Il Giardino Armonico – v zahradách harmonie a dokonalosti

26. červenec 2023, 11:00
Il Giardino Armonico – v zahradách harmonie a dokonalosti

Italský soubor Il Giardino Armonico pod vedením dirigenta a flétnisty Giovanniho Antoniniho patří mezi nejlepší světové ansámbly věnující se staré hudbě a existuje jen málo důvodů k pochybám o tomto tvrzení. O to větší radost měli návštěvnici koncertu s podtitulem Barokní afekty, který se odehrál v programu Hudebního festivalu Znojmo 21. července v jízdárně Louckého kláštera. Zde soubor Il Giardino Armonico vystoupil znovu po pěti letech s promyšleným a virtuózním programem sestávajícím z děl Antonia Vivaldiho, Pietra Antonia Locatelliho, Georga Friedricha Händela a – trochu překvapivě – Isanga Yuna.

Večer zahájil Koncert pro smyčce a basso continuo e moll RV 134 Antonia Vivaldiho charakteristický fugovým nástupem a výrazným sestupným rytmicko-melodickým motivem rotujícím v průběhu věty mezi všemi hlasy. Již úvodní věta první skladby dávala tušit, že se soubor pyšní nejen famózní intonační a rytmickou přesností a sehraností, ale především zcela osobitým zvukem a přístupem k hudebnímu frázování. Následující Koncert h moll pro čtvery housle, violoncello, smyčce a basso continuo RV 580 – jedna z Vivaldiho nejproslulejších skladeb – tento dojem ještě umocnil. Zvuk italského seskupení je křišťálově průzračný, vybroušený, ale především plný energie, která do velké míry vyrůstá z účelných akcentů, osobitého nakládání s dynamikou a mnohdy netradičního frázování. Právě jedinečné spojení dynamiky a frázování, ve kterém jedno dle potřeby ovlivňuje druhé a proplétá se ve vzájemné symbióze, je možným klíčem (nepochybně jedním z mnoha) k charakteristickému zvuku Il Giardino Armonico. Nepochybně k němu však přispívá, že každý z hráčů je technicky, a především výrazově na virtuózní úrovni. Při Koncertu h moll takto vystoupili sólově houslisté Dmitry Smirnov, Marco Bianchi, Liana Mosca a Francesco Colletti.

Právě koncertní mistr Dmitry Smirnov uhranul svým interpretačním výkonem v následujícím Koncertu op. 3 č. 6 g moll „L’arte del Violino“ Pietra Antonia Locatelliho. Cyklus dvanácti koncertů L‘arte del violino patří k nejvirtuóznějším dílům 1. poloviny 18. století (vyšel roku 1733), ale rovněž předurčil směřování a vývoj houslové hry a techniky. Svojí náročností se v mnoha ohledech může srovnávat s díly podstatně mladšími, která již plně těžila z popularity virtuosů. Šestý z koncertů však navzdory své nepopiratelné náročnosti není pouze přehlídkou dechberoucích technik – Koncert č. 6 g moll je melancholický, teskný, vášnivý a intimní. Dmitry Smirnov se sólového partu zhostil s maximálním pochopením a širokým emočním záběrem, který navíc korunoval technickou bezchybností. Sólové housle dostávají v Locatelliho Koncertu č. 6 výrazný prostor a zbytek tělesa se objevuje spíše jako občasný komentář sólových výstupů. Právě na dlouhých plochách sólových houslí byla zřejmá Smirnovova výrazová pestrost, která dávala opakujícím se motivům nové konotace a kontexty. Závěrečná věta Vivace pak svojí virtuozitou částečně evokovala i díla Niccola Paganiniho, který se narodil až takřka o padesát let později.

Virtuozita však nezůstala pouze u sólových houslí: následující Koncert pro zobcovou flétnu C dur RV 443 Antonia Vivaldiho dal příležitost samotnému Giovannimu Antoninimu. Dirigent a umělecký vedoucí souboru si určil poměrně závratné tempo, které technickou náročnost – avšak i působivost – skladby ještě umocnilo. Totéž platí také pro třetí (závěrečnou) větu Allegro molto, naopak ve druhé větě Largo dala Antoniniho interpretace vhodným akcentováním chromatiky a účelnou prací s dynamikou a tempem vyniknout především emotivnosti a melancholii Vivaldiho prostředních vět.

