Český filharmonický sbor Brno zahájil sezonu

Český filharmonický sbor Brno zahájil sezonu

Čtrnáctý ročník Cyklu abonentních koncertů odstartoval včera večer Český filharmonický sbor Brno líbivou hudbou. Jásavý, až slavnostní program zazněl v Besedním domě v návaznosti na provedení při Svatováclavském hudebním festivalu předcházející večer v Ostravě. V Brně však nechyběli věrní a dlouholetí diváci, bez nichž by celý cyklus ztrácel smysl.

Program koncertu i jeho obsazení slibovalo velkolepé zahájení, které se také uskutečnilo. Sbor doplnila hostující Moravská filharmonie Olomouc, v jejímž čele se představil její nový šéfdirigent Jakub Klecker, a čtveřice vhodně zvolených sólistů.

Tři odehrané kompozice spojovala linie vídeňských autorů několika století, jejichž hudbu lze považovat za záruku kvality a právě slavnostní atmosféry, kterou si zahájení žádalo.

Koncert orchestr zahájil majestátní a údernou předehrou k opeře La Clemenza di Tito Wolfganga Amadea Mozarta. Těleso se tak mělo možnost představit pod novým vedením v nejlepším světle. Přesnost a srozumitelnost hry pod jasnými a zřetelnými dirigentskými gesty umocnil svěží a energický náboj celkového zvuku, podpořený vyrovnaností jednotlivých nástrojových skupin a vhodnou prací s výrazem a dynamikou.

Maximálně romantickým ofertoriem Intende voci skladatele Franze Schuberta byla završena snad až příliš krátká první polovina koncertu. V dramaticky a lyricky pestré skladbě na text pátého žalmu se kromě orchestru, a především příchozího sboru představil rovněž jeden ze sólistů, tenorista Jaroslav Březina. Po hobojovém sóle podpořeném sladce romantickými harmoniemi tenor nastoupil znělým a jistým hlasem vyznačujícím se jasností a ostrostí, někdy snad až příliš palčivou. Zejména ve vyšších polohách pak hlas nebyl protkaný takovou lehkostí, s jakou by mohl a měl ideálně znít. V akordické sazbě mu plným zvukem sekundoval smíšený sbor, který předvedl po zvukové stránce vhodnou vyrovnanost všech hlasových skupin, byť měly soprány místy tendence upozadit mužskou část sboru.

Pomyslným vrcholem potom byla druhá polovina, v níž zaznělo Te Deum Otto Nicolaie. Přestože je tento ne příliš známý skladatel (mimo jiné zakladatel Vídeňské filharmonie) považován za představitele romantismu, bylo dílo zvláště po Schubertových dojímavých harmoniích menším překvapením. V celkových patnácti částech skladby se pestře střídaly sólové hlasy se sborem, svižné a teskné pasáže i výše naznačené prvky stylové. Romanticky směřující části byly totiž bez sebemenších oklik vystřídány sazbou jakoby vystřiženou z klasicistní kompozice Mozarta nebo Haydna, v jejichž stínu tato raná autorova skladba také vznikala. Její líbivost jako celku však ani ona stylová pluralita nenarušila. 

Výrazně sborově obsazený titul doplnilo výše zmíněné kvarteto sólistů. V tercetu druhé části (Tibi omnes angeli) zaujala sopranistka Veronika Holbová překvapivě světlým a vysoce položeným hlasem, podpořeným někdy až příliš umělým vibratem. Bez větších problémů a jistě nasazovala tóny ve vysoké poloze. Vedle Jaroslava Březiny se pak v tercetu představil také basista Lukáš Bařák, který vzhledem ke svému mladistvém vzhledu a prvotnímu dojmu „nerozkoukanosti“ velmi překvapil kultivovaným a sytým hlasem a v pozdějším duetu také poněkud upozadil podstatně vyšší tenor svého kolegy. 

V tklivé a tesknivé části Tu ad liberandum dostala prostor také altistka Václava Krejčí Housková, která svou zdánlivou nejistotu a zdrženlivost dokázala v pravé chvíli ideálně rozvinout a prozpívat. Důkladnou prací s výrazem za doprovodu sólových houslí umně dokázala přenést melancholický náboj árie na všechny posluchače. 

V deváté části Judex – Te ergo qaesumus poté dvě pozice v sólovém sextetu doplnili členové sboru. Sopranistka Jana Melišková bohužel ve většině tutti částí zanikala pod znělostí Holbové. Samostatné pasáže však daly vyniknout jejímu jemnému, ale vyspělému hlasu. Basista Václav Jeřábek, přestože nejspíš na poslední chvíli zaskočil za indisponovaného kolegu, dokázal svou odlišnou barvou hlasu lépe vyniknout a také sólový recitativ v jeho podání vyzněl obstojně.

