BCO k jubileu Besedního domu s rozpačitou dramaturgií

BCO k jubileu Besedního domu s rozpačitou dramaturgií

Koncert s podtitulem „Soudružnost, spolupráce, podvratnost a pořádná bitka na konec“ v režii souboru Brno Contemporary orchestra (BCO) nabídl pozoruhodný program soudobé hudby. Jednalo se o tři české a jednu světovou premiéru, které zazněly v Besedním domě 27. února pod taktovkou kmenového dirigenta Pavla Šnajdra. Výběr koncertního sálu nebyl náhodný. Besední dům letos slaví 150 let od otevření a těleso uspořádalo výroční, komunitní koncert k důležitému jubileu.

Program zahájilo dílo chorvatské skladatelky Mirely Ivičević Case White. Skladba původně psaná na objednávku Klangforum Wien v roce 2019 reflektuje boje jugoslávských partyzánů během světové války. Kompoziční jazyk autorky v ní užitý je ovlivněný snahou porušovat zaužívaná pravidla. V praxi se to projevuje hledáním a kombinováním různorodých zvuků, nových zvukových východisek. Nicméně celistvost díla je založená primárně na emoci či autorčině reflexi, která silně působí na posluchače. Během provedení díla si bylo možné povšimnout odkazů na kruté boje, znázorněné kupříkladu bicími a žesťovými nástroji. I přes výborné nastudování orchestru bylo v určitých zvukově exponovaných místech náročné sluchem i zrakem zachytit všechny vjemy a netradiční nástrojové i kompoziční techniky.

bco_2023_hraje_cajkovskeho_foto_marek_olbrzymek_02

Koncert pro klavír a orchestr Borise Čajkovského, ruského skladatele a studenta Šostakoviče, za doprovodu Brno Contemporary orchestra provedl klavírista Stano Slavíček. Zpočátku se mohlo zdát, že klavíristův tón není příliš výrazný, a také určitá místa (např. rozklady v protipohybu) nebyla po technické stránce vždy precizně provedená. Avšak vzhledem k náročnosti klavírního partu lze tyto nedostatky označit za menší nedokonalosti. V lyrických částech, především ve druhé větě, se projevil klavíristův cit pro vystavění jemných melodických frází. Obdivuhodné bylo vynášení melodie ve vrchních hlasech klavírního partu, dodávajících těmto úsekům křehkost. Váhavost a intonační nepřesnosti se však objevily v houslové a kontrabasové sekci. Jednalo se o místa v úvodu skladby, kde smyčcové nástroje odpovídají klavíristovi v unisonu, a také o úvod druhé věty s postupným nástupem kontrabasů, violoncell a klavíru. Hudební i interpretační vývoj měl však vzestupnou tendenci, a proto celkové vyznění klavírního koncertu mohu označit za velmi zdařilé.

Unsuk Chin, jihokorejská skladatelka žijící v Berlíně, je autorkou třídílné kompozice Graffiti (Palimpsest, Notturno urbano, Passacaglia), která taktéž zazněla. Skladba je kompozičně založená především na práci se zvony a gongy, kdy z partů těchto nástrojů krystalizuje následný hudební materiál, se kterým skladatelka pracuje. I když skladba nese specifický název odkazující na street art, nejedná se o popisnou ani programovou kompozici. Opět však můžeme toto dílo zařadit do kategorie skladeb, ve kterých nalezneme práci se samotnými zvuky, barvami, technikami atd. Přestože je vystavěna na kontrastních větách v oblasti rytmiky, faktury anebo sazby, celkový dojem z kompozice (minimálně po stránce hudební) je jistým způsobem srovnatelný s úvodní skladbou.

