Justė Janulytė: Soudobá hudba přežívá v uzavřených ghettech

Justė Janulytė: Soudobá hudba přežívá v uzavřených ghettech

Litevská skladatelka Justė Janulytė se letos zúčastní festivalu Expozice nové hudby, kde bude v rámci úvodního koncertu provedena její skladba Prodlužování nocí. Rozhovor jsme začali u její monochromní hudby, ale dostali jsme se i k barvám, akustickým objektům, kompoziční metodě, dalším skladatelům a soudobé hudbě vůbec.

Říkáte o své hudbě, že je monochromní – jednobarevná, co to znamená?
„Monochromní“ hudba je napsaná pro skupinu stejných nástrojů jako pro čtyři violoncella, šestnáct hlasů, dvacet jedna smyčců a podobně. Není to ale jen určitá estetická kvalita zvuku nebo způsob instrumentace, ale také metoda, jak ty nástroje používat určitým způsobem. S jejich specifickým chováním, způsobem, jak je uspořádat, aby zněly jako ozvěna jeden druhého. V hudební terminologii se tomu říká mikropolyfonie nebo heterofonie, jako „horizontální“ variace, kdy stejný materiál – například melodie – zní zároveň v několika interpretacích nebo verzích. Nejlepším příkladem by mohla být moje skladba Psalms (Žalmy) pro violoncello a přednatočená violoncella, v níž čtyři cellisté hrají hrají stejný materiál s přirozenými rozdíly v tempu, rytmu, frázování atd. Krása těchto drobných změn ve vertikálním směru je to, co se snažím zachytit.

Váš web je s výjimkou fotek pro tisk také jednobarevný. Je 256 odstínů šedé dost, aby řekly všechno o vaší hudbě i o vás?
Je to spíš vizuální metafora, ale myslím, že funguje docela dobře. Když prochází postupně od nejtmavší šedé, což je černá, až k nejsvětlejší – bílé – člověk může prožít velmi silný pocit proměny. To se děje často taky v mé hudbě – myslím velmi pozvolnou, skoro termodynamickou proměnu z jednoho stavu do úplně opačného při udržování stálé kontinuity.

Tvoří jednobarevnost vaší hudby opačný princip ke Skrjabinově teorii, která přiřazovala každé tónině konkrétní barvu?
Nejsem si jistá, jestli existuje nějaká spojitost mezi mými myšlenkami a Skrjabinovou teorií, protože nemám žádnou synestetickou vlohu, abych „slyšela“ nebo viděla barvy v hudbě. V mé hudbě je vizuální vnímání spojené především s akustickým vnímáním prostoru, což se dá docílit pomocí změny rejstříku, dynamiky a textury.Když je například zvuk hlasitější, akustický „objekt“ se zdá být bližší, a naopak. Ráda vytvářím dojem akustických objektů, které se pohybují v prostoru – když je zvuk hlasitější, textura hustší a rejstřík střední, objekt se přiblíží. Takže jde víc o pohyb a prostor než o barvy.

A co spektralismus – ten sice pracuje s harmonickým spektrem, ale pocit barevnosti je v jeho názvu obsažený také. Jak by si s ním rozuměla vaše jednobarevná duha?
Filosofii spektralistů mám velmi ráda, pocit hloubky a „hypnotické síly pozvolnosti“, jak říkal Gerard Grisey o jejich hudbě. Byl to silný protijed proti narativní a horizontální hudbě, hudbě vytvořené ze sledu událostí. Také se snažím rozšířit pocit prostoru v mé hudbě – zastaví se horizontální čas a vznikne pocit, že se ten samý objekt přibližuje a zase vzdaluje, rotuje kolem své osy a jediná změna je ve viditelnosti, objekt sám se nemění.

Běžný posluchač filharmonických koncertů se často soudobé hudby bojí, má pocit, že jí nerozumí a že se nedá poslouchat. Uměla byste takovému člověku říct, proč má jít na Tristana Muraila nebo Justė Janulytė, místo na Beethovena?
To záleží na tom, jak jsou posluchači obeznámení se soudobou hudbou. Lidé obvykle chtějí to, co dokážou rozpoznat, je to jejich přirozené chování. Samozřejmě, jsou tu současné věci, které mám problém vyposlechnout bez ztráty koncentrace i já, s veškerou svojí profesionální průpravou a zvědavostí. Ale je tu také mnoho soudobé hudby, která přináší velký kus čisté rozkoše z poslechu – vzpomeňte si třeba na americké minimalisty nebo na estonského Arvo Pärta. Zbytek vyžaduje poněkud více koncentrace, otevřenou mysl a chuť poznat něco nového. Ve 20. století některé skladatelské školy zašly opravdu příliš daleko ve svých vědeckých výzkumech a ignorovaly hranice lidského vnímání. Zasloužily se tak o špatnou pověst veškeré soudobé hudby, což je škoda, protože v ní vzniká i dnes mnoho čisté krásy.

