Il Giardino Armonico – v zahradách harmonie a dokonalosti

26. červenec 2023, 11:00
Il Giardino Armonico – v zahradách harmonie a dokonalosti

Italský soubor Il Giardino Armonico pod vedením dirigenta a flétnisty Giovanniho Antoniniho patří mezi nejlepší světové ansámbly věnující se staré hudbě a existuje jen málo důvodů k pochybám o tomto tvrzení. O to větší radost měli návštěvnici koncertu s podtitulem Barokní afekty, který se odehrál v programu Hudebního festivalu Znojmo 21. července v jízdárně Louckého kláštera. Zde soubor Il Giardino Armonico vystoupil znovu po pěti letech s promyšleným a virtuózním programem sestávajícím z děl Antonia Vivaldiho, Pietra Antonia Locatelliho, Georga Friedricha Händela a – trochu překvapivě – Isanga Yuna.

Večer zahájil Koncert pro smyčce a basso continuo e moll RV 134 Antonia Vivaldiho charakteristický fugovým nástupem a výrazným sestupným rytmicko-melodickým motivem rotujícím v průběhu věty mezi všemi hlasy. Již úvodní věta první skladby dávala tušit, že se soubor pyšní nejen famózní intonační a rytmickou přesností a sehraností, ale především zcela osobitým zvukem a přístupem k hudebnímu frázování. Následující Koncert h moll pro čtvery housle, violoncello, smyčce a basso continuo RV 580 – jedna z Vivaldiho nejproslulejších skladeb – tento dojem ještě umocnil. Zvuk italského seskupení je křišťálově průzračný, vybroušený, ale především plný energie, která do velké míry vyrůstá z účelných akcentů, osobitého nakládání s dynamikou a mnohdy netradičního frázování. Právě jedinečné spojení dynamiky a frázování, ve kterém jedno dle potřeby ovlivňuje druhé a proplétá se ve vzájemné symbióze, je možným klíčem (nepochybně jedním z mnoha) k charakteristickému zvuku Il Giardino Armonico. Nepochybně k němu však přispívá, že každý z hráčů je technicky, a především výrazově na virtuózní úrovni. Při Koncertu h moll takto vystoupili sólově houslisté Dmitry Smirnov, Marco Bianchi, Liana Mosca a Francesco Colletti.

Právě koncertní mistr Dmitry Smirnov uhranul svým interpretačním výkonem v následujícím Koncertu op. 3 č. 6 g moll „L’arte del Violino“ Pietra Antonia Locatelliho. Cyklus dvanácti koncertů L‘arte del violino patří k nejvirtuóznějším dílům 1. poloviny 18. století (vyšel roku 1733), ale rovněž předurčil směřování a vývoj houslové hry a techniky. Svojí náročností se v mnoha ohledech může srovnávat s díly podstatně mladšími, která již plně těžila z popularity virtuosů. Šestý z koncertů však navzdory své nepopiratelné náročnosti není pouze přehlídkou dechberoucích technik – Koncert č. 6 g moll je melancholický, teskný, vášnivý a intimní. Dmitry Smirnov se sólového partu zhostil s maximálním pochopením a širokým emočním záběrem, který navíc korunoval technickou bezchybností. Sólové housle dostávají v Locatelliho Koncertu č. 6 výrazný prostor a zbytek tělesa se objevuje spíše jako občasný komentář sólových výstupů. Právě na dlouhých plochách sólových houslí byla zřejmá Smirnovova výrazová pestrost, která dávala opakujícím se motivům nové konotace a kontexty. Závěrečná věta Vivace pak svojí virtuozitou částečně evokovala i díla Niccola Paganiniho, který se narodil až takřka o padesát let později.

Virtuozita však nezůstala pouze u sólových houslí: následující Koncert pro zobcovou flétnu C dur RV 443 Antonia Vivaldiho dal příležitost samotnému Giovannimu Antoninimu. Dirigent a umělecký vedoucí souboru si určil poměrně závratné tempo, které technickou náročnost – avšak i působivost – skladby ještě umocnilo. Totéž platí také pro třetí (závěrečnou) větu Allegro molto, naopak ve druhé větě Largo dala Antoniniho interpretace vhodným akcentováním chromatiky a účelnou prací s dynamikou a tempem vyniknout především emotivnosti a melancholii Vivaldiho prostředních vět.