bco_2023_hraje_cajkovskeho_foto_marek_olbrzymek_03

I dnes se setkáváme s různorodými přístupy skladatelů k samotnému dílu. Někteří se snaží o hledání nových východisek, jiní se přiklání k ustáleným kompozičním principům. Anebo jsou tací, kteří s humornou recesí vytahují napovrch hudební klišé – patos. Vít Zouhar, jako autor objednané skladby pro tento koncert Phaistos: Concerto for 15 Fighters, se ke své kompozici vyjádřil takto: „Výsledek je kdesi mezi patosem a humorem. Vše je opravdové, vážné, ale také stylizované, teatrální i humorné. Pokud bylo skladatelovým záměrem vyjádřit patos nekonečným opakováním tématu v každém nástroji, harmonickými klišé a závěrem klasicistního stylu s (přemotivovanou) durovou tóninou, úkol byl splněn. Obávám se však, že tato míra patosu byla pro většinu posluchačů přespříliš. Skladba na rozhraní soundtracku heroické počítačové hry, válečného filmu a občasného „pop songu“ působila jako kompilát nejotřelejších témat, motivů a harmonických kadencí. K pozitivnímu vyznění díla nenapomohla ani samotná interpretace. Hoboj, který před skladbou udával komorní a k přeladění, byl intonačně výše, což v závěru skladby ovlivnilo celkovou intonaci dechové sekce.

Rozporuplnost závěru umocnila překvapující koncepce a dramaturgie koncertu, který se mj. konal ke zmiňovanému výročí nádherné budovy. Neodpustím se tedy rýpavou poznámku. V souvislosti s jubileem bych logicky očekávala větší zastoupení českých skladatelů (nebo skladatelů úzce souvisejících s lokální hudební scénou) s brněnskou kompoziční tradicí, které by jasně odkazovalo na výrazné sociokulturní postavení Besedního domu.

Program:

Mirela Ivičević – Case White

Boris Čajkovskij – Koncert pro klavír a orchestr

Unsuk Chin – Graffiti: Palimpsest, Notturno urbano, Passacaglia

Vít Zouhar – Phaistos: Concerto for 15 Fighters (věnováno Pavlu Šnajdrovi a BCO)

Brno Contemporary orchestra

Pavel Šnajdr – dirigent

Stano Slavíček – klavír

Pondělí 27. února 2023, Besední dům v 19:30 h

Foto Marek Olbrzymek

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Závěr postní doby ústí do pašijového týdne s připomínkou Kristova utrpení, jehož motiv byl také hlavní dramaturgickou myšlenkou koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Lamento. Středeční večer 29. března patřil dílům věnujícím se lamentacím českých a britských skladatelů. Příhodně si těleso pro tento koncert zvolilo prostor barokního sálu Konventu Milosrdných bratří, který postní atmosféru umocňoval.  více

Arménský jazzový pianista Tigran Hamasyan se dlouho věnoval buď vlastní tvorbě, nebo inspiraci arménským folklorem. Až na svém desátém albu StandArt se rozhodl pracovat s jazzovými standardy, skladbami, které fungují u většiny jazzových hudebníků jako základní průprava a jako materiál, na kterém se shodnou hráči z celého světa při společném jamování. Své aktuální album pianista představí v pátek 24. března 2023 v brněnském Sono Centru v rámci festivalu JazzFestBrno.  více

Po americkém turné Filharmonie Brno vedená šéfdirigentem Dennisem Russel Daviesem připravila minifestival tří propojených večerů s názvem Dialogy. Každý z těchto večerů nabízel ojedinělou dramaturgii s mimořádným repertoárem. Částečně se vázal ke zmiňovanému turné (např. koncert Z Ameriky do Česka). Závěrečný koncert trilogie, který se konal v pátek 10. března v Janáčkově divadle, nabídl domácímu publiku monumentální orchestrální díla z per skladatelů Alfreda Schnittkeho a Sergeje Rachmaninova. Celý koncert v přímém přenosu vysílala stanice Vltava Českého rozhlasu.  více