Vaše skladba Aquarelle z roku 2007 svádí k dalším otázkám na barvy, ale byla provedena už i v Brně, takže vaši hudbu neuslyšíme poprvé. Jak se od té doby proměnila, s čím letos na Expozici nové hudby přijedete?
Skladba, která se bude hrát tento týden v Brně, vznikla v roce 2009, tedy krátce po Aquarelle. V každém případě je to ale zvláštní část mé tvorby díky tomu, jak je pohyblivá a energická. Většinou píši velmi pomalou hudbu, ale Elongation of Nights (Prodlužování nocí) pro 21 smyčců je úplně jiné. Je to jedna z mých oblíbených skladeb a také jedna z nejhranějších různými orchestry. Napsala jsem ji pro úžasnou Riga Sinfoniettu a jejího uměleckého šéfa Normundse Šnė. Později jsem napsala několik větších děl jako Sandglasses pro 16 hlasů, dva dechové kvintety a smyčce, takže má hudba se pomalu proměňovala díky spolupráci s vizuálními umělci nebo prostě jak šel čas. Ale estetický základ zůstává pro AquarelleElongation of Nights stejný.

Píšete jednu nebo dvě skladby ročně, to není mnoho. Je to tak, že o věci třeba půl roku přemýšlíte a potom ji za týden napíšete, nebo zaznamenáváte a propracováváte každou skladbu s pomalou důkladností a beze spěchu?
Obvykle mívám okamžitou vizi, velmi jasnou představu o své budoucí skladbě, ale většinou přichází jako vizuální vjem. Zabere tedy celkem dlouhý čas, než se „přeloží“ do hudební řeči. Také se snažím být tak čistá a průzračná, jak je to jen možné, a očista a filtrace materiálu na samotnou podstatu chce také svoji dobu. I když začínám inspirovaná skutečně velmi jasnou představou, dostavuje se množství pochybností a trvá několik měsíců, než je překonám. Jak tedy vidíte, můj kompoziční proces je velmi obtížný a pomalý. Nepíšu také libovolnou hudbu pro libovolné obsazení a každou příležitost, ale přijímám jen zakázky, které jsou blízké mé přirozenosti. Musí vyvolávat myšlenky, které patří do mé oblasti zájmů, což je další filtr. Myslím, že čas potřebný k vytvoření závažného díla je nejméně jeden rok. Jak jste říkal, fyzicky ho možná píšu jeden měsíc, ale veškerá nejdůležitější příprava probíhá předtím v mé mysli a možná i v podvědomí.

Koho považujete za spřízněnou duši, ať už je to skladatel nebo člověk z libovolného jiného oboru?
Je jich spousta… Mám ráda mnoho skladatelů, jsou mezi nimi třeba Giacinto Scelsi nebo Phill Niblock – jsem velmi zvědavá na to, až ho v Brně osobně poznám, naše skladby se budou hrát v jednom večeru. Potom většinu minimalistů z USA a pobaltských zemí. Hodně mě zajímá také tradiční lidová hudba mnohých zemí – východní, africká, nedávno jsem pro sebe objevila korsické zpěvy. Mám také ráda barokní a renesanční hudbu, o vizuálním umění a filmu ani nemluvím. Je ale dobré, aby všechny vlivy zůstaly pouze v rovině souvislostí nebo objevování vlastních myšlenek. Vyhnete se tak riziku napodobování působivých příkladů.

Skládáte často pro tzv. rodiny nástrojů, consorty, které byly oblíbené i ve staré hudbě – typicky celé rodiny viol nebo fléten. Hledáte i nějaké jiné souvislosti se starou hudbou, nebo se jedná výhradně o záležitost zvuku?
Mám starou hudbu velmi ráda: setrvalost hudebního proudu, smysl pro rytmus, diatonickou harmonii, pulsující fráze… to všechno najdete i v mé hudbě. V jiné formě a souvislostech, proměněné, rozšířené a použité jiným způsobem, ale přece to v ní pořád je.