Závěr první poloviny večera patřil skladbě pro sólovou zobcovou flétnu The Actor with the Monkey (Herec s opičkou), druhé větě ze čtyřvěté skladby Chinesische Bilder (Čínské obrázky) od Isanga Yuna. Jednalo se současně o jediného zastoupeného skladatele 20. století. Hudební materiál věty je záměrně limitovaný a vychází z motivických buněk sestávajících ze dvou či tří not. Tyto buňky jsou pak dále rozvíjeny pomocí variací a kontrastů. V některých ohledech vychází hudba z idiomů různých typů východoasijských fléten. Výrazná je rovněž proměnlivá rytmika skladby, krouživé běhy či výrazné intervalové skoky. Uvedení podobného díla na programu sestavěném výhradně z barokních skladeb bylo odvážné, ale vyplatilo se. Zásadní změna faktury i stylu totiž ozvláštnila charakter koncertu, ale stala se rovněž osobitým zakončením první poloviny. Zakončením, které záměrně nechávalo mnoho nevyřčeného.

Druhá polovina programu se nesla ve výrazně temnějším a vážnějším duchu. Zahájila ji dvojice děl Antonina Vivaldiho – Sinfonia h moll „Al Santo Sepolcro“ RV 169, která plynule přešla v árii v Cum dederit z Nisi Dominus RV 608 v transkripci pro chalumeau. Toto spojení bylo tematické i hudebně působivé a vypovídá o důkladné přípravě dramaturgie pro tento koncert. Temná barva chalumeau se navíc výtečně pojila se zádumčivou melodikou díla.

Řadu interpretovaných skladatelů rozšířil Georg Friedrich Händel a jeho pětivěté Concerto grosso op. 6 č. 3 e moll HWV 321, které navázalo melancholickým Larghettem na tesknou transkripci Cum dederit. Soubor Il Giardino Armonico zde předvedl příkladnou práci s vnitřním pnutím a emočním působením vhodně zvolené dynamiky a temp. Hudebně působivý byl rovněž začátek čtvrté věty Polonaise, které hudebníci dodali těžký, ale až lidový nádech. Závěr večera patřil opět plynulému provázání dvojice skladeb. Tentokrát však pojítkem nebyla křesťanská tematika, nýbrž prostý hudební účinek. Zazněla závěrečná čtvrtá věta The Shepherd’s Flute (Pastýřova flétna) z Chinesische Bilder Isanga Yuna, na kterou navázal proslulý Koncert Es dur „La tempesta di mare“ RV 253 pro housle, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. Toto spojení opět potvrdilo, že těleso Il Giardino Armonico rádo a často pracuje s dramatem a využívá jej i tam, kde by jej mnozí nehledali. Sólového partu v rámci Koncertu Es dur se chopil opět Dmitry Smirnov, kterému Giovanni Antonini určil vskutku hraniční tempo. Smirnov ovšem dostál nárokům skladby bez sebemenších problémů, a to současně s výrazným frázováním, promyšlenou dynamikou i pestrostí výrazu a hlubokou citovostí.

Il Giardino Armonico nemají konkurenci – jejich hudební rukopis je tak jedinečný, až tvrzení, že se jedná o nejlepší světový ansámbl věnující se staré hudbě nezní rouhačsky či krátkozrace. I kdyby tomu tak nicméně nebylo, stále se jedná o soubor, který by si žádný milovník staré hudby neměl nechat ujít. Organizátorům Hudebního festivalu Znojmo patří upřímný dík, že po pěti letech světovou špičku autentické interpretace opět přilákali na jižní Moravu.