Sbor jako hlavní aktér večera nebyl ani přes svou pozici na pódiu nijak upozaděn a ve správných momentech se dokázal sebejistě prosadit. Přestože se těleso představilo už i ve větším počtu vystupujících, byl jeho sytý a kvalitní zvuk ve forte někdy snad až příliš velký na dispozice sálu. V jakékoliv dynamice však excelovala nepřeslechnutelně důkladná výslovnost, s níž jiná sborová tělesa často bojují.

Pestrost a posluchačskou vstřícnost dílu dodala skladatelova typická práce s barvami orchestru i sboru. Opakující se tacet houslí není v podobných dílech příliš obvyklý, a proto tím spíše vynikla nápaditost orchestrace zbylých nástrojových skupin. Zejména pak pátou část Te gloriosus uvedly žestě nezvykle přesnými a kvalitními nástupy a následně se zvukově spojily s mužskou částí sboru. Barevná propojenost obou složek znějící ve výsledku téměř a capella dojmem, umocněná navíc mrazivým sborovým pianem, přivodila husí kůži nejednomu posluchači.

Sbor, se kterým repertoár nastudoval druhý sbormistr Jan Svejkovský, zněl i přes pohledy příliš často upřené do not jistě a profesionálně. Dirigent Jakub Klecker měl stejně tak spolehlivě pod kontrolou veškeré účinkující. Výsledkem byla kompaktnost, přesná souhra a funkčnost všech složek.

Taktéž délkou přívětivý koncert byl po zásluze odměněn potleskem stálých i nových diváků, kteří už se mohou těšit na pestrou nabídku dalších v této abonentní řadě.

ČFSB/ foto archiv ČFSB

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Prorok větru je multižánrový projekt flétnistky Martiny Komínkové. Vytvořila ho v Itálii a po italské premiéře se s ním poprvé představí ve svém domovském Brně. Česká premiéra proběhne v brněnském Divadle na Orlí v neděli 3. listopadu. Večerní představení od 19.00 je vyprodané, ale stále je možné zakoupit lístky na odpolední představení ve 14.00.  více

Ještě večer před závěrečným koncertem festivalu Moravský podzim pořadatelé uspořádali mimořádný koncert k poctě gruzínského hudebního skladatele Giji Kančeliho, který zesnul 2. října 2019. Provedení skladby Amao omi zajistily vokální kvinteto Ensemble Frizzante, smíšený pěvecký sbor VUT v Brně Vox Juvenalis a Saxofonové kvarteto Moravia pod vedením sbormistra Jana Ocetka.  více

Brno prožilo víkend přímo nabitý folklorem. Sobotní jubilující Poľanu vystřídal v neděli VUS Ondráš. Měli jsme tak možnost porovnat dva diametrálně odlišné přístupy k lidovému materiálu. Sobotní autentika se v neděli proměnila ve výrazový tanec s folklorním akcentem. Vojenský umělecký soubor svým novým programem s názvem kRok za kRokem oslavil v Janáčkově divadle pětašedesáté výročí.  více

Netradiční a unikátní představení měli možnost zhlédnout včera večer diváci festivalu Moravský podzim, tentokrát nezvykle v Mahenově divadle. Na jeden z posledních koncertů letošního padesátého ročníku zavítal soubor Geneva Camerata, známý pro své inovativní a tvůrčí projekty, z nichž jedním byl také v Brně uvedený Tanec slunce. Orchestr vedený Davidem Greilsammerem a doplněný tanečníkem Martím Corberou v něm pohybově ovládl celé jeviště i hlediště v choreografii, které její jedinečnou náplň a nápad vložil choreograf Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.  více

Hudební festival Moravský podzim bere svůj jubilejní 50. ročník vážně – kromě již ikonického díla Einstein na pláži Philipa Glasse, které zaznělo na slavnostním zahájení, nebo povedené české premiéry Le Dîner Ondřeje Adámka, se program festivalu může pyšnit také neméně zajímavou komorní tvorbou polsko-ruského skladatele Mieczysława Weinberga. V pondělí 7. a v neděli 13. října zaznělo v Besedním domě všech šest jeho Sonát pro housle a klavírSonáta pro sólové housle a Sonáta pro klavír, to vše v podání houslisty Milana Paľy a klavíristy Ladislava Fančoviče.  více

Sobotní večer ovládl brněnské Sono Centrum příval energie a temperamentu, který zde vnesl VSLPT Poľana. Tento soubor, který zpracovává folklor Slovenska zde oslavil 70. výročí svého vzniku.  více

S dramaturgicky pestrým programem zavítal na včerejší koncert Moravského podzimu, který se již přehoupl do své druhé poloviny, Basilejský komorní orchestr spolu s polským klavíristou Piotrem Anderszewskim. V dílech Mozarta a Schumanna se sólista představil zároveň v roli dirigenta zpoza koncertního křídla. Téměř plný sál Besedního domu se tak stal dějištěm více než dvouhodinového koncertního programu.   více