Nepřipadají vám někdy barevné možnosti tradičního symfonického orchestru poněkud omezené nebo strnulé? Nechybí v něm třeba basový hoboj, tenorový fagot a jiné zapomínané nástroje?
Mně osobně ne, ale současní skladatelé mají obvykle možnost přidávat libovolné nástroje, které v orchestru postrádají, jako elektrické kytary, zvláštní perkuse…

Jakou má v Litvě tvorba současných skladatelů podporu z oficiálních míst. Pomáhá jim stát, města, nebo si musí každý poradit sám?
V současnosti je to dobré, nemůžu si stěžovat. Soudobé umění dostává pěknou podporu od ministerstva kultury. Mnoho institucí, orchestrů a souborů si objednává nové skladby, hodně iniciativ přichází také od Svazu autorů (Composers’ Union), který organizuje festivaly a koncerty. Takže když máte dobrý nápad, je tu vždy možnost požádat o grant a získat možnost realizace.

Působíte střídavě ve Vilniusu a v Miláně. Jak se daří vaší hudbě ve městě s tak silnou operní tradicí?
Mám dojem, že lepší situace pro soudobou hudbu je ve Vilniusu než v Miláně, nebo je to aspoň podobné s ohledem na rozdíly v situaci. V Litvě se všechno koncentruje do Vilniusu jako do hlavního města, zatímco Miláno je jen jedno z velkých center země mezi dalšími důležitými a aktivními městy, jako je Řím, Florencie, Turín nebo Benátky. Nicméně v Litvě stejně jako v Itálii a kdekoliv jinde soudobá hudba přežívá v uzavřených, izolovaných ghettech a zajímá jen velmi vybrané publikum. Když pak z těchto souvislostí vyjdete do „normálního“ světa, můžete získat dojem, že celý ten svět soudobé hudby a osob, které v něm žijí, vůbec neexistuje. Mimo tento svět o nich nikdo neví… je to velmi surrealistický pocit.

Co je pro vás nejdůležitější v hudbě obecně, nejen v té vaší. Co musí obsahovat, aby vás zaujala?
Velmi jasné a pronikavé myšlenky – jednoduché, ale ne hloupé – a jejich nejčistší realizace se silným zřetelem na význam výrazu.

Foto archiv Justė Janulytė

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Expozice nové hudby - Slavnostní zahájení

29.10.2014, 17:00 / Besední dům

Expozice nové hudby - Zahajovací koncert

29.10.2014, 19:00 / Besední dům

Expozice nové hudby - Krátké filmy

30.10.2014, 17:00 / Univerzitní Kino Scala

Expozice nové hudby - Filmy s živým hudebním doprovodem

30.10.2014, 19:00 / Univerzitní Kino Scala

Expozice nové hudby - Living Cinema

30.10.2014, 21:00 / Univerzitní Kino Scala

Expozice nové hudby - Re/Broken Music

31.10.2014, 19:00 / Besední dům

Expozice nové hudby - NIHILIST SPASM BAND

31.10.2014, 20:00 / Besední dům

Expozice nové hudby - Grahamovy noty a Janáčkův klavír

1.11.2014, 14:00 / Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad

Expozice nové hudby - Vinegar Syndrome – živá performance

1.11.2014, 20:30 / Dům umění města Brna

Dále si přečtěte

Festival Expozice nové hudby projde brněnskými zahradami a členové Filharmonie Brno i jednu malou založí. Jaké bude spojení hudby a zahrad nám prozradil dramaturg festivalu Viktor Pantůček.  více


Léta se čtyřkou na konci si v Česku pravidelně připomínáme jako Rok české hudby. Je ale samozřejmé, že výročí nemají pouze čeští skladatelé a jejich díla, ale také skladby autorů zahraničních, nebo takových, u kterých by se dal o zmíněné českosti vést spor. Program s příhodným názvem Rapsodie v modrém 100, složený ze dvou kompozic, které mají v tomto roce své kulaté výročí, s přidáním skladby od letošního jubilanta, provedla ve čtvrtek 11. dubna 2024 v Janáčkově divadle Filharmonie Brno pod vedením Dennise Russella Daviese, který se tentokrát představil také jako klavírní sólista.  více

Neznámý Leoš Janáček a počátky baroka byl název koncertu souboru Musica Florea věnujícího se poučené interpretaci, V roce 1992 ho založil violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Od roku 2002 soubor pořádá speciální koncertní řady, v nichž se zaměřuje na prezentaci nově objevených i známých skladeb. A právě večery věnované Janáčkovým drobným liturgickým sborovým skladbám na latinské texty a převážně instrumentálním raně barokním dílům představují koncertní řadu, při které se posluchačům představili sólisté Barbora Kotlánová (soprán), Stanislava Mihalcová (soprán), Daniela Čermáková (alt), Hasan El Dunia (tenor) a Jaromír Nosek (bas).  více