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini – dirigent

Concerto for strings and b.c in e minor, RV 134

Concerto in b minor for four violins, cello, strings and b.c., RV 580

P.A. Locatelli: Concerto grosso op. 3 no. 6

Isang Yun: “The Actor with the Monkey” from “Chinese pictures”

A. Vivaldi: Concerto for flautino in C major, RV 443

A. Vivaldi: Sinfonia in b minor, RV 169, Al Santo Sepolcro

A. Vivaldi: “Cum dederit” from Nisi Dominus transcription for chalumeau, strings and b.c.

G. F. Handel: Concerto grosso op. VI n. 3 in e minor

Isang Yun: “The Shepherd’s Flute” from “Chinese Pictures”

A. Vivaldi: Concerto E-flat Major, RV 253 "La tempesta di mare"

21. 7. 2023, jízdárna Louckého kláštera, Znojmo

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Soubor Ensemble Opera Diversa brněnským posluchačům již několikrát představil skladby Davida Matthewse (*1943), dokonce se ve většině případu jednalo o světové či české premiéry. Ke skladatelovu letošnímu jubileu přispělo jmenované těleso, respektive jeho komorní odnož Diversa Quartet v čele s dramaturgem Jiřím Čevelou koncertem 20. září v prostorách Vily Löw–Beer. Programu sestavenému z děl skladatelů, kteří jsou úzce spojeni s osobností Davida Matthewse, včetně jeho autorské skladby, předcházela hodinová beseda za přítomnosti samotného skladatele. Matthews je skladatel britského původu s dlouholetými vazbami na brněnský okruh skladatelů a muzikologů. Kromě účasti na tzv. bytových seminářích v osmdesátých letech ho pojí také přátelství s několika osobnostmi jako je skladatel, pedagog a hobojista Pavel Zemek Novák (*1957).  více

V pondělí 18. září se v Rytířském sále Nové radnice uskutečnilo velmi neobyčejné přijetí: primátorka Markéta Vaňková iniciovala setkání více než třech desítek sbormistryň a sbormistrů, kterým tak při příležitosti projektu Rok sborů vyjádřila dík za jejich soustavný přínos k obohacování brněnské hudební scény a za mimořádnou péči o kulturní život našeho města. Fakt, že se v Brně můžeme pyšnit stovkou aktivních pěveckých sborů fungujícími napříč generacemi a profesemi, s sebou totiž nepřináší pouze velké množství koncertů či kultivaci talentů. Aktivní sborová komunita znamená pro město také početnou skupinu lidí věnujících volný čas společné tvůrčí činnosti a v neposlední řadě právě sboristé tvoří i poučené publikum pravidelně navštěvující ostatní kulturní akce.  více

Filharmonie Brno v čele se šéfdirigentem Dennisem Russellem Davisem a Českým filharmonickým sborem Brno vkročila 14. září v Janáčkově divadle do nové 68. sezony. Nadcházející koncertní sezona 2023/2024 nabídne pestrou paletu koncertních cyklů. Mnohé z večerů jsou v rámci oslav roku české hudby (2024) věnovány právě českým skladatelům a jejich (nejen) hudebnímu odkazu. Filharmonie ale také pořádá nebo se podílí na významných mezinárodních festivalech jako je například Moravský podzim, který začne prvního října. Těleso si pro svůj zahajovací koncert vybralo monumentální vokální dílo Gustava Mahlera – jeho druhou symfonii s podtitulem Vzkříšenívíce

Již nezvyklý podtitul „XI. ročník hudebních a divadelních slavností předtím, než…“ dával tušit, že jedenáctý ročník festivalu Olomoucké barokní slavnosti bude něčím výjimečný. Jen málokdo však nejspíše věděl, že závěrečný koncert 11. ročníku festivalu bude také jeho posledním večerem vůbec. Koncert souboru Societas Incognitorum pod uměleckým vedením Eduarda Tomaštíka, který se odehrál v sobotu 9. září v olomouckému kostele Panny Marie Sněžné, totiž uzavřel nejen letošní festivalovou řadu, ale také celou jedenáctiletou historii Olomouckých barokních slavností. V úvodní řeči však zazněl také příslib, že Volantes Orchestra (rezidenční orchestr festivalu) bude ve své činnosti nadále pokračovat. Jeho činnost by mohla určitým způsobem zaplnit tuto nově vzniklou díru na olomouckém festivalovém trhu.  více