V prostorech neogotického Českobratrského evangelického chrámu J. A. Komenského zněla při pátém večeru festivalu Moravský podzim duchovní hudba pro sbor a varhany. Programu s názvem Martinů Voices vedle stejnojmenného sboru dále dominovaly varhanistka Linda Sítková a čtyřčlenný soubor lesních rohů. To vše za řízení sbormistra Lukáše Vasilka.  více

Čtvrtý večer festivalu Moravský podzim byl již podruhé naplněný čistě tvorbou Bohuslava Martinů. V sále Besedního domupředstavila včera sopranistka Jana Hrochová spolu s klavíristou Giorgiem Kouklem výběr z bohaté písňové tvorby tohoto českého skladatele. Navázala tak na jejich předešlou spolupráci při nahrávání pěti CD těchto písní. Komorně laděný večer umocnilo také netradiční rozestavění židlí v sále do půlkruhu a přesunutí pomyslného pódia do středu sálu. Tento koncept směřoval k většímu propojení dvou oddělených jednotek, tedy diváků a účinkujících, a vyšel na sto procent.  více

Na divadelní scénu se přenesla třetí akce letošního festivalu Moravský podzim. Za její realizací konkrétně stál Terén, tedy platforma působící jako třetí scéna Centra Experimentálního divadla, hned po divadlech Husa na provázku a HaDivadle. A právě na jevišti Husy na provázku se včera odehrála světová premiéra scénického provedení hry Oidipus, jejímž autorem je André Gide. Za neméně důležitou scénickou hudbou potom stojí skladatel Bohuslav Martinů.  více

Jubilejní 50. ročník hudebního festivalu Moravský podzim včera v brněnském Bobycentru odstartovalo koncertní provedení minimalistické opery Einstein on the Beach skladatele Philipa Glasse a režiséra Roberta Wilsona. Koncertní verze vznikla spoluprací vizuální umělkyně Germaine Kruipové, zpěvačky Suzanne Vegy a hudebních těles Ictus Ensemble a Collegium Vocale Gent. Ačkoliv z původně jevištního vystoupení zůstala prakticky pouze hudba, délka samotného koncertu je s operním dílem srovnatelná. Večer tak trval takřka čtyři hodiny.  více

Doktor David Fligg si s námi povídal o jednom z nejnadanějších skladatelů a hudebníků první poloviny dvacátého století - Gideonu Kleinovi. Je zároveň jedním z organizátorů projektu Gido se vrací domů, který připomíná rovné století od narození tohoto skladatele.  více

Národní divadlo Brno včera zahájilo novou sezónu nastudováním fantastické opery Hoffmannovy povídky francouzského skladatele Jacquesa Offenbacha na libreto básníka Julesa Barbiera. Režie se chopil uznávaný umělecký tandem SKUTR sestávající z Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského. V titulní roli se představil Luciano Mastro, jeho věrného společníka Nicklausse (a v závěru představení i postavu Múzy) ztvárnila Markéta Cukrová. V rolích Hoffmannových lásek Olympie, Antonie, Giulietty a Stelly stanuly Martina Masaryková, Pavla Vykopalová, Daniela Straková-Šedrlová a Andrea Široká. Postavu Hoffmannova věčného soka (Lindrofa/Coppélia/dr. Miracla/ Dapertutta) interpretoval Ondrej Mráz. Orchestr řídil Ondrej Olos, sbor pak Klára Složilová Roztočilová.  více

Filharmonie Brno včera zahájila svoji 64. Sezónu, která je zároveň druhou stávajícího šéfdirigenta a uměleckého ředitele Dennise Russella Daviese. Vedle něj stanula na pódiu brněnského Stadionu také přední ruská klavíristka Elisabeth Leonskaja. Pro slavnostní start byla vybrána Brahmsova Symfonie č. 1 c moll, Bartókův Klavírní koncert č. 3 E dur a česká premiéra skladby DA.MA.SHI.E japonského skladatele Joa Hisaishiho spjatého s animovanými filmy režiséra Hayaa Myazakiho.  více

Čtrnáctý ročník Cyklu abonentních koncertů odstartoval včera večer Český filharmonický sbor Brno líbivou hudbou. Jásavý, až slavnostní program zazněl v Besedním domě v návaznosti na provedení při Svatováclavském hudebním festivalu předcházející večer v Ostravě. V Brně však nechyběli věrní a dlouholetí diváci, bez nichž by celý cyklus ztrácel smysl.  více

Nejčtenější

Kritika

Ještě večer před závěrečným koncertem festivalu Moravský podzim pořadatelé uspořádali mimořádný koncert k poctě gruzínského hudebního skladatele Giji Kančeliho, který zesnul 2. října 2019. Provedení skladby Amao omi zajistily vokální kvinteto Ensemble Frizzante, smíšený pěvecký sbor VUT v Brně Vox Juvenalis a Saxofonové kvarteto Moravia pod vedením sbormistra Jana Ocetka.  více