Brněnský Velikonoční festival duchovní hudby vyvrcholil nedělním koncertem v katedrále sv. Petra a Pavla. Napříč letošním 31. ročníkem a také při posledním hudebním večeru zněla díla ryze českých skladatelů. Tentokrát v podání sólistů Pavly Vykopalové (soprán), Jany Hrochové (mezzosoprán), Eduarda Martyniuka (tenor), Jozefa Benciho (bas), varhaníka Petra Kolaře, dále Českého filharmonického sboru Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy. Glagolská mše jako prvotřídní záležitost klasické hudby, byla uvedena za doprovodu Filharmonie Brno s milým hostem, dirigentem Tomášem Netopilemvíce

Po Smetanově Daliborovi dorazila v pátek 5. dubna na prkna Janáčkova divadla další z oper velikánů české národní hudby – pohádková Rusalka Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila. V režii Davida Radoka, který dílo uchopil předně jako vážnou dramatickou a symbolickou operu, z níž mj. zcela vyškrtl komické postavy Hajného a Kuchtíka. Scénografie se rovněž ujal Radok, přičemž vycházel z konceptu Rusalky scénografa Larse-Ake Thessmana uvedené při inscenaci v operním domě GöteborgsOperan roku 2012. Kostýmy navrhla Zuzana Ježková, choreografii připravila Andrea Miltnerová a světelného designu se ujal Přemysl Janda. V pěveckých rolích se představili Jana Šrejma Kačírková (Rusalka), Peter Berger (Princ), Jan Šťáva (Vodník), Eliška Gattringerová (Cizí kněžna), Václava Krejčí Housková (Ježibaba), Tadeáš Hoza (Lovec) a Doubravka SoučkováIvana Pavlů a Monika Jägerová (trojice žínek). Sbor vedl Pavel Koňárek a hudebního nastudování a premiérového uvedení se chopil dirigent Marko Ivanovićvíce

Jedním z nejvýraznějších prvků letošního ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby bylo uvedení úctyhodného počtu skladeb, které zazněly ve světové premiéře. Jednou z těchto kompozic představovalo také Niedzielne rano (Nedělní ráno) skladatele Martina Smolky (*1959), které vzniklo na objednávku festivalu a v podání Cappelly Mariany. Ve složení Barbora Kabátková – soprán, Daniela Čermáková – alt, Vojtěch Semerád – tenor/umělecký vedoucí, Tomáš Lajtkep – tenor a Tomáš Šelc – baryton. Skladba zazněla v pátek 5. dubna v kostele sv. Augustina. Smolkovo dílo bylo doplněno chorálem a kompozicemi ze 13.–16. století.  více

Velké finále 31. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby se již pomalu a jistě blíží – pomyslný odpočet trojice posledních koncertů zahájil čtvrteční večer 4. dubna v kostele sv. Janů s podtitulem Kantiléna: Zemek Novák, Graham, Emmert. Jak je již z názvu zjevné, dramaturgii koncertu tvořila díla Pavla Zemka Nováka, Petera Grahama a Františka Gregora Emmerta. Stejně patrné však již není, že skladby Zemka Nováka a Grahama se po více než třiceti letech – a právě na 31. ročníku festivalu – dočkaly své světové premiéry. Není bez zajímavosti, že původně měly skladby zaznít společně v rámci vigilie o Bílé sobotě. Samotné interpretace duchovních kompozic brněnských skladatelů se ujaly sopranistky Aneta Podracká Bendová a Jana Vondrů, s nimiž vystoupili varhaník Petr Kolář, dětský sbor Kantiléna pod vedením sbormistra Michala Jančíka a soubor Brno Contemporary Orchestra pod taktovkou Pavla Šnajdravíce

Podobně jako každý rok, byl i v rámci letošního ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby jeden z večerů věnován sólovému varhannímu recitálu. V úterý 2. dubna za varhany ve starobrněnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie usedl původem slovenský varhaník Marek Paľa a provedl výběr z varhanních skladeb českých autorů vrcholného a pozdního romantismu, čímž doplnil stávající Rok české hudby. Několik děl úterního programu navíc zaznělo v přinejmenším brněnské premiéře.  více

Neodmyslitelnou součástí Velikonočního festivalu duchovní hudby jsou tři večery tzv. tenebrae obsahem navracející se ke křesťanským obřadům ve Svatém týdnu. Tento rok temné hodinky připadly na středu 27. března – pátek 29. března, a jak už je tradicí, konají se v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Letos jsou tyto tři večery výjimečné především z hlediska dramaturgie, jelikož si pořadatelé festivalu objednali nové zhudebnění liturgických textů. Recenze se ohlíží za prvním ze tří večerů, při kterém ve světové premiéře zazněla díla od skladatelů Zdeňka Klaudy a Lukáše Hurníka. Provedení se ujali zpěváci Kristýna Fílová (soprán), Zuzana Čurmová (soprán), Alžběta Symerská (alt), Ondřej Holub (tenor) a Jiří Miroslav Procházka (bas) za doprovodu varhanního pozitivu a sbormistrovského dohledu Zdeňka Klaudy a recitace P. Jana Pacneravíce