Vlaky jako symbol odjezdu, příjezdu a návratu byly hlavním tématem druhého ročníku Mezinárodního festivalu židovské kultury ŠTETL FEST, který se konal na přelomu srpna a září. Čtyřdenní program v sobě propojil historické události židovských spoluobčanů odvezených z Brna do koncentračních táborů za druhé světové války s novodobými příběhy Ukrajinců, kteří do jmenovaného města před válkou utekli. Jako připomínka těchto událostí byl při zahájení festivalu na brněnském hlavním nádraží odhalen Památník zmizelých a na vybraných brněnských náměstích si mohou občané až do konce září prohlédnout výstavu Příběhy z Ukrajiny. Závěrečný koncert v režii Škampova kvarteta s podtitulem Vlaky konaný v neděli 3. září v Besedním domě byl pomyslnou tečkou za festivalem, při níž se hudebně i historicky umocnila otázka opouštění a návratů.  více

Poslední koncert hudebního multižánrového Festivalu Špilberk se příznačně nesl v duchu dobývání středověkých království. Návštěvníci si totiž přišli vychutnat soundtrack k počítačové hře Kingdom Come: Deliverance, jež zazněl v neděli 27. srpna v podání Filharmonie BrnoPěveckého sboru Masarykovy univerzity a Středověké hudby Bakchus pod taktovkou skladatele, aranžéra, dirigenta, houslisty a autora hudby Jana Valtyvíce

Jak vypadá spojení swingové kapely s operním zpěvákem ukázal projekt Nebe na zemi ve čtvrtek 24. srpna nádvoří hradu Špilberk. Zpěvák, herec, scenárista, režisér a především umělecký vedoucí ansámblu Melody Makers Ondřej Havelka společně s barytonistou Adamem Plachetkou si pro své příznivce připravili velkolepou show založenou na písních a textech Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce.  více

Dvacátý čtvrtý ročník Festivalu Špilberk v Brně odstartoval třetí srpnovou neděli známými melodiemi francouzských filmů s Jeanem-Paulem Belmondem. Pestrý festivalový program divákům nabídl večer plný slavných árií a orchestrálních kusů s příhodným titulem Carpe noctem (Užívej noci). Koncert s motivem lásky a tematicky související s tajemnou večerní dobou se konal ve středu 23. srpna na brněnském hradě. Za doprovodu hostující Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou mladé talentované Aleny Hron se jako hlavní sólistka představila sopranistka Veronika Rovnávíce

Do posledního místa zaplněná rozlehlá bazilika ve starobylém německém klášteře Eberbach vestoje aplaudovala brněnským umělcům, kteří zde v pátek uvedli Symfonii č. 2 c moll Gustava Mahlera. Devadesátiminutovou symfonii (jednu z autorových nejrozsáhlejších) známou pod názvem Vzkříšení zde uvedla Filharmonie Brno (FB) ve spolupráci s Českým filharmonickým sborem Brno (ČFSB). V sólových partech se představily dvě pěvkyně brněnské opery Pavla Vykopalová a Jana Hrochová, orchestr dirigoval také domácí Dennis Russel Davies. Tento unikátní program zahájí i letošní filharmonickou sezonu v Brně.  více

S bluesovým písničkářem a výrobcem kytar Janem Ficem hovoříme o jeho třetím albu Homunkulus. Ale nejen o něm. Dostane se i na témata jako předskakování před Robertem Crayem, využití trámů z brněnského Moulin Rouge nebo obnovení spolupráce s trampskou skupinou The Honzíci.  více

Brněnská písničkářka Yana natočila své první album Journey of the Soul v irském Dublinu a pozvala si na ně řadu špičkových irských hudebníků.  více

Mezinárodní soubor Ensemble Fantasmi zaměřující se na starou hudbu a založený flétnistou Paulem Leenhoutsem při menším evropském turné vystoupil v Olomouci, na znojemském hudebním festivalu a zavítal také do Brna. Divákům se představil v pondělí 24. července v Červeném kostele, kde si spolu s přizvanými zpěváky připravil vokálně-instrumentální díla českých barokních skladatelů. Ve stejném duchu se nesl i recenzovaný koncert konaný v Sále Milosrdných bratří 25. července, který byl zároveň posledním večerem zmíněného turné. Svým podtitulem Musica Bohemica poukazoval na rozmanitý program, tvořený pouze instrumentálními díly z per českých komponistů období baroka a klasicismu.  více

