Adventní rozjímání s třemi brněnskými sbory

9. prosinec 2022, 9:00
Adventní rozjímání s třemi brněnskými sbory

Masarykova univerzita v čele s rektorem Martinem Barešem každý rok pořádá adventní koncert, který se po tříleté odmlce uskutečnil ve středu 7. prosince v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Kromě domácího Pěveckého sboru Masarykovy univerzity se také představil VOX IUVENALIS, působící pod Vysokým učením technickým v Brně, a smíšený sbor Kantiléna. Všechna jmenovaná tělesa vystoupila pod vedením sbormistra Jana Ocetka.

Po úvodním slovu rektora následoval blok věnovaný období renesance v podání smíšeného sboru Kantiléna. Koncert zahájila skladba Jubilate Deo od Orlanda di Lassa (1532–1594), v níž se projevily menší technické nesrovnalosti. Mikrofony, v tu chvíli zabírající především hlasy po pravé straně kůru, nebyly vypnuty (anebo dobře nastaveny). Do popředí se tak zvukově dostával především sopránový a altový part, což zapříčinilo přehlušení zbylých dvou hlasů. Z toho důvodu byl sbor zpočátku také dynamicky nevyvážený. Vše bylo napraveno hned v následujícím díle O Vos Omnes španělského skladatele Tomase Luise de Victoria (1548–1611). Technické potíže s mikrofony odezněly a sbor náhle působil zvukově vyrovnaněji a barevněji. I přes napravení těchto nedostatků chyběla oběma skladbám detailnější práce s výstavbou frází a s chromatikou, která byla v období renesance specifickým a důležitým hudebním prvkem. V chromatických pasážích místy byla cítit nejistota, zapříčiňující intonační nedokonalosti. Celkově interpretace obou skladeb působila až příliš statickým a plochým dojmem.

Jako druhý se představil Pěvecký sbor Masarykovy univerzity s dílem A Ceremony of Carols britského skladatele, dirigenta a klavíristy Benjamina Brittena (1913–1976). Celý program sbory odezpívaly na kůru, nicméně u cyklu A Ceremony of Carols bych se přimlouvala za lepší využití prostoru baziliky a konkrétně tuto skladbu bych doporučila interpretovat v přední části u oltáře, anebo uprostřed chrámu mezi diváky. Díky písňovému charakteru díla s klavírním doprovodem v podání Judity Kučerové se jednalo o typově jednodušší, ale o to živější a rozmanitější část programu, během kterého by změna postavení sboru mohla být zajímavým a obohacujícím prvkem. Primárně musím ocenit sytý a plný zvuk tělesa, které velice pečlivě dotahovalo konce frází. Při intepretaci dominovaly sopránové hlasy dodávající skladbě něžný, světlý témbr. Všechny tří sbory bojovaly se srozumitelností textu. Uzpívat takto velký prostor s výbornou artikulací a deklamací je však opravdu náročné. U všech sborů šly do popředí vokály a ve specifických částech, jako je například kontrapunktická část v This little Babe, nástupy hlasů naprosto splývaly. V této části byly – mnohdy až nepřirozeným způsobem – také velice výrazné sykavky. Jak jsem zmínila výše, část programu se mohla interpretovat i mimo kůr, což by bylo milosrdnější k dovednostem zpěváků po stránce artikulace a srozumitelnosti textu.

Brněnský studentský sbor VOX IUVENALIS zazpíval skladbu Magnificat Arvo Pärta (*1935). Fakturou i obsahem velmi křehké dílo je z hlediska intonační čistoty velice zrádné, což se také párkrát projevilo. Oproti sboru Masarykovy univerzity zde pěvecky zdařile vyčnívaly mužské hlasy, celkově pak sbor vynikal krásnou sametovou barvou v nižších polohách, a to především v tenoru a basu.

Pomyslným vrcholem koncertu byla mše francouzského skladatele a varhaníka Louise Vierna (1870–1937) Messe solenelle, která patří k jeho nejvýznamnějším kompozicím. Mše nemá liturgickou funkci, jelikož autor v rámci ordinárních textů vynechává Credo. Za varhanního doprovodu Martina Jakubíčka se pro provedení mše všechny tři zmiňované sbory sloučily v jedno velké těleso. To se projevilo mohutnou, sytou zvukovostí – a v tomto případě i lepší artikulací. Hned v úvodní části Kyrie byla slyšet citlivá práce s dynamikou. Obzvlášť povedené byly nástupy tenorů a basů. Také pasáž Qui tollis peccata mundi v Gloria byla zajímavě vystavěná z hlediska práce s barvou. Bohužel oslavný charakter nebyl tak intenzivní, jak by bylo záhodno. Zpěváci byli částečně přehlušeni varhanami, které na můj vkus byly až příliš silné. A proto závěr této části, především ve sborové sekci, nedosáhl kýženého vrcholu. Následující tři části Sanctus, Benedictus a Agnus Dei se nesly v duchu kompaktnosti, hlasové vyrovnanosti a tahu, který se nejvíce projevil v závěru celé mše.