La Cantiga de la Serena je trio z jižní Itálie, které se zaměřuje na hudbu Středomoří, chápaného jako most mezi Západem a Východem. Repertoár souboru tvoří středověké tance a písně, písně duchovní včetně poutnických, středověké světské písně i písně sefardských židů, kteří museli na konci 15. století opustit dnešní Španělsko a Portugalsko. V roce 2021 skupina vydala své třetí a zatím nejnovější album La Mar a v létě 2022 vystoupila v Brně na festivalu Maraton Hudby. Koncert si můžete připomenout i díky tomuto rozhovoru. Na naše otázky odpovídají Fabrizio Piepoli, který zpívá a hraje na italskou chitarru battente, dále Giorgia Santoro, hráčka na nejrůznější druhy fléten a píšťal včetně indické bansuri nebo irské tin whistle, a také na keltskou harfu. A konečně třetím členem je Adolfo La Volpe, který hraje na arabskou loutnu, na klasickou kytaru nebo irské buzuki.  více

Koncert s podtitulem „Soudružnost, spolupráce, podvratnost a pořádná bitka na konec“ v režii souboru Brno Contemporary orchestra (BCO) nabídl pozoruhodný program soudobé hudby. Jednalo se o tři české a jednu světovou premiéru, které zazněly v Besedním domě 27. února pod taktovkou kmenového dirigenta Pavla Šnajdra. Výběr koncertního sálu nebyl náhodný. Besední dům letos slaví 150 let od otevření a těleso uspořádalo výroční, komunitní koncert k důležitému jubileu.  více

Loňské album Morytáty a romance brněnského písničkáře a televizního dramaturga Ivo Cicvárka boduje ve výročních anketách nejen v čistě folkovém žánru. Ivo svůj velký projekt natočil se svou přejmenovanou kapelou, které nyní říká Živo, a s řadou hostů. V rozhovoru vysvětluje, co se skrývá za jednotlivými písněmi výpravného alba, a hovoří také o svých dalších plánech.  více

Dvanáct studentů, šest skladatelů, šest skladeb, střet šesti naprosto odlišných světů. I tak by se dal popsat projekt Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) ve spolupráci s Royal Conservatoire The Hague (RC). Dle úvodních slov prorektora pro strategie a rozvoj JAMU a pedagoga kompozice na Katedře kompozice a multimediální tvorby Ivo Medka, projekt trvá již šestým rokem a je založen na výběru tří skladatelů z obou škol. Kromě nich se také pro každý ročník vybírá originální obsazení – letos sestavené z houslí, violoncella, elektrické kytary, trombonu, příčné flétny a bicích nástrojů – opět namíchané po třech lidech z obou zemí a doplněno o dirigenta. Spolupráce vyvrcholila pátečním koncertem v Komorním sále Hudební fakulty JAMU.  více

Tento rok tomu bude přesně tři sta let, co dvorní vicekapelník císaře Karla VI. Antonio Caldara zkomponoval pro oslavu jmenin císařovny Alžběty Kristýny gratulační serenatu La concordia de' pianeti (Harmonie planet). Císařský pár však měl ještě jeden významný důvod k oslavě. Alžběta Kristýna čekala potomka a naděje manželů se upínali k mužskému dědici trůnu. Že vláda bude souzena Marii Terezii, tehdy ještě nikdo netušil. Novodobé koncertní premiéry, která se uskutečnila 7. února v brněnském Besedním domě se ujal orchestr Czech Ensemble Baroque pod vedením dirigenta a uměleckého vedoucího souboru Romana Válka. Sbor řídila sbormistryně Tereza Válková. Rolí planet, které opěvují císařovnu se ujali Dagmar Šašková (Venuše), Hana Blažíková (Diana), Andreas Scholl (Jupiter), Valer Sabadus (Apollon), Franco Klisovic (Mars), Jaroslav Březina (Merkur) a Adam Plachetka (Saturn).  více