Italský soubor Il Giardino Armonico pod vedením dirigenta a flétnisty Giovanniho Antoniniho patří mezi nejlepší světové ansámbly věnující se staré hudbě a existuje jen málo důvodů k pochybám o tomto tvrzení. O to větší radost měli návštěvnici koncertu s podtitulem Barokní afekty, který se odehrál v programu Hudebního festivalu Znojmo 21. července v jízdárně Louckého kláštera. Zde soubor Il Giardino Armonico vystoupil znovu po pěti letech s promyšleným a virtuózním programem sestávajícím z děl Antonia Vivaldiho, Pietra Antonia Locatelliho, Georga Friedricha Händela a – trochu překvapivě – Isanga Yuna.  více

Hudební festival Znojmo je krůček od svého velkého jubilea – příští rok oslaví 20 let existence – jednu z největších dramaturgických lahůdek si prezident festivalu Jiří Ludvík a umělecký ředitel Roman Válek přichystali již na tento rok. Letos je tomu totiž přesně 300 let, co ve Znojmě zazněla gratulační serenata pro Alžbětu Kristýnu, manželku císaře Karla VI., La Concordia de‘ pianeti (Harmonie planet) dvorního vicekapelníka Antonia Caldary na libreto Pietra Pariatiho. Premiéra operního představení v režii Tomáše Ondřeje Pilaře a s hudebním doprovodem orchestru a sboru Czech Ensemble Baroque pod taktovkou Romana Válka (sbor řídila Tereza Válková) se uskutečnila 20. července v jízdárně Louckého kláštera. Jako sólisté vystoupili mezzosopranistka Dagmar Šašková (Venuše), sopranistka Hana Blažíková (Diana), kontratenorista Andreas Scholl (Jupiter), kontratenorista Valer Sabadus (Apollon), kontratenorista Franco Klisovic (Karel VI. /Mars), tenorista Jaroslav Březina (Merkur) a barytonista Adam Plachetka (Saturn). Samotná císařovna Alžběta Kristýna byla v rámci inscenace ztvárněna hned ve dvou podobách – jako 32letou ji představila tanečnice Lydie Švojgerová a jako 59letou Ladislava Košíková. V samotném závěru se na scéně objevila rovněž mladinká Magdalena Nešporová jako představitelka nejmladší z císařovniných dcer Marie Amálie. Choreografii připravil Martin Šinták a kostýmy navrhla Ivana Ševčík Mikloškovávíce

Písničkář Slávek Janoušek v poslední době spolupracuje s básníkem Jiřím Žáčkem. Poté, co vydal album jeho zhudebněných básniček pro děti Koťata a album veršů pro dospělé Učitel Žáčkovi, Žáček učiteli, přichází v roce svých 70. narozenin s novinkou Život je krátký. Jde znovu o zhudebněné básně Jiřího Žáčka, tentokrát opět pro dospělé posluchače.  více

Nejčtenější

Kritika

Soubor Ensemble Opera Diversa brněnským posluchačům již několikrát představil skladby Davida Matthewse (*1943), dokonce se ve většině případu jednalo o světové či české premiéry. Ke skladatelovu letošnímu jubileu přispělo jmenované těleso, respektive jeho komorní odnož Diversa Quartet v čele s dramaturgem Jiřím Čevelou koncertem 20. září v prostorách Vily Löw–Beer. Programu sestavenému z děl skladatelů, kteří jsou úzce spojeni s osobností Davida Matthewse, včetně jeho autorské skladby, předcházela hodinová beseda za přítomnosti samotného skladatele. Matthews je skladatel britského původu s dlouholetými vazbami na brněnský okruh skladatelů a muzikologů. Kromě účasti na tzv. bytových seminářích v osmdesátých letech ho pojí také přátelství s několika osobnostmi jako je skladatel, pedagog a hobojista Pavel Zemek Novák (*1957).  více