr koncertního sálu nebyl náhodný. Besední dům letos slaví 150 let od otevření a těleso uspořádalo výroční, komunitní koncert k důležitému jubileu.  více

Loňské album Morytáty a romance brněnského písničkáře a televizního dramaturga Ivo Cicvárka boduje ve výročních anketách nejen v čistě folkovém žánru. Ivo svůj velký projekt natočil se svou přejmenovanou kapelou, které nyní říká Živo, a s řadou hostů. V rozhovoru vysvětluje, co se skrývá za jednotlivými písněmi výpravného alba, a hovoří také o svých dalších plánech.  více

Dvanáct studentů, šest skladatelů, šest skladeb, střet šesti naprosto odlišných světů. I tak by se dal popsat projekt Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) ve spolupráci s Royal Conservatoire The Hague (RC). Dle úvodních slov prorektora pro strategie a rozvoj JAMU a pedagoga kompozice na Katedře kompozice a multimediální tvorby Ivo Medka, projekt trvá již šestým rokem a je založen na výběru tří skladatelů z obou škol. Kromě nich se také pro každý ročník vybírá originální obsazení – letos sestavené z houslí, violoncella, elektrické kytary, trombonu, příčné flétny a bicích nástrojů – opět namíchané po třech lidech z obou zemí a doplněno o dirigenta. Spolupráce vyvrcholila pátečním koncertem v Komorním sále Hudební fakulty JAMU.  více

Tento rok tomu bude přesně tři sta let, co dvorní vicekapelník císaře Karla VI. Antonio Caldara zkomponoval pro oslavu jmenin císařovny Alžběty Kristýny gratulační serenatu La concordia de' pianeti (Harmonie planet). Císařský pár však měl ještě jeden významný důvod k oslavě. Alžběta Kristýna čekala potomka a naděje manželů se upínali k mužskému dědici trůnu. Že vláda bude souzena Marii Terezii, tehdy ještě nikdo netušil. Novodobé koncertní premiéry, která se uskutečnila 7. února v brněnském Besedním domě se ujal orchestr Czech Ensemble Baroque pod vedením dirigenta a uměleckého vedoucího souboru Romana Válka. Sbor řídila sbormistryně Tereza Válková. Rolí planet, které opěvují císařovnu se ujali Dagmar Šašková (Venuše), Hana Blažíková (Diana), Andreas Scholl (Jupiter), Valer Sabadus (Apollon), Franco Klisovic (Mars), Jaroslav Březina (Merkur) a Adam Plachetka (Saturn).  více

V polovině 20. let 20. století se začala psát historie jedné z nejsvéráznějších čtvrtí Brna. Ve vytěženém pískovcovém lomu se postupně usazovali dělníci z nedaleké cihelny. O pár let později už na tomto místě s výhledem na tehdy vznikající veletržní areál a Staré Brno bylo možné napočítat stovku domků. Čtvrť existuje dodnes a nese název Kamenná kolonie. V neděli 5. února se v Kamence, jak ji Brňané nazývají, konala už tradiční fašanková obchůzka.  více

Ještě koncem ledna byly v Galerii města Blanska zahájeny dvě výstavy. Obě částečně vychází z našich kořenů, ale i lidové kultury. Krojové veselí s cimbálovkou na nich však rozhodně nečekejte. Svá díla zde vystavuje Eva Juračková a David Severa. Absolvovala jsem první část doprovodného programu k výstavám, který se odehrál prvního února v prostorách galerie. V debatě na téma Folklor a ochrana přírody se zde s návštěvníky sešla ředitelka ekologické Nadace Veronica Helena Továrková.  více

Téměř po třiceti letech se na brněnské jeviště vrací opereta Veselá vdova maďarského skladatele s moravskými kořeny Franze Lehára. Inscenace režijního tandemu Magdalena Švecová a Martin Pacek měla premiéru 3. února v Janáčkově divadle.  více

Naloučany jsou malá obec na řece Oslavě v kraji Vysočina a mají svého fotografa. Portréty zdejších obyvatel se díky němu dostaly do Knihovny amerického kongresu a staly se tak součástí největší sbírky tohoto média od jeho počátků. Necelé dvě stovky místních jsou na to náležitě hrdí. Proto společnými silami uspořádali svému fotografovi akci, na kterou jen tak nezapomenou nejen oni, sám pan fotograf, ale i všichni ostatní návštěvníci, kteří se rozhodli zvlněnou zasněženou krajinou dojet až před místní kulturní dům.  více

Ve zrekonstruovaném sále největší české Sokolovny na Kounicově ulici v Brně se setkali folklorní nadšenci z celé Moravy. Tradiční už sedmdesátý první ples zde v sobotu 21. ledna uspořádal Slovácký krúžek Brno. Propojily se tak dva spolky s hlubokou prvorepublikovou tradicí. Dohromady jim to ladilo, jako by po celou tu dobu až dodnes patřily k sobě.  více

Městské divadlo Brno vyrukovalo s českou premiérou muzikálu Matilda podle slavné, stejnojmenné knihy Roalda Dahla, jednoho z nejprodávanějších autorů světa. Rodinné představení v režii Petra Gazdíka v hledišti aspiruje na podívanou pro všechny věkové kategorie. Na jevišti však v této náročné produkci vítězí děti v čele s představitelkou hlavní role Maruškou Juráčkovou, jejíž výkon budí nejen co do kvantity textu, kvality zpěvu a zvládání pohybu respekt. Pro spravedlnost: dětské role jsou však třikrát alternovány a jejich představitelé prošli stejnou přípravou.  více

Noam Vazana, vystupující pod přezdívkou Nani, je izraelská zpěvačka, která se věnuje písním v židovském jazyce ladino. Na album Andalusian Brew z roku 2017 shromáždila lidové písně, z nichž některé slýchala jako malá od své babičky. V roce 2021 natočila své první autorské album s písněmi v ladinu, nazvané Ke Haber. Na podzim 2022 vystoupila v Brně v klubu Music Lab v duu s brněnským perkusistou Jakubem Škrhou. Před koncertem vznikl následující rozhovor.  více

Nejčtenější

Kritika

Závěr postní doby ústí do pašijového týdne s připomínkou Kristova utrpení, jehož motiv byl také hlavní dramaturgickou myšlenkou koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Lamento. Středeční večer 29. března patřil dílům věnujícím se lamentacím českých a britských skladatelů. Příhodně si těleso pro tento koncert zvolilo prostor barokního sálu Konventu Milosrdných bratří, který postní atmosféru umocňoval.  více