Adventní rozjímání s třemi brněnskými sbory

9. prosinec 2022, 9:00
Adventní rozjímání s třemi brněnskými sbory

Masarykova univerzita v čele s rektorem Martinem Barešem každý rok pořádá adventní koncert, který se po tříleté odmlce uskutečnil ve středu 7. prosince v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Kromě domácího Pěveckého sboru Masarykovy univerzity se také představil VOX IUVENALIS, působící pod Vysokým učením technickým v Brně, a smíšený sbor Kantiléna. Všechna jmenovaná tělesa vystoupila pod vedením sbormistra Jana Ocetka.

Po úvodním slovu rektora následoval blok věnovaný období renesance v podání smíšeného sboru Kantiléna. Koncert zahájila skladba Jubilate Deo od Orlanda di Lassa (1532–1594), v níž se projevily menší technické nesrovnalosti. Mikrofony, v tu chvíli zabírající především hlasy po pravé straně kůru, nebyly vypnuty (anebo dobře nastaveny). Do popředí se tak zvukově dostával především sopránový a altový part, což zapříčinilo přehlušení zbylých dvou hlasů. Z toho důvodu byl sbor zpočátku také dynamicky nevyvážený. Vše bylo napraveno hned v následujícím díle O Vos Omnes španělského skladatele Tomase Luise de Victoria (1548–1611). Technické potíže s mikrofony odezněly a sbor náhle působil zvukově vyrovnaněji a barevněji. I přes napravení těchto nedostatků chyběla oběma skladbám detailnější práce s výstavbou frází a s chromatikou, která byla v období renesance specifickým a důležitým hudebním prvkem. V chromatických pasážích místy byla cítit nejistota, zapříčiňující intonační nedokonalosti. Celkově interpretace obou skladeb působila až příliš statickým a plochým dojmem.

Jako druhý se představil Pěvecký sbor Masarykovy univerzity s dílem A Ceremony of Carols britského skladatele, dirigenta a klavíristy Benjamina Brittena (1913–1976). Celý program sbory odezpívaly na kůru, nicméně u cyklu A Ceremony of Carols bych se přimlouvala za lepší využití prostoru baziliky a konkrétně tuto skladbu bych doporučila interpretovat v přední části u oltáře, anebo uprostřed chrámu mezi diváky. Díky písňovému charakteru díla s klavírním doprovodem v podání Judity Kučerové se jednalo o typově jednodušší, ale o to živější a rozmanitější část programu, během kterého by změna postavení sboru mohla být zajímavým a obohacujícím prvkem. Primárně musím ocenit sytý a plný zvuk tělesa, které velice pečlivě dotahovalo konce frází. Při intepretaci dominovaly sopránové hlasy dodávající skladbě něžný, světlý témbr. Všechny tří sbory bojovaly se srozumitelností textu. Uzpívat takto velký prostor s výbornou artikulací a deklamací je však opravdu náročné. U všech sborů šly do popředí vokály a ve specifických částech, jako je například kontrapunktická část v This little Babe, nástupy hlasů naprosto splývaly. V této části byly – mnohdy až nepřirozeným způsobem – také velice výrazné sykavky. Jak jsem zmínila výše, část programu se mohla interpretovat i mimo kůr, což by bylo milosrdnější k dovednostem zpěváků po stránce artikulace a srozumitelnosti textu.

Brněnský studentský sbor VOX IUVENALIS zazpíval skladbu Magnificat Arvo Pärta (*1935). Fakturou i obsahem velmi křehké dílo je z hlediska intonační čistoty velice zrádné, což se také párkrát projevilo. Oproti sboru Masarykovy univerzity zde pěvecky zdařile vyčnívaly mužské hlasy, celkově pak sbor vynikal krásnou sametovou barvou v nižších polohách, a to především v tenoru a basu.

Pomyslným vrcholem koncertu byla mše francouzského skladatele a varhaníka Louise Vierna (1870–1937) Messe solenelle, která patří k jeho nejvýznamnějším kompozicím. Mše nemá liturgickou funkci, jelikož autor v rámci ordinárních textů vynechává Credo. Za varhanního doprovodu Martina Jakubíčka se pro provedení mše všechny tři zmiňované sbory sloučily v jedno velké těleso. To se projevilo mohutnou, sytou zvukovostí – a v tomto případě i lepší artikulací. Hned v úvodní části Kyrie byla slyšet citlivá práce s dynamikou. Obzvlášť povedené byly nástupy tenorů a basů. Také pasáž Qui tollis peccata mundi v Gloria byla zajímavě vystavěná z hlediska práce s barvou. Bohužel oslavný charakter nebyl tak intenzivní, jak by bylo záhodno. Zpěváci byli částečně přehlušeni varhanami, které na můj vkus byly až příliš silné. A proto závěr této části, především ve sborové sekci, nedosáhl kýženého vrcholu. Následující tři části Sanctus, Benedictus a Agnus Dei se nesly v duchu kompaktnosti, hlasové vyrovnanosti a tahu, který se nejvíce projevil v závěru celé mše.

Vesměs všechny uvedené kompozice byly meditativního, klidného charakteru, což s poselstvím adventu naprosto koresponduje. Přesto si však troufám tvrdit, že v určitém momentu se program mohl zdát lehce fádní. A proto by do budoucna neuškodilo zařadit do dramaturgie tempově či charakterově výraznější skladby.

Orlando di Lasso: Jubilate Deo

Tomas Louis de Victoria: O Vos Omnes

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols

Arvo Pärt: Magnificat

Louis Viern: Messe solenelle

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

Pěvecký sbor VUT v Brně VOX IUVENALIS

Smíšený sbor Kantiléna

Varhany: Martin Jakubíček

Klavír: Judita Kučerová

Dirigent: Jan Ocetek

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo náměstí – Brno

7. 12. 2022 v 19:30

Foto ilustrační

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více