Závěr první poloviny večera patřil skladbě pro sólovou zobcovou flétnu The Actor with the Monkey (Herec s opičkou), druhé větě ze čtyřvěté skladby Chinesische Bilder (Čínské obrázky) od Isanga Yuna. Jednalo se současně o jediného zastoupeného skladatele 20. století. Hudební materiál věty je záměrně limitovaný a vychází z motivických buněk sestávajících ze dvou či tří not. Tyto buňky jsou pak dále rozvíjeny pomocí variací a kontrastů. V některých ohledech vychází hudba z idiomů různých typů východoasijských fléten. Výrazná je rovněž proměnlivá rytmika skladby, krouživé běhy či výrazné intervalové skoky. Uvedení podobného díla na programu sestavěném výhradně z barokních skladeb bylo odvážné, ale vyplatilo se. Zásadní změna faktury i stylu totiž ozvláštnila charakter koncertu, ale stala se rovněž osobitým zakončením první poloviny. Zakončením, které záměrně nechávalo mnoho nevyřčeného.

Druhá polovina programu se nesla ve výrazně temnějším a vážnějším duchu. Zahájila ji dvojice děl Antonina Vivaldiho – Sinfonia h moll „Al Santo Sepolcro“ RV 169, která plynule přešla v árii v Cum dederit z Nisi Dominus RV 608 v transkripci pro chalumeau. Toto spojení bylo tematické i hudebně působivé a vypovídá o důkladné přípravě dramaturgie pro tento koncert. Temná barva chalumeau se navíc výtečně pojila se zádumčivou melodikou díla.

Řadu interpretovaných skladatelů rozšířil Georg Friedrich Händel a jeho pětivěté Concerto grosso op. 6 č. 3 e moll HWV 321, které navázalo melancholickým Larghettem na tesknou transkripci Cum dederit. Soubor Il Giardino Armonico zde předvedl příkladnou práci s vnitřním pnutím a emočním působením vhodně zvolené dynamiky a temp. Hudebně působivý byl rovněž začátek čtvrté věty Polonaise, které hudebníci dodali těžký, ale až lidový nádech. Závěr večera patřil opět plynulému provázání dvojice skladeb. Tentokrát však pojítkem nebyla křesťanská tematika, nýbrž prostý hudební účinek. Zazněla závěrečná čtvrtá věta The Shepherd’s Flute (Pastýřova flétna) z Chinesische Bilder Isanga Yuna, na kterou navázal proslulý Koncert Es dur „La tempesta di mare“ RV 253 pro housle, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. Toto spojení opět potvrdilo, že těleso Il Giardino Armonico rádo a často pracuje s dramatem a využívá jej i tam, kde by jej mnozí nehledali. Sólového partu v rámci Koncertu Es dur se chopil opět Dmitry Smirnov, kterému Giovanni Antonini určil vskutku hraniční tempo. Smirnov ovšem dostál nárokům skladby bez sebemenších problémů, a to současně s výrazným frázováním, promyšlenou dynamikou i pestrostí výrazu a hlubokou citovostí.

Il Giardino Armonico nemají konkurenci – jejich hudební rukopis je tak jedinečný, až tvrzení, že se jedná o nejlepší světový ansámbl věnující se staré hudbě nezní rouhačsky či krátkozrace. I kdyby tomu tak nicméně nebylo, stále se jedná o soubor, který by si žádný milovník staré hudby neměl nechat ujít. Organizátorům Hudebního festivalu Znojmo patří upřímný dík, že po pěti letech světovou špičku autentické interpretace opět přilákali na jižní Moravu.

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini – dirigent

Concerto for strings and b.c in e minor, RV 134

Concerto in b minor for four violins, cello, strings and b.c., RV 580

P.A. Locatelli: Concerto grosso op. 3 no. 6

Isang Yun: “The Actor with the Monkey” from “Chinese pictures”

A. Vivaldi: Concerto for flautino in C major, RV 443

A. Vivaldi: Sinfonia in b minor, RV 169, Al Santo Sepolcro

A. Vivaldi: “Cum dederit” from Nisi Dominus transcription for chalumeau, strings and b.c.

G. F. Handel: Concerto grosso op. VI n. 3 in e minor

Isang Yun: “The Shepherd’s Flute” from “Chinese Pictures”

A. Vivaldi: Concerto E-flat Major, RV 253 "La tempesta di mare"

21. 7. 2023, jízdárna Louckého kláštera, Znojmo

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Závěrečný koncert letošní sezóny Filharmonie Brno patřil dílům Antonína Dvořáka a Jeana Sibelia v Janáčkově divadle. Do čela filharmonie se ve čtvrtek 20. června postavil dánský dirigent Michael Schønwandt, který se brněnskému publiku představil naposledy v lednu minulého roku. V první polovině programu orchestr doplnil houslista Alexander Sitkovetskyvíce