Vesměs všechny uvedené kompozice byly meditativního, klidného charakteru, což s poselstvím adventu naprosto koresponduje. Přesto si však troufám tvrdit, že v určitém momentu se program mohl zdát lehce fádní. A proto by do budoucna neuškodilo zařadit do dramaturgie tempově či charakterově výraznější skladby.

Orlando di Lasso: Jubilate Deo

Tomas Louis de Victoria: O Vos Omnes

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols

Arvo Pärt: Magnificat

Louis Viern: Messe solenelle

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

Pěvecký sbor VUT v Brně VOX IUVENALIS

Smíšený sbor Kantiléna

Varhany: Martin Jakubíček

Klavír: Judita Kučerová

Dirigent: Jan Ocetek

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo náměstí – Brno

7. 12. 2022 v 19:30

Foto ilustrační

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Naloučany jsou malá obec na řece Oslavě v kraji Vysočina a mají svého fotografa. Portréty zdejších obyvatel se díky němu dostaly do Knihovny amerického kongresu a staly se tak součástí největší sbírky tohoto média od jeho počátků. Necelé dvě stovky místních jsou na to náležitě hrdí. Proto společnými silami uspořádali svému fotografovi akci, na kterou jen tak nezapomenou nejen oni, sám pan fotograf, ale i všichni ostatní návštěvníci, kteří se rozhodli zvlněnou zasněženou krajinou dojet až před místní kulturní dům.  více

Ve zrekonstruovaném sále největší české Sokolovny na Kounicově ulici v Brně se setkali folklorní nadšenci z celé Moravy. Tradiční už sedmdesátý první ples zde v sobotu 21. ledna uspořádal Slovácký krúžek Brno. Propojily se tak dva spolky s hlubokou prvorepublikovou tradicí. Dohromady jim to ladilo, jako by po celou tu dobu až dodnes patřily k sobě.  více

Městské divadlo Brno vyrukovalo s českou premiérou muzikálu Matilda podle slavné, stejnojmenné knihy Roalda Dahla, jednoho z nejprodávanějších autorů světa. Rodinné představení v režii Petra Gazdíka v hledišti aspiruje na podívanou pro všechny věkové kategorie. Na jevišti však v této náročné produkci vítězí děti v čele s představitelkou hlavní role Maruškou Juráčkovou, jejíž výkon budí nejen co do kvantity textu, kvality zpěvu a zvládání pohybu respekt. Pro spravedlnost: dětské role jsou však třikrát alternovány a jejich představitelé prošli stejnou přípravou.  více

Noam Vazana, vystupující pod přezdívkou Nani, je izraelská zpěvačka, která se věnuje písním v židovském jazyce ladino. Na album Andalusian Brew z roku 2017 shromáždila lidové písně, z nichž některé slýchala jako malá od své babičky. V roce 2021 natočila své první autorské album s písněmi v ladinu, nazvané Ke Haber. Na podzim 2022 vystoupila v Brně v klubu Music Lab v duu s brněnským perkusistou Jakubem Škrhou. Před koncertem vznikl následující rozhovor.  více

Drama, filozofii nebo zajímavě nastíněnou psychologii děl nabízel poslední velký koncert Filharmonie Brno v Janáčkově divadle. Posluchačsky přívětivý program s příhodným názvem Dávné nordické příběhy nastudoval a s orchestrem provedl dánský dirigent Michael Schønwandt (*1953), nynější šéfdirigent Orchestru Národní opery Montpellier. Jeho obliba propagování soudobých skladatelů se projevila v samotné dramaturgii. Kromě známých děl od Edvarda Griega nebo Jeana Sibelia měli posluchači možnost se seznámit i s dánským autorem Hansem Abrahamsenem (*1952). Publiku se v jeho díle představila také americká sopranistka Nicole Chevaliervíce

Na předvánočním koncertu kapely Musica Folklorica v klubu Stará pekárna nečekaně oznámil svůj odchod do důchodu vydavatel a zakladatel vydavatelství Indies Milan Páleš. Stalo se tak symbolicky při křtu posledního loňského folklorního počinu, který nese název Rok na Slovácku. Jaké jsou jeho plány v důchodovém režimu? A nezmizí folklor z edičního plánu tohoto prestižního vydavatelství?  více

Dvacet let spolupráce ve skupině Květy slavili nedávno Martin Kyšperský a Aleš Pilgr. Zatímco spoluhráči a nástroje kolem nich se během dvou dekád měnili, oni dva zůstávají konstantou jedné z nejzásadnějších kapel brněnské scény tohoto století. Jde ovšem o konstantu – řekněme – dynamickou –, protože oba protagonisté střídají různé nástroje a přístupy. Martin si od kytary odskakuje k dalším nástrojům a Aleš se z bubeníka stal kontrabasistou a od roku 2023 bude znovu bubeníkem. Tento kontext je pak důležitý i pro pochopení nového alba Duo, které natočili Kyšperský s Pilgrem jako – ano, duo.  více