Propojení, jednota, rozjímání – těmito slovy lze popsat hudební večer v režii Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena a varhaníka Tomáše Thona, který se včera uskutečnil v rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby v brněnském Kostele sv. Tomáše. Nejen zpěv gregoriánského chorálu, ale také díla skladatele Petra Ebena (1929–2007) na hodinu zvukově a barevně opanovala i oživila chrámový prostor.  více

Koncertem s názvem Ensemble Inégal: Zelenka včera v kostele sv. Janů zahájil 31. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby, tentokrát s přízviskem Terroir. Toto napůl záhadné slovo, které se s oblibou používá v souvislosti s vínem, pochází z latinského označení pro zemi, půdu a nese v sobě souhrn všech vlivů, zejména pak přírodních podmínek konkrétního místa na zde pěstované rostliny. Tento výraz je tedy metonymicky přenesená na program letošního ročníku VFDH, neboť se skládá výhradně z děl tuzemských autorů, čímž doplňuje probíhající Rok české hudbyvíce

Největší doménou Filharmonie Brno je bezesporu pořádání koncertů klasické hudby. Přesto se občas pod její hlavičkou odehraje koncert, který se tomuto okruhu vymyká a naláká i posluchače, kterým je bližší spíše hudba populární, zejména jazzová. Jednou z těchto akcí byl recitál klavíristy Bojana Z, který se odehrál v úterý 19. března v sále Besedního domu.  více

Posledním projektem Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stalo uvedení dvou českých jednoaktových oper: V studni Viléma Blodka (1834–1874) a Polapená nevěra Otmara Máchy (1922–2006). Hudební fakulta se při jejich realizaci spojila s Ateliérem divadla a výchovy pro neslyšící Divadelní fakulty JAMU a vznikl projekt, který se snaží hudbu přiblížit právě neslyšícím. Toto spojení se ovšem na prknech Divadla na Orlí neuskutečnilo poprvé. Již dříve zde byly uvedeny inscenace, které fungovaly na podobném principu: například Hudba pro oči (2014) se skladbami Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů nebo Pojď se mnou do světa – písně Jiřího Bulise tlumočené do českého znakového jazyka (2020). Nyní recenzovaný projekt měl premiéry 16. a 17. března v Divadle na Orlí.  více

Pro čtvrtý abonentní koncert cyklu Filharmonie doma, který se odehrál 14. března v Besedním domě a nesl označení Mozartiana, zvolila Filharmonie Brno, tentokrát pod vedením česko-japonského dirigenta Chuheie Iwasakiho, čtyři skladby z 18.–20. století. Tato díla dramaturgicky spojuje buď přímo vznik v období klasicismu nebo inspirace hudebními postupy pro toto období typickými. Jako sólistka se v první polovině koncertu představila flétnistka Martina Venc Matušínskávíce

Druhou zastávkou krátkého česko-německého turné klavírního tria Neues Klaviertrio Dresden se stal 6. března v 16 hodin koncertní sál Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. V celkem čtyřech městech (Praha, Brno, Lipsko a Drážďany) zazněl program složený ze světových premiér dvou českých a dvou německých skladatelů.  více

Steven Johnston je skotský písničkář, který v poslední době používá pseudonym Damask Rose. Stejně se jmenuje i album které v roce 2022 natočil v Brně s producenty Pavlem Šmídem a Vojtěchem Svatošem. Se stejným producentským týmem nyní pracuje na druhém albu.  více

Nejčtenější

Kritika

Léta se čtyřkou na konci si v Česku pravidelně připomínáme jako Rok české hudby. Je ale samozřejmé, že výročí nemají pouze čeští skladatelé a jejich díla, ale také skladby autorů zahraničních, nebo takových, u kterých by se dal o zmíněné českosti vést spor. Program s příhodným názvem Rapsodie v modrém 100, složený ze dvou kompozic, které mají v tomto roce své kulaté výročí, s přidáním skladby od letošního jubilanta, provedla ve čtvrtek 11. dubna 2024 v Janáčkově divadle Filharmonie Brno pod vedením Dennise Russella Daviese, který se tentokrát představil také jako klavírní sólista.  více