Letošní, 29. ročník hudebního festivalu Concentus Moraviae je z velké části věnovaný Roku české hudby, čemuž nasvědčuje jeho podtitul Metamorfózy: Czech Smetana!. Podobně zaměřený byl i recitál klavíristy Jana Bartoše, který se odehrál v úterý 18. června v malém sále kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem. Na programu se objevily klavírní cykly Bedřicha Smetany a Miloslava Kabeláče, které vyšly minulý rok na Bartošově CD pod hlavičkou labelu Supraphon.  více

Vrcholem sezony 2023/24 Národního divadla Brno se bezpochyby stalo uvedení světové premiéry opery Here I am, Orlando slovenské skladatelky Ľubice Čekovské. Libreto k tomuto dílu, jehož premiéra se odehrála 14. června v Janáčkově divadle, napsala Viktorie Knotková podle románu Orlando od Virginie Woolfové. Odvážný dramaturgický počin vypráví příběh mladíka Orlanda, který se jednoho dne změnil v ženu a žije tak už pár století, režíroval umělecký šéf opery NdB Jiří Heřman. Za dirigentský pult se při premiéře postavil Robert Kružík, který měl i hudebním nastudování. Role Orlanda/y byla rozdělena mezi dva představitele: mezzosopranistku Markétu Cukrovou a kontratenoristu Maayana Lichtavíce

Festival Concentus Moraviae nabízí nejen zajímavá místa, ale také interprety. Výjimku v konceptu tvořil open air koncert konaný ve čtvrtek 13. června na náměstí 1. května v Kuřimi, který byl propojen s městskými oslavami. V podvečer se v hodinovém vstupu publiku představilo české těleso Epoque Quartet v obsazení David PokornýVladimír Klánský (housle), Alexey Aslamas (viola), Vít Petrášek (violoncello), které mnozí znají z televizního pořadu Star dance. Kuřim však v tomto roce není jediným oslavencem, jelikož i samotné kvarteto letos slaví 25 let svého působení.  více

Když se hovoří o českém funku, je nemožné nezmínit osobnost producenta, klávesisty a zpěváka Romana Holého, který je neodmyslitelně spjat jak s mnoha hudebními projekty, tak se současnou populární hudební scénou. V současné době živě vystupuje především s kapelami Monkey Business a J.A.R., bez kterých si lze český funk jen stěží představit. Obě kapely vystoupily v rámci Gregoryfestu 2024 ve čtvrtek 13. června v Amfiteátru Starý pivovar v brněnských Řečkovicích.  více

V duchu myšlenky, že Brno a folklor patří k sobě, proběhl ve čtvrtek 6. června Happening Roku folklorních souborů. Událost uspořádala Kancelář Brno město hudby UNESCO ve spolupráci se spolkem Brněnsko tančí a zpívá. Akce se tak stala součástí dlouhodobého projektu, který si předsevzal zmapovat amatérskou hudební scénu v Brně, a to nejen folklorní. V minulém roce Brno město hudby obdobným způsobem oslovilo pěvecké sbory, v budoucnu to budou například garážové kapely. Dokládá tak pestrost brněnské hudební scény nejen na úrovni profesionálních těles, ale i nadšených laiků, pro které je muzika neoddělitelnou součástí života.  více

Spolek Brněnsko tančí a zpívá a TIC Brno uspořádali 6. června 49. ročník přehlídky Brněnsko tančí a zpívá. Program koncentrovaný do jednoho dne byl nabitější, než v předchozích letech. Podtitul Rok folklorních souborů byl vypůjčen od stejnojmenného projektu kanceláře Brna města hudby UNESCO.  více

Ještě před rokem bychom v Nové synagoze ve Velkém Meziříčí nalezli asijskou tržnici. Jmenované město se však rozhodlo budovu odkoupit a začalo ji využívat důstojněji. Při právě probíhajícím festivalu Concentus Moraviae posluchači mohli ve středu 5. června tuto památku navštívit a vyslechnout si zde komorní koncert zpěvačky a houslistky Ivy Bittové, jejího ženského sboru Babačka s muzikanty Jakubem Jedlinským (akordeon) a Pavlem Fischerem (housle).  více

Večernímu koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Tvář vody, který se uskutečnil 4. června ve venkovním prostoru (atrium) Moravské zemské knihovny Brno, předcházela dopolední beseda profesora Miloše Štědroně a docenta Vladimíra Maňase z Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity. Oba jmenovaní si připravili poutavé povídání na téma vodního živlu v umění (od gregoriánského chorálu až po počátek 20. století), jež bylo zakončeno ukázkou edice a poslechem nahrávky Janáčkovy symfonie Dunaj. V rámci koncert pod taktovkou Gabriely Tardonové inspirovaném tématem vody zazněly jedna světová a tři české premiéry. Jako sólistka se divákům představila harfistka Dominika Kvardovávíce