Rumunská skupina Fanfare Ciocărlia, přezdívaná „nejrychlejší dechovka světa“, pochází z malé vesnice Zece Prajini, ležící na severovýchodním okraji Rumunska, u hranic s Moldavskem. Vznikla před čtvrtstoletím, v roce 1997. Skupina romských hudebníků s tubami, tenorovými rohy, trubkami a saxofony se tehdy rozhodla šířit balkánskou dechovou hudbu po světě. V rámci svého zdánlivě nekonečného turné přijela v létě 2022 také do Brna, kde vystoupila na festivalu Maraton Hudby. Koncert, který byl ozdobou festivalové Balkánské scény, si připomeneme v rozhovoru se saxofonistou Oprică Ivanceou. Z rumunštiny tlumočil a odpovědi spontánně doplňoval Henry Ernst, původně německý zvukař, který kapelu pro svět objevil a dodnes je jejím manažerem a také vydavatelem.  více

Saucējas je ženský vokální soubor z Lotyšska, který se věnuje lidovým písním z této pobaltské země. V repertoáru má mimo jiné písně pastýřské, pracovní, písně na oslavu dobré úrody, případně písně k jednotlivým ročním obdobím. V létě 2022 skupina vystoupila živě na festivalu Maraton Hudby v Brně a tam jsme s nimi také natočili rozhovor, který vám nyní nabízíme jako ohlédnutí za koncertním létem v Brně. Na naše otázky odpovídají členky souboru Vineta Romāne a Elīna Ellene.  více

O tom že fake news nejsou záležitostí pouze našeho století se mohli přesvědčit návštěvníci závěrečného koncertu letošního 19. ročníku cyklu Barbara Maria Willi uvádí... – v sále Konventu Milosrdných bratří 14. prosince s programem Renesanční fake news pro potěchu dneška aneb Lenguas Malas (zlé jazyky) vystoupil španělský vokální soubor Cantoría sestávající ze sopranistky Inés Alonso, altisty Oriola Guimery, tenoristy a uměleckého vedoucího souboru Jorgeho Losana a basisty Oriola Quintana. Vokální kvarteto je součástí prestižního mezinárodního projektu EEEMERGING+.  více

Třetí adventní pondělí 12. prosince vystřídal hudební klub Stará pekárna rock za folklor, když hostil kapelu Musica Folklorica, která zde pokřtila své další album s názvem Rok na Slovácku. Booklet představuje litografie Františka Pavlici, které jsou přiřazeny každému měsíci v roce a tvoří kalendář. Ten pak tematicky doplňují jednotlivé sady písní.  více

Masarykova univerzita v čele s rektorem Martinem Barešem každý rok pořádá adventní koncert, který se po tříleté odmlce uskutečnil ve středu 7. prosince v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Kromě domácího Pěveckého sboru Masarykovy univerzity se také představil VOX IUVENALIS, působící pod Vysokým učením technickým v Brně, a smíšený sbor Kantiléna. Všechna jmenovaná tělesa vystoupila pod vedením sbormistra Jana Ocetkavíce

Prvního prosince brněnský klub Fléda nabídl koncert ukrajinského kvartetu DakhaBrakha inspirovaného lidovou hudbou. „Dávat“ a „brát“ je překlad názvu kapely (v originále ДаxаБраxа), vyňatého ze staré ukrajinštiny. Co člověku může dát setkání s válkou poznamenaným národem? Zejména poznání, co vše bere válka. Avšak nejen proto byl tento koncert jednou z neopakovatelných příležitostí zažít hudbu plnou silných emocí na jevišti i v hledišti.  více

V úterý 22. listopadu uplynulo 20 let od úmrtí významného muzikologa, pedagoga, redaktora a vedoucího Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity – profesora Jiřího Fukače (15. ledna 1936 – 22. listopadu 2002).  více

Pro zahájení své 11. koncertní sezony v sále Divadla Husa na provázku si hudební soubor Brno Contemporary Orchestra vybral tématiku Ticha – a to nejen jako akustického jevu, ale i stejnojmenné rodiny. Tímto oslím můstkem dramaturgie večera propojila nejen Eufemias mysterion – Tajemství ticha – Miloslava Kabeláče, ale i světovou premiéru písně Jany Vöröšové Bau mir ein Haus, jejíž námětem a inspirací se stala brněnská rodačka Anna Ticho. Na koncertě Inkluze ticha (21. listopadu) vystoupili jako sólisté sopranistka Irena Troupová a violoncellista Josef Klíč, orchestr řídil kmenový dirigent souboru Pavel Šnajdrvíce

Nejčtenější

Kritika

Městské divadlo Brno vyrukovalo s českou premiérou muzikálu Matilda podle slavné, stejnojmenné knihy Roalda Dahla, jednoho z nejprodávanějších autorů světa. Rodinné představení v režii Petra Gazdíka v hledišti aspiruje na podívanou pro všechny věkové kategorie. Na jevišti však v této náročné produkci vítězí děti v čele s představitelkou hlavní role Maruškou Juráčkovou, jejíž výkon budí nejen co do kvantity textu, kvality zpěvu a zvládání pohybu respekt. Pro spravedlnost: dětské role jsou však třikrát alternovány a jejich představitelé prošli stejnou přípravou.  více