Hudební procházka s Ensemble Castelkorn

22. červen 2023, 1:00
Hudební procházka s Ensemble Castelkorn

Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae se pomalu chýlí do posledního týdne a mj. nabídl také koncert konaný pod záštitou hejtmana jihomoravského kraje s názvem Labyrinth Garden. Večer se odehrál v režii pařížského tělesa Ensemble Castelkorn a uskutečnil v Historickém sále slavkovského zámku. Dramaturgicky se inspiroval Květnou zahradou v Kroměříži, což je zahradní komplex vybudovaný olomouckým biskupem Karlem Lichtensteinem-Castelcornem mezi lety 1665–1679. Program vycházel z unikátní kroměřížské hudební sbírky 17. století, ve které lze najít virtuózní houslová díla Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644–1704), Johanna Heinricha Schmelzera (1623?–1680) anebo Heinricha Döbela (1651–1693).

Před samotným koncertem publikum milými slovy přivítali hejtman Jan Grolich a starosta Slavkova Michal Boudný. Koncert byl rozdělený na několik částí (např. Vstup do zahrady, Hry u kolonády, Zahradní labyrint atd.), které měly navozovat pocit procházky v Květné zahradě. A tedy úvodní skladba Intradae di Policinelli Johanna Henricha Schmelzera, která v programu byla příznačně označena jako Ouvertura, započala ještě za dveřmi sálu. Postupným příchodem tělesa ve složení housle (Josef Žák), violon (Chloé Lucas), teorba a kytara (Nicolas Wattinne), cembalo a varhanní pozitiv (Felipe Guerra) bylo zřejmé, že program se ponese v duchu promyšlené dramaturgie a práce s prostorem sálu. Oceňuji také bezprostřednost uměleckého vedoucího a houslisty Josefa Žáka, se kterou během koncertu promlouval k publiku za účelem jisté interakce. Tento přístup ze strany ansámblu navodil uvolněnou atmosféru, při níž posluchači dostali quasi návod, co vše ve skladbách mohou slyšet a jak se v nich orientovat.

Žákovu virtuózní houslovou hru měli diváci možnost si vychutnat ve třech skladbách. První z nich Sonata „Cucu“ pro housle a basso continuo, taktéž od Schmelzera, je protkaná zvukomalebností, a jak už z názvu můžeme vyčíst, imitacemi kukačky. Zdařilá byla kupříkladu instrumentace, při níž se v rytmičtějších, rychlejších a akordických částech využívalo cembalo, oproti tomu v lyricky a volně pojatých úsecích varhanní pozitiv. V dalším díle téhož komponisty s názvem Intrada di Graziani Nicolas Wattinne zvolil hru na kytaru, čímž skladba dostala jižanský nádech se špetkou divokosti. Jedna z nejznámějších skladeb tohoto večera byla Ciaconna in D pro housle a basso continuo Heinricha Ignaze Franze Bibera, při níž opět umělci využili možnosti prostoru. Cembalista Guerra a violonistka Lucas zůstali spolu na pódiu, houslista Žák s teorbistou Wattinnem se každý postavili po stranách místnosti a takto skladbu započali hrát. Tímto nápadem dodali dílu nový zvukový a akustický rozměr, který se nakonec opět vrátil do původního znění, když oba interpreti pomalu zpátky došli za svými kolegy na pódium. U houslisty lze obdivovat jeho nadhled a lehkost, s nimiž interpretuje jedny z nejnáročnějších houslových skladeb. Neskutečná byla primárně jeho technika smyku, nad kterou měl neustálou kontrolu. Ciaconna následně byla zakončena efektně do ztracena.

Druhá polovina koncertu započala tanci ze sbírky Sonate pro Fidibus Heinricha Döbela. Zazněly kusy jako Czyga, Sarabanda nebo Courante, kde opět těleso zvolilo podobný styl instrumentace a nastudování jako u předešlých kompozic. Slyšeli jsme stejný princip zacházení s kytarou, která byla využívána především v momentech temperamentního charakteru. Jistou sladkost a lyričnost dodával skladbám violonový part, který bohužel kvůli nepříliš přívětivé akustice sálu občas zanikal. V podobném duchu byly provedeny i další kompozice, a to opět z pera skladatele Schmelzera. Pomyslným druhým vrcholem koncertu (za první můžeme brát Ciaconnu in D), a zároveň jeho závěrem, byla opět skladba od Franze Bibera Sonata Violino Solo Representativa, další z řady dobře známých kusů. Kompozice je postavená na imitaci zvířat, jako je například slavík, kukačka, kočka a jiné. Josef Žák tady využil mezinárodní obsazení svého tělesa a každou jednotlivou větu, pojmenovanou po zvoleném zvířeti, nechal uvést svými kolegy. Jednotlivé názvy vět tak zazněly v německém, francouzském i českém jazyce, čímž si opět těleso podmanilo přízeň diváků. Závěrečná věta s příhodným názvem Pochod mušketýrů byla hráči uchopena jako „na odchodnou“, kdy jednotlivé nástroje postupně dohrávaly a hudebníci za doprovodu houslového partu odcházeli ze sálu.

Večer lze bez pochyb označit za povedený. Přesto jsem se během koncertu neubránila jistým myšlenkám upínajícím se k vybranému repertoáru i jeho vyznění. Z recenze lze vyčíst, že většina skladeb byla silně orientovaná na houslovou hru, což je i ze strany houslisty a uměleckého vedoucího Josefa Žáka velmi pochopitelné. Osobně bych však uvítala, když by i jiné nástroje dostaly během programu mnohem větší prostor pro svou sólistickou exhibici, jak tomu bylo v podstatě neustále u houslisty. Mnoho skladeb jím zahraných mohlo být zasazeno do o něco málo volnějších temp. V určitých momentech jsem totiž nabývala dojmu, že jsme pouze na houslovém recitálu, kde vyniká nepopiratelná preciznost a virtuozita houslisty, ale spousta detailů, které ve skladbách nebo v interpretaci Ensemble Castelkorn byly skryté nebo ne tolik nápadné, nevyzněly anebo se ztratily. Chci takto poukázat na jistou jednotvárnost, která je hodná kritičtějšího zamyšlení.

Ovace a následný potlesk vestoje si těleso rozhodně zasloužilo. Spokojenosti publika také nasvědčovaly dva přídavky, z nichž jeden byla úprava lidové písně Lavečka, kterou si posluchači mohli zazpívat za doprovodu ansámblu a s hudebníky se rozloučit.

Program:

Johann Henrich Schmelzer: Intradae di Policinelli / Sonata Cucu / Sonata IV

Heinrich Ignaz Franz Biber: Chaconna in D / Sonata Representativa

Heinrich Döbel: výběr tanců pro housle a bc

Účinkující:

Ensemble Castelkorn

Josef Žák – housle, umělecký vedoucí

Chloé Lucas – violon

Felipe Guerra – cembalo, varhanní pozitiv

Nicolas Wattinne – teorba, kytara

Foto Salik Sláma

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více