V polovině 20. let 20. století se začala psát historie jedné z nejsvéráznějších čtvrtí Brna. Ve vytěženém pískovcovém lomu se postupně usazovali dělníci z nedaleké cihelny. O pár let později už na tomto místě s výhledem na tehdy vznikající veletržní areál a Staré Brno bylo možné napočítat stovku domků. Čtvrť existuje dodnes a nese název Kamenná kolonie. V neděli 5. února se v Kamence, jak ji Brňané nazývají, konala už tradiční fašanková obchůzka.  více

Ještě koncem ledna byly v Galerii města Blanska zahájeny dvě výstavy. Obě částečně vychází z našich kořenů, ale i lidové kultury. Krojové veselí s cimbálovkou na nich však rozhodně nečekejte. Svá díla zde vystavuje Eva Juračková a David Severa. Absolvovala jsem první část doprovodného programu k výstavám, který se odehrál prvního února v prostorách galerie. V debatě na téma Folklor a ochrana přírody se zde s návštěvníky sešla ředitelka ekologické Nadace Veronica Helena Továrková.  více

Téměř po třiceti letech se na brněnské jeviště vrací opereta Veselá vdova maďarského skladatele s moravskými kořeny Franze Lehára. Inscenace režijního tandemu Magdalena Švecová a Martin Pacek měla premiéru 3. února v Janáčkově divadle.  více

Naloučany jsou malá obec na řece Oslavě v kraji Vysočina a mají svého fotografa. Portréty zdejších obyvatel se díky němu dostaly do Knihovny amerického kongresu a staly se tak součástí největší sbírky tohoto média od jeho počátků. Necelé dvě stovky místních jsou na to náležitě hrdí. Proto společnými silami uspořádali svému fotografovi akci, na kterou jen tak nezapomenou nejen oni, sám pan fotograf, ale i všichni ostatní návštěvníci, kteří se rozhodli zvlněnou zasněženou krajinou dojet až před místní kulturní dům.  více

Ve zrekonstruovaném sále největší české Sokolovny na Kounicově ulici v Brně se setkali folklorní nadšenci z celé Moravy. Tradiční už sedmdesátý první ples zde v sobotu 21. ledna uspořádal Slovácký krúžek Brno. Propojily se tak dva spolky s hlubokou prvorepublikovou tradicí. Dohromady jim to ladilo, jako by po celou tu dobu až dodnes patřily k sobě.  více

Městské divadlo Brno vyrukovalo s českou premiérou muzikálu Matilda podle slavné, stejnojmenné knihy Roalda Dahla, jednoho z nejprodávanějších autorů světa. Rodinné představení v režii Petra Gazdíka v hledišti aspiruje na podívanou pro všechny věkové kategorie. Na jevišti však v této náročné produkci vítězí děti v čele s představitelkou hlavní role Maruškou Juráčkovou, jejíž výkon budí nejen co do kvantity textu, kvality zpěvu a zvládání pohybu respekt. Pro spravedlnost: dětské role jsou však třikrát alternovány a jejich představitelé prošli stejnou přípravou.  více

Noam Vazana, vystupující pod přezdívkou Nani, je izraelská zpěvačka, která se věnuje písním v židovském jazyce ladino. Na album Andalusian Brew z roku 2017 shromáždila lidové písně, z nichž některé slýchala jako malá od své babičky. V roce 2021 natočila své první autorské album s písněmi v ladinu, nazvané Ke Haber. Na podzim 2022 vystoupila v Brně v klubu Music Lab v duu s brněnským perkusistou Jakubem Škrhou. Před koncertem vznikl následující rozhovor.  více

Nejčtenější

Kritika

Závěr postní doby ústí do pašijového týdne s připomínkou Kristova utrpení, jehož motiv byl také hlavní dramaturgickou myšlenkou koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Lamento. Středeční večer 29. března patřil dílům věnujícím se lamentacím českých a britských skladatelů. Příhodně si těleso pro tento koncert zvolilo prostor barokního sálu Konventu Milosrdných bratří, který postní atmosféru umocňoval.  více