Podobně jako další hudební festivaly se i 29. ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae musel vypořádat letos nejen s Rokem české hudby, ale především s jedinečným výročím 200 let od narození Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české hudby. Dramaturgické ukotvení právě zahájeného ročníku se nese v duchu hesla „Metamorfózy: Czech Smetana!“. První festivalový koncert, který se uskutečnil 31. května v kyjovském Městském kulturním středisku, dal tušit, kterým směrem se bude ubírat i zbytek festivalové dramaturgie. Na Smetanovu tvorbu se organizátoři přehlídky totiž rozhodli pohlížet z nových úhlů a pracovat nejen s hudbou, ale také s očekáváním posluchačů. Již na úvodním večeru zazněl proslulý Smetanův Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života, avšak v úpravě pro symfonický orchestr z pera dirigenta a klavíristy George Szella. Smetanovo dílo doplnila světová premiéra Koncertu pro flétnu a orchestr Sadunkertoja finského skladatele, dirigenta a rezidenčního umělce 29. ročníku festivalu Olliho Mustonena, která vznikla přímo na objednávku festivalu. Právě Mustonen provedení obou skladeb v podání orchestru Prague Philharmonia také řídil. Jako sólistka vystoupila dánská flétnistka Janne Thomsenvíce

V rámci koncertní řady Hudebních inventur Ensemble Opera Diversa, která započala už v roce 2017, má těleso za cíl přinášet (znovu)objevená díla a autory, s nimiž se na pódiích setkáváme zřídka. Tato dramaturgická linie ale také nabízí prostor a iniciativu k vytváření zcela nových skladeb uváděných ve světových premiérách. Komorní koncert uskutečněný ve středu 29. května 2024 v aule rektorátu Vysokého učení technického (VUT) v Brně se protentokrát nesl v režii Diversa QuartetBarbara Tolarová (1. housle), Jan Bělohlávek (2. housle), David Křivský (viola), Iva Wiesnerová (violoncello), OK Percussion Duo (Martin OpršálMartin Kneibl), sólistky Anety Podracké Bendové (soprán) a klavíristky Terezy Plešákové. Námětem odkazoval na prostředí pražské kompoziční školy z hlediska pedagogického i uměleckého.  více

Světoznámý jazzový klavírista a kapelník Count Basie by 21. srpna oslavil 120. narozeniny. Big band Cotatcha Orchestra se rozhodl u této příležitosti uspořádat tribute koncert, při kterém zazněl početný výběr ze skladeb orchestru Counta Basieho. Při několika kompozicích se pak před pódiem objevila taneční skupina Rhythm Pilots z taneční školy Swing Wings a společně s big bandem v neděli v Cabaretu des Péchés připravili autentickou podívanou jako vystřiženou z amerických tančíren třicátých a čtyřicátých let minulého století.  více

Koncert s podtitulem Haydn a Šostakovič v g moll uzavřel ve čtvrtek 16. května v Besedním domě abonentní řadu Filharmonie doma. Jednalo se také o poslední koncert sezóny 2023/24 (když nepočítáme páteční reprízu), při kterém v čele Filharmonie Brno stanul její šéfdirigent Dennis Russell Davies. V druhé půli večera pak orchestr doplnili zpěváci Jana Šrejma Kačírková (soprán) a Jiří Služenko (bas). Jak už z názvu koncertu vyplývá, dramaturgie vedle sebe v rámci čtvrtečního programu postavila díla Josepha Haydna a Dimitrije Šostakoviče, která spojuje takřka výhradně pouze tónina, ve které byla napsána.  více

Dina e Mel je chorvatské hudební duo, které tvoří zpěvačka Dina Bušić a kytaristka Melita Ivković. Obě klasicky vzdělané hudebnice se soustavně věnují písním etnické menšiny Arbenešů, etnických Albánců, kteří v minulosti migrovali do chorvatského Zadaru. Duo Dina e Mel vystoupí v srpnu 2024 na festivalu Maraton hudby Brno v rámci programu Balkan Soirée.  více

Koncertem s názvem Epilogy zakončila Filharmonie Brno abonentní řadu Filharmonie v divadle I s podtitulem Oslavná. Pod taktovkou Tomáše Netopila provedla 9. května program složený ze skladeb Sergeje Rachmaninova, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho, které svým způsobem, více či méně, epilogy jsou.  více

Nejčtenější

Kritika

Závěrečný koncert letošní sezóny Filharmonie Brno patřil dílům Antonína Dvořáka a Jeana Sibelia v Janáčkově divadle. Do čela filharmonie se ve čtvrtek 20. června postavil dánský dirigent Michael Schønwandt, který se brněnskému publiku představil naposledy v lednu minulého roku. V první polovině programu orchestr doplnil houslista Alexander Sitkovetskyvíce